BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Mishmar HaNegev Cemetery

Burial Records

יעל Liliane Amster פייןישראל גזית ז'ומסקיאברהם כגןמלכה פוגל (ספירו)
דידיה אאודהפנינה גזית ז'ומסקירבקה כגןאהרון פוזננסקי
יאיר אבישי (שנקר)רוחמה גילתדוד כהןמלכה פומרנץ (וולושובסקי)
יונתן אבישימאיר גלביעקב כהןנחום פומרנץ
מעין אבישיפנינה גלב (בייגל)רחל דבורה כהן (קרייסברג)חוליו פוקלמן
לוי דרור אברהם אלכסנדרלינה גלבר (קצ'קה)רן כהןדוד פיין
גדליה אגמון (ויסגלוס)יוסף גליצקישושנה כהןשרה פיין (זמלקובסקי)
חוה אדלטיןרבקה גליצקייצחק כספיאלטר פינקוס טנצר
שמואל מול ע אדלמןברכה גליקי (וולטוך)אריה כץאדית פרידמן
יוסף יוסי אורמקס גליקימינצה כץדוד דוודקה פרידמן
יוסף יוסי אוראנדרה גלפלדמרים כץיצחק פרידמן
יחיאל אורנשטייןנתן יוסף גלפלדרוזה כץמרדכי מוטקה פרידמן
פרידה אורנשטיין (הלברשטט)אדולפו גלקריידל יהודה לבמרי-לואיז פרלוט
בינה איזקסוןזיוה רבקה גלקרתרז לבחוליו פרץ הירסיגר
בינה איזקסוןרבקה גלקר (סקלר)יאיר לבניליבל'ה צ'לקוף (יונוביץ)
ליאון איזקסוןדולי גמרה גטהד'ר רפאל רפי לבניישעיהו צבירן
יוכבד אירליכטטמה גרודז'יצקישלום לויקלה צבירן
אידה אלבום (קם)פרלה גרינברג (שטוקמן)יונתן טוטו לוינסוןיהושע צפריר (ליבליך)
גדליהו אלון (דובינסקי)עדי יוסף גרנסיהאלתר לוסטיגמןשרי צפריר (וויג)
גיל-שלום אלוןפרדי גרנסיהיעקב לוצקישרה קופלוביץ לוי
דוד אלוןבלה גרנקחנה לטרובסקיזרדז קלמנס (הלימי)
לאה אלון (גלב)דוד גרנקז'ניה לינדנרקלמן קנדל
מוריס אלוןבן-ציון דגנישלמה לנגמןאמה קצ'קה
דניאל אלון טיטוןשושנה דגני (אורנשטיין)איציק לסריבלה קריבוס (בלפר)
טובה אלפרוביץיעקב דודויעקב לעוופנחס קריבוס
יהודה אלקנהדוד דורסאפי כרמל לעווישראל קרייתי (רוזנר)
שרה אפשטיין (טרקסבטריגר)שרה דור (רדזנובסקי)בילה לרמן (שפרן)שרה קריתי (מגריל מהריל)
אילנה אסתר ארד (באומרדר)אריה הרי דקלנתן לרמןמריאנה מרים קרן
ירון ארזרני דקלדורה מגריל (רבינוביץ)אודל רבינוביץ
ציביה אשל גרודז'יצקירייזלה הרליךכתריאל מגריל מהרילנתן רדזנובסקי
דני DANIELE בודניקמישל וארינטע מולדבסקידורה רובינשטיין
מרים בונים (טורנר)אליהו אורן וולושצ'ובסקיסילביה מילברחיים רובינשטיין
משה בורנשטייןמרדכי וולושצ'ובסקיבת שבע מילרנעמי רוביצ'ק
ז'ן בורשטין (רכטמן)שרה וולושצ'ובסקיבתיה מילר (דרגילוב)קרל רוביצ'ק
ז'ק יעקב בורשטיןאהרון וולפמןזלמן מילראלכס רוזנבלום
זלמן בורשטיןקיילה אולגה וולפמן (רוזנצווייג)יאיר מילרבלומה FLORA Z. רוטשטיין
אילון בילו וירחובסקיזהבה וולצ'קנח מליקובסקייעקב YACO רוטשטיין
שיינה בלוך (ברון)זליג וולצ'קרחל מליקובסקי (זלמנוביץ)יואל רויזמן
יעקב בן נחמיאסברינה וולקוביץלולה מרטינובסקייוחנן רחמן
לאה בן נחמיאסקלוד איזידור ויגדרזלמן מרנץעדינה ODETTE רחמן EHRMANN
שלמה שלומיק בנאריפרלה ויינריבזמבל מרנץמנחם רכטמן
עקיבא קרלוס בנטבוריס וינרחנה מרנץמריון סימונה איסמלון רכטמן
שרה בס (פלדמן)ורד וינרמרדכי מרנץחנה רפופורט
איטה בקרמוסברכה ויסגלוס (פרימרמן)סלבה מרנץאוסקר שאול
יוסף בקרמוסיעקב נתן ויסגלוס פוקוספנחס מרנץניבה שאול
פני בר-אלון (טננבוים)פסח וישניהרבקה מרנץלאה שוורץ
יוסף ברגמשה ולדמןשמואל מרנץישי מרסל שטיקמן
לאה ברג (פוגל)יהודה ליב וקסלרנחמן נוה זלמנוביץפרלה שטיקמן
מישל ברטמסרשרה וקסלר (וינדרבוים)דניאל נחמיאסחוה שטפר (בראון)
אנט ברייר (צ'רצ'ט)משה וקסלר מוסאשרה נחמיאס (מנחם)יוסף שטפר שטוקי
זכריה ברנדמלכה רגינה זלצמן (חלפון)ישראל זלה נלקןגינה ג'ורג'ט שיבובסקי (פרלוט)
ברנרד ברנרפרל זלצמן (טרויבע)יעקב סדדניאלה שיבובסקי
מרסל ברסלרשמואל זלצמןאיזבל אורלי סוחמי (שילביץ)יוסף שיבובסקי
רוזה ברקוביץרבקה זלצרברתה סוננדטובה טובצ'ה שינלנד (וז'ונסקי)
שמחה ברקוביץעדה זנבילביץצילה ציוויע סוקניקיעקב-ישקה שינלנד
צילה ססיליה ברקן (מז'יבובסקי)שמואל סילבן זרזדגילבר סלומוןהרץ צבי שמולביץ
עמרם גבאיאידה טורנר (נמט)דודו סלומוןאלטר שניצר
אסתר גוטקינדיעקב ז'ק טייבהנרי סלומוןברטה שניצר
גד גוטקינדקוקה הנריאט טייבחיים סלומוןגבריאל שנקר
יואב גוטקינדיוסף טנצריצחק חיים פאפי סלומוןחיה אטל שפירא (ויזניצר)
משה גולדמןיוסף יגבגילברטה עמרחיים שפירא
יפה גולודרחל יגב (בראון)ליאון עמרשרה שפירא
עופר גולןיעקב ארי יגודניקמיכל עמר (זרדז)יהודה ששון
פנחס גולןעמירם יוסףדורה TITA פאלק
שושנה גולןשיינה יופהיעקב Yaco פאלק
בן ציון בנצי גורדוןחייקה כ'ץ- אוראהרן פוגל


Pages: 1