BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Kfar Yona Cemetery

Burial Records

אביאירנה צ'יבי גלברטלולו יצחקיוסף שייח עטייה
אברהםיעקב אשה גלברטרחל מרשלה יצחק (ביתאן)מאחו עטייה (רובין)
אורינחמה גלזנרשמחה יצחקמסעודה עטייה
אליהוצבי הרמן גלזנריהודה יצחקימרגנה עטייה (מכלוף)
אסתרדבורה גלכמןמלכה אסתר יצחקיראסיי עטייה
גורג'יהיצחק גלםמשה יצחקינתן עידן
דניאלשלום גמליאלמשה יצחקיפולט עייש
זהבהנסריה גנהקמר יצחקיישראל עירוב
חונצ'ה (דוד)נסריה גנהקמר יצחקיאשר עמאר
יואלאסתר גניששרה יצחקיפנינה עמאר
ימיןבנימין גנישמשה יצחקיאןשלמה עמאר
לאהמשה גניששוקי יהושע ירדרפאל עמירה
מסעודהרחל גנקיןאליהו ירושלמיכרמלה עמר
מריםבכור געאןיוסף ירקונינרקיס עמרוסי
משהמרים גראדרבקה ירקונירחל ערביה עמרוסי
נזררמאיר גרביסעדיה אפרים ישכרשמעון עמרוסי
סלמןסאסי גרבימרים יששכרמכלוף עצמון
עזיזהביבאלה גרבנגיאשר כאנםג'ק ערד
פרחהשלה גרבנגיאהרון כהןליהו פאלד
פרחהנעמי אגנס Naomi Agnes גרדינר Gardinerאהרון כהןמוכאי חדידי פדלון
פרחהגיזל גיטל גרהרדטר' אהרן כהןסטורי פדלון (ממון)
רבקה (אליה)שמעיהו גרהרדטאלי כהןאברהם פדר
רחמיםאליהו גריבהאסתר כהןחיה שרה פדר
שאולברוך פנחס גריבהאסתר כהןמנשה פואד
שושנהאמיליה מרים גרידישאסתריה כהןיהודה פוגל
שיכהיעקב גרידישביה כהןאהרן פוינרו
שרהמסעודה גרידישדוד כהןברכה פוינרו
תחלהיהודה גריהחיים כהןמשה פוינרו
מרוורייוסף גריןטוטי כהןסופיה פולסון
מרדכי Mordejay Belicha בלישהמרים גריןיהודה כהןאירן פולק
אליעזר אבואריה גרינברגיונה כהןמנדל פולק
יעקב אבומנדל גרינברגיונה כהןמרים פולק
ששה אבו וורקנךפאני גרינברג (אטלינגר)יעקב כהןמשה פולק
גדעון אבוהיברוך גריסרומאיר כהןמשה מנחם פולק
ציונה אביטןרבקה גריסרומלכה גרטה כהןרודולפינה פולק
וסינה אביסידוןיהושע אוסיאס גרמןמסעודה כהןמסיה פורטנוי
משה מוריס אביסידוןרשלה רחל גרמןמרים כהן (הטאב)משה פורטנוי
פריחה אביסידוןאוה גרצ'יקובמשה כהןחביב פוריאן
שלמה אביסידוןהרי אלי גרשמשה כהןשמסי פוריאן
אלברט אברהם אבישייוסף גרשוןנינט כהןאנה פיאטיגורסקי
יצחק גרשקוביץנסים כהןאברהם אלברט פיזנטה
אליעזר אלק אבנירחל גרשקוביץנסים כהןלאה פייגלמן
שרה שריקו האופט אבניאלון ג׳רדנופאולה פייר גרשביין אטי
משה אברבנליצחק חיים דאינעימה כהןאברהם פילה
אלברט אברהםגודה דבוריןעובדיה עזרא כהןדניס מרגרט פיליפ
דניאל אברהםזאב דבוריןפרטונה כהן (סמילה)גינדה פינקלשטיין
יעקב אברהםאליהו שיוה דבושפריץ כהןפולינה פישיץ
יצחק אברהםחואתו דבשפריץ כהןאברהם אליעזר פישלוביץ
כונצה אברהם שובהחואתו דבשקלימן כהןגניה פישמן
וולף Valerio אברמוביץיעקובה ין דיוונבודה דה ברויכדרג'ינה כהןלאה פישמן
פיליפ אברמוביץמברכה דהמןרחל כהןמשה פישמן
יונה יונס אגדיאירית דואנישמעון כהןיהודית פישר
עליזה אגימןארון דואנישמעון כהןיהודית פישר
יצחק אגמוןהרצל דואניבאתי כהן מואתומשה פישר
מזל טוב אדטיןמיסה דואניאברהם כהן קפלןחביב פלדמן
ימין אדריעמוס דואנישהין כהניםמנחם פלדמן
יוסף אדתיןרחל דואנייצחק פלדשטיין
אהרון אהרוןאברהם דודחיים כורלנדרוזה פלדשטיין
איציק אידל אהרןאלי דודאמיליה כחלון
משה אהרןדוד דודבנימין כחלוןדוד פלח
גוליטה אוזןיוסף דודדוד כחלוןסלטנה פלח (גוילי)
דינה אוזןמאיר ישראל דודחואתו כחלוןרות פלח (ג'רבי)
חי אוזןמיכאל דודכירייה כחלוןשלמה חיים פלינט
ישראל אוזןסביחה בת שבע דודמזל כחלון (מכלוף)בוריס פלקוביץ
רבקה אוזןפרחה דודמסעודה כחלוןגניה פלקוביץ
צפורה אולגה (דויטש)צ'חלה דודמשה כחלוןעליזה פלקסר
אליהו אוליצ'חלה דודג'רבי כלילונעמן פנחס
יוסף אוליאלקטי דודג'רבי כלילוגליה פראג'י
מיכאל אומנסקיקלרה דודיצחק כלפהגרג'יה פרג'
יצחק איצה אוסנברגשושנה דודנג'מה כלפהמהמני פריג (בריס)
פרניה אוסנברגמלכה דולרזניפטריק כלפהמלכה פריד (גרבנגי)
יוסי קרני אוקסהורןמשה דונטידוד כלפוןאדוארד פרידלנד
אברהם אורםרגינה אסתר דונטיליזה כלפוןיעקב פרידלר
לאה אורםריימונד ניסים דונטיליזה כלפוןלאה פרידלר
קרל אורןריימונד ניסים דונטיממוס כלפוןציפורה פרידלר
שרה אורןדב דוריןממוס כלפוןאברהם פרידמן
אמיל מימון אזולאיבן-עמי דיבוןרחל כלפוןרחל פרידמן
בן ציון בנצי אזולאייצחק דייןשלום כלפוןדבורה פרידפרטיג (בוחניק)
יהונתן אזולאימרי דייןשמעון כלפוןנחום פרידקובסקי
יוסף (יוסי וחצי) אזולאיניסים דייןיוסף כמיסהולדימיר זאב פריוויס
לוסי דג'והר אזולאירפאל דייןצבי צביקה כנעןלאה פרייברג
מסודי מזל אזולאי (גוזלן)גורגיה דללאיטה כץסוניה פריימן
משה אזולאייוסף דללאלימלך כץרפאל פריינטה
קמילה אזולאיחיה דנהאליעזר כץאברהם פרינטה
שלמה שלום אזולאיצ'חלה דנהאסתר כץ (זיסל)לאה פרינטה
דינה אטיאסשמואל דנהאריה כץפרלה פרינטה
רפאל חיים אטיאסברקו כץפרלה מתתיה פרינטה
אבי (יעיש) אטלןיונה דניאלחנה כץאפרים פריץ פרייליך
צרנה אטלסיוסף דניאלחנה כץ (פייברגר)אסתר פרלוב
יורי איגולקיןנסים דניאלייורם כץגריגורי פרלוב
אלקה אידהתמר דניאלייפה כץיוסף פרלמן
ניטלה אידלמןאסרסש דסלהרוזה כץהיינריך פרנקל
חיה איזלראידה דעדושגל כרמיצילה פרסמן - קופרמן
רינה איזקגיטה דעדושרחמה כרמיחיים פרסקו דגרלי
משה איטחנסים דעדושיצחק לבלונה פרסקו דגרלי
מקס אייזנשטטשלמה דעדושרחל לביא (חכמון)חסבה פרסתאי
משה אייזנשטטג'ולייט דקלרינה לביאאסתר פרץ
אסתר איילישראל דרימברגרפאל לביאדוד חיים פרץ
חיים איילרוזה דרימברגהדסה הדי לביא כהןימין פרץ
חיים איילגנאדי דרנובסקיסברי צבי לביא כהןמומי מימון פרץ
יוסף איילפורטונה דרעידוד לגזיאלמסעוד פרץ
קורין איילרחל הבריליזה לגזיאל (גואטה)ניסים פרץ
אולגה איינהורןדוד הובררפאל לגזיאלפרחה פרץ
לוי איינהורןנחמיה הוברראובן לגזיילישראל פשבורסקי
מרים איינצוויגאדית אסתר הולינגרסעיד לגזילפייגה פשבורסקי
מטילדה איליהוילי זאב הולינגרבירייה להמיישאפרים פשקין
יצחק אילני בומצויגבנימין הולנדרסולטנה לוזסימה צ'גוריאנסקי
משה אינצוויגחיה בז'י הולנדר (רוט)עליזה לוזוןבסיה צ'ובוטרו
שולמן איסיימטילדה הורוביץעליזה לוזוןגולדה צ'ודוק
אברהם איסקנדריוןאפרים הורןאברהם לויברנרד צ'יחוטה (דב)
אריה איצקוביץברכה ברטה הורן (כץ)דוד לוי
חיה איצקוביץ (חיים)חיה היללמחבובי לוישרה צ'מה
שלום איצקוביץהכהן מאיר הכהןפרופסור מסעוד לויחנה צ'רצ'ה
יצחק איש-שלוםיוסף חיים הלוירבקה לוייהודה צ'רצ'ה
מרים איש-שלוםיוסף חיים הלוירחל לוישאול צאלח
מרים אל חנן (גלם)הלוי נחום הלוישושנה לויונושה צבאבא
ניסן אלאסודהסביתה הלוייוסף לויןורד צבאבא
טובה מזל אלבג צביפרחה הלוילאה לוין (רובנציק)רחל צבאבא
אברהם אלברט אלבועובדיה הללאברהם לוינזוןשלמה צבאבא
אלגרה אלבורחל הללמאיר לונדוןניסים צבאג
יוסי אלברגשולמית הללרוזה לונדוןמאיר צדיק
אליעזר אלברטשושנה הללמשה לוקסרחל צולו
אליה אלגאזר (בן חיים)מרדכי הללויהגודל לוקץבלה צוקר (נודלמן)
אריה לאון אלדרורשריתה הנדליקטרינה לוקצ'בסקירחל צור - מגן
סלם אלולדרחמים הראליפניה לוקשבסקייוסף צור מגן
זריפה אלוםאליהו הרוניאנטה לזרוביץרחל צור מגן
רומן אלטגאוזכוכב הרונילוקץ חיה ליבהסופי צורדאקר
אברהם אלטשולרחיה אנה הריסוןיעקב ליבוביץבנימין צורדקר
עליזה אליאנסד'ר שמיל פרד הריסוןרבקה ליבוביץשמעון ציבולה
יעקב אליאסחיים הרשקובסיה ליברמןהירש ציובוטריו
אליהו אליהישראל הרשקוגינדה ליברמןגורגיה ציון
אסתר אליהמנשה הרשקויוסף ליברמןאלה ציפריס
ברוריה אליהפרלה הרשקורימה ליברמןרבקה ציפריס
מיכאל אליהאסתר הרשקוביץרסיה ליברמןרבקה ציפריס
מיסה אליהיוסף הרשקוביץדניאל לידנישלמה ציפריס
מיסה אליהרלו הרשרוביץרייזל ליזרוביץ (דוד)שלמה ציפריס
מרדכי אליהמסעודה ואניים (פרניג)ינטה לייב (קפלן)בנימין צמח
שמעון אליהיצחק ואתורימנחם לייבשאול צמח
אברהם אברהם אליהופרידה לייבדורה צרבייב
אהרון אליהואינסה וודובוזשלמה יהודה לייבבייה צרור
אליהו אליהונחום וודובוזאברהם לייזרוביץזאכי יצחק צרור
בלהה אליהויהודה לייב ווייסדוד ליכטיגשטייןיוסף צרור
חיים אליהוברקו נחום וולףחיה ליכטיגשטייןעזיזה צרור
מזל אליהויעקב שלום וולףמאיר ליכטנטלעמוס צרור
צפורה אליהורשלה וולףאפרים פישל ליליאןמיכאל צרקובר
רחל אליהושמואל סמי וולפשטייןיוסף ליליאןרוזה רוזליה צרקובר
רחמה אליהוליוצמילה וורונצובלובה ליליאןסימיון סרול קאליכמן
שאול אליהוזולה וזאןדורה סימה לינדרשיינדל קאליכמן
שרה אליהואליהו וחדיסטרול לינדרפייגה קאן (יעקובסון)
נאווה אלימוריצחק וטורייואל ליצוריפה חיה קדוש
נאווה אלימורפייגה ויזלמןמיטל לירןאריה קדישאי
נאווה אלימוראנצ'ל ויימןירוחם לםאריה קדישאי
רינה אלימלךסוזנה ויימן (טישקביץ')עוזי לץרבקה רגינה קדישאי
בנימין אליעזראנה וייסססיה לקצנטינירבקה רגינה קדישאי
אנדרי דדה אלישעישראל וייסמןנעמי לקרלודמילה קובליוב בויוקנסקי
איטנט אלמומוריס וייסמןסטרול אברהם לררברוך קוז'וקרו
אורי (הנרי) אלמשלימיכאל וייסמןפרידה לרריוסף קוזי
לינדה אלמשלי (פלח)פאינה וייסמןשלום לררשלמה קוזלובסקי
דוד דודו אלנקוהבטי וייסמן שוורץתורכיה מאגרובוריס קוזנידוב
אליהו אלפרבטי וייסמן שוורץברק מאיראנה קוזניצוב
אליהו אלפרדבלנקה וילהייםחביבה מאיריהודה קוחן
רחל אלפרדוילי משה וילהייםאיליה מאירסוןשרה קוחן
בנימין אלקוביאמנון וילנצ'קאסתיריה מאלאללאסתר קויטנר
ירדנה אמריוסף וינוגרדסקייעקב מברוביץיעקב קויטנר
יעקב אנגליפים וינטמןליביב מבריביץמלבינה קויפמן (ברוכיס)
שרה אנגלעגיב ויסהמרים מדמונימרגריטה קוך
בתיה אנגרטאברהם וישניבצקיטקלה מוגסשמואל קוך
ישראל אנצילוביץליובוב וישניבצקייקבה מוגס בלצ'ושמעון קומפל
פייגה אנצלוביץשלום Shalom וישניה Wishniaשלום מוגרבימשה קון
יבגניה אסאילובוירסביה ולטראסתר מוגרדי (עטיה)וולף זאב קופמן
דב ולצמןזכריה מוגרדישרה קופמן
שלום אסרףשרה ולצמןבן ציון מודיןאברהם קופפרשטיך
שלמה אעליוןיוסף ונונושרה מויססקויעקב יאנקל קופרמן
זכריה אפטרריקה ונונולילה מוכתכבהראובן קוץ
טווס אקבליגינה ונטורהרוני מוכתרריבה קוץ
עזרא אקבלייוסף ונטורהמלסה מולושולמית קורי
מוריס ונטורהמיכאל מוסייבשושנה שושי קורי
איטה אקסלרוראיבון ונציהטובה מוסקוביץצילה קוריס
משה דוד אקרמרדכי וסרמןמרקו מוסקוביץזלדה קושניר
אליהו ארביבמלכה וקסלמןפולינה מורדוכוביץ'חיים קזז
חואתו ארביבמלכה וקסלרר' אידה משה מושקוביץעליזה כדון קזז
יגאל ארביבשמשון עובדיה ורדיאלבר מזיןסידוניה קיבא
מרג'נה ארביב (יהמן)ד״ר שמשון שימי ורודברכה חי מזריאלמכלוף קלאפו
משה ארביבסיוה ורנינישושנה שוקת מחבוביארמין קליין
משה ארביבטומס חיים ורקוניאדלה מחלבמנחם דב קליינמן
ציון ארביבמזל ושדיאליה נעים מחלבלייב קליכשטיין
שרה ארביבמזל ושדימרים מחפורהלאה קליכשטין
שרה ארביבנורה ותורירוג'ה חמוש מטודיאהרון קלינמן
שלמה ארוךשושן ז'אקאסתר מייאראאידה קלמנקובה
איטה ארליךורד טביב זאדהאשר מייאראיצחק איזידור קסלר
משה ארליךיעקב זאוברמןחנה מיכאלסוזן קסלר (מרלי)
מרים ארציאלישרה זאוברמןששון מיכאלמינדל קפל (לדרמן)
יוסף יוסי אשכנזידוד זאסלאווסקידן מילראברהם קפלן כהן
משה מואיז אשכנזיויקטור צורי זאקזהבה מילרדינה קצב
קיטי אשכנזיכלפו זאק זאקיעקב מילרציון קצב
שולמית אשכנזידורה זאקזאק (כהן)מאיר מילררונית קצף
שלום אשכנזייעקב זדהבוריס מילשטייןחיה קקון (ג'רבי)
ציון אשריהודה זהרבוריס מילשטייןמישל מאיר קקון
שלמה סלח אשררבקה זהרואסי מימון (ברדה)סעדיה קרואני
פלה ריגינה באטיכה (ששון)דני זוהרויקטור מימוןברכה קרויטורו
שמואל בביליאןרבקה זוזלחיים מימוןברכה קרויטורו
צלחה בבלישלמה זוזלטוני מימוןחיה קרויטורו
רהמה בבליאליעזר זוניסכלפו מימוןיוסף קרויטורו
יהודה בבליאןשרה סוניה זוניסכלפו מימוןנילי קרויניש
רימה בבליאןמרים זיבילאה מימוןפייבל קרויניש
שרה בבליאןאליהו זיגדוןמיסה מימוןמריה קרח
טורקו בגרוןלאורה זיגדון (ברדה)מסעודה מימוןיוסף קריאף
עודד זיגדוןרחל מימוןמלכה קריב
גיטה בוארוןאברהם זיוזכאי ג'קי מיראןמלכה קריב
משה בוארוןטוניה פרומה זיולאה מיראן (יחזקאל)מריה רבקה קרסניצקי
נסריה בוארוןשרה סוניה זיוצאלח מיראןאשר ראובן
ציון בוארוןאלכס אגי זייפמןפייר פרידריך מישהחואתו ראובן
שמעון בוארוןחוסני זכאיאסתר מכלוןחנה ראובן (ורבי)
חנה בובליל (ארביב)משה זכאיאהרון מכלוףמרים ראובן
מאסו בובלילסימן-טוב זכאיאסתר סתורה מכלוףיוסף רביבו
בנימין בודגיעודד זכאיבכיר מכלוףהרב אליהו רבינא
ז'קו יעקב בוז'נסקירפאל זכאיבניאמן מכלוףבת-שבע רבינא
יוסף בוזיאשויליעובד זכיגבי גבריאל מכלוףשלמה רבינא
ואסי לביא בוחניקלייב זליאפיןזולה מכלוףשרה רבינא
לאה בוחניקיהודה זיו זליקוביץיוסף מכלוףסופיה רבניוביץ
משה בוחניקמסעודה זלכהיצחק מכלוףארנה רדו
קאלי בוחתכוהיואב זסקיצחק מכלוףהוגו רדו
אלטר שמעיה בוטנרולב זץכורינה מכלוףרחום רואני
רחל בוטנרופייר זבולון זרביבמיסה מכלוףחיים מני רובין
קוקה בוכניקאברהם זרימרג'נה מכלוף (ברנם)יוסף רובין
כמיסה בוכריץמרדכי זרימשה מכלוףמיסה רובין
ארקדי בולונובגרציה חאסןר' נסים מכלוףפורטונה רובין
דיאנה בולונובאסתר חג'אג'סולטנה מכלוף (סעאדה)
רוזה בוליצניקמשה חג'גפורטונה מכלוף (גרבי)ציון רובין
גרשון בוריס בולמנפלדנסריה חג'ג (ולם)רחל מכלוף (זנזורי)ציון רובין
אברהם יעקב בומצויגקולט רחל חג'גרמו מכלוף (עמירה)רובינה רובין
אברהם יעקב בומצויגדב רמו חג'ג'שושנה מכלוףרזלה רובין
פנינה בומצויגיוסף חג'ג'גרשון גרי מלאכירזלה רובין
ולדימיר בוסלמיסה חג'ג'מרים מרילה מלדמן (רוטנברג)רחמים רובין
כלימו בוקרעססיל חג'ג'חנה נינט מלולאיסק רובינסקי
סעיד בוקרעססיל חג'ג'מאיר מלךבלה רובלסקי
שמעון בורבעעטיה חג'ג'מתתיהו מלךאיטה רוגטקה
משה יעקב בורנשטייןפרגי חג'ג'פייגה מלךמשה רוגטקה
יעקב בטתרגינה חג'ג' (שלג)שרלוטה מלךדבורה רוגינסקי
אריה לאון ביבררחל חלו חג'ג'זהר מלכידן רווה
אריה לאון ביברמיסה חג'ג' לגאלימרדכי מלכיאברהם רוזיצ׳נר
יטי יהודית ביברדוד חגאגמרדכי מלכיאלכסנדר שוריק רוזמן
יטי יהודית ביברכלפו חגאגשרה מלכימיכאל רוזמן
אברהם ביטוןליזה חגאגבלה מלכיןרעיסה רוזמן
מוריס ביטוןשלום חגאג'אספאו יעקב מלקמודב רוזמרין
שמעון ביטוןחביבה חגאיפרליקה מלשטייןמרים רוזמרין
זאב ביטמןמרדכי חגאני-בוחניקפרליקה מלשטייןאהרון רוזן
עדנה בייצרמשה חגגנטלה ממסטבלובאינה רוזנבליט
צבי בייצרחיים חדאדנטלה ממסטבלובאלכסנדר רוזנברג
שרה ביעלאקנינו חדדנחום מנדלביץאסתר רוזנברג
פרידה ביקרבקה חדד (נעים)רינה מנדלוביץאפרים רוזנברג
קלמן ביקעמרם חואתואפרים מנוסביץיוסף רוזנברג
אסמרש בירודניאל חזןלאה מנוסביץמשה יהודה רוזנברג
יהודה בית לחםמשה חייצחק מנוסוביץרנינה רוזנברג
דוד בכרמשה חימינד מנוסוביץשרה רוזנברג
מרי בכרמלכה חי אבישרה מנחםדוד רוזנטל
שושנה בכרמשה חי אבימוסה מנטיןשרה סלי רוזנטל
חיים בלאישיעקב חי יעקברב פריגה מנטיןשרה סלי רוזנטל
פרגי בלאישגדעון חי חיאביישי טוני מנטינהמורגיט רוזנפלד
קלר גמרה בלאיש (זוארי)נעמי חיאטרוזה מניסשרה רוזנצוויג
אברהם בלולוואסי חיוןשלמה מניסשמואל רוזנצווייג
חואתו בלולוחנינה חיוןאברהם מנצורעליזה רוט
יצחק בלולומרים חיון (בעזיז)מולה מנצפרויצחק רוטנברג
כמוס בלולויוסף רפאל חייםחביבה מנשהרחל רוטנברג
נזיאה בלולויעקב חייםפרחה מנשהינקו רוטנשטיין
גיזלה בלומנפלדישראל חייםציון מנשהמרדכי רוטשטיין
אברהם בלונדרפרג' חייםציון מנשהמרדכי רוטשטיין
נעמה בלורויון לביאדוד חיימוביץאברהם מסגישמרים רוטשטיין
סימה בלזרחנה חיימוביץיצחק מסיכהמרים רוטשטיין
צבי הרשקו בלזרטובה גיטה חיימוביץמיסה מסיכה (הליל)מרים רוטשטיין
אלכסנדר בלינובכרמלה חיימוביץ (מנדל)רגינה מסיכה (קריסי)מרים רוטשטיין
יעקב בלישהנטליה חיימוביץרינה מסיכהראיסה רויזמן
מסודי בלישהאליעזר חימוביץרינה מסיכהחנה רויטר
שלמה בלישהיעקב חכםשרה מסיכה (חיון)חיים רויף
שרה בלכמןיצחק חכםגמירה מסיקה (גלאם)פרידה רויף
אסתריא בן אדרתיום טוב חכמוןדוד דידו מסיקהויקטוריה רוכמן
יצחק בן אדרתיוסף חכמוןהר פרגי מסיקהחיים רוכמן
עופר בן ארבוןמנטינה חכמון (זבוש)חדריה מסיקהחואתו רומאני
שלמה סולמון בן ארבוןציון חכמוןמשה מסיקהחיים רומי
הלו בן ברוךרגינה חכמון (סעדה)עמוס מסיקהפרנסואן יהודית רונן
יעקב בן ברוךשאול חכמוןקלימן מסיקהנורית ויויאן ויוי רותם
עמרם ארמונד בן גיגישלום חכמוןהלומה מסיקה קטמןאסתר רחמים
עמרם ארמונד בן גיגייהונתן חכמיאסתר מססבת שבע רחמים
שמואל בן גיגייום טוב חלבציהשלמה מעודהדוד רחמים
ריטה בן דודממוס חלכון נישהרחמים מערפידינה רחמים
חיים בן דוראשר חלפוןג'וליט נונה מצאזהבה תהילה רחמים
דוד בן הרושברכאני ברוך חלפוןשלמה מוני מצאחנה רחמים
משה בן הרושלילו חלפוןחנה רחמים
מאיר בן חייןמיסה חלפון (עטייה)אלכסנדר מצהיעקב רחמים
לונה בן חמומשה חלפוןדב דובי מצליחלונצ'ה רחמים
ציון בן חמוסינה גרסילה חלפוןדב דובי מצליחנזה רחמים
יחיא בן יהודסמינה חלפוןציקי צבי מקוברעובדיה רחמים
יחיאל אלי בן יהודרג'ונה חלפוןיגרצו מקונןצ'באבא רחמים
פורטונה בן יהודרחל חלפון (חיון)יעקב מקמלשמואל רחמים
אסתר בן יעקברפאל חלפוןמשה יעקב מקמליוסף ריאחי
מרים בן עזראשושנה חלפוןמרים מרגובסקיבוריס רייטבורד
מזל טוב בן עמרםבת שבע שייבה חלפיןאידה מרדרדוד ריינשטיין
מיכאל בן עמרםזכיה חמואלטמן מרטאברהם רממי
רפאל מכלוף בן עמרםרחמים חמוזלמן אברהם מרמלשטייןאסתר רן (פיליס)
יעקב Jacques בן עמרם Bermanמזל חמרהיפה שיינדל מרמלשטייןברצי דב רענני
אליהו בן שושןמשה חמרהאהרן מרסיאלון רפ
לילך בן שמואל (אלעזר)רפאל חמרהגדז פרנסיס מרקיטי רפאילוביץ
רמי בן-ארבוןעמית אליהו חןמינצה מרקוסלמה רוז'ה רחמים רפאל
קמרה בן-דנוןשיינדל חנהשחורה צ'רנה מרקורבקה רפאל
סימה בן-חמוגריב חנוכהפירושקה מרקוביץגדליה רפיאלוביץ
יהודית בן-לוידניאל חנוכהמרקו מרדכי מרקוםשאול
חיים בן-עזראזלמן נאג'י חנוכהטוני מרקוסברוך שאול
סמרה בנהמרדכי חנוכהיעקב מרקוסחנה חנס שאול
מאיר בנימיןעוזי חנוכהסופיה מרקוסיצחק שאול
פריד בנימיןשבח חנוכהאלכסנדר מרקוס Marcusמנשה שאול
רוזי בנימיןשמשון חנוכהברטה Berta מרקוס Marcusנרקיס שאול
אלישע בנימין דולרזנינסים חנונההילדה פיגא משא
חנינה בסידןלבנה חניהבנימין בינה משהפירוזה שאול
מרדכי בסידןשמעון חניהדוד משהפרחה שאול
פולה בסיחיסגחלה חניניהרצל משהצדיק שאול
נאג'י בעוןלידיה חסאןיוסף משה
ויקטוריה טויה בצוןמינה חסאןמלכה משהשלמה שאול
נסים בקחממוס חסאןנעמה משהשרה שאול
משה בקרסמינה חסאן (ברגיג)סימונה משהשרה שאול
דבורה בררפאל חסאןפרי משהקשור שאיאן פקר
דוד בראליהו חסוןחיים ויקטור משולםרחל שאלתיאל
ידידיה בר-אוןלאה חסוןיצחק יחזקאל מתלוןיואב דוב שבטה
מרדכי בר-אוןניצה מיסה חסון (כהן)שמואל נאודי רולנרדוד שדה
משה בראוןעודי אשר חסוןאוה בלומה נאנאשימרדכי שו'ביט
רוני בראוןעופר חסוןלאה נגר חקנזריאלכסנדר לדיסלאו לצי שואר
רוני בראוןאלי חסןיעקב נודלמןוילהלמינה וילמה שואר
יצחק בראונשטייןאסתר חסן (גויטע)דוד נוניגפרחיה שוב
רוזיקה בראונשטייןגבריאל חסןחנה גיטל נוניגאהרון שובה
אלפונסו בראנץנסריה חסןניסן נזדרג'ורג'יה שובה
אסתר בראנץ (רחום)רפאל חסןדוד נחאיסיגורגיה שובה
בכור ברוך בראנץבכור חסן לקיאנדיכתון חנה נחמיהורדה שובה
שלום בראנץזיוה זייאר חקנזריציון נחמיהנאג'י אברהם שובה
רפאל ברגיגמאיר חקנזריחדוה נחמנישמעון סימנה שובה
אברהם ברגרמרדכי מוטי חקנזרישמואל נחמניחיים שוומר
אמדה ברגרמשה חקנזרישלמה ניאגוטוני טובה שוומר
חיים ברגרנאזה חקנזריחנה נימניאיידל חיה שוורץ
חליה ברגר (לרר)עמנואל חקנזריראובן נימנידב בוריס שוורץ
פולה ברגרמאריצו משה חרםאפרים ניסןיצחק דוד שוורץ
רחל ברגרכהן יאיר חיים חרמון הכהןישראל ניסןלאה ילנה שוורץ
אברהם ברדהסופיקה חרסמזלה ניסןנתן שוורץ
אברהם ברדהלאה חשאימיכאל ניסןפרויקה פרידריך שוורץ
אלי ויליאם ברדהאביטה טאקלרסעדיה ניסןצ'רנה שוורץ
אסתר ברדהאברהם טבעעובדיה אברהם ניסןמיכאל שוחט
בריה ברדהשלום טווילעזיזה ניסןמתנה צלחה שוחט
יסמינה סוזן ברדהחיים טויטוצדיק ניסןחלאו שולן
לילה איבון ברדהקמרה טויטוראובן ניסןאברהם שועה
מוריס ברדהיוסף Yves טויטו Touitouרוחמה ניסןג'וליה שועה
מיסה ברדה (גוילי)זיזה טוילכלפו נמניורידה שועה
מיסה ברדה (רובין)שלמה טולדויונה נסיםיהודה שועה
פליקס ברדהבלה טולצ'ינסקיאברהם נעיםמרים שועה
יחזקאל ברהוםאברהם טולצינסקיאליהו נעיםמשה שועל
מוזלי ברהוםאהרון טורקזרודה נעים (פדלון)רושה שועל
סניורה אסתר ברהוםמניה טורקטומה נעיםדניאל שוראקי
צלחה ברהוםבנימין טיגלמןליזה נעיםאברהם שורץ
עדנה ברודישלמה טייארליזה נעיםישראל אריה שורץ
חיה ברוךשמעון טייארמוסה נעיםשרה שורץ
מאיר ברוךסרגי טיקטיןניסים נעיםשרה לאה שורץ
רחל ברוךדורה טיקטין שטורמןעמוס נעיםשמחה שושן
ישראל ברוןאברהם טישלררבקה נעיםאסתר שחר
מיכאל מיקי ברוןטוני טישלררחמים נעיםדוד שחר
מנחם ברוןלב טלמןשמעון חיים נעיםמעיין שחר
שמעון אפרים ברוןאלישע טנאברכוסה ברכה שרה נעמןמרדכי מוסלי שחר
הרש ברוקנרהלנה טסלרהלומה חיים נעמןעקיבא שחר
נסטסיה ברוקנרהלנה טסלררחל נעמןפנחס שחר
גניה ברז (סלוברינה)שמעון טסלרשושנה נעמןששון שחר
בן ציון ברזילישמעון טסלרהרברט גוטסמן נפתלי הרץאברהם שחר מוסלי הלוי
ברכה ברזני (כץ)שרה רבקה טסלרגרגיס נתןפאולינה שטיין
יעקב ברזניאנה טסקרלילה סאיגהכהן זאב שטיינוורצל
ירדנה ברזני (חדד)יוסף טסקרמשה סאיגלאה שטיינוורצל (ביטמן)
איגור ברזרניסים סאיגאופירה שטיינפלד
פירה ברזרמרים טקסראפרים סאלי וקניןדוד שטיינפלד
בוטביקה ברכאנישבתאי טקסרמרגלית סאלםבילה שטפר
מרקו ברלבדידר טרבולסיחיים סאסיזהרה שטרית
צ'ילה ברלמרגו מרגושה טרבולסייעקב סאסייעקב שטרית
רבי חיים ברנסיעקב טרביטשיעקב סאסינחמן שטרן
מאיר ברנסמרים טרביטשלאומה סאסי (בודרם)רבקה שטרן
נחום ברנסדינה טרנרלאה סברידר' סימון שיילובסקי
אליהו מאיר ברנעצבי טרנרמשה מנדל סגלאדוארד שיין
ברוך ברעםדוד יאירפני סגלליובוב שיין
חנה ברעםורדה יאירלוסיה לובוב סואןזאב שיכה
דונה ברקחואתו יאמיןראובן סואןהכהן יעקב שיכה
אלון ברק מכלוףאבואהרון יהודהגלעד יוסף סויסהרחל שיכה
איטה ברקוקוללש יהולשטיעיש סויסהאברהם שילן
מרדכי מוטל ברקוגוהר יונאיאברהם סולומוןהרצל שילן
בן-ציון ברקוביץיהודית סימה יונגרכרמלה קרולינה סולומוןסעידה שילן
יצחק ברקוביץמרטין יונגרמןלייבה סולומוןסעידה מסעודה שילן
רוזה רייזל ברקוביץרבקה יונגרמןראובן סולומוןרחמים שילן
מכלוף ברריחרבקה יונגרמןרשלה סולומוןכונשה שושנה שילן ראובן
שמוליק ברשקוביץאסתר יונהרחל סולומון נתזאסתר שימה
דבורה בשגבריאל יונהפרנק משה סולטאןשמואל שימה
ישראל בשןנעים יונהפרנק משה סולטאןנינט שיקלי
תפחה בת סמרהסרח יונהאזרזר סולנג' (בן הרוש)שארל שיקלי
יעקב ג'ורג'שמחה יונהבוריס סומנזיןשושנה שכטר
שלמה צ'רלס ג'ורנואלכסנדר יוסופובביה סופרשבתאי שלג
אברהם ג'מילאברהם יוסףיוסף סופרלאוניד שלוגר
כלאפו ג'נאחחתון יוסףכלימה סופר (חיון)גבריאל שלום
לאהומה ג'עאןיוסף יוסףעמוס סופרדנה שלום
שמעון ג'עאןרבקה יוסףשמעון מוני סופרחנם שלום
מרדכי ג'ראורחל יוסףולרי סטולרמןיוחנן שלום
מרים ג'רבישאול יוסףסלבה סטלינסקייעקב שלום
ישראל חסאן ג'רמוןשמחה יוסףמנחם סטמפלשבע שלום
יעקובידס אברהם ג'ורג' יורגןצפורה סטמפל (דרילמן)שלום שלום
מאיר מירו גאליאהרון יחזקאלרחל סייגחיים מאיר שלומוביץ
נורה רוזה גאליגבריאל יחזקאלשינדל סימוןעמנואל מנו שלומוביץ
יונה גאנחחיה יחזקאלאחום סימנדוייבצפורה פייגה שלומוביץ
יצחק גבאייום טוב יחזקאלשמחה סיניצ'רנה שלומוביץ וכמן
רגינה רג'ין גבאייוסף יחזקאלרחמים סיני חוסניאילון ראובן שלומי
יוסף גביזוןמזל גזלה יחזקאלעזוז סיקסיקנעמי אסתר שלומי
רבקה גביראלמרים יחזקאלרינה סיקסיקאילונה שלזינגר
יוסף גבריאלסולטנה יחזקאלנחום סירוטהרחל שלימוביץ
יצחק גבריאלסלמן יחזקאלאניגר מומי סלומוןהלוי יעל שלם
כדור כדורי גבריאלסרח יחזקאלאסתר סלומוןסברי סולמאן שלמה
נג'יה נגה גבריאלעזיז יחזקאלקלוד סלומון (זוארי)
גבריאל גבריאלישילת יחזקאלאספיר סלוצקיאליהו שם טוב
חנה גד'זשמואל סעיד יחזקאליבגניה סלוצקיגאילה ג'ילט שם טוב
דגניה גדג'שמחה יחזקאלנג'מה סלםגד שמואל
משה גדלי דליזוןשרה יחזקאלדברה סלמוןחואתו שמואל
יזזה גואטהאליהו יחזקאל מתלוןבילי סלעשרה שמואל
יצחק גואטהגורגיה יחזקאל מתלוןדני סלע (סלוצ'ק)שרה שמואלי
כמוס גואטהבלה יחימוביץ' (בוז'ורסקה)יוסף סלפסטוני שמיל
כמיסה גואטהבנימין יחימוביץ'כלכם סמואימשה שמע
מיסה גואטה (פלאח)בינה ילוזמשה סמוכישלמה שמע
נסריה גואטהבכור ימיןראנה סמוליאןדב שמעיה
פורטונה גואטהחואתו ימיןראובן סנאיחיים אריה שמעיה
ציון גואטהידידיה ימיןסרינה סעדהרבקה ביילא שמעיה
ציון גואטהמזלה ימיןעליזה סעדהאליהו שמש
יוסף גובזהמנטה ימיןמרסל סעדוןדוד שמש
איטה גוטמןסעידה ימיןמרכוס סקלדניקהזקן שמש
חיים גוטמןפורטונה ימיןגדעון סקלרקויקטוריה שמש (לוי)
הרברט גוטסמןרפאל ימיןשרה סקרחביבה שמש
בריה גוילישלום ימיןאשר סרגהחביבה שמש
זאב וולף גולדמןשלמה ימיןשרינה סרוסויכדורי שמש
יהודית גולדמןדורה ינאיאליהו סרוסינועם שמש
מרים גולדמן (ויניק)יוסף ינילובאסתר סרוסי (לביא)שרה שמש
איטה גולדשטיין (מילשטיין)ישראל ינילובבנימין סרוסייואב שני
יוסף גולנדפנינה פפה ינילוגזולה סרוסי (גבסו)לובוב שניידר
עמליה גולניאידל ינקוכיריה סרוסירחל שניידר
ז'אהה גורבונסשרה ינקומרים סרוסיאברהם שנלר
מחלב גורג'רחנה שרה ינקוביץציון סרוסימנוחה שנלר
לב גורפינקליצחק ינקוביץשלמה מבורך סרוסינאום שפוליאנסקי
גיטה גורשטייןמרדכי יעישפנחס סרוסי (בינידטו)דניאל שפונגין אוחנה
אדמונד גזאברהם יעקבלינדה סרורברכה שפינר
אודט גז (עטיה)גבאי יעקבמשה סרוריהודה שפירא
יוסף גזחביבה יעקביונה סרחיהודה שפירא
משה מוריס גזמשה יעקבעובדיה עבדללהלאה שפירא (זיגדון)
אלתר גיאסימה יעקבשלום עגיבלאה שפירא (זיגדון)
לאה גיטלמןשמואל יעקבזכי עובדתמרה שפירו
ברוך גיטמןשרה יעקבנועם עובדפרי שפירר
רוזה גיטמןאברהם יעקבסוןשי עובדמירון שפלסקי
יצחק גייפמןאברהם יעקבסוןחנה עובדיהפרסקוביה שפלסקי
דב גילרבקה יעקבסון (פיירשטיין)שאול עובדיהטרזה שפנר
שושנה גילרבקה יעקבסון (פיירשטיין)יוסף עזרשרה ולטה שפנר
חנה גינזבורגסיגלית יעקובי (שוימר)אברהם עזראבנימין שצצינסקי
יעקב גינזבורגסיגלית יעקובי (שוימר)אברהם עזראברכה שצצינסקי (זיסקינד)
יעקב גיצסבלה יעקובידיסבילהה עזריהאידה שקולניק
מריה גירפשאליעזר ליזר יעקובסוןחנה עזריהאשר שרון
גוהרה גלאםחנה יעקובסוןמרואדי עזריהיהודית שריג
דן גלאםמשה יפרחצדיק עזריהעזרא שריד
מירו מאיר גלאםאידה יצחקליזה עטיהעזרא שריד
נסים גלאםאליהו אליאס יצחקמאיר עטיהיוסף שרצר
רחל גלאםיעקב יצחקמזל עטיהצילה שרצר
רפאל גלאםיצחק יצחקרחמים עטיהציון תמם
מרים גלברישראל סטרול יצחקשאול עטיהנסים מאני תשובה
מאיר גלברגלולו יצחקחואטו עטייהשמעון תשובה


Pages: 1