BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ben Zakai Old Cemetery

Burial Records

אשרמאיר גבריאליהודית יהושעלאלו סעדה
ברוריהאסתר גואטהג'חלה יולומבורך סעדה
גותה (הלהל)גליה גואטהרפאל יולוריסעיד סעיד
דניאלחואטו גואטהחליווה יונהאברהם סקה
כאנםחואתו גואטהבאג'י אסתר יוסףאוג'ני סרוסי (טהר)
סוליקה (ארזואן)כליפה גואטהמלכה יזהעבד סלמאן עבד דויק
עזרכמוס גואטהעשיה ינאיגליה עובדיה
עליזהכמסה גואטהאסתר ינקולאה עובדיה
Priez Pourloמסיכה גואטהאליהו יעקבמכלוף עובדיה
רחל אביטובולמסעודה גואטהמלחי יפתמסעוד עובדיה
שמעון אביטובולרושיל גואטהמושיה משה יצחקמשה עובדיה
אליס אגורחל גואטהקלרה בהירה כברחממה נדרה עווד
שמואל אגושמעון גואטהאילנה כהןשמואל עווד
מסעוד אדרעישתויה גואטהבישי משה כהןאדמון עוזר
יוסף אהרוניקנידלח גואטחחיים כהןסלאמן עוזר אלעני
שבתאי אוג'לבולינדה גואטעמזל כהןיצחק עזרא
אסתר אוחנהאברהם גוטמןעבודי כהןכיריה עזרא
ארקדי אולייניקחותה גויטארבקה כהןכליפה עזרא
מאיר אזולאיבאשוני גויטעשלום כהןכמיסה עזרא
משיח אזמפורחואתי גויטעמאור כחלוןביבי עטיה
רחמה אטיאסשאול גויטעליזה לגזיאלחבקה עטיה
אירה איזימברגחמסה גיותהציון לגזיאלחנה עטיה
מכלוף איטחדוד גלםמיסה לגזייל (פתסי )מסעודה עטיה
יהודה אלמליחישראל גלםחואתו לגייזלריטה עטיה
יוסף אלמליחאברהן גרביאברמינו לויאהרון עלרא
עזיר סלמן אלענימוחה גרביאהרן לויסמרה ערבות
נסים אסאמרים גרטיאליעזר לוירחל יעקב ערוף
דוד אקבגמילה גריאניזהרה לויאגו סולטנה פוליט
אהרון ארביביעקב ג'ק גרינבלטיחיא שלום לויאברהם פירוז
אליז עליזה ארביבמרים סלמון גרנדבוליעקב לוירודה שרה פסח
אפרים ארביבשלמה בנימין גרנרבילכיה לויחנה פץ
כוסה ארביבחכמון גרסיהנויה נסיס לוייעקב פצי
עזיזה ארביבאברהם גרסיניעישה לוייעקב פרחי
שמעון ארביבתורכיה גרפירוזינה לויישראל פרחי
מרים אשכנזיגמילה גרציאנודוד צבי לימונציקרחל פרטוש
משה אשכנזישלום דדוןשלמה למקייסשרה פריינטה
ליסה לאה אשרתמו דדיהמאלה לנויאלאסתר פרימו
שמעה באשהיחיא דהןדורון לשםניסים פרימו
אשר בודגזוהרה דודאנאג'אן מאה כנוםאהרון פרץ
דוד בוקירבקה דוד גמליאלוידה מאירמנחם פשיטיצקי
שלמה בזנריעקב דוידוביץהלל מגידיששמעה צברי
שרה בזנר (רובינגר)חנה דייןחכמיסה מגידישאורידה קבלה
יעקב בזרנושמחה דינהמימון מגידישוסייף קבלה
שרה בטניקלאון שם טוב דנוןשרה מגידישיצחק קונפורטי
אקב בכוריעקב דנינויהודה מוסאימיננה קוסקס
רבקה בכור קורדובהפריחה דנינושלום מועלםרינה קוקה (גואטה)
יום טוב נסים בכרבכור דעדושמרים מור יוסףרחל קטלן
מלכה בכרגוהרה דעדוש (שלג)פרחה מור יוסףאסתר קמחי
ניסים מיקו בכררחל רחינה דעדוששרמה מושקוביץחיים קמחי
שרה בכראפרים נעים דראעיגמלה מזיין
שלמה בכריה צבריחיים רוברט דרעישלמה מיכאלמשה קפון
כיריה בלולוחנינה דרעיאהרון מימוןשרה לולה קפון
כמיסה בלולומשה דרעימרים מימוןחנניה נסיס קקון
מחבובה בלולואברהם עקיבא הובררחל בטיט מימון (גויטע)אליעזר קרויטורו
שלום בלולומרים הלויכמסה סונה מיסהגיטל קרטש
עישה בן אבומסעוד הרושפריחה מלכהישראל גבריאל רבה
דוד בן בסטפרידה הרושבהירה קלרה מלמדחיה רוזנבאום
שמחה בן בסטוילבר הרץזאב מנדלדוד רוזניס
שרה בן בסטדוד ווהכהויקטור מסיקהאסתר רוסרי
צדיקה בן דודיצחק וויסמרים מסיקהרבקה שבת בנדו
יפה בן חייםציון וטוריגמילה מרסמשה שבתאי
מרים בן שושימשה זגוריאליהו נביאןיהושע שולמן
שמעון בן שושןאריה זילברליכטטוטי נביאןשפרה שולמן
מרצדס בן שישאגו יוסף זינומזל נגרדוד שורץ
שרה בן-ארויהאליהו זנורחמים נחיוסף שורץ
יוסף בנימיןרבקה זנומרים נחוםיענטא שורץ
חביבה בסוןרחמים זנומורורי ניסים פוראסתר שיינמן
יצחק בסוןפרהודא מגידיש זרדהאהרון נלרדיןאסתר שכינזי
כדורי בסוןבהיה זתוניכתון נסיםיהודה שלג
נעים בסוןפורטונה חבסובמשה נעיםכיריה שלג
צלחה בסוןרחמים חדאדצפורה נעיםשמואל שלג
צעידה בסוןיאקוט חזותרפאל נעיםאלכס שלום
שולה בסוןמרים חיון (דואני)שדה נעיםסעדיה ימחק שמואל
בלנקה בקישברדה חייםזקן סבאגאריה שמוכר
יצחק בקישויטלי חייםדוד סולטןגניה שמוכר
שמעון בראונשטייןנסים חמאויאברהם סופרצבי שמוכר
אברהם אלבר ברדהיעל חנוכהצבי סיגליצחק שמחון
בנימין ברדהיעקב חנוכהשמחה סימנטובבני שמעה
מרימה ברדהפלור חסאןמהצרי סאלם סלומימרידל שניידר
דוד ברוקםמזל טוב טובלימשה סלמןשמעה שעתל
דינה ברכהרפאל טובלייצחק סלמן עוזרשרה שקלש
אברהם ג'אלישושנה טובלירג'ינה סלמן עוזרגותה ששון
ג'אמו ג'אלי (ברדה)כליכה טויטויהודה סמוסלים ששון
אברהם ג'רבימסעודה טויטומזל סמו
ג'ואהר ג'רבימרים טויטוסנורה סמו
מיסה ג'רבי (ארביב)ישראל צבי טשמוביץבובה סעאדה


Pages: 1