BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Dorot Cemetery

Burial Records

Rosalie Ronnie Hurwit (ליברמן)מרתה הימן (אלסבך)יהודה כספי זילברברגשמואל צור-אריה לוינשטיין
הנס אורבךמרתה הימן (אלסבך)נורה לבאברהם ציילינגר
מרים אורבך (חוזה)רות הימן (שרל ורטהמר)ברוך לביאהלל קון
שמואל אורןחדוה הלפרן (שפיצר)דבורה לביא (רשטט)שושנה קון (אורבך)
ברטה דבורה אייזנר (רט)צבי הלפרןמשה לביאיהודית קיים
מזל אלבז (אביקציץ)נתן הלצרעקיבא לבנאימאיר קיים
שלמה צבי אלבזשרה הלצר (דיקנשטיין)רגינה לוי רוט (שטייניץ)יוסף קליין
גרשון אלון איקנברגגרטה הרמן (לווית)אהרון לויןפטר קליין
מרים אלון קרונהייםד'ר רוברט הרמןיהושע לויןאמנון קלמן
מנחם מנדל אלקןמאיר וויקסלבאוםעליזה לויןמירב קלמן
רינה אלקןראובן וולקןאפרים פריץ לוינשטייןרחל קלמן (טירקל)
יעקב אסא (גיזנטהייט)בתיה BEATE וינר (הרטלב HARTLEB)רות לוינשטייןיוליוס אליהו ראוטנברג
עמירם אסאאמיל זיובנימין בני לונץז'נט ראש (לוי)
רחל אסא (מר)אמיר זיולאו יהודה לייביוסף רביב
חנה אסרף (אטיאס)יהודית זיוגבריאל צבי ליפשיץרות רביב (לצרוס)
נעמי אפקרקפת זיו דוהרטילאה לנדבר (גרינבאום-אשל)בלומה רביטש
אריה אפרתפפי זנזרשמעון לנדבריואל רביץ
לאה אפרת בוכסוויילרשלמה זנזרמרדכי מאיריאליהו רגולסקי
ישראל ארליךיטה חוזנמרים מאירי (בריל)מרגלית רגולסקי
מלה בוימל (הלר)יצחק חייטאלפרד מוזרראובן רגולסקי
רודולף ראובן בוימלמנוחה חייטעדלה מוזרלאה רובינפלד
חנה יוחנה בוכסוויילר (מאיר)חיה חצור (פרלסון)מריאנה מרים מורמנחם רובינפלד
ד'ר ישראל וילהלם בוכסויילרפרויק'ה אפרים חצורנחמיה מורמינה מיני רוזנברגר (כהן)
חיים בונהרדיישי חרמוניעקיבא מורגנן רוזנטל
שרלוטה בינג (פיקרד)אריה חרמוני ויטנברגא ממלסדורףמשה רוט
לרי לורנס עמנואל בלוקיהודית חרמוני לרמןאסתר מנדלבאום (וייס)חיים רון
חוה בן אשר (גשוינט)איתן חרןיואל מנדלבאוםטובה רון (לדרר)
רן בן אשרשושנה חרן בר (שטרנברג)יולה מנדלבאוםבתיה רוסבך
נפתלי בן צבישמואלג חרן ברשולמית מנדלר (אלון)הרברט רוסבך
רות בן-דודחיים חרסאורי נאורראובן רוסבך
חנה בן-דרור (שויאר)חנה חרס (טייכנר)גרשם נבואברהם אדי רט
נחיק מנחם בן-דרורטובה חרס (שפירא)חביבה נבו (בוימל)יטי רט
רבקה בן-צבי (פריד)שרגא חרסיעקב נבו נובומיאסטעזרא רט
יעקב קורט בר-צביחנן טאוסיגאריה נגלברגד'ר אדמונד משה ריך
אלי אליהו ברגרעדה טברסקיקטה נגלברג (טייכמן)חיה הלה ריך
ישעיהו ברוטדוד טלאליזה נוי נוירט (קאופמן)זאב וילי רכניץ
ברוך ברוךאורי רפאל טנאיארטור נוירטרז רנן
אביב ברזליחנה טסלרגרדה נוירטדב רפפורט
צבי ברישאירמה טרמר (אלסמן)אורן ניצןחיה רפפורט (הופמן)
שושנה בריש (פריש)דוד ניצןאליעזר גינטר רתם
יפתח גבעשרה מלכה יגרציפורה ניצןלילי רתם (ברשי)
פליקס גוטליבתמר יגר (ולטר)נעמי ניצן הלצ'רשלומית לי-אל רתם
מרים מרגוט גונן (פרידלנדר)חיים יהל (גומפריך)רבקה נצר (צובלי)איה שחם (פרי)
חנן גונן גונסיורשרה יהלךאריה נצר רוזנברגיצחק שטראוס
גדעון גלובטרמשה יוגבפאולה סומר (לנדבר)חנה שטרן (שפר)
דור גפןולי יונגמן (הלר)קורט סומררינה שינפלד (הלמן)
קולומן יקותיאל גפןזהר יחיאלליאו סטביסקישאול שינפלד
קילה גפן (לקוח)דן יעקביציונה סטביסקידבורה גרדה שמידט (פרידמן)
ככבא גרינברגחנה יעקבי (לב)רייזי סטביסקי (רביטש)יוסף יוסקה שמידט
אריה די-נורמשה יבו יעקבידוד סעדיהמרים שמיר (שטרן)
אתל די-נור (פטרזיל)רחל יעקבי (שוורץ)דוד סעדיהמשה שמיר
יאיר די-נוריצחק יצחקידר' פריץ פיגהעתניאל שמיר
יונה דרומי (קלופפר)ליאור יקותיאלרוזה פיגהאלכס שפיצר
אברי אברהם הברשי יקותיאליורק פיחוביץמרתה שפיצר (לוי)
אריה הולובאיתמר כהןצבי פיחוביץשמואל שפיצר
גרטי הולוב (זוננשיין)אפרים כהןאילן פרזמהשלמה בכר שקרל
עליזה הולובבועז כהןצבי פרזמהלנה חיה שר (מילר)
לוץ הופמןישראל כהןדן פרי (פרילנד)שלמה שר
רגינה הופמן (רט)נדב כהןסופיה פרידלנדר (ראוביצ'ק)אלישבע שרק
גבריאל היינברגרבקה כהן (בול)צביקה פרס לויןמרי תמרי (ברדוגו)
גיא היינברגכרמית כוכביעמרם פרץמשה מנפרד תמרי
עוזי היינברגרפאל רפי כוכביחגי צור
שושנה היינברג (הרמן)יהודית כספייאיר אליעזר צור
חנן הימןמרי רוזה כספי (נוימן)אסתר צור-אריה (קאופמן)


Pages: 1