BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: HaKhotrim Cemetery

Burial Records

אסנת קלייןאליהו ברקוביץחיים כהןאברהם פרימו
Dawid Bernholcתמי גבאילוי לוץ כהןתרצה צורגיל (מייזל)
Osvald Roitmanאפרים בן ציון גוברמןחיים כהנאשלמה קדרון
גרגוריו גוג'ו אבידורעמוס גודוביץיהודית כוכביפרופ' ישעיהו קופלמן קופי
הכהן אמנון אבנרישלמה גולדשטייןיהויקים יוקי כוכבימלכה קופפרמינץ
מנשה אברךמיכל גולדשטיין בן-יעקבמאיר כספיןדב דובי דובלה קופרמינץ
אורי אגוזיצביקה גולדשטיין פזאינגה כץ דמינסקי (צנדר)רות קורפר
הרמן אגטשטייןיואל גולדשמידרחל כרמלירותי קירשנר
הדסה אדםצפורה גוריוןמיכל לבבאסתר קלאי (צ'בוטרו)
יצחק אדמוניגלינה גליקמןהרברט לבליובל קלאי
מירה אואן טרטנראסתר גליקסברגמרגלית מוקי לבלראובן קלאי
זאב אוטיץזלמן גליקסברגמיכאל לויאסנת קליין
שרה אורבךנחמה גפןשושנה רוזה לוי (אמסטר)זלמן זולטן קליינברגר
דן אורנשטייןלאופולד זאב גרינשפןשרה ליכטנשטייןדבורה קמחי (פרידמן)
אברהם איילוןג'קלין אודט גרשמןאברהם לינדנבויםמשה מוני קניגסברג
חנה חני איילוןאולגה דויטשחנה לינדנבויםתמר קניגסברג
אבא אילוןאורי דינראברהם ליניבסקימיכה קפלן
גבע אילוןיהודית דפנר-קדרוןרוזה ליניבסקיצבי קרבצ'יק
זאב אילוןניר דרוריאהרון לניאדוחנה קרוגלנסקי גוברמן
משה עלי אילוןולדימיר דרנובזלדה לסמןמרים מירי קריספל דגן
מלכה אילון דייטשתמרי הודמרקוס מאיר מאילרבן דרור בנדוש קרן
מאיר אילןאהרון הוכדורףיהושע מאיסיעקב קרן קרומהולץ
אוסקר איקוניקובאהרון הוכדורףמרים מאיסמשה קשת
משה אלוןפנינה הרןמוטי מהללגדעון ראובני
מיכאל אליגלבן-ציון הרשקוביץאורי מונקשמחה רבינוביץ
מיכאל אליגלזיגו הרשקוביץעופר מונקיצחק איצ'ה רדוביצקי
מיכה אמודאירבקה הרשקוביץ'חנה מוסטרמיכאל מנפרד רהפלד
פרופ' אילן אמיראורה וולףטובה מזאימרים רהפלד
צבי אנגלגדעון וולףגד מזור מוזסיורם רואימי
דיויד אפלמילנה מירה וורצלחיה עדנה יגודה מיכאלסקימקס מאיר לייב רוזנבלאט
אליהו ארבלפרדי אהרון וורצליוסף מיכאלסקיבוריס רויטמן
סופיה ארברלילי וייסאברהם מילבאורנאום רוסצקי
אורה ארד אוקמיאנסקיאסי וינקלרדבורה הלן מילבאור
רוזה ארוןבנו וינקלרמירית מימוןיוסף רותם
שלמה סולו ארוןהרי וינקלרהרשל מינסטראסתר רז
חיים ארנוןרות וינקלרמניה מינסטרדוד רז
טולה ארנסטין סוזה סובקעדה וינשטייןבלנקה מרושיאלי רייזר
ז'אן באלטראברהם אביק ויסרגבי מרשיקמאוריציו משה רייטר
אריה ביירמרים ויסרמילן מרשיקיוסף רינגלשטיין
אריה בייריהושע הרברט וכטלשרה-סלי נויגבורןלינה שאפו
חוה בייראהרן וקרמן-מורןמרגלית נוימןמשה שאפו
חוה בייררנה זבינדןזיוה נורמןדבורה אלקה שבח
אליהו אלקנה בירנצויגיורם זביריןיואל נורמןאיזידור שוורצמן
בן ציון בני ניצן בלומנקרנץאלפרד זוהררות ניקומרוב שקדאליהו שורץ
יונתן בלוק בן ברקאברהם זידראדלה סגלמרטה שורץ
שמואל בן גליורם זילברמןרפאל רפי סיוןמשה מוני שטינבך
שמחה בן יהודהעליזה זינגראורנה בלהה סיני-חנקיןסבסטיאן שטנדל
משה בן-זקןיהודה זלישניק יעריאנה סקרביאנסקיסיוסי שיינברג
זהרה בן-יצחקבטי חזן (תג'ר)יצחק סקרביאנסקיסחנוך ישראל שלמקוביץ
צבי צביצ'קו בן-יצחקמאיר חמופבלו סקרבינסקיסאליהו שמלה
ויקטור לאונרדו בנטאברהם חרוביאביהו עגןצילה סליה שניידר
כרמלה מלה בנצקובסקי קליינברגריואב חרוביאלישע עגןצילה סליה שניידר
ילקה אליזבט בנשלום בורוביץאדוה טייטלריהודית עגןרות רותי שפיר
אריק בקמאיר אריה טננבויםעובדיה עגןרות רותי שפיר
אשר אושרקה בר-כוכבאפאני טרומפרעדנה ענבר (צורגיל)יעל שפרגל ליכט
מלכה בר-כוכבאקלרה טריבואסר (ארנסט)אלי פארישרה שר
טובה גיטה ברידורון טרנרמיליס פוליטי פולאטיעקב שרון
סולומון ברירבקה טרנרישראל פוקסמןנעמי נג'יה שרון
יעל אירנה ברנדטארי טרסיאריה פורתאילנה אילי שרייבר
דוד ברנהולץורה טרסיגרשון פינצ'וק
חנה ברנרדשאול יליאשנפתלי פלדמן
יעקב ברקאיד'ר נח ינקוביץאליזבטה פסוב
לילו ברקאיחיה יעקובסוןמרדכי הרש פריד


Pages: 1