BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Nir David Cemetery

Burial Records

דןפני גרוברג פלץקלמן כץרחל פליק
נחמהקלרה גרינלפדרבקה כץ מונטיאסרחל פליקצו לילה
זאב אברהמייוכבד יוכה דבורקיןבונקה דבורה כרמיחיים פלמן
שרה אברהמי (רוסטקר)ירחמיאל דבורקיןיהודה פפו
פירכי בנימין אוג'ניוירחמיאל דבורקיןנורברט כרמיבולק בן-ציון פרי פדרבוש
אלעזר אונגראברהם דודזוןגבריאל גבי כרמלמלכה פרי פדרבוש (רכטמן)
צילה אונגראסתר לאה דודזוןדינה דינקה לבבעמי פרי פררבוש
צילה אונגרמלכה דודזוןבתיה לבני (וולך)חיה פרלברג
משה אייזנברגמשולם דודזוןמשה להביחזקאל פרלברג
עמנואל איינהורןאסתר לאה דורזוןאורי לוז לשצינסקייחזקאל חשק פרנקל
חוה איכנולדנתן דותןחוה לונדמלכה פרנקל
ישראל איכנולדנתן דותןהרשל לופואברי אברהם צ'סלר
אברהם אלטמןנירה נשקה דריאנגלמלכה לופו גנץשמואל צ'סלר
לאה אלתרמן להבאסתר דריסיגר שפיראיהושע לוריאז'ניה זלדה צימרמן
מדלנה לנה אנדראוני וולטרהראובן הוכמןרחל לוריאיהודה צימרמן
יוסף אפרתירחל פראנצוז הוכמןיעקב ישקה ליבנהאליעזר לוסיק צינברג
פרידה אפרתי (רוזנר)אסתר הורוביץ (פרמינגר)רותי ליבני (גלילי)הלה צינברג
יעקב ארזיצפורה הורוביץמיכאל ליטבקאורנה צסלר
יפה ארזינעמי היבשמןזאב לילהמשה אברהם צפורי פייג
יצחק ארזיהכהן יוחאי הכהןרבקה לינקובסקיז'נט קוהל (מאיר)
יצחק ארזיהכהן רותי הכהןהלמוט לסקרזיגמונד זכריה קוהל
מיכל ארזיהכהן שלמה הכהןמאשה לסקר (לובלסקי)יאיר קול
דבורה ארזי גרליקאבימלך הלויקטה לסקר דודזוןשושנה קול (פידל)
טוביה ארטלאטקה הלויאלה שרה מאירוביץ'שלמה קול קולנצ'ניק
דודי אריאלייובל הלויעקיבא קובה מאירוביץ'לריסה קומרובסקיה
ראובן ארליךעליזה הלויבן משה מאיריגולדה קורטה
מלכה ארליך סערמכס מאיר הלרהדסה מאיריז'נטה אולגה אולי קליין
בת עמי אשכנזי (אברמסון)יעל הרצוגפרנקו מאשיחיימי קלס
גיורא אשכנזיליאו הרצוגהניה מובשוביץחייקה קלס (זרניצקי)
נח אשכנזיקארלה ואלאברגהיצחק מובשוביץשלמה קלס
יפה בהיר בוררקנט ווגנרטזכריה מוזר
דן בהיר יסנישנקה מוזר גולדבנדרוילק זאב קרונלנד
צבי בהיר יסניישראלה וייזלבתיה מזוריוכבד קרונלנד
יצחק בטיסטצבי וינטרויבצבי מזוריוכבד קרונלנד
אורה בטיסט גלמןרוזה וינטרויב יסבןדבורה מידהיעקב קרונר
ישראל ביירךצבי מריאן ולדימירסקייצחק מידהסוניה קרונר (ויסזנד)
ביכו יונה ביכובסקרבקה ולדימירסקייצחק מידהיהודית קריסטל-יפה
חיה ביכובסקיצחק ולדןיצחק מידהאלי רב-טל
שנאור זלמן ביכובסקימינקה ולדןנאוה מידהמרדכי מוטלה רבינוביץ
ד'ר לאה ביכובסקי - סלומניצקיאור ורדרני מימונימרדכי מוטלה רוז'ני
בלה בלוךגיזה ורדינה (רוזנבוש)חנה מלמוד גורבןמרים מיצי רוז'ני
אוה בלכר סטניסקישאול זיובנימין מלצקיאהוד רפמן
הדסה בן אהרןאידה זילבר (בלוך)שרה סלושה מןיונה רפמן (ריגרוצקי)
פנחס משה בן אהרן הלוינתן זילברשלמה מן מנדלוביץ'יעקב רפמן
תמרי בן גיאתישראל סטאשקו זינגמןלודביג מנדל
אריה אריק בר-טלמרנה ליליה זינגמן (פיפרי)מרילה מרים מנדלצילה רשקס
יהודה ברייךגבע מסקין יעקבי
דן בריירברונקה זלוטניצקיאברהם מרכוס מרוםזאב שדמי
יהודית ברמישנקה זליגמןתהילה מרכוס מרום (גרוס)רינה שדמי
זלמן ברקאיחיים זמיריהודה מרקוסרינה שדמי
שרה סלה ברקאייצחק חןשרה נוימןחיה שויסברג-גרד
גיטה ברקוביץשרה חןגבאברהם נשרביל שופרא
דני דניאל ברקוביץיצחק חפצניאסתר נשר (פוטשניק)יוסף יוזק שור
פרלה ברקוביץקלרה חרמוניסילביה נשראהרן שורר
נחמן משה ברקוביץ'שמואל חרמונייהושע סגלפנקה שורר
עמנואל ברשיקלרה טבק שוריונה סגל (גולדברג)פרניה שחר פרידמן
רותי ברשיקלרה טבק שורפרומה סגל (רובינשטיין)דוד שחר שוורצבוים
מונדק גובר (גרוברג)חביבה אפרת טוביןיהודית סולומוןדורה שיינר (קריגסהבר)
סרלה גובר (הולס)אליעזר לולו טייכנראריה סושקיסמאיר שיינר
בלה גולדוונדריעקב יקי טייכנריהודית סושקיס (ברגמן)יצחק שיפוני הוברמן
חילק יחיאל גולדוונדרמלכה רגינה טייכנר (גולדך)יהושע סשה סושקיסמטלה שיפוני הוברמן
משה גולדונדרמרים טייכנרחיים סטולרשלמה שליט ולדימירסקי
נפתלי גולומבמאיר טלפרומה סטולרחיים שלם
נפתלי גולומבשמעון מילק טלחוסה סטניסקיאהוד שמעוני
עודד גולומבשרה טל רשקסאטקה סלפטררבקה שני
צילה גולומב זילבררחל טרצביצקי (בקר)זאב וובק סלפטרהלל שני שנידלדר
מירקה מרים גופר (שטהאל)עובד יגאלזאב וובק סלפטראברהם שפוני הוברמן
צבי גופר פרידהופרציפורה יגאלאפרים פישל סערברטה שפיצר (האן)
הנקה גוריוסף יוגב קויפמןמיכאל מיצק עדןשלמה שנדור שפיצר
לאה גור (שטיין)ברוך יחאלירפאל רפי עדןאליהו שפיר
מרדכי מוטקה גורמרים יחאלישרה סלה עדןדוד שפירא
שלמה גור גרזובסקיאהרן יכיןיהושע פדוןמיכאל שפירא
צפורה פנקה גורןגנה יכין (שפינדל)עידית פדוןרות שפירא (קוהל)
ידג'ה גייסטגדעון יעקביישראל פדרמןתולק נפתלי שפירא
יצחק גייסטגולדה יעקבירוז'ה פדרמן (פיקסל)פרידה שפירא-ארטל
דבורה גלזרגולדה יעקובייהודה ליבק שפנוב
יעקב גלזררני יעקובידן פונרוסבינקה שפנוב
ישראל גלזראור יפהאידה פלביץ' (נורדנברג)דוד שפר
סוניה גלמןאושרי כהןיקותיאל קושי פלביץ'שרה שפרן פונרו
צבי השו גלמןיטי כהןבנימין פלגישושנה שריג
חיים גלרמנשה כהןבנימין פלגישמואל שריג רשקס
לאהקה גלר ליטטבק (מינצברג)יוסף כספישושנה פלגיאילנה שרייבר
אורי גרדרעיה כספי (מרגוליס)דוד פליקיהודית תגורי
ברוך בושקו גרדקלמן כץדוד פליקיהודית תגורי


Pages: 1