Registrace

BillionGraves Site Map

Cemeteries in Teleorman County


Cimitir (Crângeni)(Crângeni, Crângeni, Teleorman County, Romania)
Cimitir (Orbeasca de Sus)(Orbeasca de Sus, Orbeasca, Teleorman County, Romania)
Cimitir (Scrioaştea)(Scrioaştea, Scrioaştea, Teleorman County, Romania)
Cimitir Văceni(Draganesti - Vlasca, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Adventist(Furculesti, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Adventist Piatra(Piatra, Piatra, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Brebina(Brebina, Scrioastea, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Butculești(Butculeşti, Saceni, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Butești(Butești, Silistea, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ciuperceni(Ciuperceni, Cosmesti, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ciuperceni(Ciuperceni, Cosmesti, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Dulceanca(Dulceanca, Vedea, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Măldăeni(Măldăeni, Măldăeni, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ortodox Piatra(Piatra, Piatra, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ortodox Sf. Alexandru(Alexandria, Alexandria, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ortodox Sfânta Adormire(Alexandria, Alexandria, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Plopi(Plopi, Beuca, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Poeni(Poeni, Poeni, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Stelian Popescu(Roșiori de Vede, Rosiori de Vede, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Ulmeni(Ulmeni, Bogdana, Teleorman County, Romania)
Cimitirul vechi(Clănița, Frasinet, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Videle(Videle, Videle, Teleorman County, Romania)
Cimitirul Videle(Videle, Videle, Teleorman County, Romania)
Groapa de gunoi(Roșiori de Vede, Rosiori de Vede, Teleorman County, Romania)
Village cemetery(Liţa, Lita, Teleorman County, Romania)