BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Nir David Cemetery

Burial Records

דןקלרה גרינלפדרבקה כץ מונטיאסדוד פליק
נחמהיוכבד יוכה דבורקיןבונקה דבורה כרמירחל פליק
זאב אברהמיירחמיאל דבורקיןיהודית כרמי (גרינבלום)רחל פליקצו לילה
שרה אברהמי (רוסטקר)ירחמיאל דבורקיןחיים פלמן
פירכי בנימין אוג'ניואברהם דודזוןמנחם כרמייהודה פפו
אלעזר אונגראסתר לאה דודזוןנורברט כרמיבולק בן-ציון פרי פדרבוש
צילה אונגרמלכה דודזוןגבריאל גבי כרמלמלכה פרי פדרבוש (רכטמן)
צילה אונגרמשולם דודזוןדינה דינקה לבבעמי פרי פררבוש
משה אייזנברגאסתר לאה דורזוןבתיה לבני (וולך)חיה פרלברג
עמנואל איינהורןנתן דותןמשה להביחזקאל פרלברג
חוה איכנולדנתן דותןאורי לוז לשצינסקייחזקאל חשק פרנקל
ישראל איכנולדנירה נשקה דריאנגלחוה לונדמלכה פרנקל
אברהם אלטמןאסתר דריסיגר שפיראהרשל לופואברי אברהם צ'סלר
לאה אלתרמן להבראובן הוכמןמלכה לופו גנץשמואל צ'סלר
מדלנה לנה אנדראוני וולטרהרחל פראנצוז הוכמןיהושע לוריאז'ניה זלדה צימרמן
יוסף אפרתיאסתר הורוביץ (פרמינגר)רחל לוריאיהודה צימרמן
פרידה אפרתי (רוזנר)צפורה הורוביץיעקב ישקה ליבנהאליעזר לוסיק צינברג
יעקב ארזינעמי היבשמןרותי ליבני (גלילי)הלה צינברג
יפה ארזיהכהן יוחאי הכהןמיכאל ליטבקאורנה צסלר
יצחק ארזיהכהן רותי הכהןזאב לילהמשה אברהם צפורי פייג
יצחק ארזיהכהן שלמה הכהןרבקה לינקובסקיז'נט קוהל (מאיר)
מיכל ארזיאבימלך הלויהלמוט לסקרזיגמונד זכריה קוהל
דבורה ארזי גרליקאטקה הלוימאשה לסקר (לובלסקי)יאיר קול
טוביה ארטליובל הלויקטה לסקר דודזוןשושנה קול (פידל)
דודי אריאליעליזה הלויאלה שרה מאירוביץ'שלמה קול קולנצ'ניק
ראובן ארליךמכס מאיר הלרעקיבא קובה מאירוביץ'לריסה קומרובסקיה
מלכה ארליך סעריעל הרצוגבן משה מאיריגולדה קורטה
בת עמי אשכנזי (אברמסון)ליאו הרצוגהדסה מאיריז'נטה אולגה אולי קליין
גיורא אשכנזיקארלה ואלאברגהפרנקו מאשיחיימי קלס
נח אשכנזיקנט ווגנרטהניה מובשוביץחייקה קלס (זרניצקי)
יפה בהיר בורריצחק מובשוביץשלמה קלס
דן בהיר יסניישראלה וייזלזכריה מוזר
צבי בהיר יסניצבי וינטרויבשנקה מוזר גולדבנדרוילק זאב קרונלנד
יצחק בטיסטרוזה וינטרויב יסבןבתיה מזוריוכבד קרונלנד
אורה בטיסט גלמןצבי מריאן ולדימירסקיצבי מזוריוכבד קרונלנד
ישראל ביירךרבקה ולדימירסקידבורה מידהיעקב קרונר
ביכו יונה ביכובסקיצחק ולדןיצחק מידהסוניה קרונר (ויסזנד)
חיה ביכובסקמינקה ולדןיצחק מידהיהודית קריסטל-יפה
שנאור זלמן ביכובסקיאור ורדיצחק מידהאלי רב-טל
ד'ר לאה ביכובסקי - סלומניצקיגיזה ורדינה (רוזנבוש)נאוה מידהמרדכי מוטלה רבינוביץ
בלה בלוךשאול זיורני מימונימרדכי מוטלה רוז'ני
אוה בלכר סטניסקיאידה זילבר (בלוך)חנה מלמוד גורבןמרים מיצי רוז'ני
הדסה בן אהרןנתן זילברבנימין מלצקיאהוד רפמן
פנחס משה בן אהרן הלויישראל סטאשקו זינגמןשרה סלושה מןיונה רפמן (ריגרוצקי)
תמרי בן גיאתמרנה ליליה זינגמן (פיפרי)שלמה מן מנדלוביץ'יעקב רפמן
אריה אריק בר-טללודביג מנדל
יהודה ברייךברונקה זלוטניצקימרילה מרים מנדלצילה רשקס
דן בריירשנקה זליגמןגבע מסקין יעקבי
זלמן ברקאיחיים זמיראברהם מרכוס מרוםזאב שדמי
שרה סלה ברקאייצחק חןתהילה מרכוס מרום (גרוס)רינה שדמי
גיטה ברקוביץשרה חןגביהודה מרקוסרינה שדמי
דני דניאל ברקוביץיצחק חפצנישרה נוימןחיה שויסברג-גרד
פרלה ברקוביץקלרה חרמוניאברהם נשרביל שופרא
נחמן משה ברקוביץ'שמואל חרמוניאסתר נשר (פוטשניק)יוסף יוזק שור
עמנואל ברשיקלרה טבק שורסילביה נשראהרן שורר
רותי ברשיקלרה טבק שוריהושע סגלפנקה שורר
מונדק גובר (גרוברג)חביבה אפרת טוביןיונה סגל (גולדברג)פרניה שחר פרידמן
סרלה גובר (הולס)אליעזר לולו טייכנרפרומה סגל (רובינשטיין)דוד שחר שוורצבוים
בלה גולדוונדריעקב יקי טייכנריהודית סולומוןדורה שיינר (קריגסהבר)
חילק יחיאל גולדוונדרמלכה רגינה טייכנר (גולדך)אריה סושקיסמאיר שיינר
משה גולדונדרמרים טייכנריהודית סושקיס (ברגמן)יצחק שיפוני הוברמן
נפתלי גולומבמאיר טליהושע סשה סושקיסמטלה שיפוני הוברמן
נפתלי גולומבשמעון מילק טלחיים סטולרשלמה שליט ולדימירסקי
עודד גולומבשרה טל רשקספרומה סטולרחיים שלם
צילה גולומב זילבררחל טרצביצקי (בקר)חוסה סטניסקיאהוד שמעוני
מירקה מרים גופר (שטהאל)עובד יגאלאטקה סלפטררבקה שני
צבי גופר פרידהופרציפורה יגאלזאב וובק סלפטרהלל שני שנידלדר
הנקה גוריוסף יוגב קויפמןזאב וובק סלפטראברהם שפוני הוברמן
לאה גור (שטיין)ברוך יחאליאפרים פישל סערברטה שפיצר (האן)
מרדכי מוטקה גורמרים יחאלימיכאל מיצק עדןשלמה שנדור שפיצר
שלמה גור גרזובסקיאהרן יכיןרפאל רפי עדןאליהו שפיר
צפורה פנקה גורןגנה יכין (שפינדל)שרה סלה עדןדוד שפירא
ידג'ה גייסטגדעון יעקבייהושע פדוןמיכאל שפירא
יצחק גייסטגולדה יעקביעידית פדוןרות שפירא (קוהל)
דבורה גלזרגולדה יעקוביישראל פדרמןתולק נפתלי שפירא
יעקב גלזררני יעקובירוז'ה פדרמן (פיקסל)פרידה שפירא-ארטל
ישראל גלזראור יפהיהודה ליבק שפנוב
סוניה גלמןאושרי כהןדן פונרוסבינקה שפנוב
צבי השו גלמןיטי כהןאידה פלביץ' (נורדנברג)דוד שפר
חיים גלרמנשה כהןיקותיאל קושי פלביץ'שרה שפרן פונרו
לאהקה גלר ליטטבק (מינצברג)יוסף כספיבנימין פלגישושנה שריג
אורי גרדרעיה כספי (מרגוליס)בנימין פלגישמואל שריג רשקס
ברוך בושקו גרדקלמן כץשושנה פלגיאילנה שרייבר
פני גרוברג פלץקלמן כץדוד פליקיהודית תגורי


Pages: 1