BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: New Nahariya Cemetery

Burial Records

אהרוןויקטור צורי גואטהרחל יפתחבתיר פורטנוי
אוליביהיפים גוברגריץדוד יצחקשלום פורמן
דודנוהר גודקאררחל יצחקדוד צבי פורת
ולריאסתר גוהריאדוארג ירוסלימסקיגיורא פחטר
חייםיוסף גוהריגיסיה יריומיןמלכה פטאישוילי
יוסףניקול גיזלה גוזלגילה גיזי ירקונייעקב פטרבורג
ימיןיצחק גוזלןטובה וניה ישראליאלכסנדר פטרוב
מיטיהברוניה גוזמןלאה ישראלי (יורדן)גנאדי פטרוב
סוליקהליזה גוטמןצ'קי ישראליחיים פיאנקביץ'
סמי ישעיהושרה גוטמןאורה כגןמריה פיזיק
עליזהאילונה חנה יטה גוטסמןאברהם כהןרוז'ה יונה פיטוסי
צביישראל גויכמןאלי כהןשמואל מרדכי פיטרו
שמואל Bhhpksשיינה גויכמןאליהו כהןאפרים פייביש
מאיר מריואובסיי גוכבטאסתר כהןגודלה פייגין
ולדימיר סגאינה גוכבטדינה כהןרוזה פייגין
Хана Яковлевна Амцисמירה גוכמןדניאל שמחה כהן (סעדה)גרגורי פיינלב
Василий Афонинלאוניד גולדהיינריך כהןבוריס פיינשטיין
Леонид Барскийליובוב גולדורד כהןולדימיר פיינשטיין
Александр Баткинאליהו גולד שפיראורד כהןמלכה פיינשטיין
Евгения Бляхерאלי גולדברגז'עמונה יסמינה כהןאוה פיירמן
Мария Бляхерיעקב גולדמןזקלין כהןפייה פילוסוף (שניידר)
Роза Босисלב גולדמןחביב ביבי כהןנתי נתן פיליפ
Александр Бубеличמרגלית גולדמןיוכבד כהןהיימן יצחק פילניק
Любовь Бубеличאפרים גולדנברגיוסף כהןדוד יעקב פינטו
Екатерина Вайнבנימין גולדנברגיעקב כהןפלורה פינטו
Гения Вайнбергרותי גולדנברג (דוידוב)לוי כהןצילה פינטו
Роман Гинзбургאלי גולדנשטייןלונה נינט כהןציפורה פינטו
Оксана Глонтинаחוליו מריו גולדסמיטמגדה כהןינטה פינסקי
Моисей Гольдштейнלוי אריה גולדשטייןמדלן כהןד'ר איזבל פינקוביץ'
Рива Дорскаяלוי אריה גולדשטייןמיכאל כהןיצחק פינקל
Семен Зеленковמרים גולדשטייןמסעודה כהןרעיה פינקל
Анна Карповскаяמשה גולדשטייןמסעודה כהןאנה פיסטרמן
Юрий Ковальчукנתן גולדשטייןמרדכי מורדוך כהןמרינה פיצ'חדזה
Мария Крольרחל גולדשטייןמרדכי רוג'ה כהןריבה פיצ'חדזה
Женя Кунинаהכהן טוני גולדשטיין מילברגמרים כהןשרה פירזון
Виталий Лакштановאסתר גולדשמידמרים כהןשרה פישביין
Григорий Ландаסמיון גולודסעדיה כהן (סקלי)טטיאנה פישה
Эмиль Левинאולגה גוליאבעמוס כהןיעקב פישמן
Роза Лившицאמנון גולןפאני פנינה רינה כהןנחום פישמן
Александр Лысенкоבלומה גולנדקלרה כהןליליה פישקין
Николай Максаевאלברטו גולקורוזה כהןיצחק פישר
Славик Мунтянחיה גורביץרות כהןאתי פלג
Александр Мясковскийחיים גורביץרחל כהןסמי פלד
Василий Мячковפניה גורביץד'ר ריימונד כהןאינה פלדמן
Петр Нагорскийמיכאל גורביץ'שמחה כהןאנה פלדמן
София Османоваרומן גורביץ'שמחה כהןסימה פלדמן
Александр Поповשאול גורובייניקשרה אורלי כהןסמיון פלדמן
Галина Поповаרחיל גוריןגרטה כהנאולדימיר פלונגיאן
Валентина Розенбаумפניה גורינהציפורה כוכבימלכה פלטי
Александер Ройфеולרי גורלובזווילי רנה כליפהויקטוריה פליט
Михаил Рудинскийבוריס גורליקאריה כפיראורי פליישר
Раиса Рывкинаמסיה גורליקיהודית כפיר (טיגר)נחמה פלץ
Валерий Смоленскийשוטה גורלשויליאטיה כץחיים סמיר פנחס
Вячеслав Суд-Злачевскийחמדה גורןאליעזר כץיצחק פנקאר
Яков Финкинמיכאל גרו גורןברנרד דב כץליובוב פנקובסקי
Дли Ханаרחל גורניברנרד דב כץאלברט פפו
Владимир Ханинסמיון שרול גורצקידינה כץמוזה פפו
Александр Херсонскийשיינדל גורצקיזינובי כץאניוטה פק
Александр Херсонскийעליזה גיגי (סייג)יבגני כץאידל פקליס
Берта Шехтманדובה גיטליןמיכאל כץאיליה פקר
Циля Шимилехисיעקב גייכמןקרלוס כץ סנדלרריבה פראר
Дора Шубинדמיטרי גיימןבוריס כצנלנבאוםאלה פרוז'נסקי
Хирш Этингенיצחק גיימןברוניה כצנלסוןיחיאל פרומיסלבסקי
ולדימיר אאורובסקייבגניה גייסמןברוניה כצנלסוןיחיאל פרומיסלבסקי
עליה אבוחצירהמאיה גיירלייבה כצנלסוןארקדי פרומיסלובסקי
חנה אבוטבולאספיר גינגולדלייבה כצנלסוןמריה פרידלנד
אברהם אביבירומן גינזבורגעמרם כרמירחל פרידלנדר (אביטבול)
שגית אביטלרפאל סטניסלב יאש גינסקישלום כרמיטובה פרידמן
איבון אביטןברטולדו גיסברגאיליה לאביןישראל צבי פרידמן
עמרם אביטןגאורגינה גיסקןדוד זוניו לאופרלאוניד פרידמן
אברהם אביסרוראידה גיקלמרון לבסוזנה רבקה פרידמן
אשר אביצרורדן גלשמואל לב ארירוזה פרידמן
שמעון שמחה אבני (היידנשטיין)שלמה גלבועשרה לב ארישרה פרידמן
עודד אבנרירייזל גלבורדבני לביאמיכאל פרידנריך
דר' פרדקין ולנטינה אבקסיס (סאפיאניקוב)רחל גלברגרמאיר יהודה לגריסיליזה פרידריך
רוזה אברבךיוסף גלוגה פפהשלמה לגריסיויקטוריה פריזט
דוד אברהםפאינה גלוזמןצבי הרמן להבישראל פרייפלד
הרשקו הרש צבי אברהםרומן גלוזמןסמיון לוביןשרה פרייר
זלמן אברהםמיכאל גלוחובלאוניד לובינסקיאיתן פריס
סימה סימונה אברהםסופיה גלוחובסקיברכה לובלדימיטרי פריצקר
שרה אברהםבידנה גליטלהנתן לודמררימה פרנט
יוסף אברהמידוד גלייכמןאברהם לויישראל פרנפלד
עדה אברוטיןאברהם גלינובצקיגבריאל לויאליעזר פרנק
אסף אברמובסוניה גלינצרגבריאל לוידבורה פרנק
טורי אברמובאנה גלמןדניאל לויאיגור פרנקל
רחל (רחיל) אברמובמשה גלעדיחוה לוי (אבוקרט)יוסף פרס (בינאשווילי)
גיזלה אברמוביץשושנה גלר הילסחיה לוייפס פרס
זימל אברמוביץאיטה גנדלרמאיר לויולדימיר פרפליוטצ'יקוב
ינקו אברמוביץ'מרים גנוןרותי לויאברהם פרץ
מרדכי אברמןשמעון גנוןשלום לויחנניה פרץ
אמילי אגבבהבלומה גנץשמואל סמי לוייהודה לאון פרץ
סלומון שלמה אגויעקב גפניפאינה לויטיעיש שמעון פרץ
עמירם אגוזישושנה גצלראברהם לויןמאיר פרץ
יחיאל אדוארחנה גראובראנדריי לויןמיכאל פרץ
רחל אדוטארנולד גרדלסמיון לויןמכלוף פרץ
פאני אדוני (אבורסי)אלנה גרו גראפניה לויןמרים פרץ
אוה אדלבוריס גרוביץצבי לויןניסים פרץ
זאב וולף אדלמןיוסף גרוברמישל לוסטסימון פרקס
רות אדלסהיימרמלכה מורה גרוזמןיעקב לוצקיאלכסנדר פרקש
אליעזר אדלרפימה גרויסמןמורדכי לוקרינה פשנדאו
מיכאל אדלרסופיה גרויסרדורה לוקשבסקיתמזי סימן טוב פתאל
מריה אדמנוקורוברט גרוםיפים לוקשבסקיאנוצה אני צ'אושו
גבריאל גבי אדריאוקטובר גרושבסקיערן חיים לזמימוריץ טיטי צ'אושו
אברהם אהולהויסריון גריגורובמחליה מיה לזרוביץחיה שרה צ'בוטר
שינה אהולהזהבה גריןפהימה לזרוףד'|ר הלן ברלה צ'ובוטרו
רות גריןבת שבע בטי לחמניהארי צ'יובוטרו
זכריה אהרוןבוריס גרינברגגרדה יפה לטדניאל צ'ייט
ליזה אהרוןבני גרינברגקלרה לישלום צ'יקבאשוילי
לב אוזורברטה בלה גרינברגאנשל ליבוביץאברהם צ'יקובסקי
מקס אוזןדוד גרינברגאריה ליבוביץמריה צ'צ'יק
אופיר אוחיוןיוסף גרינברגנינה ג'ני ליבוביץרוזה צ'צ'לניצקי
עמרם אוחיוןיעקב גרינברגקלמן ליבוביץגולברג צ'ריטה
רות אוחיוןליבה גרינברגריבה ליבוביץריבה צ'רנומורדיק
ריימונד אוחיוןרובין גרינברגז'נטה ליבוביץ' (הרשקוביץ')אטיה צ'רניאק
שלום אוחיוןרוזה גרינברגאברהם נתן נטע ליבמןיוסף צ'רניס
שלמה אוחיוןאביבה גרינדלרליבי ליברבאוםפניה צ'רנצקי
דוניז אוחנהמשה גרינהייםרבקה ליוביאניצקייפים חיים צ'רקאבסקי
יוסף אוחנהגריגורי גריניןרון ליזרהילי אילנה צביון
מנחם אוחנהאיליה גרינשטטאיזיה ליטבינובדניאל צדיק צוציאשוילי
ששון אולגהויקטור גרמןשולם ליטמןחיים צדיקוב
מירה אולייניקובגסיה גרצברגקלרה לייב (שכטר לינדנבאום)יוסף אבי צדק
מאיה אומנסקיגרשקו גרצברגאברהם לייבוביץמלכה חיה צובל
אליעזר אוסטגיטה גרצוביץ'אוליביה לייבוביץמרדכי מוטי צוריאל
חנה אוסקרובדוד גרשוןאתיה לייבוביץמזל צחר
יוליוס אופנרסופיה גרשצ'נקובליביו לייבוביץציון צחר
מיכאל אורגישאלון גתנדז'דה לייבוביץ'שלמה צחר צייזלר
לריסה אוריןלודמילה דבורקיןגרגורי לייבובסקינחום צייטלין
פרידה אורלובראובן דבראשויליאברהם ינקו לייזרארקדי אהרון צינמן
מריה אורלובסקיאסתר דברשבילימרצ'ל לייזרוביץ'אליהו אילושה ציצואשוילי
ד'ר אנה אורןפרידה דג'אנאשויליסופיה לייןגרצל ציצואשוילי
דוד אורנסמשה דדוןבוריס ליפשיץדניאל נודרי ציצואשוילי
לאוניד אורקיןאליה דדידוד לישניאנסקימרים נטלה ציציאשוילי
לזר אורשנסקייעקב דהןולנטין לךבנו ציקואשוילי
שלמה סולומון אזוגיעמירם דובביצחק למבורגמיכאל ציקוושוילי
מוריס אזולאימריה דובובוימאיר לנגילשמואל צירולניק
שמעון אזנקוטריווה דובז'יקקלרה לנדאיענקל יעקב צירולניקוב
לונה אזרדאלי דובניקובסופי לנדאועמנואל מנו צירלין
עיישה אזרזרוילנינה דובניקובברטה לניסמטיאס צסקיס
שלום אזרזרליובוב דוברובאידה לנצמןיעקב צפאני
שלום אזרזרהלן דובשןשמואל חיים שמוליק לנקרימלכה צפסמן
שמחה אטוןמלכה יהודית דודעמנואל לסטמלכה צפסמן
אברהם אלברט אטיאסצליק דודרי'רד לסטמןביבה צרפתי
יצחק אטיאספרנצ'סקה דודזון (מוסקוביץ)שרה לסמינסקימשה קאופמן
משה אטיאסאברהם דוידוביץארמנד לסקרצפורה קאופמן
פרוספר אטיאסאברהם דוידוביץעובדיה לפונסוחצקל אדוארד קגנוביץ
ד'ר סימונה אטינבורגיוסף יוסי דוידזוןדן דוד לפידקסניה קגנוביץ'
זכר אטינגרמרים דורוןאיזה לקנררומן קגנוביץ'
גל אטקהנינה דוריטמה לררנאום קגנובסקי
שפירר איבולקהארקדי דורפמןליזה מאדורסקי
יוסף דב ענבר איגראולדימיר דושניצקיאיל מאורשושנה רוזה קובי (קובלינסקי)
מאשה איטקיןשוטה דז'ינדז'יחשויליחוה מאורגרגורי קובל
טוני אייזיקגורם חיים דזיאנשוילייחזקאל מאורארנולד קובלר
רובין אייזיקרוזה דזיובהברוניה מאיזליסאיוון קובץ'
יעקב אייזנראיטה דזקצראדית מאירלב קוברסקי
יצחק אייזנרשמואל דוד דיבנרגולדה מאירמרים קוגן
לוטי אייזריךיוסף דיטיניספניה מאירובקיבן קוגן
חיים איילדר' לאוניד דימנטסמיון מאירוביץראיסה קוגן
הנרי חנניה אילוזסלבה דכטיאריובלאון מגדרדוד קוז'וקרו
אלכסנדר איליןעמרם פומה דלויהאילן מגורקלרה קוז'וקרו
פנינה פאולה אימרגליקרבקה בקי דלויה (חסון)משה מגירסאליסה קוזנצוב
ילנה אינטרוליגטורטאיסיה דמיטרינקולאה מגרהדינה קוי
מרדכי דמיטרי אינטרוליגטוראמליך דמינטרשבתאי מגרהסבטלנה קולברג
גרסיאלה אינידורה דמינטריוסי איזה מגרלישויליאליזבטה קולוטנסקי
חוה איסקובסמי דמקינרארקדי מדבדאלכסנדר קוליש
יצחק איפרגןטימור דןלאוניד מדובויאלחנדרו קולקין
קושניר איקובסקיאסף דנוןרועי מדריבגני קונובלוב
אגנש אירשאיחיים דניאלאלישבע בטי מדררקריסטינה אניטה קונינסקי
אסתר אישחגרציה דנןמריאן מאיר מדררליודמילה קוניק
חיים איתןיפונה אריה דסקובסקירחל שלה מהדבגולדה יבגניה קוף
אליאס אלבזהרי דסקלויצחק קקו מודזגברישויליגניה קופיס
דינה אלבזליזט דסקלויעקב בדרי מודזגברשויליולרי קופיס
דינה אלבזמאיה דצ'קואמנון ג'ליל מוהבטייפים קופלב
מאיר בבי אלבזבני דקלאנה מוחיןאנה קופמן
ניסים אלבזאליס דרורשרה מוטיןגלינה קופמן
סול אלבזאברהם דרורירבקה מויסהשרה קופרמן
סמי שלמה סמואל אלבזמיליה דרטבהמיכאל מולוצקיעמנואל קוצ'מן
רחל אלבזאליעזר דרכסלרדוד מולכויאן קוצין
שמעון אלבזרות דרכסלרדורה מולצקוג'אנה קורוטקיף
יאיר אלביליהאנדרי חי דרעימוריץ מונטיליןגניה קורוסטישבסקי
איבן אלברט בשולדימיר דרפקיןאהרון מוסקוביץיבסיי קורוסטישבסקי
שמחה סימי חיה מזל אלגרבליהרי שמואל דשלוטי לאה מוסקוביץיצחק קורט ארז
גולידה פינליס אלהאיליה דשוטהפסקל מוסקוביץנועה מאיה קורן (ליפשיץ)
שרה אלהזאיסק דשינסקירבקה ייטי מוסקוביץ (סימון)פאני ציפורה קורן
שמעון אלוןפרננדו האןשמואל מוסקוביץנוא קורנהאוזר
אנדרה יהודה אלושמריאנה הוכמןיעיש מועלםאלכסיי קורסונסקי
אנדרה יהודה אלושרשלה הולצמןנינה מוצ'יניאטסופיה קורפל זיני
בקי אלושאסתר הימלבלאויצחק מורביץ'אנה קורצר
בקי אלושאברהם הירשסופיה מורדוכוביץ'יוסף קורקוס
גאורג אלטמןנפתלי נפט הירשיבגניה מורוזובבנימין קושניצקי
אליהו אלטרמנדל הירשנזוןחנה מוריןבנימין קושניר
פניה אליאסובאסתר הירשפלדשלום רוחס מורנולייב קושניר
שמעון אלימלךיצחק הלל הלאללודמילה מושקוביץראובן קושניר זוננשוילי
דוד אליסיאןמיכל הללרבקה מושקוביץ (ברונשטיין)מאיר קושנירסקי
ראובן אליעזרשמואל הלרליטה מושקוביץ' (ברטפלד)מונה קיבו
ראובן אליעזראברהם הפוטהעזרא מושקוביץ'לב קיזין
דוד אליעזראאברהם הראלזקן חיטה מזיגראיסה קיזין
מנוח אלישקובמנחם הרון יהודהטיטה מזיגאלכסנדר סנדו קיטנר
אבנר אללאליהו הרושאסתר מזרחיאליהו קיסוס
יפה אלמוג (אליהו)ז'קלין הרושגואל מזרחירבקה ג'ולייט קיסוס
מרים אלמיזרקויס אלי הרץמאיר מטוסובילנה קיסליוב
אלברט אברהם אלמלךרחל ג'יריה הרריאלכסנדרה מטילסקיאסתר קיסלר
אליס אלמלךאברהם הרשקומשה מידז'ינסקידוד קיש
בילה בתיה אלמקיאסאהרון הרשקוחייקה מייזלאסתר קישון
שלום אלפר סנפורדשבתאי הרשקורחל מייזלרנחום קלדררו
מרדכי אלקבץשלי הרשקואביבה מיכאלירבקה בבה קלדררו
רפאל אלקובידוד דודי הרשקוביץחנה מיכאלשוילימגדלנה קלוגר
מאיר אלקייםחנה יוצי הרשקוביץיורי מילגרוםאיטה קלור
רפאל אלקייספני ואנונוגולדה מילגרםנחום קליגר (נורברט)
דוד אמיתינורית וגנרכתריאל מילוטיןציליה קליור
אפרים אמנוניאליזבט ווזרישע מיליןפניה קליטמן
בת שבע בלה אמצ'יסלבסקירחל וויגנרמיכאל מילררחל קליין (שטרן)
חיים אמראינה וולוביקשמואל מילשטייןשולמית בת שבע קליין
ספיר אמרבוריס וולמןבלום מינביץגבריאל קליינר
לאני אמריך (שושיצקי)אברהם מינדליסד'ר סרג'יו קלימסקו
ליודמילה אנגל פשקובהלנדה וולףבנימין מינדליסולרי קלינגר
אלכסנדר אנדרוסובמרדכי וולפסון (מרצ'ל)חיה מינוגהנויה קלישר
סימה אנטושוילירפאל וולפסוןבוריס מיקוומןשירה קלמנוביץ'
אסתר אנידג'ארליליאן וולקלאה מיקליןריבה קלצ'בסקי
גדליהו אנצלאדית וולקנפלדסימון מיראלשויליחיימה קלקשטיין
אופק אסאייגמרצ'ל וולקנפלדיפה מירוביץשלימה קמיל
גבריאל גבי אסוליםשרה ווקסלרסופיה מירומנובסבטלנה קמינין
לאה אסוליןסולטנה וורמברנדיהושוע מירוןפאני קמינסקי
מוניק מרים אסוסאורית וזגיליעקב מירמוביץלובוב קנטור
ג'ני אסטרותיויקטור וזנהאליהו מירקיןמשה קנטי
ניסים אסטרותיסימי וחנישאלכסנדר מירקספרחה ויקי קנר
אסתר אווה אסיאסאסתר ויאפסנתן מכליסצ'יצ'יליה קנר (הרשקוביץ')
יעקב אססיעקב ויגדוראולגה מלדנוביץ'ד'ר אמיליו חלו קסוי
מאיר אסרףדוד ויגנראסתר מלולחנן קסירר
פרחה אפוטה (בן שטרית)זאב וידמןשלמה מוני מלולסנה קסלמן
רחל אפטר בשיצחק ויינברגלאוניד מליקיןרוזליה קסנדזנקו
מרצ'לה מיקי אפרלאיאורנה מלכה ויינברגרנסים מלכאדורה קספוב
בלה אפרתהתל ויינשטייןג'קי יצחק מלכהאליס קפון
סילביה אפשטייןאילנה וייסימין מלכהמנדל קפלוביץ
מסעודה אקוקהד'ר יוסף וייסמשה מלכהדוד קפלון
משה אקסלרדמרטה וייססימונה מלכהאנה קפלן
לריסה אקסלרודיצחק וייס בלונדלשלום מלכהפיוטר קפלן
מיכאל מיקי אקרמןבת שבע בשייבה וייסבורדשמעון סימי מלכהלאורה לאה קצב (גואטה )
נוגה אקרמןמריה וייסגורטלאה מלמדשרון קציר
עליזה ליזה ארביבבסיה וייסמןאנה מלמודאנה קקיטלשוילי
צפורה ארגוב (וכטמן)לאוניד וייסמןטטיאנה מלניקרוזליה קרדשנקו
ומוש ארויןדר' משה וייסמןסימה מלניקובסטפן קרו
בוריס ארונובסופיה וייצמןולדימיר מלצינסקיגבריאל קרואר
הילדה ארושדגמר וילדמןראיסה מלקינהעצמון קרובבפלד
אורין ארזסלע וילי אריאלחנה ממוזלדה קרויטורו
רעיה ארזדר' אלכסנדר ויליקיןיוסף ממוזלדה קרויטורו
הכהן משה ארזימרדכי מרטין וינברגגוסטה ממינסקישלמה קרויטורו
מרגריטה ארטמייבזולר וינגרטלאורה ממיסטבלובציפורה קרויצוירט
אריה אריאלייבגניה וינוקורובסמסון ממיסטבלוביעקב קרוננפלד
דניאל גור אריהיולי וינוקורוברפאל ממיסטבלובגרמן קרונפלד
ד'ר סימה ארלטס (דבורקינה)שיפרה ויניקובאפרים ממןפולינה קרז'נה (פישמן)
אסתרה ארליךולדימיר ויננשטייןיוסף ממןאסיה קריבורוצ'קו
זופיה ארמהאוז (מאורר)חנה הני וינסקוביץיצחק ממןיצחק קריבורוצ'קו
מנחם שמואל ארצ'ירוזה וינשטוקסנאית ממן (פרחי)חיים קריגספלד
פנטה אשגריהבלה בלקה וינשטייןמנחם ויקטור מןברוניה קריזשפט
אוריה חיה אשלגריגורי וינשטייןענת מנגונימנחם קריחלי
מיכאל מיקי אשלסוניה ויסמןאלגרה מנדיליפים קריידה
הלל באוםאלכסנדרה ויצקיןאברהם מנדליוסף ישה קריכלי
מנוח מנטו באזובויצמן ויצתמןאריה מנדלמיכאל קריכלי
מרים מרינה בברשויליאוה חוה ולדמןגודה מנדלצ'רנה קרימקביץ
נילי בוברוביצקישפרה ולדפיגלד'ר תאודור מנדלמרים קריקספלד
יגאל בוגניםמריה ולוביורי מנדלאילמרינה קרלשטיין
זאב יצחק בודדמרינה ולסוברוזמרי מנהיורם קרמר
זאבית רבקה בודדבטי ונדרקלרה מנהיימרמגרגרטה קרמר (יונש)
יאיר בודמןזלדה ונדרובסעיד מנחםמרי לוז קרמר
שרה בודניצקימיכאל ונדרובדיאנה מניןאסתר קרן
ארמונד בוהדנהדניאל ונונודניאל מנשהגיל קרן
סילביה בוהדנהסוזן ונטורהשמחה מנשהלאוניד קרנאוחוב
שולמית בוהדנהיוסף סוסו מנשרובכרמלה קרנר
ניסים גולן בוזגלועמרי וסלרחיים ג'ורג' מסהידבוריס ברל קרפילובסקי
עמרם בוזגלופניה וסמן דה דורמןאיסה מסטבאוםברכה קרפנר
קרול בוטנרופניה וסרמןמרדכי מססמשה קרפנר
בנימין בוטראשוילימרים ופניארסקימשה מלחז מעוזהלנה קרש (דאומן)
מרים בוטראשוילייצחק וקילבתיה מצגררבקה קשת
בן ציון בוטרשווילידוד וקניןסביחה מצריסוסנה סיסה ראויקה
הכהן חנוך בויםחנינה וקניןיוסף מקיאסג'אן ישראל ראוף
שושן בוכריסמסעודה וקניןתמרה מקסייבאסתר רבוח
נתן בולגרוסלומון וקניןורה מרגולין (איזבקוב)אנדרי רביב
אליעזר בומסדוד וקסלרפליקס מרגוליןסולנג' רביב
אסתר בונדרבוריס ברוך וקסמןאיזולדה מרגלשויליבן ציון בוריס רבינוביץ
דמיטרי בונדרדב וקסמןאייזיק מרדלרקירלינה רבינוביץ
סבירה אסתרקה בונדרבדני וקסמןיבגניה מרטינובסקיקלרה רבינוביץ'
מקס מימון בוסידןלריסה ורבובסקיסמיון מריאשקלרה רבינוביץ'
שרה בוקריסמשה מילו ורדימרים מנצי מרכוסלאה רבני
סופיה בורדבן ציון ורוןשמחה מימי מרליבוריס רבניאגה
מיכאל בורישנסקיגרמן ורזייבפיל מרמלשטייןיעקב רגב (מילברג)
מרגלית בורישנסקייבגני ז'יבובברוך מרקוביץמירה רדזימינסקי עלא
רוחמה רומה בזיזינסקיאלכסנדר ז'יטומירסקיאברהם מרקיןאברהם רדליך
אנגש בטומיכאל זאיקהיוסף מרשקכוכבה רדעי
אדוארד בטקיןמינה זבגלסקיאלברט בנימין משאליכוכבה רדעי
אליהו ביבצ'סמיכאל משה זביטיאשויליחן משהמוריס רואימי
גיטה יבגניה ביברשטייןפירה איטה זגשהחנן משהישראל רובין
רומן בידניברוך זהביטהר לב משהמריה רובינשטיין
ליובוב ביחובצובמלכה זהבימרים משהמרי רוברט
אברהם אלברט ביטוןיעקב זהרמרק משהרחל רודקו
אברהם ביטוןלב זוביןמשה משה (ברזני)דניאל רווח
אליהו ביטוןשרה זוהרקרולינה משהיהודה רווח
דוד ביטוןאורי זומרשאול דני משהרפי אפרון רוזיליו
זזו מזל ביטוןגבריאל זוננשוילייהודית משעליאינה רוזין
יהודה מאיר ביטוןנטה זוסמןאפרוס נאום
עמרם ביטוןראובן זיוג'וליטה נאסיףצבי רוזן
דני ביטון שחףאליהו אילושע זיזוביחזקאל נאקאשאלכסנדרה סשה רוזנברג
דני ביטון שחףנחום זיידמןיעקב נבוןאנה רוזנברג
אסתר בייגלשלי זיידמןיצחק נגולהטיבי רוזנברג
אריה בייגלמןמאיה זיידנסגודה נדלסוןליליה רוזנברג
ריבה בייליןמזל פופו זיימן (כהן)משה נדלרשיינדל רוזנברג
משה בילורוסץיקטרינה זייצבאידה נוביקשעיה רוזנברג
מאיר ביליהצילה זייצבד'ר איבן ישראל נוינינון רוזנטל
אשר ביניאשויליאיצקו זילברמןאודל אניה נולדמןרבקה רוזנפלד
משה אושנגי ביניאשוילייעקב מירצ'ה זילברמןליובה נולדמןלאה רוזנפלד בודה
נטלה ביניאשוילימשה זילברמןמרון נחוםמרגט טיבי רוזנצוייג
ננולי ביניאשויליסוניה זילברמןשלמה נחוםקלר רוזנר (סיטהון)
איזלי ביסקיןרעיה זילברמןלידה נחומיאז'רחל רוזנר
מריה בירידזהשרה זילברשטייןאיתן נחמיאסאבא רוזנשטיין
בוריס בירמןנינט זימבלמשה נחמןמאשה רוחלין
לייב בירמןחיים זינגרסימה נחמקיןאולגה רוט
מיכאל בירמןחיים זינגרנחום ניבחיים רוטמן
מיכאל בירנבאוםיחזקאל זינגרחנה שינדלה ניביאדומסקייחזקאל רוטמן
ורדה בירנצקהדוד זיסואלכסנדר ניימןלאוניד רוטקובסקי
יהודה בכרלאה הלן זיסלרגירשה ניימןאילנה רויטמן
קלרה בכרחנניה זכאידוד ניימןחיים יפים רויטמן
שפטל בלובשטייןברטה זכמןמורה מריה ניימןאמיל רוימי
ליליה בלוזרצבפני פנינה זליבר (ברסון)שרה ניימןמיכאל רומנובסקי
יצחק בלוךמלכה זליגחנה נינטאמציה רון
רחל בלולואברהם זלמנוביץמרתה ניסביג'סקישושנה רון
עמנואל מנו בלוםזיטה זלמנוביץמשה ניסןגמליאל רופא
קטי בלוםמרים זלצמןסוניה ניסנובמרקוס מוניה רזניק
שולמית בלוםשוניה זלצררוברט מורטון ניסנסוןקלרה טובה חיה רזניק
שרה בלוםמשה זמירולרי ניקוליינקושלמה רחיים
יהודה בלומברגמיכאל זסלבסקיודים ניקיטיןנסים רחמים
רחל בלומברגפטר זסלבסקימזל נירפרג' רחמים
אליהו בלחנסמרדכי זעפרניהרשל צבי נירנברגפרידה רחמים
ולדימיר בלינצ'יקשמואל דדה זרביבחדוה נמשיץציון רחמים
לב בלינקובאלגריה זריהןאלברט אליהו נניקישוילינחום רחמני
לב בלינקובג'נט זריהןדליה נסומהנחום רחמני
ישראל בלישהג'קלין ג'קי זריהןחנון נסומהסופיה ריבקין
מנדל בלכרחנניה מקס זריהןדב נפשיאנטולי ריז'וב
פניה בלכרמאיר זריהן זוהרחונצ'ה נפתליורדו ריז'ינשוילי
מריו בלנקמרדכי חברון חרבוןטובה נפתליחנה ריזברג
אלפרד חיים בלסוןאסתר מירית חג'ג'אסתר נפתלייביהודה ריזברג
רחל בן אדיבהיורם חדדולדיסלב נפתלייבסימיון סיקו ריזינאשוילי
אולגה בן אלימרסל גבי חדדמיכאל נקראשוויליאולגה ריטנברג
רשל בן אסוליפורטונה מזל חדדרחל רשל נקשארוין רייטר
סלומון בן ארושיפת חסן חדד חג'בימיכאל מייק נתןאיסק רייכל
ראובן בן אריהרפי פכרי חדשיעקב סבגאורן רייכלסון
אברי אברהם בן ארציאייל חובל היבלענבל ענבר סבגולדימיר רייכמן
יהודית בן גיגישושנה חודורובסקיתמר סבגיואל רייכמן
אשר בן דודישראל חודקיפים סבנובטייואל רייכמן
משה מוריס בן דודאברהם חודריאןגרגורי סבנקופאני מרי רייש
עמרם בן דודעדה אדלה חודריאןפרידה סברדלובמלכה רימונד
אלברט אברהם בן הרושעובדיה חודריאןסמיון סברדליקג'אק רימן
אלי בן הרושבנימין חוטהאמיל סגג'נים רימן
מרים בן הרושרינה חוטהחוה סגצבי רינצלר
ראובן בן הרוששולם חונדיאשויליעו'ד אבי סגלאופיר ריקו
משה בנימין בן חוריםאסתר חונצואשויליאברהם סגלאיוון טיטו רכניצר
אלי אליהו בן חמואדוארד חוסידחיים סגלאברהם רמיל
ארמונד בן יואראדית חוקנפורדמשה סגללודמילה רנקל
שמעון בן יוסףמרצ'ל חוקנפורדיהודה מולט סהלואינה רסובסקי
מסעודה בן יעישמיכאל חורושיןאלכסנדר סוחריןריבה רסקין
יצחק בן יעקברינה חזיזהדוד סויסהיפים רסקינד
מאיר בן מוחהרינה חזיזהסמי סויסהדוד רפאל
תמר בן מוחהשלמה חזןאריה סולומוןאיתמר רפופורט
אוריה בן מויאלאורי חייצחק סולומוןפניה רפופורט
רוג'ר אליהו בן נוןניסים חיליאו סולומוןאמיליה מילכה רפילוביץ
עיישה עליזה בן נעיםשרה חיפיליפ סולומוןמיכאל רפפורט
אריה בן נתןשמעון חיוןמוני סולומון שוקרוןלובה רצ'יסטר
רות בן נתןמאיר חיותאברהם סולימאניאריה רשף
אברהם בן סימוןגיזלה חייםאסתר סולימןיצחק פפה שאואט
רפאל בן סימוןדוד חייםיעל סולימן (שוס)רימה שבורין
רינה בן עזראדורה חייםשמעה סולימןעדי שביט
מאיר בן שבתעזרא חייםאריאל סולימניסופיה שבצוביץ'
סולטנה בן שבתסורה חיימובפרדג'ולה סולימניבלהה שגב
סעדיה מאיר בן שושןמשה חיימוביץמרים סולרש (מדזי'נסקי)ישראל שדה
אליס בן שטריתמרין חייצ'נקואליעזר סוןמשה שואפי
יצחק בן שלמהסופיה חייקיןאליהו סוניגויבגני שוב
מרטה בן שלמהבוריס חיריךמיכאל סוסמןאדוארד שובין
שושנה בן שלמהג'וליט חכם יצחקאילה סופרמריה שודק
מוטי בן שנןאמיר חכמיאשויליאלכסנדר סופרלייב שוורץ
רנה בנאמרוןנזימה חלאויהמרקו סופרמןהלנה שוורצמן (גולדשטיין)
ליזה בנוןפלורה חליוחיים סוקיריאנסקיראיסה שוורצמן
עזר בנוןמריה חלמצקימשה סוריאנוסופיה שוכמן
אנט חנה בנטרנעמי חלפוןרבקה סוריאנוסופיה שוכמן
אשלי בנימיןמימון חמוחנה סורקיןאנה שולמן
יוליה ג'ון בנימיןעופר חמואלכסנדר סטברובסקיצילה שולמן
יצחק בנימיןאליס חמיאסחיים שמעון סטודניקצילה שומילקוס
לאוניד בניןפאינה חמלניצקיקטיה סטולרשמעון שומרון
אברהם בנלולודניאל דני חןפאול שון
פרלה בנלולויהושע חןפני סטולרויוסף יששכר שוקר
נעמי בנשזילפה חנוכייבלאה סטומראסתר אסתריה שוקרון
נינל בספרוזבניהלאוניד לאון חנטלודמילה סטיולאה שוקרון
הנרייטה שרה בעבוראנט אלגרה חנםחשה אסיה סטיליסמרגריטה שור
קנת בקראריה משה חסידוףניקולאי סטלמחנדי שושן
אמירם בר (בניאשווילי)סציליה חסקלגוסטי סטניסלבסקייעקב שחורי
חנוך ברז'קלין חצ'ואלסילביה סטפןדוד שטיינברג
יהודית ברמשה חצ'ואלסילביה סטפןפולינה שטיינברג
יורי ברנסים חצ'ואללוציה סטרולקרולינה שטיינברג
שמחה ברפנינה חקרגרסיאלה סטרחראשר ארטור שטיינמן
אריה בר לב ברבלטדורה חרסונסקייוספה סיגלריגאל שטיינמן
אנט חנה בר ששתיעקב קוקו חררמשה סיגלררחל רנטה שטיינמן
מאיר בראונשטייןאבנר חתןאמברוסיו סיידמןלילי שטיר
נורית ברבידודוד דוד טאואיליה סימיןטוני שטרן
רחמין ברביאוה טאטארורבקה סימן טוביוחנן שטרן
אידה טבקיןסוניה סימקיןצפורה שטרן
אליהו ברגאלכסנדר טבקיןאברהם סינוואריצפורה שטרן
רעיה ברגחסיבה טולדנוברטה סינוקוסקישמואל ישעיהו שטרן
אהרון ברגינסקירבקה טולדנומאיה אוסובסקי סירוטהמנחם שטרנברג
מאיר ברגינסקימרים טולדנו גואטהברנה סירטויעקב שטרנשוס
יבגניה ברודסקילאוניד טולקושקיןסימון סירטורבקה שטרנשוס
לאון ברוורסולומון אלכסנדר טוצ'ינסקיגיל סלומוןרחל שטשוילי
פאני ברוורבסיה טוצ'ינסקי נובוסלסקייבה סלוצקיבינטה שיטיקוב
שרי שרה ברווראליזבטה לאה טורובסקיאלברט ג'ילו סלמהדורה שיינקרמן בולקיש
ליאור ברוךוולבן איזיק טורובסקיסטפן סלמוביץטאילו שימייב
מאיר ברוךנינה טורובסקיקלרה סלמוביץ (בוהם)גרש שימילכיס
יעקב שלום ברומטאריה ולאדו טורצ'ןמרים סלעיצחק שימשילשוילי
מרים ברומרבלנה טורצ'ן (קלרמן)פליקס סניאטובסקיברוניה שיפרין
משה ברומרמיכאל טורקיןאליהו דוד סנימיןגריגורי שיפרין
דוד ברונפמןחיים חי טייבדוד סנקרניקול שיקלי
שמעון סמיון ברונפןד'ר מקס טילינגרפנינה סנקרמרדלזר מאיר שירדינג
גריגורי ברונשטייןולדימיר טילקיןמיכאל סעדוןיפים שלדנר
נתן ברוקרחיים הנריק טילרלריסה ספוז'ניקובמישר שלום
דני ברזילאיסילביה טילררוזה ספוז'ניקובמזל שלום עמנואל
ורד ברזילייוסף טישקובסקישמחה סימה ספיאשוויליולדימיר שליגמן
יחיאל חיליק ברזיליאורנית טלמורוארדו ורדה ספיאשוילייהודית סולטן שליט
סימי ברזיליאירינה אירישקה איוושינה טלנטמדלנה ספיאשויליאידה שליפר
סעידה ברזניגריגורי טננבאוםמרינה חנו ספיאשויליפרחיה לאה שלמה
הרמן ברטפלדראובן טפרציליה ספיבקלובה שלמוב
שמחה ברידזהחיוסיה טקץ'דני ספירחביב שם טוב
צביקה צבי ברייטשטייןנורה טראיבראירינה ספירידונובדניאל שמואל
מריאנה מרים בריןסלבה טרויאנסקינינה ספירידונובאברהם שמואלי
מיגל ברכמןלאוניד טרוסארקדי ספקטוראברהם שמואלי
ולדימיר שמעון ברליןפאול טריטטובה ספקטוראנה קלרה שמוקלר
אלכסנדר ברלכיסדינה טריפון אגמיפיוטר ספקטורפיניה שמידוב
מאיר ברמןחיים טרסרמשה סקג'ואסטריקה שמיל
יענקל ברמשנאדרה יאנוסרבקה סקג'יואברהם שמילוביץ
אסתר ברנדפירה יאנקובסקיזבולון סרוסישיפרה שמילוביץ
דולורס ברנרילנה יאצ'מניקמאיר בנימין סרוסימיכאל שמיר
ראובן ברנרמרדכי יגאלי סמואלובמרסל סרוסיננולי נינה שמלאשוילי
מרים ברנשטייןנינה ידדץ'סבריה נגה סתלכול (חיו)דבורה שמלשוילי
משה ברסנודן יהודהרג'ינה עבדייוסף שמעיה
ברוך בוקי ברקאיצהלה יהודיתזבולון עבדייבולדימיר שמרין
אסתר ברקוביץרחל יוז'ףיוסף פפה עוזיאלאברהם שמש
אסתר ברקוביץשמואל יוחנןאבנר בדרי עוזרמלכה שמש
בתיה ברקוביץאווה יונגרדוד עוזראניטה שני
יהודית ברקוביץלאו אריה יונקריצחק עופרגניה שניידמן
ישראל ברקוביץחיים מיכאל יוסבשוילישרה עזיזיאהרון שניידר
מרדכי ברקוביץלאה לוצ'י יוסטרמאיר עזרןמרק שניידרמן
סימונה ברקוביץאספיר יוסילביץדוד טודראס עזרסזלמן זיקו שנייר
אאורל ברקוביץ'יצחק אייקי יוסילביץשרה מיצ'ן עיניזלמן זיקו שנייר
אדלה ברקוביץ'מזל מוזלי יוסףיצחק עמיאלינינה שניצקי
אליזבטה ברקוביץ'מרקו יוסףיצחק טורקו עמירהג'טי שעיה
ינקו ברקוביץ'משה יוסףויקטור עסיסיהושע שעשוע
ישראל ברקוביץ'קיילה יופהגרשון עציוניבינה שפיכלר
גיטלה ברשבלומה יופיטראליהו אלי עקיבאבינה שפיכלר
ליזה ברשלינה יוצקרחנ עקיבאמרדכי מוטל שפיכלר
לאוניד ברשדסקישרה יורצ'נקוצ'ארלס שלום עקיבאמרדכי מוטל שפיכלר
מיכאל ברשקיןויולט יחזקאללונה לוני עקרישמרגלית שפילברג
דוד ג'אורגי רדליורם יחזקאלנעים ערבפליפה אפריים שפילר
רחל ג'ינג'חשויליגאולה יחיאלחיים עשוריבגניה שפיר
אסתר ג'ינג'יחאשויליאשר ארטור יינמןד'ר ולדיסלב פאלארנסטיה שפירא
מיכאל ג'ינג'יחשויליברכה איילת יניבעליזה פאלשרה שפירא
אסתר ג'ינג'ייחשויליגולדה ינקוסטסיה פאקליןלאוניד שפירו
מילכה ג'יראדינקו ינקולודמילה לאה פבלובסקיזיגפריד שפנדאו
ג'ינה ג'נחקלרה ינקוחנה פוגלטוני שפס
ג'ין ג'ףיצחק ינקוביץ'רחל פודכספית שפר
חיים ג'רפיד'ר אפרים יעקבבאטריס פוטפמרגריטה שפרנקו
מרים ג'רפימנשה יעקבימין פוליהאני שצברג
יעקב גאדז'נורי יעקבראיסה פולישצ'וק (פלמנשיין)לאה שקולניק
שלה גאליסרוזה יעקבחיים משה פולקשלמה שקולניק
ליליאן לאה גאנזלראסתי יעקבייוסף פולקגלינה שרגורודסקי
אברהם אלברט יעקב גבאיאסתי יעקביעליזה פולקמיכאל שרגורודסקי
אלברט גבאילואיס יעקובוביץשיינדל פומבריקאיתן שרון
אליהו גבאיאברהם יעקוביץקלרה פוסטולובסקירות שרון
אמירה גבאימשה מישה יעקובשויליויליאם פוסטמןדר' בוריס שריבקר
ויקטוריה גבאיברוך יפחיה שרה פופלינגרעיישה שריקי
ליזה גבאינורה יפה (צ'ילג)דבורה פוקס (שפילמן)ביטון שרת
משה ידיד גבאיאנה יפרחיונתן פוקסחנינה ששון
זהבה גולדה גבעתי (שוחט)יוסף יפרחמרק פוקריביילוהלוי שפיקה ששון
ראיסה גברילובסימי מימי יפרחסימי פורדורוני תורג'מן (בוסקין)
פיני גד שמלהשלמה יפרחרובים פורט
אניטה גואטהאליהו יפרמשויליגניה פורטנוב


Pages: 1