BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Dorot Cemetery

Burial Records

דן פרי (פרילנד)חנן הימןמרי רוזה כספי (נוימן)שמואל צור-אריה לוינשטיין
Rosalie Ronnie Hurwit (ליברמן)מרתה הימן (אלסבך)יהודה כספי זילברברגאברהם ציילינגר
הנס אורבךמרתה הימן (אלסבך)נורה לבהלל קון
מרים אורבך (חוזה)רות הימן (שרל ורטהמר)ברוך לביאשושנה קון (אורבך)
שמואל אורןחדוה הלפרן (שפיצר)דבורה לביא (רשטט)יהודית קיים
ברטה דבורה אייזנר (רט)צבי הלפרןמשה לביאמאיר קיים
מזל אלבז (אביקציץ)נתן הלצרעקיבא לבנאייוסף קליין
שלמה צבי אלבזשרה הלצר (דיקנשטיין)רגינה לוי רוט (שטייניץ)פטר קליין
גרשון אלון איקנברגגרטה הרמן (לווית)אהרון לויןאמנון קלמן
מרים אלון קרונהייםד'ר רוברט הרמןיהושע לויןמירב קלמן
מנחם מנדל אלקןמאיר וויקסלבאוםעליזה לויןרחל קלמן (טירקל)
רינה אלקןראובן וולקןאפרים פריץ לוינשטייןיוליוס אליהו ראוטנברג
יעקב אסא (גיזנטהייט)בתיה BEATE וינר (הרטלב HARTLEB)רות לוינשטייןז'נט ראש (לוי)
עמירם אסאאמיל זיובנימין בני לונץיוסף רביב
רחל אסא (מר)אמיר זיולאו יהודה לייברות רביב (לצרוס)
חנה אסרף (אטיאס)יהודית זיוגבריאל צבי ליפשיץבלומה רביטש
נעמי אפקרקפת זיו דוהרטילאה לנדבר (גרינבאום-אשל)יואל רביץ
אריה אפרתפפי זנזרשמעון לנדבראליהו רגולסקי
לאה אפרת בוכסוויילרשלמה זנזרמרדכי מאירימרגלית רגולסקי
ישראל ארליךיטה חוזנמרים מאירי (בריל)ראובן רגולסקי
מלה בוימל (הלר)יצחק חייטאלפרד מוזרלאה רובינפלד
רודולף ראובן בוימלמנוחה חייטעדלה מוזרמנחם רובינפלד
חנה יוחנה בוכסוויילר (מאיר)חיה חצור (פרלסון)מריאנה מרים מורמינה מיני רוזנברגר (כהן)
ד'ר ישראל וילהלם בוכסויילרפרויק'ה אפרים חצורנחמיה מורגנן רוזנטל
חיים בונהרדיישי חרמוניעקיבא מורמשה רוט
שרלוטה בינג (פיקרד)אריה חרמוני ויטנברגא ממלסדורףחיים רון
לרי לורנס עמנואל בלוקיהודית חרמוני לרמןאסתר מנדלבאום (וייס)טובה רון (לדרר)
חוה בן אשר (גשוינט)איתן חרןיואל מנדלבאוםבתיה רוסבך
רן בן אשרשושנה חרן בר (שטרנברג)יולה מנדלבאוםהרברט רוסבך
נפתלי בן צבישמואלג חרן ברשולמית מנדלר (אלון)ראובן רוסבך
רות בן-דודחיים חרסאורי נאוראברהם אדי רט
חנה בן-דרור (שויאר)חנה חרס (טייכנר)גרשם נבויטי רט
נחיק מנחם בן-דרורטובה חרס (שפירא)חביבה נבו (בוימל)עזרא רט
רבקה בן-צבי (פריד)שרגא חרסיעקב נבו נובומיאסטד'ר אדמונד משה ריך
יעקב קורט בר-צביחנן טאוסיגאריה נגלברגחיה הלה ריך
אלי אליהו ברגרעדה טברסקיקטה נגלברג (טייכמן)זאב וילי רכניץ
ישעיהו ברוטדוד טלאליזה נוי נוירט (קאופמן)רז רנן
ברוך ברוךאורי רפאל טנאיארטור נוירטדב רפפורט
אביב ברזליחנה טסלרגרדה נוירטחיה רפפורט (הופמן)
צבי ברישאירמה טרמר (אלסמן)אורן ניצןאליעזר גינטר רתם
שושנה בריש (פריש)דוד ניצןלילי רתם (ברשי)
יפתח גבעשרה מלכה יגרציפורה ניצןשלומית לי-אל רתם
פליקס גוטליבתמר יגר (ולטר)נעמי ניצן הלצ'ראיה שחם (פרי)
מרים מרגוט גונן (פרידלנדר)חיים יהל (גומפריך)רבקה נצר (צובלי)יצחק שטראוס
חנן גונן גונסיורשרה יהלךאריה נצר רוזנברגחנה שטרן (שפר)
גדעון גלובטרמשה יוגבפאולה סומר (לנדבר)רינה שינפלד (הלמן)
דור גפןולי יונגמן (הלר)קורט סומרשאול שינפלד
קולומן יקותיאל גפןזהר יחיאלליאו סטביסקידבורה גרדה שמידט (פרידמן)
קילה גפן (לקוח)דן יעקביציונה סטביסקייוסף יוסקה שמידט
ככבא גרינברגחנה יעקבי (לב)רייזי סטביסקי (רביטש)מרים שמיר (שטרן)
אריה די-נורמשה יבו יעקבידוד סעדיהמשה שמיר
אתל די-נור (פטרזיל)רחל יעקבי (שוורץ)דוד סעדיהעתניאל שמיר
יאיר די-נוריצחק יצחקידר' פריץ פיגהאלכס שפיצר
יונה דרומי (קלופפר)ליאור יקותיאלרוזה פיגהמרתה שפיצר (לוי)
אברי אברהם הברשי יקותיאליורק פיחוביץשמואל שפיצר
אריה הולובאיתמר כהןצבי פיחוביץשלמה בכר שקרל
גרטי הולוב (זוננשיין)אפרים כהןאילן פרזמהלנה חיה שר (מילר)
עליזה הולובבועז כהןצבי פרזמהשלמה שר
לוץ הופמןישראל כהןסופיה פרידלנדר (ראוביצ'ק)אלישבע שרק
רגינה הופמן (רט)נדב כהןצביקה פרס לויןמרי תמרי (ברדוגו)
גבריאל היינברגרבקה כהן (בול)עמרם פרץמשה מנפרד תמרי
גיא היינברגכרמית כוכביחגי צור
עוזי היינברגרפאל רפי כוכבייאיר אליעזר צור
שושנה היינברג (הרמן)יהודית כספיאסתר צור-אריה (קאופמן)


Pages: 1