BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ben Zakai Old Cemetery

Burial Records

אשרמאיר גבריאלישראל צבי טשמוביץמזל סמו
ברוריהאסתר גואטהיהודית יהושעסנורה סמו
גותה (הלהל)גליה גואטהג'חלה יולובובה סעאדה
דניאלחואטו גואטהרפאל יולורילאלו סעדה
כאנםחואתו גואטהחליווה יונהמבורך סעדה
סוליקה (ארזואן)כליפה גואטהבאג'י אסתר יוסףסעיד סעיד
עזרכמוס גואטהמלכה יזהאברהם סקה
עליזהכמסה גואטהעשיה ינאיאוג'ני סרוסי (טהר)
רחל אביטובולמסיכה גואטהאסתר ינקועבד סלמאן עבד דויק
שמעון אביטובולמסעודה גואטהאליהו יעקבגליה עובדיה
אליס אגורושיל גואטהמלחי יפתלאה עובדיה
שמואל אגורחל גואטהמושיה משה יצחקמכלוף עובדיה
מסעוד אדרעישמעון גואטהקלרה בהירה כברמסעוד עובדיה
יוסף אהרונישתויה גואטהאילנה כהןמשה עובדיה
שבתאי אוג'לבוקנידלח גואטחבישי משה כהןחממה נדרה עווד
אסתר אוחנהלינדה גואטעחיים כהןשמואל עווד
ארקדי אולייניקאברהם גוטמןמזל כהןאדמון עוזר
מאיר אזולאיחותה גויטאעבודי כהןסלאמן עוזר אלעני
משיח אזמפורבאשוני גויטערבקה כהןיצחק עזרא
רחמה אטיאסחואתי גויטעשלום כהןכיריה עזרא
אירה איזימברגשאול גויטעמאור כחלוןכליפה עזרא
מכלוף איטחחמסה גיותהליזה לגזיאלכמיסה עזרא
יהודה אלמליחדוד גלםציון לגזיאלביבי עטיה
יוסף אלמליחישראל גלםמיסה לגזייל (פתסי )חבקה עטיה
עזיר סלמן אלעניאברהן גרביחואתו לגייזלחנה עטיה
נסים אסאמוחה גרביאברמינו לוימסעודה עטיה
דוד אקבמרים גרטיאהרן לויריטה עטיה
אהרון ארביבגמילה גריאניאליעזר לויאהרון עלרא
אליז עליזה ארביביעקב ג'ק גרינבלטזהרה לויסמרה ערבות
אפרים ארביבמרים סלמון גרנדבוליחיא שלום לוירחל יעקב ערוף
כוסה ארביבשלמה בנימין גרנרביליעקב לויאגו סולטנה פוליט
עזיזה ארביבחכמון גרסיהכיה לויאברהם פירוז
שמעון ארביבאברהם גרסינינויה נסיס לוירודה שרה פסח
מרים אשכנזיתורכיה גרפיעישה לויחנה פץ
משה אשכנזיגמילה גרציאנורוזינה לוייעקב פצי
ליסה לאה אשרשלום דדוןדוד צבי לימונציקיעקב פרחי
שמעה באשהתמו דדיהשלמה למקייסישראל פרחי
אשר בודגיחיא דהןמאלה לנויאלרחל פרטוש
דוד בוקיזוהרה דודדורון לשםשרה פריינטה
שלמה בזנררבקה דוד גמליאלאנאג'אן מאה כנוםאסתר פרימו
שרה בזנר (רובינגר)יעקב דוידוביץוידה מאירניסים פרימו
יעקב בזרנוחנה דייןהלל מגידישאהרון פרץ
שרה בטניקשמחה דינהחכמיסה מגידישמנחם פשיטיצקי
אקב בכורלאון שם טוב דנוןמימון מגידיששמעה צברי
רבקה בכור קורדובהיעקב דנינושרה מגידישאורידה קבלה
יום טוב נסים בכרפריחה דנינויהודה מוסאיוסייף קבלה
מלכה בכרבכור דעדוששלום מועלםיצחק קונפורטי
ניסים מיקו בכרגוהרה דעדוש (שלג)מרים מור יוסףמיננה קוסקס
שרה בכררחל רחינה דעדושפרחה מור יוסףרינה קוקה (גואטה)
שלמה בכריה צבריאפרים נעים דראעישרמה מושקוביץרחל קטלן
כיריה בלולוחיים רוברט דרעיגמלה מזייןאסתר קמחי
כמיסה בלולוחנינה דרעישלמה מיכאלחיים קמחי
מחבובה בלולומשה דרעיאהרון מימוןחיים קפון
שלום בלולואברהם עקיבא הוברמרים מימוןמשה קפון
עישה בן אבומרים הלוירחל בטיט מימון (גויטע)שרה לולה קפון
דוד בן בסטמסעוד הרושכמסה סונה מיסהחנניה נסיס קקון
שמחה בן בסטפרידה הרושפריחה מלכהאליעזר קרויטורו
שרה בן בסטוילבר הרץבהירה קלרה מלמדגיטל קרטש
צדיקה בן דודדוד ווהכהזאב מנדלישראל גבריאל רבה
יפה בן חייםיצחק וויסויקטור מסיקהחיה רוזנבאום
מרים בן שושיציון וטורימרים מסיקהדוד רוזניס
שמעון בן שושןמשה זגוריגמילה מרסאסתר רוסרי
שרה בן-ארויהאריה זילברליכטאליהו נביאןרבקה שבת בנדו
יוסף בנימיןאגו יוסף זינוטוטי נביאןמשה שבתאי
חביבה בסוןאליהו זנומזל נגריהושע שולמן
יצחק בסוןרבקה זנורחמים נחשפרה שולמן
כדורי בסוןרחמים זנומרים נחוםדוד שורץ
נעים בסוןפרהודא מגידיש זרדהמורורי ניסים פוריוסף שורץ
צלחה בסוןבהיה זתוניאהרון נלרדיןיענטא שורץ
צעידה בסוןרחמים חדאדכתון נסיםאסתר שיינמן
שולה בסוןיאקוט חזותמשה נעיםאסתר שכינזי
בלנקה בקישמרים חיון (דואני)צפורה נעיםיהודה שלג
יצחק בקישברדה חייםרפאל נעיםכיריה שלג
שמעון בראונשטייןויטלי חייםשדה נעיםשמואל שלג
אברהם אלבר ברדהנסים חמאויזקן סבאגאלכס שלום
בנימין ברדהיעל חנוכהדוד סולטןסעדיה ימחק שמואל
מרימה ברדהיעקב חנוכהאברהם סופראריה שמוכר
דוד ברוקםפלור חסאןצבי סיגלגניה שמוכר
דינה ברכהמזל טוב טובלישמחה סימנטובצבי שמוכר
אברהם ג'אלירפאל טובלימהצרי סאלם סלומייצחק שמחון
ג'אמו ג'אלי (ברדה)שושנה טובלימשה סלמןבני שמעה
אברהם ג'רביכליכה טויטויצחק סלמן עוזרמרידל שניידר
ג'ואהר ג'רבימסעודה טויטורג'ינה סלמן עוזרשמעה שעתל
מיסה ג'רבי (ארביב)מרים טויטויהודה סמושרה שקלש


Pages: 1