BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Neve Yam Cemetery

Burial Records

עמנואל הלוי - לויןרענן גליליחיים כ'ץממה מנוחה פלקובה
TRIFאלכסנדר Aizikovichאריה גלנץלאורה כ'ץזנון פרושבסקי
לאה LIA Strattonחיותה גלרבן ציון כגןלילי פרושבסקי
עו'ד יצחק א ליבריחיאל גלרמרים כגןאליהו פרידמן
דוד אבידרורלואיס גנדלמןדני (קוניאק) כהןנחמה פרידמן דובשני
יצחק אברהםקלרה גנדלמןהנס נחמיה כהןארתור פרישר
חוה אדם (פלדמר)דוד אליהו גנזלר גנדימשה כהןהרצקו פרישר
צפורה גנזלר יליןשמואל אנשל כהן קוקהשילה רחל פרישר (איזקוביצי)
צביקה אורנשטייןאריה גראבויססימה כוכבי (אלמוזנינו)פני צביק (זנפט)
רחל אורנשטייןיעקב גרוברזאב כחלמוצא צבעון
מיכל הלל איבנקיאדי יהודית גרודהישעיהו יהושע כץתמר צבעון
ז'ז'וקה סוזנה איז'ק (Grimm)ראובן גרודהעמיחי עמי לבובבועז צור
שמואל סמי אייזנברגפאול גרוסחיים לבניאסתר צימרמן
רחל אילצביקה צבי סרג' גרינבלטאהוד לדוריעקב צימרמן
שלום אילנינעמי גרינברגחיה לדורחנה קאהן (לוי)
דוד דבשימלכה מיקה להבפריד קאהן
מרקו איציקדן דונטדוד דודו לויאיילת קורן
בתיה אלבאוםנלי דוקספרופ' בני בנימין זאב לויקסוןאברהם אברשה קחל
שלמה אלבאוםמזל דוריאביבה לוסטגרטןלאה לאקה קחל
צבי אלטרעזרא דוריאשר לוסטגרטןאילן מרדכי קיטאי
שושנה אלינגס (אפשטיין)רודי דיין דויטשרוזליה לוקסנבורגרעיה קיטאי
משה אלמליחאריה גיורא דיןאלה ליבוביץחנה Johanna קיטנר (מאייר)
מינה אנגל (פבר)מרדכי חיים דיסקיןז'אן ליבוביץדר אברהם קליין
ברונקה אניסמןאהרן דרורימרים מארישה ליברפאולה קליין (נדלר)
משה אניסמןגד (אדוין) האסאלן פראוסניץ ליסוארשושנה קליין
צדוק אפריםאילן הוכמןגבריאל גונטר ליסוארדורון קלימן
אלכס אפשטייןבצלאל צלקי הוכמןצבי ליפקוביץלידיה קלינג (קינרייך)
יוחנן הנס אפשטייןפנינה פנינצ׳ה הוכמןרבקה ליפקוביץשלמה קמין
אריה ארבלרבקה הוכמןיעל לנטרנריאלזה מרגלית קרטר
שמואל ארזרועי הוכמןבתיה מאיר (בורקובסקי)אסתר קרטר
אבנר ארזיחיים הולצמןמאיר מאיר (מאייר)פמלה קרטר
זליג ארזי (טננבאום)אסתר הורביץ (סגל)מרים מירה מאירשטייןאיתן קרמר
ריקה באומלחיים ברנרד הורוביץהדסה מהלליוסף קרן
יצחק איזק בונדינורית היילמןרבקה מולכו (פוגל)אריה רביב
צביה בונסגולדה הלוי (קנדלמן)שלמה קוצ'ו מולכובנימין בני רביץ קסטל
דב דובל'ה בוסיןהלנה הללי שנירר (הכהן)אברהם מיטלמןדן רבנר
בתיה בורשטיין (הלד)חוה הלפריןפרידה מיטלמן (גליק)יגאל רבנר
שוש ביטוןשלמה הלפריןמריאן מייק מילררחל רבנר
משה מרדכי MARCUS בלז רדליךנוריק הראלרות מילרמאיר רובינשטיין
בתיה בן דבשמעון ואנוחיים מנהייםסימה רובינשטיין
מוטי בן דודבת עמי וולךהרברט מסנרשלמה רובינשטיין
יעקב יוקל בן דורזאב וולפגנג פרנקלסופיה מעיןיצחק רוזיבליט
מניה בן דור (אפל)עליזה וייסשאול גוני מעיןחניתה רוזנבליט
אריק בן ישראלצבי הרמן וייסיוליוס מרגוליסאברהם היינץ רוזנברג
שרה בן-גראאני וילףד'ר אדית מרקוביץ ( איזנשטדטר)חדוה הילדה רוזנברג (לצרוס)
צור בן-דוריהושע שיקו וילףברכה ברכל'ה מרקוסשרה סוניה רוזנברג
מנחם בנדלאברהם וינברגראובן רודי נבלישראל רוזנפלד
יצחק וולף בקרחנה וינברג (ליברמן )משה נובקפנינה רוזנפלד (קליפר)
רגינה רבקה בקרדני וינקלרזאב נוימןסופיה רויזמן
אנליזה בקר קיייהודית וינרלאה נוימןסופיה רויזמן
כרמלה בר יוסףשמואל וינרדוד צרלס נוףיעל רום
דוד בר-אילןרחל-רוניה וקםאלי רונן
חסיה בר-אילןשמריהו וקםד'ר דן נירציפי רונן
יעל ברגרדבורה וקסלר מאירמאיר רזניק
יוסף יוליק ברודניהנריק צבי ורצקיאסתר נתנזוןאברהם ולטר שאל
יוסף יוז'י זינגרד'ר אפרים נתנזוןאורה שביט
איזי ברילמשה זלוטניקדב ברנרד סוסנובסקימשה שביט
פינקה ברילעליזה זלמןמרים סטרוגנוסילביה שור
רחל ברילצבי זלמןמרים סליטרניקיקו מרים שורץ
קלרה ברמהיצחק איצו זמיראמירה סמיטאדי אדוה שחם
יעקב הרי ברנדחנה זנדברג (שורץ)אסתר סמיט (מיטרמי)לאה שחם
דבורה ברסלרמן (אדלר)צבי זנדברגישעיהו שיה סמילנסקיפנינה שחר
לוי יצחק ברסלרמןשרה חולתא (אברהמס)יעל סער אגמוןיהושע שטרנליכט
מאיר גברונסקייוסף יוסקה חזןסמואל ספיראשרה שטרנליכט (רוזנבלוט)
דפנה גוברניק (אריאל)רינה חזןפליסה ספירארות שלזינגר
מיכאל גודיץשאול חיים KARCIדבורה עברון (לרר-הרשקוביץ)לימור שמואלי
דב גוטסמןטובה חלילוב (קצור)יוסף עקיבארות שניג
דוד גולדנבלטשושנה טהורזאב שפירא
שמואל גולדנברגברוך טונפקובעוזי פוקסיונה שפירא
יונה גונן (גוטסמן)רחל קוצי טיקוצקיפיני פנחס פטרסטלה שפירא
נילי גור אלמגוראירית טלמוןמשה פיירברגרד'ר אגון שפר
גדעון גורדוןג'סיקה טמיריעקב פינקלשטייןאידה שפר
חנן גייסטטובה טנצר (מסלוביץ)פנינה פינקלשטיין (שרגא)מרים מרי שרון (אפשטין)
לאה גייסטאטקה יונגצבי פישלשמוליק שרמן
איזי ירדן גיליםאייזיק יליןבטי ברכה פישרפרופ' בנימין שרף
הנק צבי גינסברגאריקה יליןדליה פישרפרופ' מרדכי אמיליק'ה שרף
לובה גינסברג (דוידוביץ)גיל יעקבשלמה פישרשרה שורק'ה שרף
ציפי ציפורה גלזרמרים ירדניצבי פלגי
רחל גלילי (אליסון)מנשה ישראלרפאל פלד


Pages: 1