BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ariel Cemetery

Burial Records

אידהבוריס גלפריןאידה לויןרייזה צ'חנר
אמציה אנדריתמרה גלפריןויקטור נאום לויןנחים צ'יז'ובקין
קלבדיהתמרה גלפריןולנטין לויןשמעון צ'ילג
Bronislava Raikhlinמרי גלרשטייןמיכאל לויןאלכסנדר צ'יקובני
Евдокия Алексееваמניה גנטמןפרסקוביה לויןצילה צ'לק
Мария Бабенкоבוריס גניןציליה לויןלידיה צ'צ'ל
Татьяна Богданкевичנינל גניןלריסה לוין ליסר (שרה)מרב צ'קובני
Елизабета Бунинיהודית גנניתמרה צ'רנומורץ
Анна Гальперинаיהודית גננילב לויקובולדימיר צ'רניאק
Сергей Дидковскийאסתר גסלתמרה לוקומסקיסוניה צ'רניאק
Каплан-Шварцמרים גסלסופיה לזביןריסיה צ'רנין
Вера Катковскаяמרק גסליבסיי לזובסקיציון צברי
Владимир Криштальאסיה גרביסאסיה ליבמןקינן מאיר צברי
Виктор Ласкинאלכסנדר גרבראוה ליברמןטוביה צדוק
Рут Левинаצליק גרוזדיןלידיה ליברנטיהודה צדוק
Женя Лемпертצליק גרוזדיןסופיה ליברצ'וקלאוניד צונזר
Любовь Майорשייבה גרוזדיןאלכסנדר ליבשיץיצחק נאג'י צופי
Анастасия Матковскаяאליהו גרוסמןחסיה ליבשיץמרים צביה צופי
Александра Морозоваיעל גרטנר (גולדי)ברז ליובובאלישע צור שטיין
София Осовецкаяאיון גרינברגגריגורי ליולקויוסף ציבולסקי
Владимир Приказчиковסופיה גרינברגמשה לייויקובארקדי צימרמן
Зинаида Роднянскаяמריה גרינגעמית לייכטמןיפים צימרמן
Игорь Розинיהושע אוסקר גרינררחל לייקין (ראיסה)פולינה צימרמן
Гитель Рубановичפרידה גרינרראיסה לינצקיולדיסלב ציצילניצקי
Ася Селянинаאיון גריצ'וקיוסף ליסיאנסקיברוך בוריס צירולניק
Татьяна Сологубג'נה גרנובסקיסרגיי ליסיקובמרה צירולניקוב
Владимир Сычевלב גרנקיןפניה ליסקובבוריס צרניאק
Людмила Трофимоваמקסים גרנקיןארקדי אברהם ליסרזינאידה צרניאק
Вячеслав Фейгинזוסיה גרצ'יקובמיכאל ליסרניקולאי צרניקוב
Сергей Холодовבוריס גרשוביוסף ליפובסקילידיה קביטקו
Анатолий Шавидзеאורה גרשוןאלכסנדר ליפוגרפסקיאלנה קבשה
Татьяна Шаенсонאליהו גרשוןיעקב ליפשיץלריסה קגן
Женя Шамрайאליהו גרשוןולדימיר קגנוביץ'
Дора Яблоновскаяדוד גרשוןשלומי אריאל ללזראלכסיי-טל קדושקין
מלכה אבוטבול מזרחי מאיריניסים גרשוןאריק למפרטמריה קדין
אייל אביריבוריס גרשמןישעיהו לנגאספיר קדנר
אידה אבפליססוולי גרשנוברימה לנדאגלינה קובזב
ד"ר יפים אברבוךקונה גרשנוביצחק מאיר לנדאוודים קובזב
ליזה אברבוךאנטולי גרשנזוןטטיאנה לנצמןאירינה קובלב
יצחק אברהםיעל דאון-לנגמיכאל לנצמןאייזיק קובלנץ
אלכס אברמוביץאוג'ני ג'ני רבקה דבורקיןדמיטרי לסנובאברהם קוגן
רומן אברמסוןדינה דבורקיןהנריך לפקובסקיאברהם קוגן
פיוטר אגפונובנסים דבוששלמיס לפקובסקיבוריס קוגן
ואדים אגרוןאתי דבחאנה לרמןשרה קוגנוב
תמרה אגרונובוולקו דגטיארדורה מאימריה קוזלובסקי
מעוז אדיריצחק דהןמיכאל מגוראלכסנדר קוזמינסקי
מלכה אדלראידה דוברושיןלייבה מגידראיסה קוזמינסקי
סופיה אדלריבגניה דוברושיןבוריס מדרהקלאודיה קוזניצוב
גרש אדלשייטןברטה דודרבפאינה מדרהדונטה קוטלר
לובוב אולחובחיה דוחנואיליה מוגילבסקיחים קוטלר
סביליי אולחובבלה דוידוביץ'אלכסנדר מוגילבסקירפאל קוטלר
מריה אומנסקיזינאידה דולינרדמיטרי מוגילבסקישיינה קוטלר (לוין)
מריו קרלוס אונרבילביה ג'ודית דורץסטלה מויסייביץ'ראיסה קוטקוב
יבגניה אוסוייטצבג'רי דורץמשה יששכר מונוסובאלקה קויפמן
יורי אוסוייטצבג'רי דורץרעיה מונוסוביוסף קויפמן
אולגה אוסטרובסקיסילביה ג'ודית דורץאייזיק מונסטירסקי (אברום)מויסי קולודני
ליוסיה אוסטרובסקיגריגורי דושיןאלכסנדר מונסטירסקידוד קוליק
צילה אוסטרובסקימנפוב דזבנשירפיוטר מוסרסקיאידה קולסין
רן רני אוסטריליבה דימשיץאולג מוצ'ניקמיסה קולצ'יוב
רן רני אוסטריסולומון דינבורגברוניה מוצ'ניקיצחק קומפנייץ
לאוניד אוסטרררחל דינבורגמאיר מוצ'ניקבלה קומפניץ
מוריס אוסיאיסק דיסקיןאליזבטה מורוזובלאוניד קומרז
אולגה אוסיפובולרי דיקרשרה גולדה מורשתולדימיר קונבסקי
סבטלנה אוסיפובגלינה דמברגרימה מושנסקיאנטולי קונדרטייב
גניה דמצ'ובשרה מזרחיויטאלי קוניקוב
דניאל אוקסנפלדרומן דסקלאיסק מחליאנקיןאולגה קוסוי
יבגניה אוקסנפלדמיכאל דרובובוזמרים מחניקובסקה (לייטמן)קלאודיה קוסיאנובסקי
אסתר אוקראינסקיסטלה דרז'ינסקיאוה מטושנסקילאוניד קוסנסקו
דורה אוקראינסקיחיה דרטלריוליה מטלסקיפרימה קוקמן
קלרה אורלנסקייוסף יוינס דרטלראספירה מיזוקשמחה קוקס
יעקב אורמןישי משה דרייזיןיבגניה מיטניקובארקדי קורגילוב
אליזבטה אורנטליכרמיכאל דריירורה מיידיטסימיון קורובקו
אדם אברהם אורקלינסקיבטיה דרניסיוסף מילגרוםסולומון קורליאנד
פאינה אושומירסקידוד דרעיאילנה מילוארמה קורליאנד (ויטנברגסקי)
אליזבטה אושרוברבקה הוטררמנחם מילריבדוקיה קורנילוב
סמיון אזרךשמואל הוטררנדז'דה מיניןרוזה קורנילוב
חוה אידנזוןאהרן הופר - אפשטייןאנטולי מיסלוקמאשה קורסונסקי
ישראל אידנזוןסימה היטריקאתי מיקולינסקישי קושלביץ
פירה איטקיןיהודה הכהןאלכסנדר מירוצ'ניקיצחק איסק קושניר
אדוארד איידליןאברהם הכהן אבולוףרחל מירושניצ'נקומיכאל קושניר
איריפסימיה איידלמןאליעזר הלויילנה מלמדפאיה קושניר
יורי איידלמןתמר הלויסמי מלמהחיניה קושנירוב
גלינה אייזיןאליעזר לייזר הלוי רוזןאלכסנדר מלניקמניה קז'דן
ולריה אייזיןילנה הרשקוביץאלכסנדר מלצבליזה קיז'נר
יורי אייזיןדוד השמןנטליה מלצבסמיון קיז'נר
מיכאל אייזיןאסתר ווילנסקיהבלה מלצר (מלכיס)
רון אייזיןפאינה ווינובהאיליה מנביץגניה קיינר
אליזבטה אייזיקובאבבץ וולדטסאדילקלרה מנביץסבטלנה קיינר
קלרה אייזנברגאספיר וולוביקאבן מנוןאדוארד קינריס
מיכאל אילמרסבטלנה וולודצ'נקובחיה מניאביץתמרה קיסלמן
ז'וק אינדהשרה וולודרסקיסופיה מנקיןריבה קיסלר
פאינה אינטרמייכרנורה וולטררפאל מסקיןפרידה קיפניס
סלבה איסקוברוזה וולינסקיאילנה אסתר מקייטןיפים קירקל (חיים)
לזר איסקיןזויה וולקאלכסנדרה מקלייבחנה קלז
בוריס איסרובפנחס וולקברטה מקלרמיכאל קליינרמן
נינה איצקוביץקלודיה וולקובגולדה מריאנובסקיחיה קלימן
מרי אלאלוףולנטין וונדרובצבי מרקוסשרגאי זליג קלימן
קלרה אלבוחרגריגורי ווסקובויניקאספיר מרקיןיבגניה קלימצ'וק
לאה אלטמןיהודה וורוביוביצחק משעלייליזבטה קלינין
מקס אלימלךניקיטה וורוביובאיטה משקוביץיעקב קלינסקי
אנדרי אלכסנדרובפרידה וידרשייןמוייסי משקוביץיורי קלמן
ולדימיר אלכסנדרוביליזבטה ויינברגעזרא נגר נאוגאוקראנטולי קלנדריוב
מילה אלכסנדרוביץולדלן ויינמכרולדיסלב נדובורהאולג קמינסקי
עליזה אלמליחמרק ויינשטייןמיכאל נדצקיחסיה קמינסקי
אסתר אלפנטנוחים ויינשטייןמיכאל נדצקירפאל קמינסקי
משה שלמה אלפנטג'ורג' וייסיהודית נובוסלסקיבסיה קמלמן
יוסף אלקינדרחל וייסמןראובן נובוסלסקייוסף קמלמן
אבי אנג'לפייגה וייסררחל נוביצ'קייעקב קמנב
קלבדיה אנדרייביעקב וינברגרלינה נוביקובאברהם קמפאס
מיכאל אסטפנקורבקה וינברגראסתר נובקמרים קנוך
מרינה אסטפנקואלכסנדר וינוגרדובאיידה נודלמןאספיר קנון
חיים אמה אסייגשרה וינוקור קנזרסוניה נודלמןברוניסלבה קנטור
אנה אפרימובבוריס ויניצקיקלרה נודלמןיקטרינה קפוסטין
איליה אקסלולרי וינץג'ילדה נוישפילתמרה קפוסטין
ליליה אקסלולרי וינץולדיסלב נוסוביץאמיליה קפלן
אולגה ארונסון (קולצ'ינסקי)אברהם נטע וינשטוקולדימיר נזרובראיסה קפלן
אלכסנדר ארונסוןחיה לאה וינשטוקדמיטרי נחבהאלכסנדרה קפר
רחל אשכנזיסופיה וינשטייןשרמן נחוםיפים קפר
דוד אשרצפורה ציפי ויסקוליוסף נחמניאליהו קציני
ישראל אשרםלב ויריאנסקייוסף נחמנייצחק קיצ'י קראוס
בוריס באיטמןשרה ולדרמהלב ניורנברגאלי קראיס
פיוטר באיקיןולדימיר וליצ'קומטליה ניורנברגמיכאל קרבץ
אלכסנדרה בבושקיןרוניה ונגרובסקיד"ר לודמילה ניז'בנקוסופיה קרבץ
לריסה בביצ'ליאל וסילביצקיאירנה נייגאוזטטיאנה קרבצ'ינסקי
ברוניסלב בבנצ'וקיפים וסרמןיחזקאל נימרוןנינה קרוביצקי
רוולד בגוןסולי שלום ידל וסרמןדבורה ניסנביץסבלי קרוביצקי
ניסל בדרמןשמחה ועקניןמויסיי ניסנביץ'אידה קרוג
גנריך בובליבגני וקסיקטרינה ניקיטצינקואולג קרומן
פבל בוגומולניקובברוניסלבה וקסלראידה נמירובסקייורי קרונילוב
מוסי בוגוסלבסקיגארי ורניקוביענקל נמרובסקייורי קרופניקוב
גאורגי ורצ'יקיצחק נתנזוןזלדה קרופצ'יק
לאוניד בוגורדרוזה ורשבסקיחיה סאניסבטיה קרימוב (בישבסקי)
טטיאנה בוגרשרוזה ורשבסקיאלכסנדר סאריסרין קרימוב
אליה בודנביץנינה ז'וקאלכסנדר סארירפאל קרימוב
אלכסנדר בוז'דנסקימטילדה ז'יבוטובסקיאיליה סבטליצקיאלה קריצ'בסקי
נינה בוז'דנסקינינה ז'יטניקאנה סבטליצקיגנאדי קריצ'בסקי
סטניסלב בולוטיןיפראים ז'יץמיכאל סבטליצקיפאינה קריצ'בסקי
שגל אלטה בוריסובנהבוריס ז'לטובודים סברדלובחשמט קרמליאן
לנינה בורלקובמריה זבגלסקישרה סברנסקייעקב קרסיקוב
לודמילה בורמשנקו (ברסקי)ליובה זבולוצ'קיסופיה סגנובשרה קרסיקוב
אטה בורקסופיה זבוסוביעקב סדיצקיאליעזר קרסלשיק
חנה בז'רטילנה זבוקריצקי פישראנטולי סובולאלכסנדר קרסנוב
בוריס בזיקובדורה זבורוביבגני יהונתן סובולרחל קרסנובה
סרגיי בטורובאנה זביאגלסקייעקב סובולאלכסנדרה קשטליין
דמיטרי מוטל ביבליןשרה זברסקייורי סוחיקבוריס קשטליין
נינה ביבליןנחבה זויהאסתר סולודוחוסופיה רבינוביץ
רועי ביטוןגיטה זוסמןרייזלה סונץסמיון רבינוביץ'
ויקטור ביטנבינדרישראל זורבלראובן סוסלויעקב רובינציק
משה בייבוקרחל זטולובסקיאנה סוסנקוילנה רובנוביץ
יהודה בייגלמן נוסדב זיונח סופוניצקילב רובנוביץ
אולגה בלאבינהאלה זייצ'יקיעקב סוקלסקיפליקס אשר רובנשיק
ודים בלגולהתמיר זיתוניבוריס סוריןיפים רוברושיין
לאוניד בלגולהיורי זכרובאברהם סורקיןויקטור רוגצ'בסקי
אלכסנדר בלוסטוצקיסופיה זלוטיןנינה סטוליארפאינה רודקין
יבגני בלורוסובשמואל זלוטניקטטיאנה סטפנוב - חודקואולגה רוזין
פוליה בליאכרתומר זלוטניקמיכאל סטרובינסקיבוריס רוזין
פוליה בליאכראוה זלטקיןמאיר סטרולוביץפרידה רוזין
איליה בליידוד זלטקיןפולינה סטרינהאורה רוזן
ולדימיר בלייבמיכאל זלטקיןבלה סטרצ'נקוגאורגי רוזן
לאוניד בלינסוןטמה זליצקייבגני סידלניקובאהרן רוזנבוים
איגור בלךארקדי זלצרברכה סיומיןשרה רוזנבוים
רוזה בלכמןסופיה זסלבסקינדג'דה סילבסטרובעמוס רוזנבלום
יעקב בלנקקוסטנטין זסלבסקיאיון סיניציןלאה רוזנברג
פאינה בלנקיזלדה זפסוצקיגולדה סינלניקובהלאוניד רוזנברג
צ'רנה בלסטוצקיפייבל זפסוצקיסנדי סיפפרידריק סטיבן רוזנפלד
חיה בלקויקטורין חדז'סיעקב סירקיןאלכסנדר רוזנשטין
אברהם בלקובסקירוברט חדז'סרוזה סירקיןדוד רוטמן
כינרת רבקה בןמויסיי חוטוריאנסקיאריקה סלאינדז'דה רוטמן
רפאל בן לולוחדוה חוריניסן סלוצקיסמואיל רוטמן
צבי ז'אן בן משה (שולשידס)חדוה חורי (כהן)לאה סלזריצחק רויזנברג
אברהם בן-גיגישמעון חורישמעון סלזרקייליה רוכין
קלרה חיה בנדרסקייניב יעקב חייםולדימיר סליסקירוזה רומוב
יצחק בנטולילהלאה חייםלב סליסקימיכאל רוקבישניקוב
אספיר בנילובטהורה חיינל (קטי)מריה סלפוידמיטרי Дмитрий רוקבישניקוב Рукавишников
יבסיי בננסוןארקדי אברהם חייפץראיסה סלפקובסוזי רז (בכר)
רם בננסוןלאוניד חייפץבוריס סמובולמנדל רזניק
פרידריך בססוניה חייפץמאיה מוסיה סמובולמנדל רזניק
רבקה בסובבוריס חייקיןאלכסנדרה סמוטריאקובארקדי רזניקוב
רבקה בסטריצקיבוריס חייקיןחגית רחל לאה סמטבוריס רזניקוב
לאוניד בר שירוזה חייקיןנאום סמיקטובדוד רזניקוב
עמנואל בראיניןרחל חכיםיצחק סמיריןיעקב רזניקוב
אידה ברגרדבורה חלילובאלה נטליה בובה סמירנובמרדכי רחמים (הרצל)
לנה ברגרלאוניד חמלניצקיאלה סמנובולדימיר רטנר
מגדלינה ברגרחיה חניןבוריס סנדלובסקיגאורגי רייגורודצקי
מגדלינה ברגרפירה חניןפאניה סנדלרחיים ריידר
ברדיבקובראיסה חניןאיטה ספיבקמריאנה ריידר
אטיה ברדיצ'בסקיאוה חסלבסקימינש ספיבקויטה רייך
מיכאל ברדיצ'בסקיריבה חסלבסקימנחם מנדל ספיבקמויסי רייך (משה)
שרה ברודסקיהבוריס (Борис) חסלבסקי (Хаславский)אנה ספקטורברוניסלבה רייכלין
אנושקה חנה ברוךדב חפץסופיה סקיראנסון פרנק אריה רייני
חיים ברוךיצחק איציק חקאקיליזבט סרברנייקטרינה רייסקין
גריגורי ברוןמריה חריטנוברגינה עובדיהארקדי רייצ'וק
ברטה ברונשטייןזכריה חריריפה עוזיאלסוניה רייצ'וק
גבריאל ברונשטייןרחל חרירמשה עוזיאלראיסה רימלובסקי
אלה ברוסטינובאנה טאוביןעמוס עמירהאספיר רינסקי
גדל ברוקמןבוריס טאוביןאברהם ענביגריגורי רינסקי
חסיה ברז'נבצילה טאובסיבדוקיה פאיסיןברכה ריסמן
אליהו ברזיליליובוב טארלרמירה פברמןליובוב ריסקין
מיכאל בריביסקירוזה טבלוניקיבגניה פדלקוסוניה רכלין
יליזבטה בריילובסקיהרוברט טבקוברחל פובזיקובסוניה רכלין
מויסי ברייניןרוברט טבקוביעקב פוגץליודמילה חייה רמניקוב
חיה בריףמיכאל טבקמכרמיכאל פוגרבבזיה רפופורט
אלכסנדר בריקרדונרה טולוצ'ינסקיאנה פויספרנצ'יסקה רפורטה
גריגורי ברמןחוה טונקונוגיצילה פוליאקובחרי שארלי
זינה ברנהולץחנה טוצ'ילובסקייוסף פולקובסקיויקטור שביט
מיכאל ברנובסקידנאדי טוצ'ינסקיציפה פולקובסקיחיים שביט
משה מריו ברנסבורגילנה טוצ'ינסקישלמה פומרנץאירנה שבינסקיה - סורין
אברהם ברנריוסף טטייבסקיפונרייבאלכסנדר שבלניצקי
אסיה ברנרבלה טיטלמןוסילי פופיקסימה שבצ'נקו
מרסלו אלחנדרו ברנר (טורטו)מיכאל טיטלמן (מנדל)אלנה פורזיצימארק שבצוביץ'
שמחה גלדיס ברנשטייןאילן טימורויקטוריה פורטנובאנה שבקונוב
דימנט ברסנורית טימורחיה פורטנובאודליה ויסקול שובינסקי
יליזבטה ברסלבסקייוסף טישלריבגני פורטנובטטיאנה שווייבמן
אלכסנדר ברסקיראיסה טליופהשולים פורטנובליאה שוורץ
שרה ברפל-מריאנובסקיאסתר טלקריקל פורטנויסוניה שוורץ
סוניה ברקואנה טקצ'בלאוניד פורטנויאנסטסיה שולזינגר
אליהו ברקוביץפריבה טרבוקובגאורגי פושקובסמיון שולזינגר
אליהו ברקוביץנדז'דה טרוחצובנטליה פושקיןראיסה שולמייסטר
אלכסיי אלי ברקוביץסוניה טרושקיןיעל אסתר פזאזגר שולץ
דניאל ברקוביץ'פיוטר טרטקובסקיאדיפ פחרוטדינובז'אנה שולץ (פלוטקין)
סופיה ברקןעמליה טרכטנברגרגינה פחרוטדינובחיה שולקין
איוון בשקטובריקה פטרומילוישראל שולקין
לויקו זינאידה בתאיגנטיאינה טרלרסימה פיז'יקובברטה שוסטר
יעקב גארטאילנה טרסקונובמיכאל פייגיןברטה שוסטרמן
אברהם גבאימיכאל יאגודייבשפרה פייגיןסרגיי שוקאילוב
ישראל גודיןפולינה יאגודייבמוניה פייןמרי שורץ
ריבה גודיןיוסף יאמפולסקימינה פייןאליזבט שושנה
איגור גוזמןיבגניה יאנושבסקהנחום פייריקיעקב שושני
גיטליה גוטליבאליעזר ידידחנה פילדרווסרפאינה שחיזר
אלכסנדר גוטמןאידה יודיסתמרה פילטוברוזה שחת
יפים גוטקיןיוסים יוסףאברהם פינגריטרבקה שטורם (נקי)
סימה גוטקיןדוסיה יופהשיפרה פינגריטגלעד שטיגליץ
לריסה גויכמןמרק יופהמאשה פינטושאלבסיה שטיינברג
רעיה גוכמןאברהם אבי יורישפינצ'וקחיים שטיינברג
ז'אנה גולדבורטשושנה שוש יורישיוסף פינקללאה שטיינברג
מרדכי גולדברגדוד ולדימיר יושקובסקיראיסה פיסקסויקטור שטיל
שפרה גולדיןסמיון יחביץ'יפים פיקוסנדיה שטילו
אליאנה גולדשטייןאנה יילקיןחנין פירהאפרים לייב שטיקן
ארדי גולדשטייןיליאנובבוריס פלדבאוםסימה שטיקן
סרגיי גולדשטייןעזי יליןמינה פלדזרדבורה שטרן
פבל גולדשטייןשרה יליןנחמה פלדמן ( קסטן)טטיאנה שטרקמן
קלמן גולדשטייןאלה יעקובובמניה פלדשטייןמיכאל שלמה שיוביץ
מיכאל גולדשמידטרמיז יעקובוביפים פלוטקיןפניה שיטניצקי
לב גולוברפאל יעקובובזינה פלוטקינהמריה שיימן
הלנה גולובטנקואריה ליובה יעקובוביץאיציק פלומיןנחמן שיינסון
ולדימיר גולובןבלה יקימובסקיאליעזר פלוקסטלידיה שימייב
בוריס גולובנבסקיואדים כגןדניאל אדוארדו פלישקרמיכאל שינקר
לייזר גולשטייןאולה רחל כהןחונה פסחובריבגניה שיק
נדיה גונדרובויקטוריה ויקי כהןאנה פסיןיעקב שיק
אינה גורביץיוסף כהןאירמה פסיקובבנימין בני שירי
אספיר גורביץלאון כהןלובוב פסיקובאולג שכטמן
ילנה גורביץשאול כהןגנאדי פצ'רסקייונה שלום
תום גורביץגני כלףלאוניד פרבראסתר שלקרוט
אליזבטה גורביץ'רחלה כלצמןמריה פרדמןבתיה שמולביץ'
מרק גורביץ'שמיל כץרשל פרדמןרבקה שמולביץ'
מרק גורביתגיטה כצמןנינה פרוטקובסקיאליעזר דוד שמיר
בלה גורדוןאידה כצנלסוןקסניה פרוקופיבדליה דלילת שמעה
אולג גורדז'יפטר כצנלסוןויקטור פרושיןפלורה שמעונובסקי
דיאנה גורוביצקידוד לאוןליזה פריבןאינה שניידר
חיה גורודצקיויקטור לאונובבוריס פרידמןחיים שניידר
סימה גורודצקיראול לאונובבלה פרידמןיעקב שנפר
אנה גורוחובהיפים לבובסקיאטל פרידנברגמריה שנפר
זיסי גורוחובסקיבלה לביטןמיכאל פריזרולנטינה שפוליאנסקי
זיסי גורוחובסקיפבל לבנשטייןבוריס פרייגרזוןברוך בוריס שפירא
אלכסנדר גוריאנובבוריס לגושבדבורה פרייד שטיינברגליה שפירא
אנה גוריןאברהם משה לובלינרגריגורי הירש פריידיןמיכאל שפירא
גנאדי גורליקליזה לאה לובלינרפרדה פריידיןמיכאל שפירא
ילנה גורליקולדיסלב לובנובציליה פריידנזוןנינה שפירא
מריה גורליקמרגריטה לובנובהאלכסנדר פרלמיטרנינה שפירא
פירה גורליקלאה לוז'קין (ברגינסקי)יבגני פרלמןאלכסנדר שפירו
גינדה גורנשטייןאיליה לוזובסקיגיזלה פרנקלאסיה שפירו
ראיסה גיטלמןבוסיה לוזובסקירוזה פרסייזןיון שפרנסקי
יוסף גייסיסבוריס לוזובסקיפרידריך פרסקילומין שצקי
יודיף גירשגורןמריה לוזובסקיפרידריך פרסקיאפרים שקולניק
ריבה גלאוברמןאליהו לוימריאסיה פרפלוטצ'יקובד"ר בוריס שקולניק
גבריאל גלבועברוך שבתאי לויחסיה פרצ'ונוקרוזה שקולניק
יוסף גלבשטייןגדעון לויסמואיל פרשצ'יצקייבגני שקיירוב
מיכאל גלדמויסיי לויפרידה פרשצ'יצקיבוריס שקלובסקי
ריטה גליסנדייה לויחנה צ'אוסקיןאפרים שרון
אלכסנדר גלמןניסים לויגלינה צ'איקהאירנה שרמן
בוריס גלנץשלום ג'ורג' לוימרקוס צ'ודנובסקי
ראיסה גלנץנדז'דה לויטיןמריה צ'ורנובסקי


Pages: 1