BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Mishmar HaNegev Cemetery

Burial Records

יעל Liliane Amster פייןשושנה גולןיוסף יגבנחום פומרנץ
דידיה אאודהבן ציון בנצי גורדוןרחל יגב (בראון)חוליו פוקלמן
יאיר אבישי (שנקר)ישראל גזית ז'ומסקייעקב ארי יגודניקדוד פיין
יונתן אבישיפנינה גזית ז'ומסקיעמירם יוסףשרה פיין (זמלקובסקי)
מעין אבישירוחמה גילתשיינה יופהאלטר פינקוס טנצר
לוי דרור אברהם אלכסנדרמאיר גלבחייקה כ'ץ- אוראדית פרידמן
גדליה אגמון (ויסגלוס)פנינה גלב (בייגל)אברהם כגןדוד דוודקה פרידמן
חוה אדלטיןלינה גלבר (קצ'קה)רבקה כגןיצחק פרידמן
שמואל מול ע אדלמןיוסף גליצקידוד כהןמרדכי מוטקה פרידמן
יוסף יוסי אוררבקה גליצקייעקב כהןמרי-לואיז פרלוט
יוסף יוסי אורברכה גליקי (וולטוך)רחל דבורה כהן (קרייסברג)חוליו פרץ הירסיגר
יחיאל אורנשטייןמקס גליקירן כהןליבל'ה צ'לקוף (יונוביץ)
פרידה אורנשטיין (הלברשטט)אנדרה גלפלדשושנה כהןיהושע צפריר (ליבליך)
בינה איזקסוןנתן יוסף גלפלדיצחק כספישרי צפריר (וויג)
בינה איזקסוןאדולפו גלקראריה כץשרה קופלוביץ לוי
ליאון איזקסוןזיוה רבקה גלקרמינצה כץזרדז קלמנס (הלימי)
יוכבד אירליכטרבקה גלקר (סקלר)מרים כץקלמן קנדל
אידה אלבום (קם)דולי גמרה גטהרוזה כץאמה קצ'קה
גדליהו אלון (דובינסקי)טמה גרודז'יצקייידל יהודה לבבלה קריבוס (בלפר)
גיל-שלום אלוןפרלה גרינברג (שטוקמן)תרז לבפנחס קריבוס
דוד אלוןעדי יוסף גרנסיהיאיר לבניישראל קרייתי (רוזנר)
לאה אלון (גלב)פרדי גרנסיהד'ר רפאל רפי לבנישרה קריתי (מגריל מהריל)
מוריס אלוןבלה גרנקשלום לוימריאנה מרים קרן
דניאל אלון טיטוןדוד גרנקיונתן טוטו לוינסוןאודל רבינוביץ
טובה אלפרוביץבן-ציון דגניאלתר לוסטיגמןנתן רדזנובסקי
יהודה אלקנהשושנה דגני (אורנשטיין)יעקב לוצקידורה רובינשטיין
שרה אפשטיין (טרקסבטריגר)יעקב דודוחנה לטרובסקיחיים רובינשטיין
אילנה אסתר ארד (באומרדר)דוד דורז'ניה לינדנרנעמי רוביצ'ק
ירון ארזשרה דור (רדזנובסקי)שלמה לנגמןקרל רוביצ'ק
ציביה אשל גרודז'יצקיאריה הרי דקלאיציק לסריאלכס רוזנבלום
דני DANIELE בודניקרני דקליעקב לעוובלומה FLORA Z. רוטשטיין
מרים בונים (טורנר)רייזלה הרליךסאפי כרמל לעוויעקב YACO רוטשטיין
משה בורנשטייןמישל ואריבילה לרמן (שפרן)יואל רויזמן
ז'ן בורשטין (רכטמן)אליהו אורן וולושצ'ובסקינתן לרמןיוחנן רחמן
ז'ק יעקב בורשטיןמרדכי וולושצ'ובסקידורה מגריל (רבינוביץ)עדינה ODETTE רחמן EHRMANN
זלמן בורשטיןשרה וולושצ'ובסקיכתריאל מגריל מהרילמנחם רכטמן
אילון בילו וירחובסקיאהרון וולפמןנטע מולדבסקימריון סימונה איסמלון רכטמן
שיינה בלוך (ברון)קיילה אולגה וולפמן (רוזנצווייג)סילביה מילברחנה רפופורט
שלמה שלומיק בנאריזהבה וולצ'קבת שבע מילראוסקר שאול
עקיבא קרלוס בנטזליג וולצ'קבתיה מילר (דרגילוב)ניבה שאול
שרה בס (פלדמן)ברינה וולקוביץזלמן מילרלאה שוורץ
איטה בקרמוסקלוד איזידור ויגדריאיר מילרישי מרסל שטיקמן
יוסף בקרמוספרלה ויינריבנח מליקובסקיפרלה שטיקמן
פני בר-אלון (טננבוים)בוריס וינררחל מליקובסקי (זלמנוביץ)חוה שטפר (בראון)
יוסף ברגורד וינרלולה מרטינובסקייוסף שטפר שטוקי
לאה ברג (פוגל)ברכה ויסגלוס (פרימרמן)חנה מרנץגינה ג'ורג'ט שיבובסקי (פרלוט)
מישל ברטמסריעקב נתן ויסגלוס פוקוסנחמן נוה זלמנוביץדניאלה שיבובסקי
אנט ברייר (צ'רצ'ט)פסח וישניהישראל זלה נלקןיוסף שיבובסקי
זכריה ברנדמשה ולדמןיעקב סדטובה טובצ'ה שינלנד (וז'ונסקי)
ברנרד ברנריהודה ליב וקסלראיזבל אורלי סוחמי (שילביץ)יעקב-ישקה שינלנד
מרסל ברסלרשרה וקסלר (וינדרבוים)ברתה סוננדהרץ צבי שמולביץ
רוזה ברקוביץמשה וקסלר מוסאצילה ציוויע סוקניקאלטר שניצר
שמחה ברקוביץמלכה רגינה זלצמן (חלפון)יצחק חיים פאפי סלומוןברטה שניצר
צילה ססיליה ברקן (מז'יבובסקי)פרל זלצמן (טרויבע)גילברטה עמרגבריאל שנקר
עמרם גבאישמואל זלצמןליאון עמרחיה אטל שפירא (ויזניצר)
אסתר גוטקינדרבקה זלצרמיכל עמר (זרדז)חיים שפירא
גד גוטקינדעדה זנבילביץדורה TITA פאלקשרה שפירא
יואב גוטקינדשמואל סילבן זרזדיעקב Yaco פאלקיהודה ששון
משה גולדמןאידה טורנר (נמט)אהרן פוגל
יפה גולודיעקב ז'ק טייבמלכה פוגל (ספירו)
עופר גולןקוקה הנריאט טייבאהרון פוזננסקי
פנחס גולןיוסף טנצרמלכה פומרנץ (וולושובסקי)


Pages: 1