BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Meitar Cemetery

Burial Records

איבטמרים גריןליעד לביארחל פריימן
רונן רוניגריגורי גרי גרמןטינה לבס (מנדלסון)משה BANDI פריץ'
דוד אביבירבקה דגני קורנגולד (מאיר)יוסף לבסיוליאנה פריץ' Heisikovits
פרימה אביבי (ברומברג)יעקב גקו דדוןאריה יצחק לוזוןנחמיה פרלמוטר
דורון אבישיענת דהןגבריאל לוילאה פרץ
אסתר זיסל אבן (דב)קוסר דודמרים לויצקיליקה פרץ
יהודה אדוורד אברמסוןזאב דוחובניקאברהם יצחק לורברשמואל פרץ
שלמה אורןעמנואל דוידיראובן ליבוביץמנדל צ'פניק
יוסף אורנשטייןשושנה דוידירחל שלי ליבוביץרחל צ'פניק
ירדנה יולי אורנשטייןדב בערל דויטשיהודה אריה לייב גולדברגיחיאל צ'רלס
עליזה אזולאיישעיהו דויטשדוד לנגליבישראל צויק
אלברט יחיא בבר אזרזרפראדל חדוה דויטש (שטרן)משה מגןדוד קאופמן כנען
זאב אלוניעזריאל דוישטניסים מויאללאה קוזין
אברהם פיקו אלחדיףשמיס דוניהמלכה מוסקוביץלזר קוזין
חיים אלחדיףפאני דוניובתיה מוצניקבר כוכבא קוטיק
יעל אלטמן (גליצקי)אשר דיקמןשמחה מזרחי (אלמלם)סימה קונונוביץ
ברכה אליגוןסופי דיקמןניסים מטלוןיהושע קורן
עמוס אליגוןסופי דיקמןרבקה מיגובסקי מגדיהודה ג'וליוס קורץ
צליל אליעזראלי דנוןחנניה יום טוב ליפא מיטלמןמרים קורצויל
אברהם אלפנדרייהודית דנוןשרה מיטלמןאברהם פנחס קושלבסקי
ליאור אלקובימשה דנוןדניאל מיכאללאה קיגלר
זהבה אנגליצחק ז'ק דנינוארטור מילרדמרדכי קיגלר
משה אנגלאברהם דנןבתיה מילרדלולה באבא קירשברג
צבי אנגליונה דנןשושנה מימון בידרמןאדיט קליין
זיוה אנגלשטייןפירי פרחה דרומי (ברגר)צבי מינצברגאלכסנדר אלי קליין
חיים אנגלשטייןרוזליה הולינגר מוסקוביץאיגדלוב מירוןיעקב קליין
שמעון אניסמןרחל הורוביץ (שלום)סעדיה מללשמואל סידני קליינברג
אסיה אסטנובסקיאליזבטה הירשזאב מלמדעפרה מרים קליסקי
נינט אפרתישרה הירשבייןאנה מןשמואל קסלמן
אשר ארנןפליקס הירשקורןראובן מנינגראפרים מנשה קפל
דפנה ארנןנסים אהרוני הכהןשרה מסקיןפני קפל (שטייגמן)
עדה אשכנזי (זחוט)אפרים הלוי רוםרויטל מרסיאנו (טמיר)דוד קרסל
מקס בוטבולהדסה הלחמי (שרפשטיין)רפאל מרסיאנוברק יהודה קרץ
זלוטה בוךשלמה הרשטיקחיים עוז ויקטור מרציאנואורי קשת
יצחק בוךזאב זיו הרשקוביץיקותיאל קולה מרקוביץאביבה ראובני
צבי בוכמןטוביה הרשקוביץאסתר נדהציפורה ורה רבינוביץ (קליין)
אברהם בזדיןמרקו הרשקוביץסיגל נוימן בסקנזיאסתר אתי רגב (וקנין)
יוסף ג'וג'ו ביטוןינו וייסמינדל נוסבאוםאדווין רובנס
יעקב בילינסקייצחק אייזיק וייסאוטו נוסבכרדינה רובנס
נעמה בלדברייזל וייס (אנגלשטיין)שרה שרי נוסבכר (מרקוביץ)גרשון רודניצקי
מנחם בן גליםהאמל זאבמנחם ציון נחמיהאלכסנדר רוזנבך
אמיתי בן דהןאריה לאון זוברמשאלה ניסןגלוריה רוזנבך (פרדו)
אבשלום בן צורחנה זוברברוך ברוכי סגוליםביאנקה רוזנברג (קליין)
שלמה בן צוראידה זילברשטייןאוה סגלצבי צביקה רוזנברג
מיכאל בן שחרסולומון זילברשטייןהראל סגלנעם רוזנטל
צילה בן שחרארנסט זינגריוסף סגלאהרון רוני רזון
פאני בן-יאירשרה זינגרשאול סגלשולץ רוזליה רחל
מלכה בן-ישיתמר זלסיןאריה סולומוןאיילה סבינה רייזין (קאירי)
אפרת בן-צורגיורא זלצרשושנה סטילרמןמלכה רייפלר
אברהם משה חיים בנדקובסקיעודד זלצרמרים לינדה סטנקובסקיאידה ריסמן (מילנר)
ברברה בנטשרה זלצר (ניסלמן)מוטי סירפדעמנואל רמון
שמואל בסקנזי סםרחל זמירעליזה סלומוןנון שביט
יהושע הלוי בר-גדלאה לוסי חדדרחמים מוני סלחרות שביט
אליהו בר-יוסףחנה חופשיאפרת סלמוןשמעון שביט
רחל בר-יוסףרמי רחמים חלפיבן ציון סלמוןדניאל שוחט
ניקול בראמירייסה טיטנגרזכריה צבי סלמוןפרל שוסטר
גמליאל ברדסירדנה טליהושע אייזיק סלמוןדן שוער
לוסי ברזיןהלנה טלר (מושקוביץ)פסיה ביילה סלמון (פולק)רבקה שוץ (שניידר)
משה ברזיןיהודה טלררבקה סלמוןאדוה שחל
חדוה פריידה ברנר (פוקס)יהודית טמסותבוריס סמיריןאבי אברהם שחר
יצחק אייזיק ברנרחוה טריגרמןיוסף ג'וג'ו סעדהאירנה שטרומוסר
רבקה ברקאי (שמילוביץ)רחל יזרעאל (מוסקוביץ׳)פנינה ספראיצחק שטרומוסר
ברכה ברקוביץמיקי מיכל יחזקאליעקב סרוסינחמה שכטר
יעקב ברקוביץתמרה ייל (מוצ'ניק)שמעון סרוסיאסתר לאה שלומוביץ (דסקל)
עזרא ברקוביץברוק יעקבפואד עידהמתי שלי
חיים גבאייצחק יעקובוביץיהודה עינןעמנואל שלמון
שלום גבאיזהבה יפהסרוס עמוסאליזבט שמושקוביץ שחל (קליין)
יוסף גבעוןאבנר כהןאסתר עמירשבתאי שמיר
שושנה גבעון (נקר)אברהם מאיר כהןהרב אריה עסיסיעקב ינקו שמעון
גדעון רון גדליהואופניק רפאל כהןחמסנה עסיסברט יוסף שניידר
שמואל גוב-אריאורו כהןרני עצמוןברוך שקד
אליה גודר (בר-יוסף)חסילה כהןזהבה פדותפריד ששון
אלפונסו גוילייוסף יוסי כהןמלכה רחל פישרמשה תעיזי
אריה גולן גולדווסרדוד כהן מגורישלמה פישראירנה תפוחי
יעקב גיברץדני כורםאריה פלגשרגא תפוחי
פרידה גיברץ (הורבטי)פרימי אדית כ״ץ (ניימן)שמרל פלס
דוד גלראברהם לאובלפרידה פרידמן
שושנה גלר (איזראילסקה)אברהם אלברט לבוןשמואל צבי פרידמן


Pages: 1