BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: גן מחמד - בית קברות לחיות מחמד

Burial Records

אילהשרה גת (קינן)אסתר ליכטזון
דורוןעדנה דגןיעקב ליכטזוןטובה קוטר (כהן)
Joseph Louis יוסף לב Finck פינקריבה דגןבתיה קורי
Esther Marcus (Langsam)ארז דגנימטילדה קורי
Kurt Felix Marcusאנדרה דה פרינסטובה לינדן ( לסק)ניסן קורי
Franjo Perkovicאלכסנדר דה פריסיצחק ליפיןבנימין קורן
Herta Taylorאברהם דודוביץדבורה מורדוכוביץיוכבד קורן
Len H Taylorלאה דודוביץראובן מורדוכוביץרחל רוניה קורן (דריז)
ד'ר דפנה אביתרשמואל דורפמןדינה מייברגיעקב דוד ג'קי קינג
אסתר אבנתבן ציון דורפןנחום מיכאללאה לינה קינג
זאב אבנתשושנה דורפןמשה מיכאלישלמה אלימלך קינג
זאב אהרונובשמואל דורפןחנה קינן (אבלס)
יששכר אלטר אהרונובראובן שמחה מילכמןיוסף קינן
פרידה אהרונוביצחק האוזנברגדב מירוןרוזה שושנה קלבל
משה אוארבךהרמן יעקב הונזהזיוה מירון (גנני)שאול קלבל
רגינה אוארבך (קרל)עדנה מנדל הרמן (צחריאס)יובל מירוןחיים קמחי
משה איטוניןסטלה הרמן ?הינדה מירסקי (ביטנסקי)רות קמחי
רחל איטונין אפלאניטה הרצפלדמרדכי מירסקירחל קנדלר
יצחק אייזנראייבי אברהם הרשדוד קנוניץ'
עדה אייזנריחזקאל וויסחוה מלובינסקי (קנוניץ)צפורה קנוניץ' (בירנפלד)
רמה אירניאל (שובל)לאה וייס (כהן)משה אבא מלינוביץאבינועם קפלן
דוד איתיאלאולגה וינברגנחמה מלינוביץ (אדלשטיין)מירה קפלן
יוסף איתיאלקורט וינברגאבא אלברט מלרסנדר קפלן
רבקה איתיאלמרים יני וינס (לבנברג)אפרים אפי מלרמרדכי קצוביץ
אבי אלימורמשה הנס וינסשרה מלרסוניה קצוביץ
אסתר אפשטיין מנדלסוןאלנה ון-קליף (וינקלסברג)אברהם דוד מנדלסון
בנימין ארגמןעמוס ורדייצחק מנור מלינוביץ
פנינה ורמוס (סוקולובסקי)יצחק מנור מלינוביץבינה רובינשטיין
בטי ארליך (זיידמן)שלמה ורמוסעדה מנור מלינוביץ (בר און)משה רובינשטיין
רחל זורח טילמןדר' יוסי נויאגון רוזנבלט
חנה לב אשבלהנרי ישראל ניילנדאלזה רוזנבלט (בלון)
יעקב בולקיןחנה זנדרפדיה רוקמן
סוניה בונימוביץיצחק זרחוביץאברהם אברום סגלפרידה רוקמן
שלמה סיומה בונימוביץמרים זרחוביץ'שולה שלימה סגלמאיר ריזה
ברוריה ביהםיצחק חדשציון סולימן
פיליפ רפאל ביהםפרומה חדשתיפחה סולימןאייזיק רייזלר
לאה בייןשמעון טוכשנידרבלפור סימן-טובמרדכי רכלבסקי
רחל בירןחיה טוכשניידרשרה סימן-טוב (פילוסוף)ציונה רכלבסקי
אסף בליטצבי טופיולאלחנן סמיטעינת רכלבסקי אליהו
שושנה בלמן (הורביץ)מרים טורמשה סמיטז'נטה שדה
שמשון בלמןפני טנצמןצפורה סמיטמנחם שדה
משה בלנדרמוניקה יוחאייצחק מיכאל סניפליסקישמואל שושני
קלרה בן אדבה (דנון)צילה יונס חסקלברגמנור עדהעמי שחף
רפאל בן אדבהלואיז יוסףשריה ייה עופריעקב שטיינברג
מיכאל בן דודעדוורד גורדון יוסףנעים עזר
יצחק בן זאבחיה יורקביץיעקב פאקץ'שמואל שטרן
שושנה בן זאביצחק יורקביץדר' שמאי עמי פבזנראדית רחה שירר
נפתלי בן שלוםאיטה ינקוביץזאב בוב פוירשטייןדני שליי
משה ינקוביץזלדה פוקצ'אנשל שמולביץ
בן ציון פיינגולדהלה שמולביץ (לדרמן)
מיכאל יעקבהניה הדסה פיינגולדצפורה שמושקוביץ
יהודית ברגרקרול יעקובסוןיהודית Judith פינק Finckרפאל שמושקוביץ
טובה ברוקסרחל יעקובסוןפניה פינקלמןיעקב שמש
נתן ברוקסחיה ירון (פרידלר)שלמה פינקלמןנג'יה שמש
דורה בריקלמן ירוןפנחס פינקלשטיין
דן ארנסט בריחיה ישי (רדין)מיכאל פלדאסתר שפונגין
רותי בריעקיבא ישירפי רפאל פלמינגרדב בקה שפונגין
מנחם כהןלולה מרים פלמןיהודית שפיגל
מנוחה ברנעויקטוריה פרימית כהן בייקרמרדכי פלמן
אשר בשקיןעליזה כוהנןגרייס מרים פרגסון Fergusonאליעזר שפירא
מרים בשקיןד'ר שלמה פריץ כוהנןמוריס משה Morris Moses פרגסון Fergusonרבקה שפירא
משה גולדברגשושנה כוכבאמאיר פריאסתר שפר
שלמה כוכבא שטרנליבשיינדל פריאריה שפר
יוסי גור-אריהיהודה לאוץדב פרידמןברוך שפר
שושנה רוזה גור-אריהשרה לאורדוד פרידמןדורה שפר
קופל גורביןחנן לאור רודניצקיטובה-רכט פרידמןאהרן שרמר
אליהו גטניו וגתואליעזר לוישושנה פרידמן דאוברמרים שרמר (פרנקל)
אהרון (רוניק) גלעדישעיהו תהבלום
אסתר גלעדיאהרן לויןבתיה צובוטרועליזה תמיר (כהן)
ברוך גלעדי (גולוד)פרניה לויןשמעון צחריאסחיים תמיר ליפסקי
יהודית גפןיהודית לוינזוןקלרה צחריאס סגל
ישראל גפןמשה לוינזוןז'קלין ססיליה קאהן
אלכסנדר סנדר גרודנאיבתיה לזרובאסתר קוזלובסקי
יואל גרינברגצבי לזרוביעקב קוזלובסקי


Pages: 1