BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: New Nahariya Cemetery

Burial Records

אהרוןויקטור צורי גואטהרחל יפתחרובים פורט
אוליביהיפים גוברגריץדוד יצחקגניה פורטנוב
דודנוהר גודקאררחל יצחקבתיר פורטנוי
ולריאסתר גוהריאדוארג ירוסלימסקישלום פורמן
חייםיוסף גוהריגיסיה יריומיןדוד צבי פורת
יוסףניקול גיזלה גוזלגילה גיזי ירקוניגיורא פחטר
ימיןיצחק גוזלןטובה וניה ישראלימלכה פטאישוילי
מיטיהברוניה גוזמןלאה ישראלי (יורדן)יעקב פטרבורג
סוליקהליזה גוטמןצ'קי ישראליאלכסנדר פטרוב
סמי ישעיהושרה גוטמןאורה כגןגנאדי פטרוב
עליזהאילונה חנה יטה גוטסמןאברהם כהןחיים פיאנקביץ'
צביישראל גויכמןאלי כהןמריה פיזיק
שמואל Bhhpksשיינה גויכמןאליהו כהןרוז'ה יונה פיטוסי
Perlaאובסיי גוכבטאסתר כהןשמואל מרדכי פיטרו
Хана Яковлевна Амцисאינה גוכבטדינה כהןאפרים פייביש
Василий Афонинמירה גוכמןדניאל שמחה כהן (סעדה)גודלה פייגין
Леонид Барскийלאוניד גולדהיינריך כהןגרגורי פיינלב
Александр Баткинליובוב גולדורד כהןבוריס פיינשטיין
Евгения Бляхерאליהו גולד שפיראורד כהןולדימיר פיינשטיין
Мария Бляхерאלי גולדברגז'עמונה יסמינה כהןמלכה פיינשטיין
Роза Босисיעקב גולדמןזקלין כהןאוה פיירמן
Александр Бубеличלב גולדמןחביב ביבי כהןפייה פילוסוף (שניידר)
Любовь Бубеличמרגלית גולדמןיוכבד כהןנתי נתן פיליפ
Екатерина Вайнאפרים גולדנברגיוסף כהןהיימן יצחק פילניק
Гения Вайнбергבנימין גולדנברגיעקב כהןדוד יעקב פינטו
Роман Гинзбургרותי גולדנברג (דוידוב)לוי כהןפלורה פינטו
Оксана Глонтинаאלי גולדנשטייןלונה נינט כהןצילה פינטו
Моисей Гольдштейнחוליו מריו גולדסמיטמגדה כהןציפורה פינטו
Рива Дорскаяלוי אריה גולדשטייןמדלן כהןינטה פינסקי
Семен Зеленковלוי אריה גולדשטייןמיכאל כהןד'ר איזבל פינקוביץ'
Анна Карповскаяמרים גולדשטייןמסעודה כהןיצחק פינקל
Юрий Ковальчукמשה גולדשטייןמסעודה כהןרעיה פינקל
Мария Крольנתן גולדשטייןמרדכי מורדוך כהןאנה פיסטרמן
Женя Кунинаרחל גולדשטייןמרדכי רוג'ה כהןמרינה פיצ'חדזה
Виталий Лакштановהכהן טוני גולדשטיין מילברגמרים כהןריבה פיצ'חדזה
Григорий Ландаאסתר גולדשמידמרים כהןשרה פירזון
Эмиль Левинסמיון גולודסעדיה כהן (סקלי)שרה פישביין
Роза Лившицאולגה גוליאבעמוס כהןטטיאנה פישה
Александр Лысенкоאמנון גולןפאני פנינה רינה כהןיעקב פישמן
Николай Максаевבלומה גולנדקלרה כהןנחום פישמן
Славик Мунтянאלברטו גולקורוזה כהןליליה פישקין
Александр Мясковскийחיה גורביץרות כהןיצחק פישר
Василий Мячковחיים גורביץרחל כהןאתי פלג
Петр Нагорскийפניה גורביץד'ר ריימונד כהןסמי פלד
София Османоваמיכאל גורביץ'שמחה כהןאינה פלדמן
Александр Поповרומן גורביץ'שמחה כהןאנה פלדמן
Галина Поповаשאול גורובייניקשרה אורלי כהןסימה פלדמן
Валентина Розенбаумרחיל גוריןגרטה כהנאסמיון פלדמן
Александер Ройфеפניה גורינהציפורה כוכביולדימיר פלונגיאן
Михаил Рудинскийולרי גורלובזווילי רנה כליפהמלכה פלטי
Раиса Рывкинаבוריס גורליקאריה כפירויקטוריה פליט
Валерий Смоленскийמסיה גורליקיהודית כפיר (טיגר)אורי פליישר
Вячеслав Суд-Злачевскийשוטה גורלשויליאטיה כץנחמה פלץ
Роза רוזה Фейгина פייגיןחמדה גורןאליעזר כץחיים סמיר פנחס
Яков Финкинמיכאל גרו גורןברנרד דב כץיצחק פנקאר
Дли Ханаרחל גורניברנרד דב כץליובוב פנקובסקי
Владимир Ханинסמיון שרול גורצקידינה כץאלברט פפו
Александр Херсонскийשיינדל גורצקיזינובי כץמוזה פפו
Александр Херсонскийעליזה גיגי (סייג)יבגני כץאניוטה פק
Берта Шехтманדובה גיטליןמיכאל כץאידל פקליס
Циля Шимилехисיעקב גייכמןקרלוס כץ סנדלראיליה פקר
Дора Шубинדמיטרי גיימןבוריס כצנלנבאוםריבה פראר
Хирш Этингенיצחק גיימןברוניה כצנלסוןאלה פרוז'נסקי
ולדימיר אאורובסקייבגניה גייסמןברוניה כצנלסוןיחיאל פרומיסלבסקי
עליה אבוחצירהמאיה גיירלייבה כצנלסוןיחיאל פרומיסלבסקי
חנה אבוטבולאספיר גינגולדלייבה כצנלסוןארקדי פרומיסלובסקי
אברהם אביבירומן גינזבורגעמרם כרמימריה פרידלנד
שגית אביטלרפאל סטניסלב יאש גינסקישלום כרמירחל פרידלנדר (אביטבול)
איבון אביטןברטולדו גיסברגאיליה לאביןטובה פרידמן
עמרם אביטןגאורגינה גיסקןדוד זוניו לאופרישראל צבי פרידמן
אברהם אביסרוראידה גיקלמרון לבלאוניד פרידמן
אשר אביצרורדן גלשמואל לב אריסוזנה רבקה פרידמן
שמעון שמחה אבני (היידנשטיין)שלמה גלבועשרה לב ארירוזה פרידמן
עודד אבנרירייזל גלבורדבני לביאשרה פרידמן
דר' פרדקין ולנטינה אבקסיס (סאפיאניקוב)רחל גלברגרמאיר יהודה לגריסימיכאל פרידנריך
רוזה אברבךיוסף גלוגה פפהשלמה לגריסיליזה פרידריך
דוד אברהםפאינה גלוזמןצבי הרמן להבויקטוריה פריזט
הרשקו הרש צבי אברהםרומן גלוזמןסמיון לוביןישראל פרייפלד
זלמן אברהםמיכאל גלוחובלאוניד לובינסקישרה פרייר
סימה סימונה אברהםסופיה גלוחובסקיברכה לובלאיתן פריס
שרה אברהםבידנה גליטלהנתן לודמרדימיטרי פריצקר
יוסף אברהמידוד גלייכמןאברהם לוירימה פרנט
עדה אברוטיןאברהם גלינובצקיגבריאל לויישראל פרנפלד
אסף אברמובסוניה גלינצרגבריאל לויאליעזר פרנק
טורי אברמובאנה גלמןדניאל לוידבורה פרנק
רחל (רחיל) אברמובמשה גלעדיחוה לוי (אבוקרט)איגור פרנקל
גיזלה אברמוביץשושנה גלר הילסחיה לוייוסף פרס (בינאשווילי)
זימל אברמוביץאיטה גנדלרמאיר לוייפס פרס
ינקו אברמוביץ'מרים גנוןרותי לויולדימיר פרפליוטצ'יקוב
מרדכי אברמןשמעון גנוןשלום לויאברהם פרץ
אמילי אגבבהבלומה גנץשמואל סמי לויחנניה פרץ
סלומון שלמה אגויעקב גפניפאינה לויטיהודה לאון פרץ
עמירם אגוזישושנה גצלראברהם לויןיעיש שמעון פרץ
יחיאל אדוארחנה גראובראנדריי לויןמאיר פרץ
רחל אדוטארנולד גרדלסמיון לויןמיכאל פרץ
פאני אדוני (אבורסי)אלנה גרו גראפניה לויןמכלוף פרץ
אוה אדלבוריס גרוביץצבי לויןמרים פרץ
זאב וולף אדלמןיוסף גרוברמישל לוסטניסים פרץ
רות אדלסהיימרמלכה מורה גרוזמןיעקב לוצקיסימון פרקס
אליעזר אדלרפימה גרויסמןמורדכי לוקאלכסנדר פרקש
מיכאל אדלרסופיה גרויסרדורה לוקשבסקירינה פשנדאו
מריה אדמנוקורוברט גרוםיפים לוקשבסקיתמזי סימן טוב פתאל
גבריאל גבי אדריאוקטובר גרושבסקיערן חיים לזמיאנוצה אני צ'אושו
אברהם אהולהויסריון גריגורובמחליה מיה לזרוביץמוריץ טיטי צ'אושו
שינה אהולהזהבה גריןפהימה לזרוףחיה שרה צ'בוטר
רות גריןבת שבע בטי לחמניד'|ר הלן ברלה צ'ובוטרו
זכריה אהרוןבוריס גרינברגגרדה יפה לטהארי צ'יובוטרו
ליזה אהרוןבני גרינברגקלרה לידניאל צ'ייט
לב אוזורברטה בלה גרינברגאנשל ליבוביץשלום צ'יקבאשוילי
מקס אוזןדוד גרינברגאריה ליבוביץאברהם צ'יקובסקי
אופיר אוחיוןיוסף גרינברגנינה ג'ני ליבוביץמריה צ'צ'יק
עמרם אוחיוןיעקב גרינברגקלמן ליבוביץרוזה צ'צ'לניצקי
רות אוחיוןליבה גרינברגריבה ליבוביץגולברג צ'ריטה
ריימונד אוחיוןרובין גרינברגז'נטה ליבוביץ' (הרשקוביץ')ריבה צ'רנומורדיק
שלום אוחיוןרוזה גרינברגאברהם נתן נטע ליבמןאטיה צ'רניאק
שלמה אוחיוןאביבה גרינדלרליבי ליברבאוםיוסף צ'רניס
דוניז אוחנהמשה גרינהייםרבקה ליוביאניצקיפניה צ'רנצקי
יוסף אוחנהגריגורי גריניןרון ליזריפים חיים צ'רקאבסקי
מנחם אוחנהאיליה גרינשטטאיזיה ליטבינובהילי אילנה צביון
ששון אולגהויקטור גרמןשולם ליטמןדניאל צדיק צוציאשוילי
מירה אולייניקובגסיה גרצברגקלרה לייב (שכטר לינדנבאום)חיים צדיקוב
מאיה אומנסקיגרשקו גרצברגאברהם לייבוביץיוסף אבי צדק
אליעזר אוסטגיטה גרצוביץ'אוליביה לייבוביץמלכה חיה צובל
חנה אוסקרובדוד גרשוןאתיה לייבוביץמרדכי מוטי צוריאל
יוליוס אופנרסופיה גרשצ'נקובליביו לייבוביץמזל צחר
מיכאל אורגישאלון גתנדז'דה לייבוביץ'ציון צחר
לריסה אוריןלודמילה דבורקיןגרגורי לייבובסקישלמה צחר צייזלר
פרידה אורלובראובן דבראשויליאברהם ינקו לייזרנחום צייטלין
מריה אורלובסקיאסתר דברשבילימרצ'ל לייזרוביץ'ארקדי אהרון צינמן
ד'ר אנה אורןפרידה דג'אנאשויליסופיה לייןאליהו אילושה ציצואשוילי
דוד אורנסמשה דדוןבוריס ליפשיץגרצל ציצואשוילי
לאוניד אורקיןאליה דדידוד לישניאנסקידניאל נודרי ציצואשוילי
לזר אורשנסקייעקב דהןולנטין לךמרים נטלה ציציאשוילי
שלמה סולומון אזוגיעמירם דובביצחק למבורגבנו ציקואשוילי
מוריס אזולאימריה דובובוימאיר לנגילמיכאל ציקוושוילי
שמעון אזנקוטריווה דובז'יקקלרה לנדאשמואל צירולניק
לונה אזרדאלי דובניקובסופי לנדאויענקל יעקב צירולניקוב
עיישה אזרזרוילנינה דובניקובברטה לניסעמנואל מנו צירלין
שלום אזרזרליובוב דוברובאידה לנצמןמטיאס צסקיס
שלום אזרזרהלן דובשןשמואל חיים שמוליק לנקרייעקב צפאני
שמחה אטוןמלכה יהודית דודעמנואל לסטמלכה צפסמן
אברהם אלברט אטיאסצליק דודרי'רד לסטמןמלכה צפסמן
יצחק אטיאספרנצ'סקה דודזון (מוסקוביץ)שרה לסמינסקיביבה צרפתי
משה אטיאסאברהם דוידוביץארמנד לסקרמשה קאופמן
פרוספר אטיאסאברהם דוידוביץעובדיה לפונסוצפורה קאופמן
ד'ר סימונה אטינבורגיוסף יוסי דוידזוןדן דוד לפידחצקל אדוארד קגנוביץ
זכר אטינגרמרים דורוןאיזה לקנרקסניה קגנוביץ'
גל אטקהנינה דוריטמה לרררומן קגנוביץ'
שפירר איבולקהארקדי דורפמןליזה מאדורסקינאום קגנובסקי
יוסף דב ענבר איגראולדימיר דושניצקיאיל מאור
מאשה איטקיןשוטה דז'ינדז'יחשויליחוה מאורשושנה רוזה קובי (קובלינסקי)
טוני אייזיקגורם חיים דזיאנשוילייחזקאל מאורגרגורי קובל
רובין אייזיקרוזה דזיובהברוניה מאיזליסארנולד קובלר
יעקב אייזנראיטה דזקצראדית מאיראיוון קובץ'
יצחק אייזנרשמואל דוד דיבנרגולדה מאירלב קוברסקי
לוטי אייזריךיוסף דיטיניספניה מאירובמרים קוגן
חיים איילדר' לאוניד דימנטסמיון מאירוביץקיבן קוגן
הנרי חנניה אילוזסלבה דכטיאריובלאון מגדרראיסה קוגן
אלכסנדר איליןעמרם פומה דלויהאילן מגורדוד קוז'וקרו
פנינה פאולה אימרגליקרבקה בקי דלויה (חסון)משה מגירסקלרה קוז'וקרו
ילנה אינטרוליגטורטאיסיה דמיטרינקולאה מגרהאליסה קוזנצוב
מרדכי דמיטרי אינטרוליגטוראמליך דמינטרשבתאי מגרהדינה קוי
גרסיאלה אינידורה דמינטריוסי איזה מגרלישויליסבטלנה קולברג
חוה איסקובסמי דמקינרארקדי מדבדאליזבטה קולוטנסקי
יצחק איפרגןטימור דןלאוניד מדובויאלכסנדר קוליש
קושניר איקובסקיאסף דנוןרועי מדראלחנדרו קולקין
אגנש אירשאיחיים דניאלאלישבע בטי מדרריבגני קונובלוב
אסתר אישחגרציה דנןמריאן מאיר מדררקריסטינה אניטה קונינסקי
חיים איתןיפונה אריה דסקובסקירחל שלה מהדבליודמילה קוניק
אליאס אלבזהרי דסקלויצחק קקו מודזגברישויליגולדה יבגניה קוף
דינה אלבזליזט דסקלויעקב בדרי מודזגברשויליגניה קופיס
דינה אלבזמאיה דצ'קואמנון ג'ליל מוהבטיולרי קופיס
מאיר בבי אלבזבני דקלאנה מוחיןיפים קופלב
ניסים אלבזאליס דרורשרה מוטיןאנה קופמן
סול אלבזאברהם דרורירבקה מויסהגלינה קופמן
סמי שלמה סמואל אלבזמיליה דרטבהמיכאל מולוצקישרה קופרמן
רחל אלבזאליעזר דרכסלרדוד מולכועמנואל קוצ'מן
שמעון אלבזרות דרכסלרדורה מולצקויאן קוצין
יאיר אלביליהאנדרי חי דרעימוריץ מונטיליןג'אנה קורוטקיף
איבן אלברט בשולדימיר דרפקיןאהרון מוסקוביץגניה קורוסטישבסקי
שמחה סימי חיה מזל אלגרבליהרי שמואל דשלוטי לאה מוסקוביץיבסיי קורוסטישבסקי
גולידה פינליס אלהאיליה דשוטהפסקל מוסקוביץיצחק קורט ארז
שרה אלהזאיסק דשינסקירבקה ייטי מוסקוביץ (סימון)נועה מאיה קורן (ליפשיץ)
שמעון אלוןפרננדו האןשמואל מוסקוביץפאני ציפורה קורן
אנדרה יהודה אלושמריאנה הוכמןיעיש מועלםנוא קורנהאוזר
אנדרה יהודה אלושרשלה הולצמןנינה מוצ'יניאטאלכסיי קורסונסקי
בקי אלושאסתר הימלבלאויצחק מורביץ'סופיה קורפל זיני
בקי אלושאברהם הירשסופיה מורדוכוביץ'אנה קורצר
גאורג אלטמןנפתלי נפט הירשיבגניה מורוזוביוסף קורקוס
אליהו אלטרמנדל הירשנזוןחנה מוריןבנימין קושניצקי
פניה אליאסובאסתר הירשפלדשלום רוחס מורנובנימין קושניר
שמעון אלימלךיצחק הלל הלאללודמילה מושקוביץלייב קושניר
דוד אליסיאןמיכל הללרבקה מושקוביץ (ברונשטיין)ראובן קושניר זוננשוילי
ראובן אליעזרשמואל הלרליטה מושקוביץ' (ברטפלד)מאיר קושנירסקי
ראובן אליעזראברהם הפוטהעזרא מושקוביץ'מונה קיבו
דוד אליעזראאברהם הראלזקן חיטה מזיגלב קיזין
מנוח אלישקובמנחם הרון יהודהטיטה מזיגראיסה קיזין
אבנר אללאליהו הרושאסתר מזרחיאלכסנדר סנדו קיטנר
יפה אלמוג (אליהו)ז'קלין הרושגואל מזרחיאליהו קיסוס
מרים אלמיזרקויס אלי הרץמאיר מטוסוברבקה ג'ולייט קיסוס
אלברט אברהם אלמלךרחל ג'יריה הרריאלכסנדרה מטילסקיילנה קיסליוב
אליס אלמלךאברהם הרשקומשה מידז'ינסקיאסתר קיסלר
בילה בתיה אלמקיאסאהרון הרשקוחייקה מייזלדוד קיש
שלום אלפר סנפורדשבתאי הרשקורחל מייזלראסתר קישון
מרדכי אלקבץשלי הרשקואביבה מיכאלינחום קלדררו
רפאל אלקובידוד דודי הרשקוביץחנה מיכאלשוילירבקה בבה קלדררו
מאיר אלקייםחנה יוצי הרשקוביץיורי מילגרוםמגדלנה קלוגר
רפאל אלקייספני ואנונוגולדה מילגרםאיטה קלור
דוד אמיתינורית וגנרכתריאל מילוטיןנחום קליגר (נורברט)
אפרים אמנוניאליזבט ווזרישע מיליןציליה קליור
בת שבע בלה אמצ'יסלבסקירחל וויגנרמיכאל מילרפניה קליטמן
חיים אמראינה וולוביקשמואל מילשטייןרחל קליין (שטרן)
ספיר אמרבוריס וולמןבלום מינביץשולמית בת שבע קליין
לאני אמריך (שושיצקי)אברהם מינדליסגבריאל קליינר
ליודמילה אנגל פשקובהלנדה וולףבנימין מינדליסד'ר סרג'יו קלימסקו
אלכסנדר אנדרוסובמרדכי וולפסון (מרצ'ל)חיה מינוגהולרי קלינגר
סימה אנטושוילירפאל וולפסוןבוריס מיקוומןנויה קלישר
אסתר אנידג'ארליליאן וולקלאה מיקליןשירה קלמנוביץ'
גדליהו אנצלאדית וולקנפלדסימון מיראלשויליריבה קלצ'בסקי
אופק אסאייגמרצ'ל וולקנפלדיפה מירוביץחיימה קלקשטיין
גבריאל גבי אסוליםשרה ווקסלרסופיה מירומנובשלימה קמיל
לאה אסוליןסולטנה וורמברנדיהושוע מירוןסבטלנה קמינין
מוניק מרים אסוסאורית וזגיליעקב מירמוביץפאני קמינסקי
ג'ני אסטרותיויקטור וזנהאליהו מירקיןלובוב קנטור
ניסים אסטרותיסימי וחנישאלכסנדר מירקסמשה קנטי
אסתר אווה אסיאסאסתר ויאפסנתן מכליספרחה ויקי קנר
יעקב אססיעקב ויגדוראולגה מלדנוביץ'צ'יצ'יליה קנר (הרשקוביץ')
מאיר אסרףדוד ויגנראסתר מלולד'ר אמיליו חלו קסוי
פרחה אפוטה (בן שטרית)זאב וידמןשלמה מוני מלולחנן קסירר
רחל אפטר בשיצחק ויינברגלאוניד מליקיןסנה קסלמן
מרצ'לה מיקי אפרלאיאורנה מלכה ויינברגרנסים מלכארוזליה קסנדזנקו
בלה אפרתהתל ויינשטייןג'קי יצחק מלכהדורה קספוב
סילביה אפשטייןאילנה וייסימין מלכהאליס קפון
מסעודה אקוקהד'ר יוסף וייסמשה מלכהמנדל קפלוביץ
משה אקסלרדמרטה וייססימונה מלכהדוד קפלון
לריסה אקסלרודיצחק וייס בלונדלשלום מלכהאנה קפלן
מיכאל מיקי אקרמןבת שבע בשייבה וייסבורדשמעון סימי מלכהפיוטר קפלן
נוגה אקרמןמריה וייסגורטלאה מלמדלאורה לאה קצב (גואטה )
עליזה ליזה ארביבבסיה וייסמןאנה מלמודשרון קציר
צפורה ארגוב (וכטמן)לאוניד וייסמןטטיאנה מלניקאנה קקיטלשוילי
ומוש ארויןדר' משה וייסמןסימה מלניקוברוזליה קרדשנקו
בוריס ארונובסופיה וייצמןולדימיר מלצינסקיסטפן קרו
הילדה ארושדגמר וילדמןראיסה מלקינהגבריאל קרואר
אורין ארזסלע וילי אריאלחנה ממועצמון קרובבפלד
רעיה ארזדר' אלכסנדר ויליקיןיוסף ממוזלדה קרויטורו
הכהן משה ארזימרדכי מרטין וינברגגוסטה ממינסקיזלדה קרויטורו
מרגריטה ארטמייבזולר וינגרטלאורה ממיסטבלובשלמה קרויטורו
אריה אריאלייבגניה וינוקורובסמסון ממיסטבלובציפורה קרויצוירט
דניאל גור אריהיולי וינוקורוברפאל ממיסטבלוביעקב קרוננפלד
ד'ר סימה ארלטס (דבורקינה)שיפרה ויניקובאפרים ממןגרמן קרונפלד
אסתרה ארליךולדימיר ויננשטייןיוסף ממןפולינה קרז'נה (פישמן)
זופיה ארמהאוז (מאורר)חנה הני וינסקוביץיצחק ממןאסיה קריבורוצ'קו
מנחם שמואל ארצ'ירוזה וינשטוקסנאית ממן (פרחי)יצחק קריבורוצ'קו
פנטה אשגריהבלה בלקה וינשטייןמנחם ויקטור מןחיים קריגספלד
אוריה חיה אשלגריגורי וינשטייןענת מנגוניברוניה קריזשפט
מיכאל מיקי אשלסוניה ויסמןאלגרה מנדילמנחם קריחלי
הלל באוםאלכסנדרה ויצקיןאברהם מנדליפים קריידה
מנוח מנטו באזובויצמן ויצתמןאריה מנדליוסף ישה קריכלי
מרים מרינה בברשויליאוה חוה ולדמןגודה מנדלמיכאל קריכלי
נילי בוברוביצקישפרה ולדפיגלד'ר תאודור מנדלצ'רנה קרימקביץ
יגאל בוגניםמריה ולוביורי מנדלאילמרים קריקספלד
זאב יצחק בודדמרינה ולסוברוזמרי מנהמרינה קרלשטיין
זאבית רבקה בודדבטי ונדרקלרה מנהיימריורם קרמר
יאיר בודמןזלדה ונדרובסעיד מנחםמגרגרטה קרמר (יונש)
שרה בודניצקימיכאל ונדרובדיאנה מניןמרי לוז קרמר
ארמונד בוהדנהדניאל ונונודניאל מנשהאסתר קרן
סילביה בוהדנהסוזן ונטורהשמחה מנשהגיל קרן
שולמית בוהדנהיוסף סוסו מנשרובלאוניד קרנאוחוב
ניסים גולן בוזגלועמרי וסלרחיים ג'ורג' מסהידכרמלה קרנר
עמרם בוזגלופניה וסמן דה דורמןאיסה מסטבאוםבוריס ברל קרפילובסקי
קרול בוטנרופניה וסרמןמרדכי מססברכה קרפנר
בנימין בוטראשוילימרים ופניארסקימשה מלחז מעוזמשה קרפנר
מרים בוטראשוילייצחק וקילבתיה מצגרהלנה קרש (דאומן)
בן ציון בוטרשווילידוד וקניןסביחה מצרירבקה קשת
הכהן חנוך בויםחנינה וקניןיוסף מקיאססוסנה סיסה ראויקה
שושן בוכריסמסעודה וקניןתמרה מקסייבג'אן ישראל ראוף
נתן בולגרוסלומון וקניןורה מרגולין (איזבקוב)אסתר רבוח
אליעזר בומסדוד וקסלרפליקס מרגוליןאנדרי רביב
אסתר בונדרבוריס ברוך וקסמןאיזולדה מרגלשויליסולנג' רביב
דמיטרי בונדרדב וקסמןאייזיק מרדלרבן ציון בוריס רבינוביץ
סבירה אסתרקה בונדרבדני וקסמןיבגניה מרטינובסקיקירלינה רבינוביץ
מקס מימון בוסידןלריסה ורבובסקיסמיון מריאשקלרה רבינוביץ'
שרה בוקריסמשה מילו ורדימאיר מריוקלרה רבינוביץ'
סופיה בורדבן ציון ורוןמרים מנצי מרכוסלאה רבני
מיכאל בורישנסקיגרמן ורזייבשמחה מימי מרליבוריס רבניאגה
מרגלית בורישנסקייבגני ז'יבובפיל מרמלשטייןיעקב רגב (מילברג)
רוחמה רומה בזיזינסקיאלכסנדר ז'יטומירסקיברוך מרקוביץמירה רדזימינסקי עלא
אנגש בטומיכאל זאיקהאברהם מרקיןאברהם רדליך
אדוארד בטקיןמינה זבגלסקייוסף מרשקכוכבה רדעי
אליהו ביבצ'סמיכאל משה זביטיאשויליאלברט בנימין משאליכוכבה רדעי
גיטה יבגניה ביברשטייןפירה איטה זגשהחן משהמוריס רואימי
רומן בידניברוך זהביחנן משהישראל רובין
ליובוב ביחובצובמלכה זהביטהר לב משהמריה רובינשטיין
אברהם ביטוןיעקב זהרמרים משהמרי רוברט
אברהם אלברט ביטוןלב זוביןמרק משהרחל רודקו
אליהו ביטוןשרה זוהרמשה משה (ברזני)דניאל רווח
דוד ביטוןאורי זומרקרולינה משהיהודה רווח
זזו מזל ביטוןגבריאל זוננשוילישאול דני משהרפי אפרון רוזיליו
יהודה מאיר ביטוןנטה זוסמןיהודית משעליאינה רוזין
עמרם ביטוןראובן זיואפרוס נאום
דני ביטון שחףאליהו אילושע זיזובג'וליטה נאסיףצבי רוזן
דני ביטון שחףנחום זיידמןיחזקאל נאקאשאלכסנדרה סשה רוזנברג
אסתר בייגלשלי זיידמןיעקב נבוןאנה רוזנברג
אריה בייגלמןמאיה זיידנסיצחק נגולהטיבי רוזנברג
ריבה בייליןמזל פופו זיימן (כהן)גודה נדלסוןליליה רוזנברג
משה בילורוסץיקטרינה זייצבמשה נדלרשיינדל רוזנברג
מאיר ביליהצילה זייצבאידה נוביקשעיה רוזנברג
אשר ביניאשויליאיצקו זילברמןד'ר איבן ישראל נוינינון רוזנטל
משה אושנגי ביניאשוילייעקב מירצ'ה זילברמןאודל אניה נולדמןרבקה רוזנפלד
נטלה ביניאשוילימשה זילברמןליובה נולדמןלאה רוזנפלד בודה
ננולי ביניאשויליסוניה זילברמןמרון נחוםמרגט טיבי רוזנצוייג
איזלי ביסקיןרעיה זילברמןשלמה נחוםקלר רוזנר (סיטהון)
מריה בירידזהשרה זילברשטייןלידה נחומיאז'רחל רוזנר
בוריס בירמןנינט זימבלאיתן נחמיאסאבא רוזנשטיין
לייב בירמןחיים זינגרמשה נחמןמאשה רוחלין
מיכאל בירמןחיים זינגרסימה נחמקיןאולגה רוט
מיכאל בירנבאוםיחזקאל זינגרנחום ניבחיים רוטמן
ורדה בירנצקהדוד זיסוחנה שינדלה ניביאדומסקייחזקאל רוטמן
יהודה בכרלאה הלן זיסלראלכסנדר ניימןלאוניד רוטקובסקי
קלרה בכרחנניה זכאיגירשה ניימןאילנה רויטמן
שפטל בלובשטייןברטה זכמןדוד ניימןחיים יפים רויטמן
ליליה בלוזרצבפני פנינה זליבר (ברסון)מורה מריה ניימןאמיל רוימי
יצחק בלוךמלכה זליגשרה ניימןמיכאל רומנובסקי
רחל בלולואברהם זלמנוביץחנה נינטאמציה רון
עמנואל מנו בלוםזיטה זלמנוביץמרתה ניסביג'סקישושנה רון
קטי בלוםמרים זלצמןמשה ניסןגמליאל רופא
שולמית בלוםשוניה זלצרסוניה ניסנובמרקוס מוניה רזניק
שרה בלוםמשה זמיררוברט מורטון ניסנסוןקלרה טובה חיה רזניק
יהודה בלומברגמיכאל זסלבסקיולרי ניקוליינקושלמה רחיים
רחל בלומברגפטר זסלבסקיודים ניקיטיןנסים רחמים
אליהו בלחנסמרדכי זעפרנימזל נירפרג' רחמים
ולדימיר בלינצ'יקשמואל דדה זרביבהרשל צבי נירנברגפרידה רחמים
לב בלינקובאלגריה זריהןחדוה נמשיץציון רחמים
לב בלינקובג'נט זריהןאלברט אליהו נניקישוילינחום רחמני
ישראל בלישהג'קלין ג'קי זריהןדליה נסומהנחום רחמני
מנדל בלכרחנניה מקס זריהןחנון נסומהסופיה ריבקין
פניה בלכרמאיר זריהן זוהרדב נפשיאנטולי ריז'וב
מריו בלנקמרדכי חברון חרבוןחונצ'ה נפתליורדו ריז'ינשוילי
אלפרד חיים בלסוןאסתר מירית חג'ג'טובה נפתליחנה ריזברג
רחל בן אדיבהיורם חדדאסתר נפתלייביהודה ריזברג
אולגה בן אלימרסל גבי חדדולדיסלב נפתלייבסימיון סיקו ריזינאשוילי
רשל בן אסוליפורטונה מזל חדדמיכאל נקראשוויליאולגה ריטנברג
סלומון בן ארושיפת חסן חדד חג'בירחל רשל נקשארוין רייטר
ראובן בן אריהרפי פכרי חדשמיכאל מייק נתןאיסק רייכל
אברי אברהם בן ארציאייל חובל היבליעקב סבגאורן רייכלסון
יהודית בן גיגישושנה חודורובסקיענבל ענבר סבגולדימיר רייכמן
אשר בן דודישראל חודקתמר סבגיואל רייכמן
משה מוריס בן דודאברהם חודריאןיפים סבנובטייואל רייכמן
עמרם בן דודעדה אדלה חודריאןגרגורי סבנקופאני מרי רייש
אלברט אברהם בן הרושעובדיה חודריאןפרידה סברדלובמלכה רימונד
אלי בן הרושבנימין חוטהסמיון סברדליקג'אק רימן
מרים בן הרושרינה חוטהאמיל סגג'נים רימן
ראובן בן הרוששולם חונדיאשויליולדימיר סגצבי רינצלר
משה בנימין בן חוריםאסתר חונצואשויליחוה סגאופיר ריקו
אלי אליהו בן חמואדוארד חוסידעו'ד אבי סגלאיוון טיטו רכניצר
ארמונד בן יואראדית חוקנפורדאברהם סגלאברהם רמיל
שמעון בן יוסףמרצ'ל חוקנפורדחיים סגללודמילה רנקל
מסעודה בן יעישמיכאל חורושיןמשה סגלאינה רסובסקי
יצחק בן יעקברינה חזיזהיהודה מולט סהלוריבה רסקין
מאיר בן מוחהרינה חזיזהאלכסנדר סוחריןיפים רסקינד
תמר בן מוחהשלמה חזןדוד סויסהדוד רפאל
אוריה בן מויאלאורי חיסמי סויסהאיתמר רפופורט
רוג'ר אליהו בן נוןניסים חיאריה סולומוןפניה רפופורט
עיישה עליזה בן נעיםשרה חייצחק סולומוןאמיליה מילכה רפילוביץ
אריה בן נתןשמעון חיוןליאו סולומוןמיכאל רפפורט
רות בן נתןמאיר חיותפיליפ סולומוןלובה רצ'יסטר
אברהם בן סימוןגיזלה חייםמוני סולומון שוקרוןאריה רשף
רפאל בן סימוןדוד חייםאברהם סולימאנייצחק פפה שאואט
רינה בן עזראדורה חייםאסתר סולימןרימה שבורין
מאיר בן שבתעזרא חייםיעל סולימן (שוס)עדי שביט
סולטנה בן שבתסורה חיימובשמעה סולימןסופיה שבצוביץ'
סעדיה מאיר בן שושןמשה חיימוביץאריאל סולימניבלהה שגב
אליס בן שטריתמרין חייצ'נקופרדג'ולה סולימניישראל שדה
יצחק בן שלמהסופיה חייקיןמרים סולרש (מדזי'נסקי)משה שואפי
מרטה בן שלמהבוריס חיריךאליעזר סוןיבגני שוב
שושנה בן שלמהג'וליט חכם יצחקאליהו סוניגואדוארד שובין
מוטי בן שנןאמיר חכמיאשוילימיכאל סוסמןמריה שודק
רנה בנאמרוןנזימה חלאויהאילה סופרלייב שוורץ
ליזה בנוןפלורה חליואלכסנדר סופרהלנה שוורצמן (גולדשטיין)
עזר בנוןמריה חלמצקימרקו סופרמןראיסה שוורצמן
אנט חנה בנטרנעמי חלפוןחיים סוקיריאנסקיסופיה שוכמן
אשלי בנימיןמימון חמומשה סוריאנוסופיה שוכמן
יוליה ג'ון בנימיןעופר חמורבקה סוריאנואנה שולמן
יצחק בנימיןאליס חמיאסחנה סורקיןצילה שולמן
לאוניד בניןפאינה חמלניצקיאלכסנדר סטברובסקיצילה שומילקוס
אברהם בנלולודניאל דני חןחיים שמעון סטודניקשמעון שומרון
פרלה בנלולויהושע חןקטיה סטולרפאול שון
נעמי בנשזילפה חנוכייביוסף יששכר שוקר
נינל בספרוזבניהלאוניד לאון חנטפני סטולרואסתר אסתריה שוקרון
הנרייטה שרה בעבוראנט אלגרה חנםלאה סטומרלאה שוקרון
קנת בקראריה משה חסידוףלודמילה סטיומרגריטה שור
אמירם בר (בניאשווילי)סציליה חסקלחשה אסיה סטיליסנדי שושן
חנוך ברז'קלין חצ'ואלניקולאי סטלמחיעקב שחורי
יהודית ברמשה חצ'ואלגוסטי סטניסלבסקידוד שטיינברג
יורי ברנסים חצ'ואלסילביה סטפןפולינה שטיינברג
שמחה ברפנינה חקרסילביה סטפןקרולינה שטיינברג
אריה בר לב ברבלטדורה חרסונסקילוציה סטרולאשר ארטור שטיינמן
אנט חנה בר ששתיעקב קוקו חררגרסיאלה סטרחריגאל שטיינמן
מאיר בראונשטייןאבנר חתןיוספה סיגלררחל רנטה שטיינמן
נורית ברבידודוד דוד טאומשה סיגלרלילי שטיר
רחמין ברביאוה טאטארואמברוסיו סיידמןטוני שטרן
אידה טבקיןאיליה סימיןיוחנן שטרן
אליהו ברגאלכסנדר טבקיןרבקה סימן טובצפורה שטרן
רעיה ברגחסיבה טולדנוסוניה סימקיןצפורה שטרן
אהרון ברגינסקירבקה טולדנואברהם סינווארישמואל ישעיהו שטרן
מאיר ברגינסקימרים טולדנו גואטהברטה סינוקוסקימנחם שטרנברג
יבגניה ברודסקילאוניד טולקושקיןמאיה אוסובסקי סירוטהיעקב שטרנשוס
לאון ברוורסולומון אלכסנדר טוצ'ינסקיברנה סירטורבקה שטרנשוס
פאני ברוורבסיה טוצ'ינסקי נובוסלסקיסימון סירטורחל שטשוילי
שרי שרה ברווראליזבטה לאה טורובסקיגיל סלומוןבינטה שיטיקוב
ליאור ברוךוולבן איזיק טורובסקייבה סלוצקידורה שיינקרמן בולקיש
מאיר ברוךנינה טורובסקיאלברט ג'ילו סלמהטאילו שימייב
יעקב שלום ברומטאריה ולאדו טורצ'ןסטפן סלמוביץגרש שימילכיס
מרים ברומרבלנה טורצ'ן (קלרמן)קלרה סלמוביץ (בוהם)יצחק שימשילשוילי
משה ברומרמיכאל טורקיןמרים סלעברוניה שיפרין
דוד ברונפמןחיים חי טייבפליקס סניאטובסקיגריגורי שיפרין
שמעון סמיון ברונפןד'ר מקס טילינגראליהו דוד סנימיןניקול שיקלי
גריגורי ברונשטייןולדימיר טילקיןדוד סנקרמרדלזר מאיר שירדינג
נתן ברוקרחיים הנריק טילרפנינה סנקריפים שלדנר
דני ברזילאיסילביה טילרמיכאל סעדוןמישר שלום
ורד ברזילייוסף טישקובסקילריסה ספוז'ניקובמזל שלום עמנואל
יחיאל חיליק ברזיליאורנית טלמוררוזה ספוז'ניקובולדימיר שליגמן
סימי ברזיליאירינה אירישקה איוושינה טלנטשמחה סימה ספיאשווילייהודית סולטן שליט
סעידה ברזניגריגורי טננבאוםוארדו ורדה ספיאשויליאידה שליפר
הרמן ברטפלדראובן טפרמדלנה ספיאשויליפרחיה לאה שלמה
שמחה ברידזהחיוסיה טקץ'מרינה חנו ספיאשוילילובה שלמוב
צביקה צבי ברייטשטייןנורה טראיברציליה ספיבקחביב שם טוב
מריאנה מרים בריןסלבה טרויאנסקידני ספירדניאל שמואל
מיגל ברכמןלאוניד טרוסאירינה ספירידונובאברהם שמואלי
ולדימיר שמעון ברליןפאול טריטנינה ספירידונובאברהם שמואלי
אלכסנדר ברלכיסדינה טריפון אגמיארקדי ספקטוראנה קלרה שמוקלר
מאיר ברמןחיים טרסרטובה ספקטורפיניה שמידוב
יענקל ברמשנאדרה יאנוספיוטר ספקטוראסטריקה שמיל
אסתר ברנדפירה יאנקובסקימשה סקג'ואברהם שמילוביץ
דולורס ברנרילנה יאצ'מניקרבקה סקג'יושיפרה שמילוביץ
ראובן ברנרמרדכי יגאלי סמואלובזבולון סרוסימיכאל שמיר
מרים ברנשטייןנינה ידדץ'מאיר בנימין סרוסיננולי נינה שמלאשוילי
משה ברסנודן יהודהמרסל סרוסידבורה שמלשוילי
ברוך בוקי ברקאיצהלה יהודיתסבריה נגה סתלכול (חיו)יוסף שמעיה
אסתר ברקוביץרחל יוז'ףרג'ינה עבדיולדימיר שמרין
אסתר ברקוביץשמואל יוחנןזבולון עבדייבאברהם שמש
בתיה ברקוביץאווה יונגריוסף פפה עוזיאלמלכה שמש
יהודית ברקוביץלאו אריה יונקראבנר בדרי עוזראניטה שני
ישראל ברקוביץחיים מיכאל יוסבשוילידוד עוזרגניה שניידמן
מרדכי ברקוביץלאה לוצ'י יוסטריצחק עופראהרון שניידר
סימונה ברקוביץאספיר יוסילביץשרה עזיזימרק שניידרמן
אאורל ברקוביץ'יצחק אייקי יוסילביץמאיר עזרןזלמן זיקו שנייר
אדלה ברקוביץ'מזל מוזלי יוסףדוד טודראס עזרסזלמן זיקו שנייר
אליזבטה ברקוביץ'מרקו יוסףשרה מיצ'ן עיניינינה שניצקי
ינקו ברקוביץ'משה יוסףיצחק עמיאלג'טי שעיה
ישראל ברקוביץ'קיילה יופהיצחק טורקו עמירהיהושע שעשוע
גיטלה ברשבלומה יופיטרויקטור עסיסבינה שפיכלר
ליזה ברשלינה יוצקרגרשון עציוניבינה שפיכלר
לאוניד ברשדסקישרה יורצ'נקואליהו אלי עקיבאמרדכי מוטל שפיכלר
מיכאל ברשקיןויולט יחזקאלחנ עקיבאמרדכי מוטל שפיכלר
דוד ג'אורגי רדליורם יחזקאלצ'ארלס שלום עקיבאמרגלית שפילברג
רחל ג'ינג'חשויליגאולה יחיאללונה לוני עקרישפליפה אפריים שפילר
אסתר ג'ינג'יחאשויליאשר ארטור יינמןנעים ערביבגניה שפיר
מיכאל ג'ינג'יחשויליברכה איילת יניבחיים עשורארנסטיה שפירא
אסתר ג'ינג'ייחשויליגולדה ינקוד'ר ולדיסלב פאלשרה שפירא
מילכה ג'יראדינקו ינקועליזה פאללאוניד שפירו
ג'ינה ג'נחקלרה ינקוסטסיה פאקליןזיגפריד שפנדאו
ג'ין ג'ףיצחק ינקוביץ'לודמילה לאה פבלובסקיטוני שפס
חיים ג'רפיד'ר אפרים יעקבחנה פוגלכספית שפר
מרים ג'רפימנשה יעקברחל פודמרגריטה שפרנקו
יעקב גאדז'נורי יעקבבאטריס פוטפאני שצברג
שלה גאליסרוזה יעקבימין פוליהלאה שקולניק
ליליאן לאה גאנזלראסתי יעקביראיסה פולישצ'וק (פלמנשיין)שלמה שקולניק
אברהם אלברט יעקב גבאיאסתי יעקביחיים משה פולקגלינה שרגורודסקי
אלברט גבאילואיס יעקובוביץיוסף פולקמיכאל שרגורודסקי
אליהו גבאיאברהם יעקוביץעליזה פולקאיתן שרון
אמירה גבאימשה מישה יעקובשוילישיינדל פומבריקרות שרון
ויקטוריה גבאיברוך יפקלרה פוסטולובסקידר' בוריס שריבקר
ליזה גבאינורה יפה (צ'ילג)ויליאם פוסטמןעיישה שריקי
משה ידיד גבאיאנה יפרחחיה שרה פופלינגרביטון שרת
זהבה גולדה גבעתי (שוחט)יוסף יפרחדבורה פוקס (שפילמן)חנינה ששון
ראיסה גברילובסימי מימי יפרחיונתן פוקסהלוי שפיקה ששון
פיני גד שמלהשלמה יפרחמרק פוקריביילורוני תורג'מן (בוסקין)
אניטה גואטהאליהו יפרמשויליסימי פורדו


Pages: 1