Registrace

BillionGraves Site Map

Cemeteries in Košice Region


Gyňov(Gyňov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bačka cintorín(Bačka, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Backov(Bačkov, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Bačkovík(Bačkovík, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bajany cintorín(Bajany, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Bánovce nad Ondavou(Bánovce nad Ondavou, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Barca(Košice, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Baškovce(Baškovce, Sobrance District, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Belža(Belža, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Beňatina(Beňatina, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Beniakovce(Beniakovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Beša cintorín(Beša, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Bežovce(Bežovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Bidovce(Bidovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bieľ cintorín(Biel, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Blatná Polianka(Blatná Polianka, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Blatné Remety(Blatné Remety, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Blatné Revištia(Bunkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Blažice(Blažice, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bočiar(Bočiar, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bohdanovce(Bohdanovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Boľ cintorín(Boľ, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Boliarov(Boliarov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Boliarov(Boliarov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Borda(Košický Klečenov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Borša cintorín(Borša, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Boťany cintorín(Boťany, Trebišov District, Košice region, Slovakia)
Božčice(Parchovany, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Bracovce(Bracovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Brehov(Brehov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Brezina(Brezina, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Budince cintorín(Budince, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Budkovce Cinterik(Budkovce, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Budkovce cintorín na starom kostolnom nádvorí(Budkovce, Michalovce, Košice region, Slovakia)
Bukovec Cintorín(Bukovec, Košice II, Košice Region, Slovakia)
Bunetice(Bunetice, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Bunkovce (Bunkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Byšta(Byšta, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Byster(Sady nad Torysou, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Čakanovce(Čakanovce, Košice-okolie District, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Čaňa(Čaňa, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Čečehov(Čečehov, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Cejkov(Cejkov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Čeľovce(Čeľovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Čerhov(Čerhov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Černochov cintorín(Černochov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Choňkovce 250(Choňkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Chrastné(Chrastné, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Čičarovce cintorín(Čičarovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Čierna cintorín(Čierna cintorín, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Čierna nad Tisou cintorín(Čierna nad Tisou, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Čierne Pole cintorín(Čierne Pole, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Dargov(Dargov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Dargov- pamätník padlých hrdinov v 2. sv. vojne(Košický Klečenov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Dobrá cintorín(Dobrá, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Drahňov cintorín(Drahňov, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Dúbravka cintorín(Dúbravka, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Ďurďošík(Ďurďošík, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Ďurkov(Ďurkov, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Dvorianky(Dvorianky, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Egreš(Egreš, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Falkušovce(Falkušovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Fekišovce (Fekišovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Gajdoš(Veľké Revištia, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Geča(Geča, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Gemerská Hôrka(Gemerská Hôrka, Rožňava, Košice Region, Slovakia)
Haniska(Haniska, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Harichovce - nový cintorín(Harichovce, Spišská Nová Ves District, Košice Region, Slovakia)
Hatalov cintorín(Hatalov, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Hažín(Hažín, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Herľany(Herľany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Hlivištia (Hlivištia, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Hnojné (Hnojné, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Horňa (Horňa, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Horovce(Horovce, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Hraň(Hraň, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Hrašovík(Hrašovík, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Hrčeľ(Hrčeľ, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Hriadky 1(Hriadky, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Hriadky 2(Hriadky, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Iňačovce(Iňačovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Inovce(Inovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Jasenov(Jasenov, Sobrance District, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Jastrabie pri Michalovciach(Jastrabie pri Michalovciach, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Jenke régi zsidó temető(Jenkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Jenkovce(Jenkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Jovsa(Jovsa, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kačanov(Kačanov, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kalša(Kalša, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Kaluža(Kaluža, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kapoňa cintorín(Leles, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kapušianske Kľačany cintorín(Kapušianske Kľačany, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kapušianske Vojkovce cintorín(Maťovské Vojkovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kašov(Kašov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kazimír(Kazimír, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kecerovce cintorín 1(Kecerovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Kecerovce cintorín 2(Kecerovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Kecerovský Lipovec(Kecerovský Lipovec, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Kechnec(Kechnec, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Klin nad Bodrogom cintorín(Klin nad Bodrogom, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Klokočov(Klokočov, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kochanovská - Sečovce - Kochanovská(Sečovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kokšov-Bakša(Kokšov-Bakša, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Kolibabovce(Kolibabovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Komárovce cintorín(Sobrance, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Koňuš(Koňuš, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Koromľa(Koromľa, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Košice - Cintorín svätej Rozálie(Košice, Košice, Košice Region, Slovakia)
Košice - Verejný cintorín(Košice - Juh, Košice IV, Košice Region, Slovakia)
Košická Nová Ves(Košice, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Košická Polianka 55(Košická Polianka, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Košické Oľšany - Vyšný Olčvár Cintorín(Košické Oľšany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Košický Klečenov(Košický Klečenov, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Kožuchov(Kožuchov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kráľovský Chlmec(Kráľovský Chlmec, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Krásna nad Hornádom(Košice, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Krásnovce cintorín(Krásnovce, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Kravany(Kravany, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Krčava(Krčava, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Krišovská Liesková cintorín(Pavlovce nad Uhom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kristy(Kristy, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Križany cintorín(Krišovská Liesková, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kusín(Kusín, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Kuzmice(Kuzmice, Trebišov District, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Kysta(Kysta, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Ladmovce cintorín(Ladmovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Lastomír cintorín(Lastomír, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Lastovce(Lastovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Lekárovce(Lekárovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Lekárovce cintorín 2(Lekárovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Leles cintorín(Leles, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Lesné(Lesné, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Ložín(Ložín, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Lučkovce(Moravany, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Lúčky(Lúčky, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Luhyňa(Luhyňa, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malá Bara cintorín(Bara, Trebišov District, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malá Tŕňa(Malá Tŕňa, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malé Ozorovce Cintorín(Malé Ozorovce, Trebišov, Košice Region, Slovakia)
Malé Raškovce cintorín(Malé Raškovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Malé Trakany cintorín(Malé Trakany, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malý Horeš cintorín(Malý Horeš, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malý Kamenec cintorín(Malý Kamenec, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Malý Ruskov(Nový Ruskov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Markovce(Markovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Michaľany(Michaľany, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Michalovce - Ústredný vojenský cintorín Červenej armády(Michalovce, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Michalovce Jewish Cemetery(Michalovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Michalovce-Močarany(Michalovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Michalovce-Topoľany(Michalovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Milhosť(Milhosť, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Milhostov(Trebišov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Moravany(Moravany, Michalovce District, Michalovce District, Košice region, Slovakia)
Nacina Ves(Nacina Ves, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Nižná Hutka(Nižná Hutka, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Nižná Kamenica(Nižná Kamenica, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Nižná Myšľa(Nižná Myšľa, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Nižná Rybnica(Nižná Rybnica, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Nižné Nemecké (Nižné Nemecké, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Nižný Čaj(Nižný Čaj, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Nižný Olčvár Cintorín(Košické Oľšany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Nižný Žipov(Nižný Žipov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Nová Vieska pri Bodrogu cintorín(Somotor, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Novosad(Novosad, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Nový Salaš(Nový Salaš, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Olšovany(Olšovany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Opiná(Opiná, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Orechová (Orechová, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Oreské(Oreské, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Ortáse(Ploské, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Ostrov (Ostrov, Sobrance District, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Palín(Palín, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Pálóc "új" zsidó temető(Pavlovce nad Uhom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Pavlovce nad Uhom cintorín(Pavlovce nad Uhom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Petrikovce cintorín(Petrikovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Petrovce(Petrovce, Sobrance District, Sobrance, Košice Region, Slovakia)
Pinkovce(Pinkovce, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Plechotice(Plechotice, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Podhoroď(Podhoroď, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Poľany cintorín(Poľany, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Poráč(Poráč, Spišská Nová Ves District, Košice Region, Slovakia)
Porostov (Porostov, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Poruba pod Vihorlátom(Poruba pod Vihorlatom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Porúbka (Porúbka, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Pozdišovce cintorín(Pozdišovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Pribeník cintorín(Pribeník, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Priekopa(Priekopa, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Ptrukša cintorín(Ptrukša, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Pusté Cemerné(Pusté Čemerné, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Rad cintorín(Rad, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Rákoš(Rákoš, Košice-okolie District, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Rakovec nad Ondavou(Rakovec nad Ondavou, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Rankovce(Rankovce, Slovakia, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Remetské Hámre(Remetské Hámre, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Rozhanovce(Rozhanovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Ruská cintorín(Ruská, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Ruskov(Blažice, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Ruskovce(Ruskovce, Sobrance District, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Ruský Hrabovec(Ruský Hrabovec, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Sady nad Torysou(Sady nad Torysou, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Šamudovce cintorín(Šamudovce, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Šebastovce(Košice, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Sečovce(Sečovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Sečovce - Albínov(Sečovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Sejkov(Sejkov, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Seňa Cintorín(Seňa, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Senné(Senné, Michalovce District, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Sirník(Sirník, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Skároš(Skároš, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Slančík(Slančík, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Slanec(Slanec, Košice Region, Slovakia)
Slanská Huta(Slanská Huta, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Slanské Nové Mesto(Slanské Nové Mesto, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Slavkovce cintorín(Slavkovce, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Sliepkovce cintorín(Sliepkovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Slivník(Slivník, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Slovenské Nové Mesto cintorín(Slovenské Nové Mesto, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Sokoľany(Sokoľany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Soľnička cintorín(Soľnička, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Spišský Hrušov(Spišský Hrušov, Spišská Nová Ves District, Košice Region, Slovakia)
Stanča(Stanča, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Staré(Staré, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Strážne cintorín(Strážne, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Streda nad Bodrogom cintorín Hlavná 190(Streda nad Bodrogom, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Streda nad Bodrogom cintorín, Hlavná 80(Streda nad Bodrogom, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Stretava(Stretavka, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Stretavka(Stretavka, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Suché 25(Suché, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Svätá Mária cintorín(Svätá Mária, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Svätuš (Svätuš, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Svätuše cintorín(Svätuše, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Svinica(Svinica, Košice-okolie District, Košice District, Košice Region, Slovakia)
Ťahanovce(Košice, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Tahyňa cintorín(Pavlovce nad Uhom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Tašuľa 18(Tašuľa, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Tibava(Tibava, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Trhovište cintorín(Trhovište, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Trnava pri Laborci(Trnava pri Laborci, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Trnávka(Trnávka, Trebišov District, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Trsťany(Trsťany, Košice Region, Slovakia)
Trstené pri Hornáde(Trstené pri Hornáde, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Tušice(Tušice, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Tušická Nová Ves(Tušická Nová Ves, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Úbrež(Úbrež, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Vajkovce(Vajkovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Valaliky(Valaliky, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Véč cintorín(Somotor, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Veľaty(Veľaty, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Velká Tŕňa cintorín 1(Veľká Tŕňa, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Velká Tŕňa cintorín2(Veľká Tŕňa, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Veľké Kapušany - starý cintorín(Veľké Kapušany, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Veľké Kapušany nový cintorín(Veľké Kapušany, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Veľké Ozorovce(Veľké Ozorovce, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Veľké Raškovce cintorín(Veľké Raškovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Velké Slemence cintorín(Veľké Slemence, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Veľké Trakany cintorín(Malé Trakany, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Veľké Zalužice(Zalužice, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Velký Horeš cintorín(Veľký Horeš, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Veľký Kamenec cintorín(Veľký Kamenec, Trebišov District, Košice region, Slovakia)
Veľký Ruskov(Nový Ruskov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Viničky cintorín(Viničky, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Višňov(Višňov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Vojany cintorín(Vojany, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Vojčice(Vojčice, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Vojka cintorín(Vojka, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Vojnatina(Vojnatina, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Voľa(Voľa, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Vrbnica cintorín(Vrbnica, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Vrbovec(Michalovce, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Vtáčkovce(Vtáčkovce, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Vyšná Hutka(Vyšná Hutka, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Vyšná Kamenica(Vyšná Kamenica, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Vyšná Myšľa(Vyšná Myšľa, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Vyšná Rybnica(Vyšná Rybnica, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Vysné Nemecké(Vyšné Nemecké, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Vyšné Opátske cintorín(Kosice, Košice, Košice Region, Slovakia)
Vyšné Remety(Vyšné Remety, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Vyšné Revištia(Blatné Revištia, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Vyšný Čaj(Vyšný Čaj, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Vysoká nad Uhom cintorín(Vysoká nad Uhom, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Záhor(Záhor, Sobrance District, Košice Region, Slovakia)
Zalužice(Zalužice, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Zatín cintorín(Zatín, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Závadka(Závadka, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Zbehňov(Zbehňov, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Žbince cintorín(Žbince, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Zbudza(Zbudza, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Zbudza(Zbudza, Michalovce, Košice Region, Slovakia)
Ždaňa(Ždaňa, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)
Železník(Železník, Vranov nad Topľou District, Košice Region, Slovakia)
Zemplín(Zemplín, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínska Nová Ves(Zemplínska Nová Ves, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínska Široká(Zemplínska Široká, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínska Teplica - Cintorínska 4(Zemplínska Teplica, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínska Teplica - street cintorín(Zemplínska Teplica, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínske Hradište(Zemplínske Hradište, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínske Jastrabie(Zemplínske Jastrabie, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínske Kopčany cintorín(Zemplínske Kopčany, Michalovce District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínsky Branč(Zemplínsky Branč, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Zemplínsky Klečenov(Zemplínska Nová Ves, Trebišov District, Košice Region, Slovakia)
Žírovce(Herľany, Košice-okolie District, Košice Region, Slovakia)