BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kohav Yair Cemetery

Burial Records

רבקהעילי דגןאריה לב ארינאוה פילוסוף
Dimitri Linskyעילי דגןנתן לביאחיים פינק פינק הכהן
סבינעם אביביעילי דגןרנה לביאחנה אנה פלוטקין
אנה אברוטובאברהם דניאלבת ציון ציונה לדיזינסקיויכנה פלוטקין מנדלביץ'
מנדלביץ אהרוןחיים דסקלומרים להביעקב פנטול
מאיר אוסלנדרמרדכי אריה דרוראהובה לוי (גלעדי)עדה פנטול (רוזן)
מירלה אזיהרועי דרורדרורה לויאברהם אבי יוסף פפירוביץ'
אלה אידה אינהורן (ליברמן)גליה דרורי (אברמסון)אלקנה לויטזאבה פרוש (לאופמן)
מאיר אלבאזנתן אליקים דרוריאהרון לוקסנבורגעמוס פרידברג
אלזה אלבז (כץ)סטיבן האסרועי לייפרמימי פרידלנדר (איזביצקי)
אלזה אלבזחמדה הוכמןתומיה לייפר-בן חייםאברהם דב הכהן פרידמן
שלום אלבזזיליג הימלברנדגרגורי לייקיןאברהם דב הכהן פרידמן
דוד אלוןעמוס הירשדורית ליכטנשטרןאודי פרידמן
נעמי אלוןחגית הלברשטםיונית ליניאלחגית גיגי פרידמן
סמיון אלטמןאיתי העליוןערד יהודה ליניאלמינה פרידמן (הרטנשטיין)
צבי צביקה קורט אליאסאוה הרטנרשקד מאירימשה פרייזלר
פאולינה אלקיןאלק הרטנרגדי מזורואלרי פרייסמן
אורי אמיראלק הרטנרגדי מזוריאיציק פרנס
אורי אמיררוזה הרטנשטייןמילגרם נח מילגרםגבי פרץ
אורי אמירמרייט מרג'ט הרצוג (מרמלשטיין)רוברטה מילגרםגבי פרץ
חיה אן אפלטוןורד וברמן (ניר)זאב מילשטייןפרלה צ'גוריאנסקי
חיה אן אפלטוןדוד וולפסוןנתנאל מימוןג'ודי צברי
חיים אפרתגיטה וחולדר (הולצהנדלר)הוגו דניאל מלמודחיים צוק
אריה אפשטייןמלכה ויינשטיין (ברגשטיין)רב'ט גלעד ממןנדב צוק
יהודית שפרה אפשטייןמרדכי מוטי ויינשטייןאדלינה מנדלמירי צנקל
אייל ארבלגבריאל וייסאהרון מנדלביץ'בלהה צעדה
שלמה ארוךדב דובי וינררינה מנקוביץמרינה קגן
בן ציון אשכנזימנדי מנחם ויסלרמוריאל מסינגציונה קוממי
קורינה אשכנזינינה ויסלרמאיר מעוזיצחק צחי קושניר
רפי אשכנזיחיה וכטלקלמן מצקיןמרגרט קיווי
רוזה באבירבקה ונטורהחדוה מרגליתשיינדליה קייסרמן
יוחנן בהלוליעל וקניןיוסף מרגליתדינה קליימן
אריה בוקראליאס אלי זבולוןראובן מרטוןאנט קליין
טובה בוקר (לנדוור)נטע זגגיראובן מרטוןאסתר קלימן
אמריק בורגרסימה זהרבוריס קמחין
טינלה בורגר (בלנק)מיכל זוהרמריה נבטובראובן קנובל
אבנר בורנשטייןרגינה זולוטריובדני נגבראובן קנובל
גבי בורשטייןקרן זימין יובלשושנה קנובל
דני בירןיעקב זליג גרמוןמאיר ניזהרחנה קפה (פנסטר)
משה בלהוסקייעקב בני זנדמןאסף ניצןמאיר קצ'רגינסקי
נמרוד אביגדור במיטטאינה זסלבסקיתובל ניצןדן קריב
יצחק בן עטרד'ר מרים זקצרשמואל סמו נירישע שייקה רביד
קרן אור בן עטראהרון חוטרויליאם ביל נירנברגרמילגרם רוברטה
דפי בנצוראהרון חוטרקרן סהראורנת רוכמן (יחיאל)
מרים אסתר בר ניברחל חוטררובי סוסמןרוברט רופא
גיטה ברגררובי רוברט חזקיעקב דב סטנדרסגן אורן רותם
שלום מינו ברדהאילן חיימישיינא סטנדראלכסנדר רותם
ד'ר דדי דוד בריקאליהו חנניהליאון סטצקביץאיטה רחל רטנר
שאולי ברשאורית חסיד (יונגמן)לאה סיבוניפאניה רסקין
רחל גוטיןיהונתן טולמןיענקלה סיוןרפי פטר רסקין
משה גולדברגשילה טולמןבני סינואנימאיה רפאל
מייקל מאיר גולדינגאלברט טליאסברוך סינואניברוך שבנוב
פניה גולדמופרלה טליאס (מרג'אן)מרק סלויןבנימין בני שוברט
מילה גולדנברגז'אנה טפליצקייעקב סלעחנה שוהם
קלרה גולדנברגישראל יברוביץזליק סנדזולדוד שוורץ
קלרה גולדנברגרבקה יברוביץפייגל סנדזולאליהו אלי שוחט
רפי גילשרה יוזוק (ברלין)לודמילה ליליה סנדלרמאירה שוחט
קלרה גלוזמןשמעון יונספולינה סנדלרמשה שור
רונן גלעדמשה מישה ילוביץ'רוז סרברואירה שחורי (בורנשטין)
גיא גמליאלימשה מוישיק יניברויטל עוזרי (גוזלן)דוד שחורי
מרי גץיוסק'ה יוסף יריבגדעון שיעיהו עזראצבי שחק
אהרון כהןאילנה עשתיובל שלום שטרן
איתמר גרומרים אסתר כהןגבי גבריאל פדהצוררם שי
סימה גרימברגאפרת כהן רביבייהודה פוגלשוש שיקה
הייזל חיה שמחה גרינבלטאברהם אריה כהנאפאולינה פוהורילסיחיאל חיליק שמיר
ג'ני גרינברג (בנסל)יעקב קובי כפיררחיל פוזדניקוב11הנס שפר
מיני גרמוןאסף כץגניה פורמן (פורמן)אלי שק
נמרוד גרשוניגיא כץדר' קלרה פיימןאליהו שרר


Pages: 1