BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ben Zakai Old Cemetery

Burial Records

אשרמאיר גבריאליהודית יהושעבובה סעאדה
ברוריהאסתר גואטהג'חלה יולולאלו סעדה
גותה (הלהל)גליה גואטהרפאל יולורימבורך סעדה
דניאלחואטו גואטהחליווה יונהסעיד סעיד
כאנםחואתו גואטהבאג'י אסתר יוסףאברהם סקה
סוליקה (ארזואן)כליפה גואטהמלכה יזהאוג'ני סרוסי (טהר)
עזרכמוס גואטהעשיה ינאיעבד סלמאן עבד דויק
עליזהכמסה גואטהאסתר ינקוגליה עובדיה
Priez Pourloמסיכה גואטהאליהו יעקבלאה עובדיה
רחל אביטובולמסעודה גואטהמלחי יפתמכלוף עובדיה
שמעון אביטובולרושיל גואטהמושיה משה יצחקמסעוד עובדיה
אליס אגורחל גואטהקלרה בהירה כברמשה עובדיה
שמואל אגושמעון גואטהאילנה כהןחממה נדרה עווד
מסעוד אדרעישתויה גואטהבישי משה כהןשמואל עווד
יוסף אהרוניקנידלח גואטחחיים כהןאדמון עוזר
שבתאי אוג'לבולינדה גואטעמזל כהןסלאמן עוזר אלעני
אסתר אוחנהאברהם גוטמןעבודי כהןיצחק עזרא
ארקדי אולייניקחותה גויטארבקה כהןכיריה עזרא
מאיר אזולאיבאשוני גויטעשלום כהןכליפה עזרא
משיח אזמפורחואתי גויטעמאור כחלוןכמיסה עזרא
רחמה אטיאסשאול גויטעליזה לגזיאלביבי עטיה
אירה איזימברגחמסה גיותהציון לגזיאלחבקה עטיה
מכלוף איטחדוד גלםמיסה לגזייל (פתסי )חנה עטיה
יהודה אלמליחישראל גלםחואתו לגייזלמסעודה עטיה
יוסף אלמליחאברהן גרביאברמינו לויריטה עטיה
עזיר סלמן אלענימוחה גרביאהרן לויאהרון עלרא
נסים אסאמרים גרטיאליעזר לויסמרה ערבות
דוד אקבגמילה גריאניזהרה לוירחל יעקב ערוף
אהרון ארביביעקב ג'ק גרינבלטיחיא שלום לויאגו סולטנה פוליט
אליז עליזה ארביבמרים סלמון גרנדבוליעקב לויאברהם פירוז
אפרים ארביבשלמה בנימין גרנרבילכיה לוירודה שרה פסח
כוסה ארביבחכמון גרסיהנויה נסיס לויחנה פץ
עזיזה ארביבאברהם גרסיניעישה לוייעקב פצי
שמעון ארביבתורכיה גרפירוזינה לוייעקב פרחי
מרים אשכנזיגמילה גרציאנודוד צבי לימונציקישראל פרחי
משה אשכנזישלום דדוןשלמה למקייסרחל פרטוש
ליסה לאה אשרתמו דדיהמאלה לנויאלשרה פריינטה
שמעה באשהיחיא דהןדורון לשםאסתר פרימו
אשר בודגזוהרה דודאנאג'אן מאה כנוםניסים פרימו
דוד בוקירבקה דוד גמליאלוידה מאיראהרון פרץ
שלמה בזנריעקב דוידוביץהלל מגידישמנחם פשיטיצקי
שרה בזנר (רובינגר)חנה דייןחכמיסה מגידיששמעה צברי
יעקב בזרנושמחה דינהמימון מגידישאורידה קבלה
שרה בטניקלאון שם טוב דנוןשרה מגידישוסייף קבלה
אקב בכוריעקב דנינויהודה מוסאייצחק קונפורטי
רבקה בכור קורדובהפריחה דנינושלום מועלםמיננה קוסקס
יום טוב נסים בכרבכור דעדושמרים מור יוסףרינה קוקה (גואטה)
מלכה בכרגוהרה דעדוש (שלג)פרחה מור יוסףרחל קטלן
ניסים מיקו בכררחל רחינה דעדושבוכה Buca מורנו Morenoאסתר קמחי
שרה בכראפרים נעים דראעישרמה מושקוביץחיים קמחי
שלמה בכריה צבריחיים רוברט דרעיגמלה מזיין
כיריה בלולוחנינה דרעישלמה מיכאלמשה קפון
כמיסה בלולומשה דרעיאהרון מימוןשרה לולה קפון
מחבובה בלולואברהם עקיבא הוברמרים מימוןחנניה נסיס קקון
שלום בלולומרים הלוירחל בטיט מימון (גויטע)אליעזר קרויטורו
עישה בן אבומסעוד הרושכמסה סונה מיסהגיטל קרטש
דוד בן בסטפרידה הרושפריחה מלכהישראל גבריאל רבה
שמחה בן בסטוילבר הרץבהירה קלרה מלמדחיה רוזנבאום
שרה בן בסטדוד ווהכהזאב מנדלדוד רוזניס
צדיקה בן דודיצחק וויסויקטור מסיקהאסתר רוסרי
יפה בן חייםציון וטורימרים מסיקהרבקה שבת בנדו
מרים בן שושימשה זגוריגמילה מרסמשה שבתאי
שמעון בן שושןאריה זילברליכטאליהו נביאןיהושע שולמן
מרצדס בן שישאגו יוסף זינוטוטי נביאןשפרה שולמן
שרה בן-ארויהאליהו זנומזל נגרדוד שורץ
יוסף בנימיןרבקה זנורחמים נחיוסף שורץ
חביבה בסוןרחמים זנומרים נחוםיענטא שורץ
יצחק בסוןפרהודא מגידיש זרדהמורורי ניסים פוראסתר שיינמן
כדורי בסוןבהיה זתוניאהרון נלרדיןאסתר שכינזי
נעים בסוןפורטונה חבסובכתון נסיםיהודה שלג
צלחה בסוןרחמים חדאדמשה נעיםכיריה שלג
צעידה בסוןיאקוט חזותצפורה נעיםשמואל שלג
שולה בסוןמרים חיון (דואני)רפאל נעיםאלכס שלום
בלנקה בקישברדה חייםשדה נעיםסעדיה ימחק שמואל
יצחק בקישויטלי חייםזקן סבאגאריה שמוכר
שמעון בראונשטייןנסים חמאוידוד סולטןגניה שמוכר
אברהם אלבר ברדהיעל חנוכהאברהם סופרצבי שמוכר
בנימין ברדהיעקב חנוכהצבי סיגליצחק שמחון
מרימה ברדהפלור חסאןשמחה סימנטובבני שמעה
דוד ברוקםמזל טוב טובלימהצרי סאלם סלומימרידל שניידר
דינה ברכהרפאל טובלימשה סלמןשמעה שעתל
אברהם ג'אלישושנה טובלייצחק סלמן עוזרשרה שקלש
ג'אמו ג'אלי (ברדה)כליכה טויטורג'ינה סלמן עוזרגותה ששון
אברהם ג'רבימסעודה טויטויהודה סמוסלים ששון
ג'ואהר ג'רבימרים טויטומזל סמו
מיסה ג'רבי (ארביב)ישראל צבי טשמוביץסנורה סמו


Pages: 1