BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Yinon Cemetery

Burial Records

אליהו ז'יליחיא יוסף זארבצביה זנדניורדה סלם
גרסהמרים זארבצביה זנדניסאלם סלם
דודנחלה זארברומה זנדני (יצחק)סעיד סלם
מאיר אבן (רייטשטיין)נחלה זארבשלום זנדניסעיד סלם
מאיר אבןסעדה זארבשלום זנדניעידה סלם
כוכבה אברהםעפיה זארב (תראבן)שלום זנדניעידה סלם
דוד אידוסאלם זינדאנישלום סאלם זנדניצביה מוריה סלם (בן מורי)
דוד אידוסעדה זינדאנישלמה סלימן זנדניצביה מוריה סלם
זכריה אידומרים זינדנישלמה סלימן זנדנישמעה סלם
זכריה אידועכה זינדנישמואל זנדנימזל עידה
מרים אידוסעיד זכריהשמעה זנדניזהרה עירגי
מרים אידואיתמר זנדנישמעה זנדני (גרפי)אביחיל עמר
שלמה אידואיתמר זנדנישמעה זנדניהוידה עמר
סעידה אידןבצלאל זנדנישמעה זנדני (גרפי)יוסף עמר
דוד אסדג'מיל זנדניזארב נעמי חווהיוסף עמר
חממה אסדג'מיל זנדנייחיא חווהישעיה עמר
יחיא אסדדוד זנדנימרים חווה (זארב)ישעיה עמר
מוסא אסדהוידה זנדניסאלם חווהנאוה עמר
עידה אסדהוידה זנדניצביה חווהסאלם עמראן
עיצ'ה אסדהוידה זנדניזכריה יחיא חצאלסעדיה ערג'י
אוריאל אריה (אסד)הוידה זנדנייעל חצאלאהרון ערגי
אוריאל אריה (אסד)היודה זנדנינפתלי חצאלדוד ערגי
זוהרה באסל (שררה)הינדה זנדנישרה ידעי (יעיש)יהודית ערגי
יוסף באסל (יהודה)ורדה זנדניסלים יוסףיהודית ערגי
דוד באסל סיני (יהודה)ורדה זנדנימעודה יחיאכדיה ערגי
דוד באסל סיניורדה זנדני (ערגי)אפרת ימיניסעיד ערגי
נעמה באסל סיני (מעודה)ורדה זנדניג'זל ימיניעפיה ערגי
נעמה באסל סיני (מעודה)ורדה זנדניג'זל ימיניציון ערגי
אהרון בנימיןיוסף זנדניגבריאל גבי ימינישלום ערגי
הוידה בנימין (זארב)יוסף זנדניהוידה ימיני (סלם)שרה ערגי
שמעה בת דודיוסף זנדניזהור ימינישרה ערגי
אומאסעד ג'אלאךיוסף זנדניזהור ימינימסעודה צברי
ורדה ג'מיל (גהלי)יחיא זנדנייחיא מיוש ימיניאריה ציוני
ורדה ג'מיל (גהלי)יחיא זנדנינור ימינישלמה ציוני
סאלם ג'מיליחיא זנדנינור ימינייוסף קטעבי
סאלם ג'מיליחיא זנדניסאלם ימינימזל קטעבי
יחיא גארלהיחיא זנדניסאלם ימיניהווידה קעטבי (ערגי)
ליטל גמליאליחיא זנדניעיצה ימינימרים קעטבי
ליטל גמליאליחיא זנדניעיצה ימינישלום קעטבי
מסעודה גמליאל (שוכר)יחיא זנדניעזרי יצחקסלם רחמים
סעיד גמליאל (ג'מיל)ישי זנדנימשה כתבי (קעטבי)סלם רחמים
ציון ג'מיל גמליאלכדיה זנדני (גמל)שלום לבסעדה שהב
ציון ג'מיל גמליאלמלאכי זנדנישלום לבדוד שוקר
שרית גמליאלמלאכי זנדניהוידה מעודהחממה שוקר (ערגי)
יחיא גרלהמרים זנדנייחיא מעודהיוסף שוקר
מדמון גרלהמרים זנדני (קעטבי)סעדה מעודה (זנדני)יחיא שוקר
סעדה גרלהמרים זנדניסעדיה מעודהמרים שוקר
סעדה גרלהמרים זנדני (קעטבי)דוד מעודימרים שוקר (קעטבי)
סעיד גרלהנועם זנדניהינדה מעודימרים שוקר (קטעבי)
סעידה גרלה (סלם)סאלם זנדניהינדה מעודיסאלם שוקר
סעידה גרלה (גרלה)סאלם זנדנייוסף מעודיסאלם שוקר
שמעה גרלה (גזל)סאלם זנדנייחיא מעודישפע שוקרון
אהרון גרפיסאלם זנדנייעקב מעודי (סאלם)שפע שוקרון
דוד גרפיסוכרה זנדניסוכרה מעודיזוהרה שלום
סעידה גרפי (עצאר)סוכרה זנדניסעדיה מעודיזוהרה שלום
כרמלה דטאוקר (ערג'י)סלימן זנדניסעידה מעודייחיא שלום (סלם)
שלומי זאבסלימן זנדנירחל מעודייחיא שלום (סלם)
שלומי זאבסעדה זנדניאבינועם נחליאליעדי שלום
מזל זאביסעדה זנדניאבינועם נחליאליעדי שלום
משה זאביסעיד זנדניזכריה נחליאלי (חווה)שושנה שלום
צילה זאבי (זארב)סעידה זנדני (קעטבי)ערגי נכלה (ימיני)יוסף שלום סלם
אהרן זארבסעידה זנדני (קעטבי)זארב סאלםיוסף שלום סלם
הוידה זארבעואץ זנדנימשה סובעילי איילה שמש
יוסף זארבעידה זנדניהוידה סולימןלי איילה שמש
יוסף זארבעמוס זנדניגזל סלם (ימיני)מרים שררה
יחיא זארבעמוס זנדנידוד סלם
יחיא זארבפיקנה זנדני (נהלי)ורדה סלם


Pages: 1