BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kohav Yair Cemetery

Burial Records

רבקהעילי דגןרנה לביאויכנה פלוטקין מנדלביץ'
מאיר אוסלנדרעילי דגןבת ציון ציונה לדיזינסקייעקב פנטול
מירלה אזיהעילי דגןאהובה לוי (גלעדי)עדה פנטול (רוזן)
אלה אידה אינהורן (ליברמן)אברהם דניאלאלקנה לויטאברהם אבי יוסף פפירוביץ'
מאיר אלבאזרועי דרוראהרון לוקסנבורגזאבה פרוש (לאופמן)
אלזה אלבז (כץ)גליה דרורי (אברמסון)רועי לייפרעמוס פרידברג
דוד אלוןנתן אליקים דרוריתומיה לייפר-בן חייםמימי פרידלנדר (איזביצקי)
נעמי אלוןחמדה הוכמןגרגורי לייקיןאברהם דב הכהן פרידמן
סמיון אלטמןזיליג הימלברנדדורית ליכטנשטרןאברהם דב הכהן פרידמן
צבי צביקה קורט אליאסעמוס הירשיונית ליניאלחגית גיגי פרידמן
פאולינה אלקיןאיתי העליוןערד יהודה ליניאלמינה פרידמן (הרטנשטיין)
אורי אמיראוה הרטנרשקד מאירימשה פרייזלר
אורי אמיראלק הרטנרגדי מזורואלרי פרייסמן
אורי אמיראלק הרטנרגדי מזוריאיציק פרנס
חיה אן אפלטוןרוזה הרטנשטייןנח אפרים מילגרםגבי פרץ
חיה אן אפלטוןמרייט מרג'ט הרצוג (מרמלשטיין)זאב מילשטייןגבי פרץ
חיים אפרתורד וברמן (ניר)נתנאל מימוןפרלה צ'גוריאנסקי
אריה אפשטייןדוד וולפסוןהוגו דניאל מלמודג'ודי צברי
יהודית שפרה אפשטייןגיטה וחולדר (הולצהנדלר)רב'ט גלעד ממןחיים צוק
אייל ארבלמלכה ויינשטיין (ברגשטיין)אדלינה מנדלנדב צוק
שלמה ארוךמרדכי מוטי ויינשטייןאהרון מנדלביץ'מירי צנקל
בן ציון אשכנזיגבריאל וייסמוריאל מסינגבלהה צעדה
קורינה אשכנזידב דובי וינרמאיר מעוזמרינה קגן
רפי אשכנזימנדי מנחם ויסלרקלמן מצקיןציונה קוממי
רוזה באבינינה ויסלרחדוה מרגליתיצחק צחי קושניר
יוחנן בהלוליעל וקניןיוסף מרגליתמרגרט קיווי
אריה בוקראליאס אלי זבולוןראובן מרטוןשיינדליה קייסרמן
טובה בוקר (לנדוור)סימה זהרראובן מרטוןדינה קליימן
אמריק בורגרמיכל זוהראנט קליין
טינלה בורגר (בלנק)רגינה זולוטריובמריה נבטובאסתר קלימן
אבנר בורנשטייןיעקב זליג גרמוןדני נגבבוריס קמחין
גבי בורשטייןיעקב בני זנדמןראובן קנובל
דני בירןטטאינה זסלבסקישמואל סמו נירראובן קנובל
משה בלהוסקיד'ר מרים זקצרויליאם ביל נירנברגרשושנה קנובל
נמרוד אביגדור במיאהרון חוטרקרן סהרחנה קפה (פנסטר)
יצחק בן עטראהרון חוטררובי סוסמןמאיר קצ'רגינסקי
קרן אור בן עטררחל חוטריעקב דב סטנדרדן קריב
דפי בנצוראליהו חנניהשיינא סטנדרישע שייקה רביד
גיטה ברגראורית חסיד (יונגמן)ליאון סטצקביץמילגרם רוברטה
שלום מינו ברדהיהונתן טולמןלאה סיבוניאורנת רוכמן (יחיאל)
ד'ר דדי דוד בריקשילה טולמןיענקלה סיוןרוברט רופא
שאולי ברשאלברט טליאסבני סינואניסגן אורן רותם
משה גולדברגפרלה טליאס (מרג'אן)ברוך סינואניאיטה רחל רטנר
מייקל מאיר גולדינגז'אנה טפליצקימרק סלויןפאניה רסקין
פניה גולדמוישראל יברוביץיעקב סלעמאיה רפאל
קלרה גולדנברגרבקה יברוביץזליק סנדזולברוך שבנוב
קלרה גולדנברגשרה יוזוק (ברלין)לודמילה ליליה סנדלראליהו אלי שוחט
רפי גילשמעון יונספולינה סנדלרמאירה שוחט
קלרה גלוזמןמשה מישה ילוביץ'רוז סרברואירה שחורי (בורנשטין)
רונן גלעדמשה מוישיק יניברויטל עוזרי (גוזלן)דוד שחורי
גיא גמליאלייוסק'ה יוסף יריבגדעון שיעיהו עזראצבי שחק
מרי גץמרים אסתר כהןאילנה עשתרם שי
אפרת כהן רביביגבי גבריאל פדהצוריחיאל חיליק שמיר
איתמר גרואברהם אריה כהנאיהודה פוגלהנס שפר
סימה גרימברגיעקב קובי כפירפאולינה פוהורילסאלי שק
הייזל חיה שמחה גרינבלטאסף כץגניה פורמן (פורמן)אליהו שרר
ג'ני גרינברג (בנסל)גיא כץדר' קלרה פיימןאלון תבור
מיני גרמוןאריה לב ארינאוה פילוסוף
נמרוד גרשונינתן לביאחנה אנה פלוטקין


Pages: 1