BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ofakim Cemetery

Burial Records

Арамסעדיה ביטוןיעקב חנאיחיה גליה סיגלוב
אליעזרעישה ביטוןדינה חנוכהיבגניה סיגלובה קולודיזנר
אסתרעלו ביטוןיצחק חנוכהלאה סידי
אסתר אטי (גוטמן)עליזה ביטוןהרב משה חנוכהלאוניד סידנקו
ארתורפרחה ביטוןעוזי חנוכהחנה סיטבון
בוריסרחל ביטוןראיסה חנוכובחנינה סיטבון
ברוכהשלום ביטוןגיולצ'ק חנוכייבכמוס מישל סיטבון
ג'ין נזמהשלמה ביטוןחוה חנוקייבהלן Helene סיטבון Sitbon
דורהשלמה סלומון ביטוןפורטונה חניהסוסנא סיטי
דינהשמחה סימי ביטוןנחום חנקיןשרק שלום סיטרוק
ועלועלתמר ביטוןברטה חסמןבוגיד סיידה
זוהרהחנה ביטון רווחזוהרה חסןכמוס ממו סיידה
חאוורמאיר בייגישמעאל חצ'קביץמיכאל סימחוב
חביבהאלכסנדר בייגלמןאברהם חרבוןעליה סיסו
חפצייא (חויתו)טטיאנה בייגלמןמרדוש חרבוןרחמים סיסו
טטיאנהרוזה ביירחוביץעישה חרבוןיעקב סיקולר
יהושעבוריס ביירכוביץ'יוסף חרילקר קארילקרסופיה סירוטין
יוסףחנה ביליהאברהם חרכוןראיסה סלבינסקי
יוסףיעקב ביליהיפים טאובנשלגמרדכי סלה
מוריסאיסק בימבטאסיה טאוברמריה סלובודניק
מזללאוניד טאוברגיזלה סלומון
מזלפיבי בינסטיניימן טבלדרביה סלומון
מנחםפיבי בינסטיבסיה בת שבע טבנציקמלקה סלומון
מסעודחי ביסורנינה טברדובאסתר אסיא Ester Asya סלומונוב Suleymanova
מרגליתכמיל Camille ביסור Bisorחיים טדגיסוליקה סלוק
משהאלגריה ביתןאסתר טואטישמעון Simon סלוק Sellouk
סמיוןמכלוף ביתןלאה טואטיגמרה סלם
פאינהנוסה ביתןריבה טובביןחביבו סלם
פניהסלמה איבון ביתןיצחק טובולחביבו סלם
פרחהעזיזה חביבה ביתןרחמים רמו טובולליזט סלם
פריחה (מלכה)פרלה ביתןדב סלמון
צפורהשמעון ביתןיפתח טווסאסתר ביה סלמן
קיילהיוסף Youssif ביתן Bittanאליק טוחשבקובג'ולי סלע
רוניהפליקס בלאיישאהרון טויזראילן סלפטי
שושנהאיוון בלאישאסתר טויזראסתר סלפטי (אביטן)
שרהמיכאל בלבירסוליקה טויזררינה סלפטי
Anna Jo חנה Afrigan אפריגן (Hania חניה)מיכאל בלגוררחל טויזרסלמון סלקר
Meir Amzallagיעקב בלוגולובקיןאברהם טויטופירה סמגרינסקי
Hanna Bepaאיליה בלוגורודסקיאליהו טויטושיפאו סמה
Judas יהודה Dahan דהאןיבגניה בלוייבהמרדכי טויטוקוקלה סמואל
Yitzchak Eshtemekerאוסנת בלולופורטונה טויטודוד סמוליאק
Abraham Haniaאסתר בלולוטולדנובסיה סמוס
Sydney Koubiדוד איגי בלולומסעודה טולמנשוףלאה Leah סמטקר Satamkar
Sylvia (Daughter Of Izza) Lugasiעישה בלולויעקב טומנסקיאליהו סמיאס
Mazal Sayada סיידהזלטה בלוצרקובסקיאהרון טורג'מןבסיה סמיונוב
Soussana Solרובים בלוצרקובסקיאיטו טורג'מןפולינה סמירנוב-ברלינבלו
ארקדי Айзенберг אייזנברגיוסף בלוריסוזן טורג'מןפיליפ סמליאנסקי
Фира Альтманשמחה בלוריבוריס טורכוטרוסקיקה סממה
אברהם בלחסןבתיה טורצינסקיחנה סמרוב
Мария Ануховаיוסף בלחסןראובן טיביאבאסתר סנדרוסי
Эвидон Асаиловעזיזה ג'ולי בלחסןגרישה טיטיובסקימשה סנדרוסי
Иосиф Бабайевעליזה בלחסןשפרה טיטייבסקישלום סנדרוסי
Александр Бакумскийויטלי בליאךיעקב טייגאסתר סננס
Хая Балагурישראל בליאכרחיה פרל טייטלמןאסתר סננס
Ципа Бердичевскаяמיכאל בליאקיעקב טייטלמןזקי סננס
Евгений Бердичевскийעליה בליהמויסייב טיילויעקב סננס
Лейб Бердичевскийשמואל חיים בליהתמר טיליסרחל סננס
Таня טובה Бондаревскаяבוריס בלייפראנה טיפריסרחל סננס
Лев Бренерשלום שרלי בלילטיבנימין טלגאוקרשלום סננס
Рива Бренерחנה בלינדררוזליה טלסניקשלמה סננס
Виталий Бродскийסמיון בלינדררחל טלסניקשמואל סננס
Семен Маркович Векслерפריחה בלישעאליהו טלקריצחק סנקר
Сара Вербицкаяליזה בלךאסתר טלקרנואל נח סנקר
Вячеслав Воиновскийפטר בלךיעקב טלקררחל סנקר
Елена Гервашחנה בללטירחל טלקרשבע Sheba סנקר
Эстер Гершманיהודה בללטייחזקאל Ezekieln טלקר Talkarמקיס ססי
Фрума Гилевичמריה בלמןסגולה טלקר Talkarקמונה סעדה
Илья Гилядовריבה בלקיןעליזה טלקר הירהיהודה Youda סעדה Saada
Владимир Гуральникאסתר אמילי במברוןיצחק איציק טנג'ייעקב סעתי
Алла Гуревичציון במברוןחנה טנגיטמה ספוז'ניקוב
Михаил Гуревичיצחק לוסיאן Isaac Lucien במברון Bembaronטטיאנה טנקילביץזכר ספוזניקוב
Матильда Гуровичמונה קרול במברון חסןאתיופיאו טפרהג'ורג' ספז פרג'ה
Герман Давидדוד בן אבוגנאדי טקץאיגור ספיבק
Роза Дановичיעקב בן איוןולנטינה טקצ'וקרוניה ספיבק
Мататие Елизаровניסים בן אלבזדבורה טרגרברכה ספיבקוב
אמה בן גיגילייביש טרגרגריגורי ספיבקוב
Женя Иголинскаяחנינה בן גיגייעקב טרזמןגיטלה ספקטור
Пётр Иоффеיהודה בן גיגיאולגה טרחטנברגסימה ספקטור
Лев Капланאסתר בן דודויטלי טרטייקובפרוסיה ספקטור
Фира Киперманיעקב בן דודאיסק טרטקובסקיזכריה ספרזדה
Дивора Кожокинаיצחק בן דודפולינה טרטקובסקיחורשיד ספרזדה
Лидия Комиссароваמשה בן דודיוסף טרייגריוכבד ספרזדה
Борис Кричманשלום בן דודמקס טריפסיקסמיון סקונדה
Лариса Кудинскаяשמעון בן דודסמיון טרכטנברגמימון סקורי
Мила Лаврентьеваשמעון בן דודרדה טרנגוסולטנה סקורי
Эмма Лангер Шойхатיעיש בן דוד אויוסףרדה טרנגרמיכאל סקורסקי
Нета Левинзонסרפימה טרנפולסקיגריגורי סקליארוק
Яков Лемензонלונה בן ויעישאנה טרנרוצקילוסילה סרנה
Сара Лерманיהודה בן זיקרידינה טרסובמזל סרפרז
מסעודה בן זיקריתמרה יאגודיבנסים סרפרז
Александр Лозовикיצחק בן זקןאליזבטה יאכנינהשאול סרפרז
Валерий Ломазовלויאיסה בן זקןפראזי יאנהג׳ולייט עבאדה
Лиза Майданикמסעוד בן זקןרוזה יאסינובדוד עבאדה
Мира Марголинаמסעוד בן זקןיוכבד יאריסמל מתן עבדתי
Иосиф Матвеевמשה בן זקןאסתר יבגירחמים עבדתי
סופיה Молдавская מולדבסקימשה בן זקןחסיה יבדוקימובשלום עבדתי
Ирина Осятинская Штэлерманמשה בן זקןבוריס יבלונובסקימשה עדרי
Креина Петряшкинаעישא בן זקןדסיה יברקןסמואל עובדיה
Борис Писаревскийעישא בן זקןשמיל אזיזי יגדנובעוזי עובדיה
Сарра Пискареваרחל בן זקןמיכאל יגודייבמזל טוב עוזיאל
Леонид Подзюнскийשמחה בן זקןמניה יגודייבסוסון עזיזוב
Давид Поляковскийשמעון בן זקןקלרה יגורובאסתר עזמה
Тамара Рабаеваמרדכי בן חייםאלטינגוז ידידיאייבבלמו עזרא
אברהם בן חמויופה יהודהחנה עזרא
Ада Рейтблатאלברטו בן חמומוריה יהודהיעקב עזרא
אסתר בן חמומנחם יהודהסעידה ביה עזרא
Вера Ройтманדוד בן חמורוזה יודוביץחנה עזראן
Юрий Рудьיהודה בן חמוסלטנת סולטנה יום טובקמיליה ממי עזריה
Батья Сенченковיצחק בן חמואשר יומטוביאןקמיליה ממי עזריה
Сара Симховכרמית בן חמודוולת יומטוביאןאברהם עזרן
Дуся Слуцкаяמרדכי בן חמוחיים יומטוביאןאסתר עזרן
Генрих Соркинמרסדס בן חמואוסנת מירה יוסופובדוד עזרן
Евгений Темноградскийסעדיה בן חמואלכסנדר יוסופובחביבה עזרן
Роза Туманскаяרחל בן חמובצורוט גלינה יוסופובניסים עזרן
Наум Файнштейнלונה בן טולילהטאילו יוסופובסולטנה עזרן
Александр Федерמכלוף בן יאירישראל יוסופובסוליקה עזרן
Йосеф Фишензонסוזן בן יאירמשה-חי יוסופוברפאל עזרן
Екатерина Фрайлихרבקה בן יוסףשושן יוסופובמרים וייס עזתי
Евгения Фурманשלמה בן יצחק חנןסימה יוסיםדוד עטיא
Хася Халифחנינה בן ישתירדיאון יוסיםזהרה עטיא
Ита Цибулевскаяחיים בן לולודביר יוסףמרים עטייא
Ефим Цукерманמשה בן לולוטאודג' יוסףמסעודה עטייה (סלם)
Рахиль Цукерманאברהם בן לישהיעקב מור יוסףבנימין ניני עידן
Александр Чистыйאברהם אולג בן מאיר הירשלאה יוסףגבריאלה גבי עידן
Инаам Шальмиеваעליה בן נעיםמרים יוסףזמורדה עידן
Фаина Шаталовשמעון בן נעיםסייפה יוסףכמוס עידן
Порат Шауловаדוד בן סאלבלה יופהלילי ליליאן עידן
פיוטר Шерман שרמןקלרה בן סאלנינה יופהמשה בוב עידן
Фрида Шойхетיעקוב בן סלמוןפניה יופהעטיה עישה ז'נו
Леонид Эпельманדוד בן סעדוןיהוידע יושבייביוסף עלו-מור
Роза Юдовичאסתר Esther בן סעדון Bensadoneאביגייל אנג'לה יזמאילובחנינה עלון (דיין)
Рива Юрковецкаяרנה בן עזרארוזה יזראילבסקיאסתר עמיר
אליהו אבגידני בן עטיהרוזה יזראילובעמר
אליהו אבגיעזר בן עטייהרשבי יזראילובאברהם אלברט עמר
חנה אבגיפלה בן עטייהמזל-טוב יזרייבאלברטו עמר
יצחק אבגימרים בן עטרנדזדה יזרעייבאסתר עמר
סולטנא אבגיאילנה בן קימוןעמוס יחיאבידה עמר
תמו אבגיבנימין בן קימוןמריה יחליאלחיים עמר
שמעון אבדלחקיעקב בן קימוןזמילה יטחחנה עמר
סטללה אבוהרוןיצחק בן שושןישועה יטחחנה עמר
רפאל אבוהרוןמחא בן שושןמסעודה יטחחנה עמר
איזה אבוטבולמשה בן שושןאיזבלה ייפרימובהחנינה עמר
אסתר אבוטבולסוליקה בן שושןנינה יכנוביץיהודה עמר
בנימין אבוטבולמאיר בן שטריתאסיה ילנסקייוסף עמר
דוד אבוטבולמזל בן שטריתאיגור ילצביוסף עמר
יעקב אבוטבולמסעודה בן שטריתאסתר ימינייוסף עמר
מאיר אבוטבולמשה בן שטריתבראכס ימינייעקב עמר
פרלה אבוטבולרחל בן שטריתשיינדליה ימפולסקייצחק עמר
שמחה אבוטבולחנה בן שימולאליה ינטינזוןיצחק עמר
תיתי הלן אבוטבוליוסף בן שימולאנה ינטינזוןמיכל עמר
זוהרה Zohra אבוטבול Abitbolמשה בן שימולשלמה זלמן יוסף ינקוביץמכלוף עמר
יקוט אבוטבול דהןמסעודה בן שמולבן אל יסקובמרים מרי עמר
מרדכי אבוטבול טליחיה בן שמחוןבן ציון יעישמשה עמר
אליהו אבועזיזמשה בן שמחוןאהרן יעקבסוזן עמר
יהודית אבוקסיסעזיזה בן שמחוןאסתר יעקבסלומון עמר
שמעון אבוקסיסאריה בן תוראברהם יעקביסלומון עמר
מרדכי אבטןעזרא בן-דודבנימין יעקובובסעדה עמר
רפאל אבטןאלגריה בן-חמושמאי יעקובובעיוש עמר
אהרון אביגזרשמעון בן-חמוסתרה-שרה יעקוביעישה עמר
ברוך אביגזרתמר בן-חמודוד יעשורראובן עמר
עישה אביגזרשמחה מרים בן-חמו Ben - Hamuאברהם יפרחרחל עמר
אלכסי אביזובניסים בן-סהלאברהם יפרחרחל עמר
מכלוף אביחציראפלורנס בן-קימוןטמו יפרחרחל רשל עמר
אליהו אביטבולרחמה בן-קימוןיהושע-שוקי יפרחשלום יעקב עמר
אליס אביטבולמשה בן-שטריתיעיש יפרחשמעון עמר
יעקב אביטבולמסעודה בן-שמחוןמאיר יפרחתמר עמר
סולטנה אביטבוליוסף בנאמושמחה יפרחיוסף ז'וז'ו עמר אמיר
שרה אביטבולאיגור בנדרסקיתמו יפרחציון עמרם
מרדכי אביטלחנה בנדרקרסאלי חיה Sally יפרח טדגי Ifrahאליהו עמרני
אהרון אביטןמאיר בנוןמריה יפרמוביהודה עמרני
אהרן אביטןליבו בניאגוייבברוך יצחקישמחה עמרני
אסתר אביטןאהרון בניוקראיסה יצקוביץרחל ענברי (בן רחמן)
זוהרה אביטןאורנה בנימיןמיכאל ירמששלמה ענידגר
חנה אביטןישראל בנימיןשלמה ישיאליהו עקוקה
חנינה אביטןמזל בנימיןשרה הלן ישיסולטנה Sultana עקריש Akrich
יוסף אביטןמרי בנימיןברוך בוריס ישעיהויעקב ערופי
יעיש אביטןנפתלי בנימיןאסתר ישראלהרב מסעוד ערמה
יעקב אביטןאברהם ברטו בניסטידודו ישראלמרים ערמה
ישראל אביטןג'ולי בניסטי (סיידה)דינה ישראלמשה ערמה
מאיר אביטןדוד בניסטימכלוף ישראלרחל עשור
מזל אביטןיוסף בניסטיניסן ישראלרפאל עשור
מרים אביטןיעקב בניסטינעמי ישראלרפאל יחיאל רפי עשור
עישה אביטןיעקב בניסטיסלטנת ישראללזר פבזנר
שאול אביטןיעקב בניסטייצחק ישראליחנינה פדידה
שלום אביטןמסודי בניסטי (אסייג)כאוור ישראליליאת פדידה
שלמה אביטןרחל בניסטי (כהן)לילה לאה ישראלימרים פדידה
תמר אביטןשמעון בנכליפהמורר מוטה ישראליקונסטנטין פדייב
תמר אביטןשמחה בנסטימשה ישראליסופיה פדנר
חנה אביכזרשמחה בנסטישלמה ישראליגלינה פדר
סעדה אביכזרלובוב בנקלרשמואל ישראלייונה פהימי
שלמה אביסדריסאיליה בסשמשון ישראליחיים פודוליאק
הרב רפאל יהודה אבירז'לאלכסנדר בסיןחנה יתח חזוטאטי פודולסקי
אברהם אבירזלאבי ניסים בסנינואברהם כהןאליזבטה פודולסקי
חני אבירזל (ביטון)אמה בסנינואברהם כהןיוסף פודולסקי
מאיר אבירזלגאורגי בסרייבאלכסנדר כהןפבל פודולסקי
פריחה אבירזלורה בסרייבאסתר כהןבן ציון פודז'דסקי
שרה אבירזלאסתר כהןשייבה פודזרסקי
איליה אבלסימה בקשייבאסתר כהןיורי פודקלטנוב
נינה אבסליאמובנימרוד ברבנימין כהן (כהן)פאינה פודקליוטנוב
רבקה אבצרורדורון בר-לויג'ורג'ט כהןגאורגי פוזין
אברהם אבקסיסרוזה ברבדהגאולה כהןיעקב פוזין
אליהו אבקסיספורטונה ברביגבריאל כהןמניה פולונואר
עזיזה אבקסיס (סמג'ה)אליהו ברביבאידבורה כהןמרים מרינה פוליאנסקי
עזיזה אבקסיס (סמג'ה)מרדכי ברביבאידוד כהןגנאדי פוליאקוב
איזה עליזה אברג'לתמר ברביבאידוד כהןישראל פולק
אלברטו אברג'לצביה זאלה ברגיגדינה כהןפניה פולק
ארמונד עמרם אברג'לאנרייט ברדהזולי כהןולדימיר פוצזיונסקי
ג'נט אברג'לחיים Rene ברדה Bardaזימול כהןרחל פוקס
דוד אברג'לחואטו Hatou ברדה Berdahחויתה חיים כהןפרחה פור
חיים אברג'לכמונה Camouna ברדה Berdahחיים יוסף כהןבלה פורודובסקי
חסיבה אברג'לזיליק ברדיצ'בסקיחנה כהן (כהן)יוסף פורודובסקי
יוסף אברג'ללייב ברדיצ'בסקייחזקאל כהןאידה פורטונוב
יעקב אברג'לקלרה ברדיצ'בסקייחזקאל נעים כהןמניה פורטורק
מאיר אברג'לסמואל ברוימין כהןדוד פורטל
מאיר אברג'לאיליה ברודיעיש כהןיחיאל פורטל
מרדכי מרדוש אברג'לרוזה ברודסקייענקלה כהןסעדה פורטל
משה אברג'לברוכה ברוורמןהרב יעקב כהןרחל פורטל
עיוש אברג'לאליהו אברהם ברוךיפה כהןרחמה פורטל
עליה אברג'ליזהר ברוךיצחק כהןשמואל פורטל
עליה אברג'ללילי ברוכיכמונה כהןגניה פורטנוב
רחל אברג'לפטר ברומברגלהנה כהןחיה שרה פורטנוי
רחל אברג'לאיתן ברוןליזה כהן (אשרף)יוסף פורטנוי
שמעון אברג'לאליהו ברוןמאיר כהןאלכסנדרה פורלטוב
חנינה אברגלרחל ברוןמימה כהןסרגיי פורלטוב
יעקב אברגלאיגור ברונשטייןמימון כהןסופי פורמנוב
חנה אברג׳לאיטה ורה ברונשטייןמלני כהןמילה פורר
סלביה אברג׳לאספיר ברונשטייןמננו כהןדליה פורת
נפתלי אברהםזורי ברונשטייןמסעוד כהןרחמים פורת
יעקב אברהם זדהישראל ברונשטייןמסעוד כהןדוד פחימה
ידידיה אברהמיליובוב ברונשטייןמסעודה כהןשמעון פחימה
יפתח אברהמיסופיה ברונשטייןמרדכי כהןתמו פחימה
ישי רפאל אברהמיאברהם עמרם ברוסמרי כהןטקלה פטנה
קלודין פורטונה שפרה אברהמימרסדס ברוסמרים כהןמרינה פטרוסיאק
מסעודה אברז'לאספיר ברוק (סטרובינסקי)מרים ליזט כהןבנימין פיבן
סאדה אברזלקונסטנטין ברוקמשה כהןחנה פידלמן
אנה אברמוברוני ברזילאי Barzilaeנוארה כהןאליזבטה פיזיק
הדסה אברמובלב ברזנסקיסויסי כהןאלכסנדר פיימן
חנינו אברמוברוזה בריילובסקיסוירה כהןיבגניה פיינברג
יותם אברמובריבה ברילקיןסעדה כהןסופיה פיינברג גלפנד
מריה אברמובנחום בריסקיןעישה כהןמרון משה פיינגולד
מריסה אברמובמסעודה ברכיבאיפנחס כהןפאינה פיינגולד
רומן אברמובאלכסנדר ברמןפנחס כהןנחום נונה פיינשטיין
שושנה אברמובדר' ניקולאי ברנטפרגי כהןולדימיר פיליאבסקי
זניה אברמוביץכריא ברניספרחה כהןשמעון פינגלה
חנה אסתר אברמוביץמייתה ברנץציפורה כהןבנימין פינגלי
ציליקה אברמוביץיאחד ברנשטייןציפורה בזרוג כהןסופיה פינגלי
מנחם אגאפירה ברסלבסקירחל כהןאליהו פינטו
נדזדה יחה אגוטקיןישראל ברקוביץרחל כהןחנינה פינטו
גלעד אגרונובמרים ברקוביץרחל כהןיצחק פינטו
יעקב אגרונובריזייה ברקמןרפאל כהןסעדה פינטו
שפרה אגרונוביעקב ברשטייןרפי כהןשמואל פינטו
אוללגה אגרונובסקיאהרון ברששתשושנה כהןפירה פינסקי
חיים אדהאןשמחה סימי ברששתשושנה כהןראיסה פינסקי
שלמה אדושנפתלי בשטקרשלמה כהןאסתר חייה פיסגייר
זולפה אדמובאסתר הרוני בת שלמהשלמה כהןמיכאל פיסחובר
ברוניה אדמסקייוסף דניאל ג'אןשלמה כהןיפים פיסמני
אביגיל אדריזוהרי שמחה ג'דמןשמחה כהןאיגור פיסקרוב
אברהם אדריאליהו ג'ורנושרה כהןבוריס ברוך פיסקריוב
אברהם אדרימשה באבא ג'רמיןשרה כהןלאוניד לוי פיסקריוב
איזה אדרירגיב גאיבובשרה כהן (יפת)גטה פיקובסקי
אילן חביב אדריאמה גאינוצ'נקו (רוזנשטיין )תמו כהןטימופיי חצקל פיקובסקי
אילן חביב אדריחנים גאן ירמיה (זנגיר)תמו כהןשימי פישיב
אסתר אדריאברהם גאנוןתמו כהןיעקב גרש פישמן
בת שבע אדרילעזיז גאנוןתמר כהן (פהימי)מישה פיתאן
דוד מרדוש אדרימזל גאנון (זזו)תמר כהןאיליה פלדמן
חיים אדרידוד גבאיתמר תמו כהןיצחק פלדמן
חנה אדריחביבה גבאינזמה Nezma כהן Cohen (חסן)נחמן פלדמן
חנינה אדריחנניה גבאיגדעון כהן אורסימה פלדמן
חנניה אדריישראל גבאייצחק עזיז כהן אורסופיה פלוט
חנניה אדריישראל גבאיסעדה כהן אזוגגיסיה פלוטקין
חנניה אדריסולטנה גבאיעליא כהן אזוגמריה פלוטקין
יהושע אדריסמי גבאיזולייט מדם כהן כהן איטחצילה פליטמן
יוסף אדריסעדה גבאיאברהם כהן סקלישיפרה פליידר
יוסף אדריעמרם גבאידבורה כהן סקלימרק פליציאן
מאיר אדרישמחה גבאייצחק כהן סקלישושנה פליציאן
מזל אדרי (אזולאי)זלמן גבלייבאילנה כהן עמרלב פלמנבאום
מזל אדרייאיר גבלייבאברהם כהן שאולישישת פנואילוב
סלומון אדריציון גבריאלזינט דינה כהן-אורבת שבע Bathsheba פנחס גדקר Pinhas Gadker
סעדה אדריחיים גבריאליגאולה כהנימשלה פנחס-קשי
סעדה אדריבוריס גברילוביליה כוציטרחיים פנרובסקי
סעדה אדרידוד-ציון גברילובסברסה כחלוןיצחק איזיא אליה פנרובסקי
עישה אדרירחל ראיה גברילובשרה כיתןרנ'ג אשר פנש
פיבי אדרימיכאל גגלישראל כלפוןאסתר פסו
ראובן אדרישמשון גדופקרעזיזה כלפוןמאיר פסו
רחמים אדרייעקב גדייביוכבד כמנולקראביגיל פסחוב
שלום אדרייצחק גדפקרנחום כמסוניאלישע פסחוב
שלום אדריאינס גואטהאליהו כנפויבגני פץ
שלום אדרידוד גואטהעליזה עזיזה כנפונינל פצרסקי
שלמה אדריחנה גוברמןאנה כסראייבמניה פקטור
שמחה אדרילידיה גוברמןאנה כסראייבנאום פקטור
תמו אדרימכלוף גוזלןדוד כץשושן פראדי
יהושע Yechoua אדרי Ederyמסעודה גוזלןיצחק כץבוריס פרג'ב
איזה אדרעירחל גוזלןצילה כץאיליה פרגמנט
איזה אדרעידיאנה גוטכמי כרמלה לאו דהןברקה ווסן פרדה דמקש מקונן
חיים אדרעימריה גוטאיליה לאינרמיכאל פרדין
חנינה אדרעיטטיאנה גוטמן סיאנובשמואל זאיוול לאנדמאןמריה פרדין
יעיש אדרעיבוריס גוטניקיצחק לבברטה פרדר
יצחק אדרעיולדימיר גוטקיןרחל לבנאום פרוקופץ
מימה אדרעייוסף גוכלרבוריס לבדאברהם פרטוש
עישה אדרעימרים גולברטדוד מקס לביאברוך פרטוש
יואל רוני אהרוןנחום גולדברגבללה לביטןדדה פרטוש
שרה אהרונישרה גולדיןלייב לבקובזוהרה פרטוש
שרה אהרוניסמואיל גולדמןלאה לבקובסקיחיים פרטוש
אליזבטה אובוחובסקיקרנצה גולדנבלנקמילה לברנטייביוסף פרטוש
ורה אובצ'יניקובאברהם גולדנברגבליזניוק לובובישראל פרטוש
יהודית יוסף אוגאוקרגרש גולדנברגקלרה לובניקמשה פרטוש
מזל אודיזאנה גולדשטייןתמר לוגאסירבקה פרטוש
מרדכי אודיזפאינה גולדשטייןדוד לוגסישמואל פרטוש
משה אודיזאיסק גולובזוהרה לוגסיברטה Berth פרטוש Partouche
מויסי אודסקיאנה גולוביצ'רחנינה לוגסישמואל Samuel פרטוש Partouche
שמסי אוהלאלי גולודחסיבה לוגסייהודה פריאנטה
יהודה אוזלאיטטיאנה גולצ'ריוסף לוגסייונה פריאנטה
אליהו אוזןבבא גוסהמסעוד לוגסיאירנה פריד
ורדה אוזןרעיסה גופמןעמרם לוגסיישראל איזידור פרידמן
יוסף אוזןלאה גופנברג לייבנזוןאיסק לוזובטסקימרדכי פרידמן
כליפה אוזןלאוניד גורביץאזר משה לוטפולה-שריפיראיסה (רחל) פרידמן
כמונה אוזןקלרה גורביץלויאפרים פריידין
נזימה אוזןלאוניד גורבןאברהם לויפרנסואה פרז'י פריים
נזימה אוזןפרידה אסתר גורובאיבט לויזהרה פריינטה (גוזלן)
שאול אוזןלאה גורוביץ שאיקינהאיזה לוייעקב פריירייך
אידה אוחיוןלאוניד גורודצקיאליהו לויבוריס פרילוצקי
אסתר אוחיוןזלטה גורוחובאליהו לויעישה אליס פרינטה
אסתר אוחיון (בוזגלו)דניס גוריאצ׳באליעזר לויסורה פרליס
דוד אוחיוןאסתר לוי
דוד דדה אוחיוןסוניה גורליקאסתר לויחנה פרמן
חיים אוחיוןציליה גורליקאסתר לויולדימיר פרנס
חנינה אוחיוןאונרייט בנוטה גזאשר לוימיכאל פרנקל
יהודה אוחיוןאורגני גזג'ולייט לויפניה פרנקל
יוסף אוחיוןעזיזה גזגו'רג'ט לויפניה פרנקל
יעקב אוחיוןעזיזה גזדוד לויסוניה פרסקי
יקוט אוחיוןפורטונה גז (טייב)דוד לויאברהם פרץ
סוליקה אוחיוןמכאל גזיאלדימנטה לויאברהם בבר פרץ
סוליקה אוחיוןפורטונה גזיאלדניאל לויאוסייף פרץ
סוליקה אוחיון (אסרף)חנניה גיאבובחביב לויאליהו פרץ
שלמה אוחיוןתמרה גיאבובחביב לויאליהו פרץ
שמחה אוחיוןחיים גיגיחנה לויאליהו פרץ
שמעון אוחיוןיעקב גיגיחנה ז'נט לויאליעזר פרץ
אברהם אוחנהסולטנה גיגיחנינה לויאסתר פרץ
אברהם אוחנהענת גיגי (כהן)חסיבה לויאסתר הדסה פרץ
אורנה אוחנהשמחה גיגייהודה לויברוך פרץ
דוד אוחנהרוזליה גיטיקיוסף לויברוריה פרץ
דוד אוחנהאברהם גייסמןיזק לויברכה פרץ
דניאל אוחנהשמואל גילביץימין לויגבריאל פרץ
יגאל אוחנהרחל גילעדוביצחק לויגיא פרץ
יעקב אוחנהאליזבטה גינדיןיצחק לויגלייס פראז'י פרץ
יצחק אוחנהדוד גינוןיצחק לוידבורה פרץ
יקוט אוחנהכליפה לוידוד פרץ
כפיר אוחנהפריחה גינוןלויזה לוידוד פרץ
מזל אוחנהרחמונה גינישמאיר לוידוד פרץ
מסעוד אוחנהאלי גיציסמאיר לוי (מטיסטרלוב)דוד פרץ
מסעודה אוחנהלריסה גישמולי לוידוד פרץ
מסעודה אוחנהסופיה גכטמיכה לויזהרה פרץ
מסעודה אוחנהזורין גלבמימון מומי לויזהרה פרץ
סעדה אוחנהליובוב גלוזברגמסעודה לויזהרי פרץ
עליה אוחנהאיסק גלוזמןמסעודה מטילדה לויזוהרה פרץ
ריקה אוחנהמשה גלוזמןמרים לויזוהרה פרץ
שמעון אוחנהסיזמה גלוחובמרסדס לויחיים פרץ
תמר אוחנהסופיה גלוחובסקימשה לויחיים מכלוף פרץ
מזל אוחנה ישראלמשה גלזמןמשה לויחנניה פרץ
מאיר אוחנונהאליה גלידובמשה לויחסיבה פרץ
סולטנה אוחנונה אוחנהריבה גלינרמשה לוייוסי פרץ
ג'נין Janine אוטהריבה גלינרמשה לוייוסף פרץ
מכלוף ויליאם William אוטהטרזה גליקסמי לוייורם פרץ
שרה אויוסף בן דודרבקה רוזליה גליקסעדיה לוייעקב פרץ
גריגורי אולשנצקיאברהם גלמןעיוש לוייצחק פרץ
יוסף אוניקפולינה גלמןעישה לוייצחק ורגאני פרץ
מכלוף אוסדוןשי גלמןעישה לויישראל פרץ
בוריס אוסדצ'ידוד גלסורקרענת-חנה לויכירייה פרץ
אברהם חיים אוסטרייכררחל גלסורקרפרחה לוימזיאנה פרץ
טטיאנה אוסלוןנינה גלעדובפרחה לוימזיאנה פרץ
ג'וני אוסניברוניה גלפריןפרחה לוימזל פרץ
יקוט אוסעדוןאיגנטי גנדליןפריחה לוימכלוף כילו פרץ
נסים אוסערוןאסיה גנדלמןפרלה לויממו פרץ
אהרון אליק אוקראינסקיפאינה גנדלמןקלרה לוימנזיה פרץ
אברהם אוקרטיעקב גנדלררותי לוימניני בתי פרץ
אהרון אוקרטמרגריטה גנדלררחל לוימסעוד פרץ
רחל אוקרטעליה גנוןרחל לוימסעוד פרץ
סופר אורגאניעליזה גנוןרחל לוימסעוד פרץ
יוסף חיים אורונובשמואל גנוןרחל לוימסעודה פרץ (כהן)
ורדה אורידה (עטיה)זנביץ גנייהרחמה לוימרדכי פרץ
ברטה אוריןאליהו גניששושנה רחה לוימרדכי מרדוש פרץ
סוניה אורלובאלינור גניששלום לוימרי פרץ
אברהם דוד אורמןמכלוף גניששם-טוב לוימרים פרץ
יוסף אורמןשמחה גננששמחה לוימשה פרץ
נתן אורמןהלל גנץתמר לוימשה באבא פרץ
אלישע אזגייבשר גנרייךמרדכי רנה Rene Valentin לוי Levyנסים פרץ
אברהם אזולאימירה גרבוביץמשה Mouche לוי Levyסעדונה פרץ
אורלי אזולאיסופיה גרברעליזה Aliza לוי Levyעזיזה מלכה פרץ
איזה אזולאישלמה גרודהיאנה לויאזהעליה פרץ
אלברט אברהם אזולאיפסיה דינה גרויסמןחנניה לוייבעליזה עישה פרץ (כהן)
דינה אזולאימיכאל גרויסראלה לויןעריבי פרץ
זהרה אזולאישפרן גרולדגריגורי לויןעריבי פרץ
זוהרה אזולאינינה גרומצקיורה לויןפורטונה פרץ
זוהרה אזולאיז'נה גרידסוביבגני לויןפטריק פרץ (פרג)
חיים אזולאילאורה גרינגאוזפולינה לויןציון פרץ
ימנה אזולאיאסתר גרינפלד (לוי)אסתר לופטורחל פרץ
מזל אזולאיויטלי גרינקרלאנה לופטושלמה פרץ
מסעודה אזולאיפאינה גריצ'אניקזוהרה לוקשמעון פרץ
מרדכי אזולאיאיזה גרמיןרואני לוקשמעון פרץ
מרדכי אזולאישמחה ממה גרמיןלודמילה לוקיאננקותמו פרץ
נסים אזולאיאברהם גרנטאנה לוקיןתמר פרץ (כהן)
עליה אזולאיבוריס גרנטביסי לזרוביץתמר פרץ
פריחה אזולאיננה גרנשפאןולרי לזרןמכיי פרקש
רפאל אזולאימלקו גרפהמכלוף לחייאנישממה פררג
רפאל אזולאיאיסק גרצובסקיליזה ליבקוברוצ'יל פשייב
תמר אזולאיליזה גרציהאוה ליבשיץמינה פשצ'מוחה
שרה Sarah אזולאי Azoulayאידה גרצניקויקטוריה אביבה ליבשיץאיליה צ'ירנין
סרגיי אזייבורה גרשגוריןליובובאסתר צ'ירקסקי
יבגו אזמאילוביבגניה גרשוביץליובוברוחליה צ'רמושניוק
יעקב רפאל אזמהבתיה גרשוןמק ליובובבלה צ'רנוב
מסודי אזמהולדימיר יעקב גרשוןפתתוב ליובובאולגה צ'רנובילסקי
שלמה אזמהמיכאל גרשוןרחמילוב ליובובפנינה נינה צ'רנובלסקי
חכם שריפי אזרמיכאל גרשקוביץראיסה ליוביןולנטינה צ'רניאבסקי
סוליקה אזרדסימה דבורצקיאלנה ליוחטראיגור צ'רניאק
שמעון אזרדחיה דבורקיןדוד ליטבינסקיאסתר צברי
אסתר אזרזררפאל דברהישראל ליטוויןשושנה סוזי צגלדי
חנניה אזרזרדבורה דדוןאיליה ליטינסקירמב'ם יעקב צדיקוב
שלום אזרטדוד דדוןסמואיל ליטרטבוריס בכור צולפייב
עמנואל אזרייביצחק דדוןדינה ליטשאהובה צונג
זוהר אזרןמכלוף דדוןמינה לייבהעמאר ציאדה
חנה אזרןסוליקה דדוןאברהם לייקיןמלכה ציבולבסקי
יצחק אזרןסעדה דדוןסופיה לייקיןקלרה ציבולבסקי
סימי אזרןעליא דדוןשלמה ליכטציירטטיאנה ציבס
לאה אטדגררחל דדוןזינאידה לינצ'וקיקותיאל צידקי
אידה אטיאסשלמה דדוןבוריה ליסנבסקיולדימיר ציודנובסקי
ברוך אטיאסאורלי דדושלב ליפובצקייורי ציסר
דוד אטיאסישראל מסעוד דדושולדימיר ליפצןגריגורי ציפוקוב
חביבה אטיאסלונה דדושיצחק ליפשיץזינאירה ציפורוב
חיים אטיאסמכלוף דדושסוניה ליפשיץאביגאיל צנגאוקר
חנה אטיאסמסעוד דדושפניה ליפשיץיוכבד צנגאוקר
חסיבה אטיאסחי אדמונד דדיאנג'לינה Angeline לישע Lisciaיונה צנגאוקר
יצחק אטיאסחנה חנינה דדיריבה לכרטרמןרחמים צנגאוקר
מאיר אטיאסתהילה דדשביבגניה גיטל לנדמןשמחה צנגאוקר
מאיר ברוך אטיאספלורי דהאןבלה לסיןשמעון צנגאוקר
ננה אטיאסשרה דהוקרקראילנה לסלושמעון צנגאוקר
נסים גבריאל אטיאסאברהם דהןאלכסנדר לסלושרה צנרגוקר
סוזן מזל אטיאסאיזה דהןגיתל לסניקג'ווהיר זהבה צפוני
פנחס אטיאסאליהו דהןזיגמונד לסניקמלכה צפוני
רחל אטיאסאליהו דהןיצחק לסניקצפרירי
שולמית אטיאסאליהו דהןאסתר לסריאלה צפרירי
שרון אטיאסאסתר דהןדוד לסריחיים צפרירי
יצחק אטינגיןרבי דוד דהןמכלוף לסרייחזקאל צפרירי
איזה פרץ איבגיז'קי יעקב דהןמרדכי לסרייוסף צרויא
אשר מסעוד איבגיזוהרה דהןניסים לסריאליזה צריקר
דוד איבגיזוהרה דהןרחל לסרידניאל צריקר
שלום איבגיזוהרה דהןשמחה לסריפרחה צרפתי
יוסף איברגימובטלי דהןשרה לרמןיעקב צרקובר
יאן אידזוןליאור דהןבתיה לרנרנאום צ׳רקובסקי
לידיה אידזוןמאיר דהןגריגורי לרנראליה קאושנסקי
פרלה אידלמן שיסלמןמימון דהןמטביי מאזיןנגש קבדה
סבי איזילובממח זולי דהןורה מאירובסקייוסף קבסה
אדוארד איזמאילובמסעודה דהןחלבה מברוכהמאיר קבסה
לזר איזמאילובמרדכי דהןאהרון Aron מגירהסימי קבסה
מריה איזמאילובסוליקה דהןמרדכי מגריביגניה קגן
מרגריטה איזמיילובסלביה דהן (מלכה)רחמים מגריבייבגני קגן
ריבה איזמילובעזיזה דהןשלמה מגריבימינה קגן
יוסף איטחעישה דהןמורדכי מדבינרריבה קגנובסקי
סוליקה איטחרחל דהןשורה מדניקאסתר קדוש
רחל איטח (אברג'ל )שאול דהןמרים מדקרחנה קדוש
רחל איטח אברג'לשלום דהןסופיה סוכה מובשיןיצחק קדוש
מרים איטח-חמושלום דהןזבל מוגוריצ'במיכאל קדוש
בוריס איידרמןשלום דהןבביב מוזולטוסימי קדוש
מויסיי אייזנברגשלום דהןשלמה קדוש
מריה אייזנברגשמעון דהןברוניסלבה מוזיסמרדכי קובי
מרק אייכנבאוםשמעון מאיר דהןאבי מויאלסימי קובי
צ'קול אייליןשמעון סימון דהןאסתר מויאלסופייה קובינקו
גיסיה איינבינדרסולטנה Sultana דהן Dahanחיים מויאללודמילה קובלצוק
יצחק אילוזזוהרה דהן אלבזחנה מויאלריטה קובצ'ובה
יצחק אילוזזוהרה דהן בן שטריתחנניה מויאלבוריס ולדימיר קוגן
לאה אילוזפרחה דהן-אבוטבולטובה מויאלגנאדי קוגן
מסעוד אילוזשמואל דוברוסיןיוסף מויאליאכה קוגן
עישה לואיזה אילוזבלומה דוברושקיןמורדכי מויאלמנדל קוגן
פרלה אילוזמולה דודמכלוף מויאלפימה קוגן
לזר אילזרובמרקו דודמסעוד מויאללריסה קודינסקי
אירה איליאגוייבניסים דודדוד קוז'וקין
פרידה אימוסרחמה דודיאןמרדכי מויאלבוריס קוזוקין
גרשון אינדפורקרשרה דודיאןמרים מויאליעקב קוזוקין
יעל אינדפורקרתמרה דודייבהניסים מויאללריסה קוזלוב
סופי אינדפורקראסתר דודיסעזר מויאלמרה קוזלוב
פרין אינדפורקרטיקיבה דוהעליא מויאלקלרה קוזניצוב
ראובן אינדפורקרדוידובעליה מויאלאיזולדה קוטוזוב
Bathsheba אינדפורקר Moses Indapurkarאליהו דוידוברפאל מויאלולדימיר קוטליאר
בוריס איסייביץברנו דוידובשולה מויאלסופיה קוטליאר
זינאידה איסייביץחסיד דוידובשמחה מויאלרחל קוטרו
זולפה איסקובסהדט דוידובטאוס מולאיםאברהם קויפמן
טלחן איסקובסטפן דוידוביוחנן מולאיםטובה קויתי
יאשה איסקובפרלה Perla דוידוביץ Davidoviciלאוניד מולדבסקיציון קויתי
נינה איסקוביונה דוידיאןמשה מולהגדי גריגורי קולודיזניר
שמי איסקוברחל זינט דוסטרירחמים מוסויאנטולי קונב
נתיל איפראימוברחמים דוסטריברוך מור יוסףלריסה קוסטנצקי
דוד איפרגןסעדה Saada דוק Doukדוד מור יוסףדורה קוסטנקו
חיים איפרגןלב דוקשיץמאיר מור יוסףבוריסלב קוסיצקי
עישה איפרגןלב דושצקימזל מור יוסףאיליה קופיטמן
שלמה איפרגןסופיה דושצקימעיין אוראל מור יוסףבלומה קופיטמן (לייב)
שמחה איפרגןרוזה דיגילובמשה מור יוסףנינה קופילוב
שמחה איפרגןאסתר דיטשתמו מור יוסף דנינוטטיאנה קופיליביץ
שמעון איפרגןאייל דייןסעדה מור-יוסףלאוניד קופציק
אליהו איפרחזוהר דיין (סננס)לודמילה מורגונובסקיבלה קוצ'ר
ליובוב איצקוביוסף דייןסמיון מורגונובסקיסופיה קוצ'רוב
יעקב איצקוביץמזל טוב דייןבנסירו מורדכייבפולינה קוקולייב
מורוזרי אירן רבי אבאמסעוד דייןדניס מורדכייברוזה קוקולייב
אברהם בכר אלבזמלכה דינצ'יקנעומי קוקלייב
אלישבע אלבי אלבזאביבית דיעיברוניה מורוגובסקיאיזיה קורדון
יהודה אלבזאליהו דיעיגריגורי מורושקמיכאל קורוטקין
יחיא אלבזדור דידו דיעיסופיה מורזחנובדוד קורם
מאיר אלבזיוסף אוזיפה דיעיחסיבה מוריוסףלאה לילי קורם
רפאל אלבזריבה דיקרעוזי מורנואיזיה קורמן
מרגלית פורטוני אלגבסיאליס רוז'ט דלגאדופאני אלגריה מורנויבגני קורמן
אסתר אלגואאסתר דמריאליהו מורסיאנואלי קורנפלד
מרים אלגואמצליח ינון דמריגריגורי מורסקיחוור קורס
מקנין אלגרבלוהרמן דנדקרעופר מורציאנונעמת קורס
אלגריה אלגרבלייחזקאל דנדקראעישה חייה לויזה Luisa מורציאנו Murcianoחנה קורסונסקי
מסעוד אלגרבליכהן דניאלגניה מושקוביץמרסדס קורסיאס בן נעים
סוליקה אלגרבלינאגי דניאלרוין מושקטיןאלגריה קורסיה
שלמה אלגרבליאלכסנדר דנילובאברהם מזגאוקרבסיה קורצר
שלמה אלגרבליבתישע דנילובאברהם מזגאוקריוסף קורצר
סופיה אלגרטולרי דנילובאלישמע מזגאוקררבקה קורצר
אסתר אלגריסיידדיה דנילובצפניה ספאני מזגאוקרשלום קורקוס
זוהרה אלגריסייעקב דנילוברחל מזגאוקרחיה שרה קושרמן
מסעוד אלגריסיקים דנילובמרים מזגוקרחנה קז'דן
ניסים אלגריסייעקב דנינויבגני מזיןרובין קז'דן
מימון אלגרישימאיר דנינומויסיי מזיןרחל קזוקין
אליהו אלגרסיעזיזה דנינואברהם מזרחיאסנה קזקביץ
אליהו אלגרסיעישה (חיה) דנינויונה מזרחיגניה גודה קזקביץ
אסתר אלגרסיעליה אליס דנינוניסן מזרחיטטיאנה קזקוב
ולנטינה אלדורטפרחה דנינוסעתי מחבובסולומון קזקוב
אנדריי אלהבוזרחל דנינודוד מטבייבקשירה קזקוב
דינר אלוזשמעון דנינויעקב מטבייבויאצסלב סלבה קטנוב
לונה אלוזלובוב דניסוביעקב מטבייבדניאל קטפיאן
אסתר אלוןאלג'יה דנןלאה מטבייבליליה קטקוב
מויסי אלוקיםאלג'יה ג'ולייט דנן (סלם)שרה מטבייבפאינה קיגל
אליהו אלושאליהו דנןרחל מטואללאוניד קיז'נר
דניאל אלושיעקב דנןבטסובו מטטובמשה קיטייגורודסקי
עזיזה אלושמרים דנןיעקב מטטובחיה קיטנברג
רוזט אלושעליזה דנן זנומאשה מטטובנתן קילרמן
רוזט אלושאברהם דראירושל מטטובחדוה קיסוס
חנה אנט אלזםמזל סוזן דראימנשיר מטייבחנינה קיסוס
אברהם אלחדדשימעון דראיסלבה מטניקיחיאל קיסוס
אסתר אלחדדמיכאל דרליוקיעקב מיארהמכלוף קיסוס
אברהם אלחזובברנרד מכלוך דרמוןפריחה מיארהארקדי קיפניס
ארנולד אלחזובאברהם דרעיבסיה מיגדלוביץרוזה קיפרבס
אסתר דרעיזרכיה מיגירובפימה קיפרמן
מריה אלחזובחביב דרעיחיה מיגירוברפאל חי קיקוב
סרגיי אלחזוביהושע דרעיראיסה מידזפולסקיחנינה קיקוס
פניה אלחזובמסעוד דרעיחנום מיורובחנית קיקוס
תמרה אלחזובמרים דרעיצילה מייזליססטיסיה קירמן
דינה אלחסובשמחה דרעיסמיון מיכאילובאסתר קלוגמן
מסעודה אלחרטתמז דרעיגבריאל מיכאלנחום קליימן
חנינה אלטיטאשר פתחיה דרעי אדרימרים מיכאליפניה קליימן
בישי אליהאלמה הבסטהחיקה מילכובפניה קליימן
מאיר אליהלאה הדריאליזבט מילמןליליה קליימן-אורז'חובסקי
מיחה שמחה אליהביילה הורוביץאהרון מימוןלודביק קליין
מרים אליהיששכר הטווילאלפרד פרנסואה מימוןיעקב קליינר
רמי אליהעלייה הטווילליליאן מימוןרוזה שושנה קלימי
שרינה אליהיופה היטלקנזה מימוןשמואל קלמן
מרק מאיר אליובסקיאהרון הכהןרומנה מימוניכמוס קמחי
וליה אליוקיםדוד הכהןדינה מימראןמסעודה קמחי
מתתיהו אליזרובדוד הכהןמסעודה מימרןעמיר דוד קמחי
כוכבה אליסיאןחיים הכהןוולף מינביץ'רחל ממה קמחי
שושנה אליעזר אינדפורקרחיים ויטלי הכהןקסניה מינדיץבסיה קמנייצקי
רוזה אלכסייביוסף אוסיף הכהןרדה מינייבאסתר קמרלקר
תמר אלכשלשי זכריסופיה הכהןרמי מינץשמעון קנאפו
אללימשה הכהן סקליליאוניד מינקובצקייעקב קנייב
אידה אללי (אטל)יצחק הלויבוריס מינקיןגניה קסלמן
אברהם אלמאלםמירה הלוי (מליחי)דוד מיצ'סלבסקישמחה קעבלו
רבקה אלמועלםמרים הלויריטה מיקוליצקימרק קפלביץ'
אסתר אלמושנינו (חיון)אסתר הלוןגלינה מיקלמן וליקנסקיזלמן קפלן
אילנה הלר (אונגר)בוצ'ין מירוןחיה קפלן
אהרון אלמליחיצחק הלרבוריס מירצקיפרומה קפלן
אליהו אלמליחסעדיה הקרישברוניה מירצקיארתור קפרנוב
דוד אלמליחג'וליה הראלשמואל מישאילובעליה קקון
חביבה אלמליחשמעון סמי הראלאבשג מישייבנחמה קרביץ
חנה אלמליחדוד הראל ועקניןבסי מישייבבוריס קרבצוב
חנה אלמליחאסתר הרוניויטלי מישייבדורה קרגץ (רבינוביץ)
מרים אלמליחאילן הרושמילכה מישייביבגניה קרזנר
סוליקה אלמליחחביב הרושעזרא מישייבאלכסנדר קריביצקי
סעדה אלמליחחביב הרושמניה מישלובפסיה קריביצקי
עישה אלמליחחביבה הרושחנניה מישלירוזה קרימוב
פרחה אלמליחימנה הרושסימי מישלייוסף קריספל
רפאל אלמליחיקוט הרושכרמלה מכתוביאסתר קרמונה
יהודה אלמלםמשה הרושאברהם מלולבוריס קרמנצוגסקי
אלמיטו סמאי אלמנשסוליקה הרושאסתר מלולבוריס קרסיק
יצחק אלמעלםשמחה הרושחביבה מלולמיכאל קרסיק
דוד אלמקייסשמעון הרושיצחק מלולסמואיל קרסיק
דוד אלמקייסיעקב הרייצחק מלולבוריס קרסנוב
זוהרה אלמקייסמשה הרמןמאיר מלוללידיה קרפיבנר
יטו אלמקייסשמחה הרמןמאיר מלולרעיסה קרפיחין
כליפה אלעסדימשה הרשקומסודי מסעודה מלול
דניאל אלפסיחיה מושקא הרשקוביץסעדה מלולכמון פנחס קשי
יחיא אלפסימימה ואחנונאפרחה מלולפנינה נינה ראביה
מאיר אלפסיחגאי ואנונופרלה מלולרותי ראגפורקר
מסעודה אלפסירחל ואעקניןשמואל מלולדניאל ראובן
סימי אלפסישבבא ואעקניןשלמה מליאנקולאה ראובניין
שילת מרים אלפסייוסף ואקרטאהרון מליאנקרנחום ראום
שרה אלפסייבגני וודניצקיאסתר מליאנקראהרון רביבו
אסתר Ester אלפסי Elfassyוולגרשטייןיעקב מליאנקרדוד רביבו
שמעון Simon אלפסי Elfassyאיסק וולוצקימלכה מליאנקרחיים רביבו
לב אלפריןמישי מליכובמאיר רביבו
אהרון אלקבןציליה וולפובסטיי מליכובמכלוף רביבו
חנה ליילה אלקבן (שזירי)יצחק וולפסוןאלכסנדרה מלינקובסקיעזר רביבו
יהודה אלקבץדימיטרי וולפצוןאורי מלכהעישה רביבו
יעקב אלקבץחנה וולפצוןאליס מלכהשושנה רביבו
יצחק אלקבץלאוניד וולפצוןאסתר מלכהאברהם רבייב
משה אלקבץבסיה וולצ'ינביוםחביב מלכהולדימיר רבייב
רבקה אלקבץ (רוזליו)מינה וולרחביבה מלכהגלינה רבייבה
תמו אלקבץ (כהן)פאניה וולשיןחיים מלכהאולג רבינוביץ
תמר אלקבץפנטה וונדמנךחנינה מלכהז'נה רבינוביץ
אליהו אלקוביחנינה ווקניןימנה מלכהסמיון רבינוביץ
חנה אלקובימרים ווקנין (דהן)ימנה מלכהבוריס רביץ'
מסעודה אלקובירינה מסעודה ווקנין (שריקי)יעיש מלכהבוסנה רדה
אברהם אלקייםלידיה וורונובסקיכויתה מלכהדסה רדה
אליהו אלקייםחיים חויתא וזאןמימון מלכהשרה רדקובצקי
דוד אלקייםשטיינגולד ויולטהמימון מלכהזינאידה רובינוב
משה אלקייםיעקב ויחימימון מלכהחגילו רובינוב
סוליקה אלקייםמאטיל ויטמןמרדכי מלכהיעקב רובינוב
תמר אלקייםבוריס ויימןמשה מלכהסימון סמיון רובינוב
אסתר אלקרט (ערמה)סופיה ויינבלטנעמה שלומית מלכהריבקה רובינוב
בנימין אמבאאווה ויינברגעישה מלכהשרה רובינוב
חנה אמגרמקסים ויינברנדעישה מלכהברנה רובינוביין
יוסף אמגרפסיה ויינברנדפריחה מלכהגריגורי רובינצ'יק
מימה אמגרישראל משה הכהן מיכאל ויינשטייןקלרה מלכהאלכסנדר רובנוביץ
עמרם אמגראסתר וייצמןרחל מלכהמרק רובנציק
יעקב אמויאלז'ז'ו וייצמןלונה מלכייוסף רובס
שלום אמויאלחסיבה וייצמןיעקב מלנבסקימזל רובס
שמחה אמויאלמשה וייצמןמינה מלסקיגרי רוגצ'בסקי
פרחה Freha אמויאל Amouyalאבא וינוקורמירה מלצראליזבטה רוגצבסקיה
אברהם כליפה אמזלגאינה וינוקורזאודיטו מלקהאמנון רודי
אליהו אמזלגאידה וינוקורובאסתר תיתה ממו (רזון)אייזיק רודיאק
אליהו אמזלגחיים יבגני וינוקורובריבה ממונובליליה רודין
ג'וזה אמזלגאנטולי וינטרובבשע ממיסטבלוב לויחסיה רודמן
חיים אמזלגראיסה וינטרובאיזה ממןאסתר רוהקר
יוסף אמזלגיצחק ויניטואסתר ממןסלומון רוהקר
יצחק אמזלגאולגה וינשטייןדוד ממןסלומון רוהקר
מסודי אמזלגגריגורי ויסמןיחיאל ממןרוניאל שם טוב רוהקר
סול אמזלגאברהם ויצמןיחיאל ממןחנניה רווח
סוליקה אמזלגאברהם ויצמןיעקב ממןמרים רווח
סימי אמזלגאברהם בבר ויצמןזלדה מןאספיר רוזוב
קלודין גוטה אמזלגדוד ויצמןבטצובה מנחימובאברהם רוזיליו
רחמים אמזלגחביבה ויצמןמורדכי מנחימובסולטנה רוזיליו
מסעוד Massod אמזלג Amzalaיורם רחמים ויצמןאספיר מנטלמןדינה רוזין
יצחק ויצמןיוסף מנטלמןלריסה רוזין
אביבה אמסלםמיכאלה ויצמןולדימיר מניביץמריה רוזמן
אברהם אמסלםמרים ויצמןחיים מנסמירון רוזנבלט
אברהם אמסלםמשה ויצמןחיים מנסדינה רוזנברג
אליהו אמסלםסתיו ויצמןשרה מנסישראל רוזנברג
דוד אמסלםחנין ויקטוררובין מנס גורליעקב ינקו רוזנטל
דוד אמסלםישראל וכטרדוד דודו מנשהיעקב ינקו רוזנטל
הודייה אמסלםמניה ולטמןשצ'רבטוב מנשירמלכה מטילדה רוזנטל
חנה אמסלםיבגניה וליקסוןאלברט מנשירובמלכה מטילדה רוזנטל
יעקב אמסלםאנה ונדרובנינה מנשירובסופיה רוזקוב
מאיר אמסלםיבגני וסרמןניקולאי מנשירובסופיה רוחברגר
מסעודה אמסלםמשה וסרשטרוםראיסה מנשירובזאב רוחימוביץ
מרים אמסלםזוהרה וענונוחנום מנשרוףגלינה רוחלנקו
משה אמסלםהרב יעקב וענונויוסף מנשרוףחיים דויד אלי רויטבורד
עזיזה אמסלםיקוט וענונובנימין מנשריורה רויטמן
עישה אליס אמסלםנסים וענונובנימין מנשרימויסיי רויטמן
עמרם ארמונד אמסלםשמעון וענונומולקיג'ן מנשריסמיון רויטמן
רוחמה אמסלםתמה וענונומסינובסקידוד רוימי
רויטל אמסלםאליהו ועקניןקמונה מסיקהחנינה רוימי
שלום אמסלםאליהו ועקניןלודמילה מסלובחנינה רוימי
שמעון אמסלםאסתר ועקניןאליה מסעודמאיר רוימי
שמעון אמסלםאסתר Titi ועקניןמלכה מסעודמרים רוימי
תמו אמסלםברוך ועקניןמננה מסרטישמעון רוימי
אליאס אמרחיים ועקניןחנה מעלימישמעון רוימי
משה אמרגייהודה ועקניןשירין מעלימיגיטל גיזלה רול
טגבה אנדרגיהיוסף ועקניןדניאל מפגאוקרמשה רול
אולגה אנדרייביוסף ועקניןויולט מצליחרחל קלרה רולביץ
עמנואל אנוכובמכלוף ועקניןיהודה מצליחפרידה רום
ימין אניג'רעישה ועקניןיוסף מצליחאדיק רומברובסקי
מטילדה מזל אניגרפריחה ועקניןצאלח-יחיאל מצריאגב רומוביץ
סלומון אנידג'רשלמה ועקניןשרה כאתון מצרי (ברזאני כדורי)פליקס רומנובסקי
גרסיה אנידגרתמו ועקניןרות מצרפייוסף רוסטוציוב
אברהם אנקונינאתמר ועקניןיקבה מקונןסרפימה רוסטצ'יוב
חיים אסאחנה ועקנין פרץדב רפי מקיספירה רוסין
יעל אסאישראל וציסלבויקטור מנשה מקיסמאיה רזייאלוב
משה חיים אסאאברהם וקניןחיה איבון מקיסריבה רזניק
מריה אסאילובאברהם וקניןאנה מקרובסקיזויה רזניקוב
רשי אסאילובאברהם בבר וקניןמיכאל מקרובסקימריה רזניקוב
מסעודה אסדוחנה וקניןסמיון מקרובסקירחביה
עליה אסדויעיש וקניןמרדכי מרדוש אוחנהגולדה רחמולביץ
ניסים Nessim אסולי Assouliיעקב וקניןצפניה מרדכייבאישקו רחמיל
אברהם בבר אסוליןיצחק וקניןלייב מריאשביירון רחמילוב
אליהו אסוליןיקוט וקניןברכיטה אלה מריניןזואוב רחמילוב
אניטה חנינה אסוליןמזל וקניןאלברט אברהם מרציאנולאוניד רחמילוב
אסתר אסוליןמסעוד וקניןאסתר מרציאנושלמה רחמים
בת שבע אסוליןמרים מרי וקניןדוד מרציאנומרה ריאבצין
ג'אן כדרה אסולין (חורי)סוזנה וקניןזמילה מרציאנוניקולאי ריאפולוב
זוהרה אסוליןסימי וקניןיהודה מרציאנובת-ציון ריבה (שלמייבה)
חנה אסוליןרחל וקניןיוסף מרציאנויעקב ריבינוב
חנה אסוליןזוהרה וקרטמאיר מרציאנופאבל ריבק
חנינה אסוליןסעדה וקרטמשה מרציאנוטטיאנה ריבקינה
ימין אסוליןסוניה וקרמןמשה מרציאנושמואל ריזמוביץ
יצחק אסוליןברוניסלבה ורז'ביצקיעליזה לאויז מרציאנוזלטה ריידר
יצחק אסוליןלזר ורנררחל מרציאנויליזבטה ריידר
מסעוד אסוליןלידיה ושורוברחל מרציאנופרידה רייזמוביץ
משה אסוליןפראז'י פרנק ז'אמישמחה מרציאנוחנה רייכשטיין
סולטנה אסוליןסוסון ז'וזייבשמעון מרציאנויעקב רייכשטיין
שמעון אסוליןמיכאל מישל ז'ינודבורה לורה מרקוביץאלכסנדר שלמה ריימן
תמו תמר אסוליןדובה גיטה ז'לזניראבי מרשהשמחה ריין
יצחק אסטריןפיבי ז'נויצחק מרשהריבה רייף
אסטריה אסיגגדוד זאוימישל מאיר משאשורה רימסקי
ארתור אסייביץחנינה זאוימלכה משביץ'יורי רימסקי
זוהרה אסייגחנינה זאוידוד משהאירינה ריפ
יוסף אסייגיעיש זאוימשה נסים משהלב ריפ
יעקב אסייגלאה זאויסולטנה משהגנדי רכטר
יעקב אסייגמשה זאוי זהביסמוס משהורה דורה רסין
מיכאל אסייגפייגה זאידנברגחיזקיה משייבאליזבר רפאילוב
עישה אסייגזאיפודיםזינאידה משייבהאליעזר רפאילוב
לאה אספובראיסה זאיפודיםנעמי משילקרמריה רפאילוב
ברון אספיריעקב זאקחיים משעליסימון רפאילוב
תמר אסקוב (אברש)נחמה זבוטיסעדיה משעליסמיון רפאילוב
איזואול אסקרובזבילירחל משעלישושנה רפאילוב
אבי אהרון אסרףאיזולד זבנסקינאביסימן טוב רפאלוב
דוד אסרףאספיר זברוצקיןשושנה רפאלוב
זהרה אסרףאליהו זגורישמשון נאוגאוקראברהם רפאלי
יהודה אסרףיעקב זגורירחל נאירהדניאל רפלוביץ
יחיא אסרףמזל זגורידולת נאמנה (נעים)סילביו רפפורט
יעקב אסרףמסעוד זגורימשה נאמנהרובנה רפפורט
כוכבה אסרףמסעודה זגוריצנובר נאמנהיפים רצ'ניק
מכלוף אסרףמרים זגוריליובוב נבודצ'יקובלאה רצ'ניק
מסודי אסרףעישה זגוריחנה נבוןמיכאל רקובסקי
משה אסרףשמחה זגורימאיר פחימה נבוןויקטוריה חיה רשיד
פנחס אסרףאנה זגורסקינעמי נבוןשמעון רשיד
שלמה אסרףאהרון זגזגכשמה בת שבע נבטיביקל שאולוב
מרדכי Mardoche אסרף Asarafרובינה זגזג (חדד)ציפורה נג'אתיגוהר שאולי כהן
מנחם אפטקרחגי זהביאביגיל נגאוקרברטה שבון
מרים אפטקרמסודי זהביאליזבט נגאוקרשרה שבזיס
ריימונד אפטקרחנית זהררחמים נגאוקרלובוב שבצ'נקו
אברהם בבר אפללורחל זהרשושנה נגאוקרגוטמנס גרישה שברס
אסתר אפללוחנה ויויאן זוהרשושנה כמשנה נגרקיילה קלרה שברס
דידה אפללוחסיבה זוהרטלנגה נדז'דהאסתר שבת
יעקב קוקו אפללויעקב זוהראלכסנדר נובוז'ניץרחמה שבת
יצחק אפללוכרמית זוהרסימה נובוזנץמזל שבתייב
רבקה אפללומכלוף זוהראידה נוביקשושנה שהפסאן פהימי
רחל אפללומשה זוהרקים שוב
שלום שירלי אפללוסולטנה טנא זוהריוסף נודלמןיעקב שוהם
תמו אפללוסלטנה זוהר (אפללו)אברהם נוהראביגדור שוורץ
אליהו אפנג'רעליה זוהרסיון חיה נוחאברהם שוורץ
זוהרה אפנג'ררוזה זוהרלאה נוחוביץברטינה שוורץ
אברהם אפנגררחמים זוהררוזה נוחימובמשה שחר שוורץ
גילה אפנזרשושנה זוהרלובוב נוחימוביץשרה שוורץ
ורה אפסלדידשלמה זוהרפאינה נויראידה שוורצבורד
אברהם אפרגןשמחה זוהרבוריס נולמןראובן שוורצבורד
חנה Anna אפריגן Afrigan (Hania חניה)ד'ר אברהם זוטלראדלה נוסבכרמיכאל שוורצברג
דז'ירייה אפרייםדבורה זולקובסקימורברי נוקריאןאספיר אסתר שוורצמן
מורדזנה סוזן אפרייםאנה זוסמנוביץרחל נורי (שאולי)בדה בדנה שוחט
מוריס אפרייםאנה זורוחובמוניר נוריאוףנאום שוטין
פנחס Pinhas אפריים Fraiemליובה זורןמרדכי נוריאלמשה שוכרי
דליה אפריםרעיה זייגרדוד נזריקלרה שולמן
יוסף אפריםשמואל אלעזר זיידמןדוד נזרימלקו שומייה
מחבובה אפריםיעקב זילברברגזוהרה נזריאבא שוסטר
אליהו Eli אפרים Efraimאורנה זינגרטראקי שולמית נחוםלודמילה שוסטר
רפאל אפרימוברפאל מנחם זיסמןרחמים נחושתןסמיון שוסטר
איסק אפשטייןאדה זיסקינדאלכסנדר נחימוביץמרסל שופן
גריגורי אפשטייןחננייב זכאימזל תהילה נחמיאסאלגריה שוקרון
מיכאל אפשטייןאליהו זכותעמרם נחמן נחמניאלגריה אוולה שוקרון
רחל אפשטייןריטה תירצה זכותאברהם נחמנוביץאסתר שוקרון
ליובה אציןחיה שרה זכרובגרציא נחמניזוהרה שוקרון
נסים אצראףאנה זלטוקרילצבחנינה נחמניחיים שוקרון
חנה אצרףגריגורי זלטיןיצחק נחמניחנינה שוקרון
מזל אצרףגכט זליגמסעוד נחמנייוסף שוקרון
ימנה אצרף אבחצירהרוזה זליצנקוסימה סימי נחמניימין שוקרון
מוזל אקילובגיטה זליקוביץסימה סימי נחמנייעקב שוקרון
ניסון אקרמןרעיה זמינסקיפרלה נחמנימרים שוקרון
רחל אקרמןיצחק זמיר בוטבולשמעון נחמנימרסדס שוקרון
אנטולי ארבטורראידה זמנסקיבוריס נחשונובסימי שוקרון
מרגוט ארביביעקב זמנסקיגיליל נחשונובסעדיה שוקרון
רחל ארביבפרוים זמרוצ'נסקיזינה ניאזובסעדיה שוקרון
אידה ארביטמןחנון חי זנהגו'נגו'ן ניכיזיעישה שוקרון
פריחה ארואסלאה זנובוריס ניסביץעישה שוקרון
אליעזר ארולקרמאיר זנוסופיה ניסביץפרלה שוקרון
אברהם זנטיאנה נחמה ניסנבלטרותי יקוט שוקרון
ארקדי ארונובסוליקה זנטייצחק ניסנבלטסעדיה Saadia שוקרון Chokrun
דדא ארזואןיקטרינה זסלבסקיבן ציון ניסנוביוסף שור
דוד ארליכמןלב זקריבה ניסנובלאון שורץ
אהרן ארמהיונו זרבאילובאפרים ניסנידוד דידי שושן
מימה ארמהרוזה זרביבברוך ניסניחביב שושן
אדוארד ארנבורגמולה זרומחסומה ניסניחנינה איווט שושן
נחום ארנבורגיקוט זריהןסימן ניסנייהודה שושן
סופיה ארנבורגויליאם זרךתמר ניסנייוסי שושן
ורה ארשנסקירפאל זרצקיאנטוני נמקויוסי שושן
אדמו מימון אשוראלכסנדרה חבאייביפה נמקויוסי שושן
ראיסה אשורוב (יורושו)מסעודה חביבמוטי ננג'ןמיסא שושן
אהרון אשטיוקרישראל Israel חביב Habibדובה ננטמןמרים שושן (בן דוד)
אלברט אשטמקרסלם חביבונסימובעישה שושן
אליעזר אשטמקראריה חביביאןאיזגיל נסימובפיבי שושן
יצחק אשטמקראריה חביביאןתמרה נסימוברחל שושן
לילי אשטמקרדורון חביביאןחליפה פיפי נעיםרחל שושן
משה אשטמקרחנום חביביאןמונס נעמנישמעון שושן
נפתלי אשטמקרצדיק חביביאןנפטלי נפטלייבתמר פלה שושן
פנינה אשטמקררחמה חביביאןבנבשה נפתלייבאסתר שושן משעלי
שלמה אשטמקריעקב חג'בידסטה נפתלייבברוך משה שחמייסטר
שרה אשטמקר רחמיםגוזלנה חג'ג'זלמן נפתלייבבתיה שחנוק
סולטנה אשכינזידוד חג'ג'שפרה נפתלייבאיידליה שטורמן
זינאידה אשכינזרחותה חג'ג'יקוט סבאגשפרה שטיבלמן
לב אשכינזרמכלוף חג'ג'אברהם סבגאליהו שטרית
זניט אשכנזי (בן עטר)עזיז חג'ג'אליהו סבגדוד שטרית
ניסים אשכנזירפאל חג'ג'אשר סבגזוהרה שטרית
ריזל אשקותמר חג'ג'חנינה סבגחנה שטרית
שקד אשרהנרייט קוקה חגיגמסעוד סבגחנניה שטרית
זקלין אשרףזיזה Ziza חגיג Hageegeסעדה סבגיוסף שטרית
מימון אשרףנחמיה חגירהשמחה סבגיחיא שטרית
מרים אשרףנינה חג׳גשמחה דולי סבגמיכאל שטרית
אלחנן באזובאליהו חדאדשרה סבגמכלוף שטרית
סמיון באזובמסעוד חדאדאיוב סבגימסעודה שטרית
פנינה באזובתראכי חדאדאריה סבגימרים שטרית
רחל בבאימיכאל מוסה חדגיבקובדוד סבגיסעדה שטרית
רפאל בבאיאברהם חדדליאורה סבגיעזיזה שטרית
ספרו בבהאיטו חדדרחל סבגיעישה שטרית
אסיה בבוקגזלה חיה חדדרחמה סבגישולה שטרית
גריגורי בבוקדני חדדזהרה סבחנדז'דה שטרן
ראובן בבייבזינה חדדיהודה סבחנינה שטרנשוס
אברהם בביץחיים חדדמסעוד סבחרוזה שטרנשוס
אברהם בביץחיים חדדאברהם סבח Sabbahבלה שטרנשטיין
זוהרה בגאיסחנה חדדקלרה Clara סבח Sabbahסימון שטרנשטיין
סופיה ברכה בגימובלביא כרייה חדדרביב סביסוגיה שייבלט
שרה אג'י בהונקרמסעודה חדדאנטולי סבירסקיארקדי שיינברג
ברוך בוהדנהסולטנה חדדיליזבטה ליזה סבלייבמריה שיינברג
חנינה בוהדנהעזיזה חדדאורי סבןמריה שיינברג
מסודי בוהדנהערביה חדדנג'מה סבן פרטושדוד לייב שיינמן
אברהם בוזגלופורטונה חדדיוסף סבריולנטינה שילו (לזר)
אסתר בוזגלושומה חדדאליהו סגרוןחנקו שימחוב
חנניה בוזגלושלבייה חדדבנימין סגרוןסבקא סמיון שימחוב
חסיבה בוזגלומיכאל חדד ברזילימרימה סגרוןלוייב שיפרו
כליפה בוזגלואליהו חדידהעזיזי סגרוןאברהם משה שיק
מסעודה בוזגלוחנינה חדידהעלושה סגרוןסמיון שיקין
מסעודה בוזגלויוסף חדידהסדי סדייבמרים שיראל
עליה בוזגלויעקב חדידהמיכאל סדיקובמניה שך
פרחה בוזגלופאני חדידהסוניה סדקוביץמיכאל שכינר
חנינה בוזושמעון באבא חדידהאנה סדקובץגרשון שכמביץ
מרים בוזנחאהרון חדריראיסה סובוטיןמרים שכנוביצ
יוסף בוחבוטמלכה חדריריכרד סודיטמיכאל נוסרט שכני
מסודי בוחבוטיצחק חובינובאלה סוחנובתמר שכני
אלגרין שמחה בוחניקנחצי חודאינטובאליהו סוחריןרומן שכניוק
לכדר בוחניקעזרא חוהבלומה סויבלמןשרה שלוי
מישה בוחניקרחל חוטהחנה סויטקיןשמואל שלום
משה מוריס בוחניקיבגניה חוטיאקובאברהם סויסאשמחה שלום גדקר
ניסים בוחניקיבגניה חוטיאקובדוד סויסאיעקב שלום גרקר
רחל בוחניקאשר חומריסעדה סויסאיוסף שלוש
מסעוד בוטבולנוסרת מרים נעמי חומריסעודה סויסאעישה שלוש
אהרון בויקיסאננה חוסידעמי עמרם ישעיהו סויסאפנינה פרלה שלוש
עיושה בוכבזאאברהם חוקיפריחה סויסאישראל שלחקטי
עמר בוכבזאבוגיד חוריאיזה סויסהחננאל שם טוב
כמוסי Khamoussi בוכבזה Boukhobzaישעיה רפאל חוריאיזה סויסהסולטנה שם טוב
אליהו בוכריסמננה חוריאליס עליה סויסהשולמית שם טוב
זקינה בוכריסהרב מרדכי חורידוד סויסהאיסאי שמאילוב
יהודית זקינה בוכריספרץ חוריחביב סויסהאלמז שמאילוב
מגסי בוכריסנז'מה-כמיסה Nejma Estelle חורי שעיה Houri (סרור)חביב סויסהרינה שמואל (אלחיוב)
פורטונה בוכריסשלום חורי שרלי כמיסחנינה סויסהאהובה שמואלי
רוסלנה בולוטנימרים חזוטחנניה סויסהיצחק שמואלי
אגג'אן בנימין בולנדי (בונג'אן)רחל חזותחנניה סויסהישראל שרול שמונר
אולגה בונדרצ'וקדוד חזיזהחסיבה סויסהחיים שמחון
יצחק בונןמרדכי חזיזהיהודה חדו סויסהרחל שמחון
רחל בונןמרים חזיזהיהודה חדו סויסהנרונג' שמיאייב
סוליקה בונפדפרחה חזיזהיוסף סויסהזולפה שמילוב
דוד בוסקילהשלום חזיזהימנה סויסהרוברט שמילוב
דינה בוסקילהשמעון חזיזהיעקב סויסהג'וננג'ון שמריז (כהן)
זוהרה בוסקילהאיטו חזןיצחק סויסהוילסון שמשון
יעקב בוסקילהאסתר חזןיצחק סויסהרובי שמשון
יעקב בוסקילהחנניה חזןכוכבה סויסהיחזקאל שנגאוקר
מימון בוסקילהרחל חזןלאה סויסהמשה שנדרוביץ
ראובן בוסקילהשמחה חזןמאיר סויסהגיסיה שנדרוביץ כץ
אבנר מורדכי בוקובזהזוהר חטואלמאיר סויסהאסתר שנדרושי אוחנה
אליס יהודית בוקובזהזוהרה חטואלמוריס סויסהחנה שניאור
יצחק בוקובזהחנה חטואלמרדכי סויסהדוד שניידר
כריה בוקובזה (פדתוך)אלין חיוןמרים סויסהישראל סרגיי שסטק
מסיעדה רוגינה בוקובזהאסתר טיטה חיוןמרים סויסה (חסן)פריבן שפה
נגי בוקובזהג'וזף חיוןמשה סויסהאפריים שפורקר
ניזמה בוקובזהחיי חיוןמשה מוריס סויסהשושנה שפורקר
עליזה בוקובזהחנה חיוןעישה סויסהגדעון רפאל חיים שפירא
רחל בוקובזהיעקב קיקי חיוןרחמה סויסהילנה שפירא
שאול בוקובזהכמונה מטילדה חיוןשבה רחל סויסהעזיז שפירא
חנון בוקובזה פרץכמוס חיוןשולה סויסהפולינה שפירא
שמעון בנימין בורגרקרלאון חיוןשלום סויסהפיונה שפירא
גריגורי בורדלולה ללה חיוןשמחה סויסהחיה שפירה
נינל בורוחוביץמוניק חיוןשמחה סויסהאסיה שפירו
ראיסא בורטמןנז'מה Nejma Jeannette חיון (כהן)שמעון סויסהלב שפר
מרגריטה ריטה בורמיסטרוביץ'עליזה חיוןשרה סולדטנקוגריגורי שפרן
גבריאל בורפקרעמרם חיוןאינאידה סולוביובסופיה שצ'ונוב
בטיה בורשגובסקיראובן רוברט חיוןראובן סולומוןדינה שציגל
ניסל בזיניאןשמחה חיוןמיכאל שצרבטוב
פרומה בזיניאןסנאם חיזגייבאסתר סולטןלאה שקד
יעקב בחשייבחיים חיזגילובמרדכי Mardoche סולטן Sultanעוזיאל שקד
חנה בטושאנסקיהמריה חיטובימימו סוליימנוב חיימובנובר שקצטכנר
סבטלנה בטחטיןמשה חיטובבוריס סולימנובחנם שקרי
מיכאל בטחןנח חיטרובאברהם חזקיה סולימנינדז'דה שרבטוב
יהודה בטיטוורה חייטפנחס סולמנובהרב עזרא שרגא
יקוט בטיטומאיר חייטגלינה סומיןמשה שרגה
סעדה בטיטורובן Ruben חייטוב Khaitovג'יזל סוסנה (בן ברוך)מרים שרון חומרי
שלמה בטיטופיגה Feiga חייטוב Khaitov-levinדוד סוסנהאמנון שריפי
עישה בטיטו וענונוחנה חיים-פוריצחק סוסנהאנבר אזד שריפי
קלרה בטייבאסף חיימובסימי סוסנהיצחק שריפי
דבורה ביג'וחיים חיימובפרלה סוסנהשושנה שרצמן
מוריס ביג'ומנשר חיימוברינה סוסנהאלקה שרר
נינה ביזאוינפתלי חיימובשלום סוסנהאהרון ריקו ששון
אברהם ביטוןשמחה חיימובשלמה סוסנהאהרון ריקו ששון
איזה ביטוןגריגורי חייפץכדייף סופדאודט ששון
איזה ביטוןכהן משה חכםחויתה חיים סופרלוי ששון
אסתר ביטוןוורדה חכמוןכמונה סופראבלין תורג'מן
חנה ביטוןיוסף חכמוןסברסה סופרדוד תורג'מן
טלי ביטוןמדלן ביה חכמון (חורי)רחל סופרדוד תורג'מן
יהודה ביטוןמיכאל חלאימובבשייבה סוקולובסקיזהרי תורג'מן
יוסף ביטוןאליהו חליוהרומן סוקולובסקיזוהרה תורג'מן
ימנה ביטוןחנה חליוהמירה סוקולין-מסלסקיחנה תורג'מן (בניטה)
יעיש ביטוןשמחה ממח חליוהגיטה סוקולסקירחל תורג'מן
יעל ביטוןדורה חליווהבלה סורקיןשמעון תורג'מן
יעקב ביטוןסלומון חליווהמבורך סחלוןשלום תורגמן
יעקב ביטוןאסתר חלפוןלב סטוליארצ'יקאהרון תמם
יצחק ביטוןמיכאל חלפיןנחים סטוליארציקחיים חי תמם
יצחק שמעון ביטוןמיכאל חלפיןפניה סטומכיןיוגב תמם
כליפה ביטוןראיסה חלפיןאיוון סטופלרוזה תמרוב
מימון ביטוןאילנה חמדיאלכסנדר סטיופיןיוסף תפילין
מסעודה ביטוןיקוט חמושמעון סטמקרנעימה תפילין
מסעודה ביטוןמסודי מסעודה חמומשה סטניסלבסקיסאוס תפילין (גאן)
מרים ביטוןמשה חמוסימה סטניסלבסקיעזרא תפילין
משה ביטוןעישה חמואברהם סטפנסקיליזה תקתוק
ניסים ביטוןשמעון חמיאסבלה סטרקין
סול ביטוןאלכסנדר חמלניצקיחיה גליה סיגלוב


Pages: 1