BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Neve Yam Cemetery

Burial Records

TRIFאלכסנדר Aizikovichאריה גלנץחיים כ'ץממה מנוחה פלקובה
לאה LIA Strattonחיותה גלרלאורה כ'ץזנון פרושבסקי
עו'ד יצחק א ליבריחיאל גלרבן ציון כגןלילי פרושבסקי
דוד אבידרורלואיס גנדלמןמרים כגןאליהו פרידמן
יצחק אברהםקלרה גנדלמןדני (קוניאק) כהןנחמה פרידמן דובשני
חוה אדם (פלדמר)דוד אליהו גנזלר גנדיהנס נחמיה כהןארתור פרישר
צפורה גנזלר יליןמשה כהןהרצקו פרישר
צביקה אורנשטייןאריה גראבויסשמואל אנשל כהן קוקהשילה רחל פרישר (איזקוביצי)
רחל אורנשטייןיעקב גרוברסימה כוכבי (אלמוזנינו)פני צביק (זנפט)
מיכל הלל איבנקיאדי יהודית גרודהזאב כחלמוצא צבעון
ז'ז'וקה סוזנה איז'ק (Grimm)ראובן גרודהישעיהו יהושע כץתמר צבעון
שמואל סמי אייזנברגפאול גרוסעמיחי עמי לבובבועז צור
רחל אילצביקה צבי סרג' גרינבלטחיים לבניאסתר צימרמן
שלום אילנינעמי גרינברגאהוד לדוריעקב צימרמן
דוד דבשיחיה לדורחנה קאהן (לוי)
מרקו איציקדן דונטמלכה מיקה להבפריד קאהן
בתיה אלבאוםנלי דוקסדוד דודו לויאיילת קורן
שלמה אלבאוםמזל דוריפרופ' בני בנימין זאב לויקסוןאברהם אברשה קחל
צבי אלטרעזרא דוריאביבה לוסטגרטןלאה לאקה קחל
שושנה אלינגס (אפשטיין)רודי דיין דויטשאשר לוסטגרטןאילן מרדכי קיטאי
משה אלמליחאריה גיורא דיןרוזליה לוקסנבורגרעיה קיטאי
מינה אנגל (פבר)מרדכי חיים דיסקיןאלה ליבוביץחנה Johanna קיטנר (מאייר)
ברונקה אניסמןאהרן דרוריז'אן ליבוביץדר אברהם קליין
משה אניסמןגד (אדוין) האסמרים מארישה ליברפאולה קליין (נדלר)
צדוק אפריםאילן הוכמןאלן פראוסניץ ליסוארשושנה קליין
אלכס אפשטייןבצלאל צלקי הוכמןגבריאל גונטר ליסוארדורון קלימן
יוחנן הנס אפשטייןפנינה פנינצ׳ה הוכמןצבי ליפקוביץלידיה קלינג (קינרייך)
אריה ארבלרבקה הוכמןרבקה ליפקוביץשלמה קמין
שמואל ארזרועי הוכמןיעל לנטרנריאלזה מרגלית קרטר
אבנר ארזיחיים הולצמןבתיה מאיר (בורקובסקי)אסתר קרטר
זליג ארזי (טננבאום)אסתר הורביץ (סגל)מאיר מאיר (מאייר)פמלה קרטר
ריקה באומלחיים ברנרד הורוביץמרים מירה מאירשטייןאיתן קרמר
יצחק איזק בונדינורית היילמןהדסה מהלליוסף קרן
צביה בונסגולדה הלוי (קנדלמן)רבקה מולכו (פוגל)אריה רביב
דב דובל'ה בוסיןעמנואל הלוי - לויןשלמה קוצ'ו מולכובנימין בני רביץ קסטל
בתיה בורשטיין (הלד)הלנה הללי שנירר (הכהן)אברהם מיטלמןדן רבנר
שוש ביטוןחוה הלפריןפרידה מיטלמן (גליק)יגאל רבנר
משה מרדכי MARCUS בלז רדליךשלמה הלפריןמריאן מייק מילררחל רבנר
בתיה בן דבנוריק הראלרות מילרמאיר רובינשטיין
מוטי בן דודשמעון ואנוחיים מנהייםסימה רובינשטיין
יעקב יוקל בן דורבת עמי וולךהרברט מסנרשלמה רובינשטיין
מניה בן דור (אפל)זאב וולפגנג פרנקלסופיה מעיןיצחק רוזיבליט
אריק בן ישראלעליזה וייסשאול גוני מעיןחניתה רוזנבליט
שרה בן-גראצבי הרמן וייסיוליוס מרגוליסאברהם היינץ רוזנברג
צור בן-דוראני וילףד'ר אדית מרקוביץ ( איזנשטדטר)חדוה הילדה רוזנברג (לצרוס)
מנחם בנדליהושע שיקו וילףברכה ברכל'ה מרקוסשרה סוניה רוזנברג
יצחק וולף בקראברהם וינברגראובן רודי נבלישראל רוזנפלד
רגינה רבקה בקרחנה וינברג (ליברמן )משה נובקפנינה רוזנפלד (קליפר)
אנליזה בקר קיידני וינקלרזאב נוימןסופיה רויזמן
כרמלה בר יוסףיהודית וינרלאה נוימןסופיה רויזמן
דוד בר-אילןשמואל וינרדוד צרלס נוףיעל רום
חסיה בר-אילןרחל-רוניה וקםאלי רונן
יעל ברגרשמריהו וקםד'ר דן נירציפי רונן
יוסף יוליק ברודנידבורה וקסלר מאירמאיר רזניק
הנריק צבי ורצקיאסתר נתנזוןאברהם ולטר שאל
איזי בריליוסף יוז'י זינגרד'ר אפרים נתנזוןאורה שביט
פינקה ברילמשה זלוטניקדב ברנרד סוסנובסקימשה שביט
רחל ברילעליזה זלמןמרים סטרוגנוסילביה שור
קלרה ברמהצבי זלמןמרים סליטרניקיקו מרים שורץ
יעקב הרי ברנדיצחק איצו זמיראמירה סמיטאדי אדוה שחם
דבורה ברסלרמן (אדלר)חנה זנדברג (שורץ)אסתר סמיט (מיטרמי)לאה שחם
לוי יצחק ברסלרמןצבי זנדברגישעיהו שיה סמילנסקיפנינה שחר
מאיר גברונסקישרה חולתא (אברהמס)יעל סער אגמוןיהושע שטרנליכט
דפנה גוברניק (אריאל)יוסף יוסקה חזןסמואל ספיראשרה שטרנליכט (רוזנבלוט)
מיכאל גודיץרינה חזןפליסה ספירארות שלזינגר
דב גוטסמןשאול חיים KARCIדבורה עברון (לרר-הרשקוביץ)לימור שמואלי
דוד גולדנבלטטובה חלילוב (קצור)יוסף עקיבארות שניג
שמואל גולדנברגשושנה טהורזאב שפירא
יונה גונן (גוטסמן)ברוך טונפקובעוזי פוקסיונה שפירא
נילי גור אלמגוררחל קוצי טיקוצקיפיני פנחס פטרסטלה שפירא
גדעון גורדוןאירית טלמוןמשה פיירברגרד'ר אגון שפר
חנן גייסטג'סיקה טמיריעקב פינקלשטייןאידה שפר
לאה גייסטטובה טנצר (מסלוביץ)פנינה פינקלשטיין (שרגא)מרים מרי שרון (אפשטין)
איזי ירדן גיליםאטקה יונגצבי פישלשמוליק שרמן
הנק צבי גינסברגאייזיק יליןבטי ברכה פישרפרופ' בנימין שרף
לובה גינסברג (דוידוביץ)אריקה יליןדליה פישרפרופ' מרדכי אמיליק'ה שרף
ציפי ציפורה גלזרגיל יעקבשלמה פישרשרה שורק'ה שרף
רחל גלילי (אליסון)מרים ירדניצבי פלגי
רענן גלילימנשה ישראלרפאל פלד


Pages: 1