BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Ein HaMifrats Cemetery

Burial Records

אוה אבירםשרה גרינברג (סלה) (רובין)דר' יטה לויטןלוי צור
ינק אבירםאברשקה דגןראובן לוינזוןחנה צימט (סקלקה)
אברשקה דגןפרניה ליבסקינדיצחק צימט (ווינשטוק)
חיה אברמוב (בלסבלג)אהובה דגן (דרימר)מזל (מלי) מזרחייעקב ציקורל
חיה אברמוב (בלסבלג)ברוניה דמין (סקוזה)משה מזרחישרה ציקורל (עבאדי)
זהבה אגם (שפר)ניקולאי דמיןכרמלה (קלמי) מילמןיוסף קובליק
רחל אדטונתן נושק דפנימשה מילמןינקה קובליק
טובה אהרון (בוקוביץ)רחל דפני (אקהוייז)ברונו מירסליובוב קובלסקי
יצחק אהרוןמשה דרזדנרדר' דוד מירסחנה קולבובסקי
אליזבט אהרון (מילך)עודד דרזדנרחיה מירסוסילי קולוטילוב
אסתר אוחמהקלרה דרזדנר (אלטברג)חנה מירסיצחק קייטש
שמואל אופיר (איצקוביץ)תמה הוךעידית מירסציפקה קייטש (שפיגל)
סילביה יונה אורטונהאדלה הולסאהרון (אהרל'ה) מרוםידזיה קליימן (בסר)
נורית אורפזסטפן אריאל היימבךפרידה מרפלד - פוקסויטסלב (זיגה) קליין
נתן אורפזשרה הלרברית אופיר נוטלרטוסיה (טובה) קלין
אפריים איזיקסלה הררי (גוטסדינר)אסתר (פאני) נויפלד (קליין)אשר (זיגו) קלרפלד
קלרה איזיק (פרסט)יוסף יושו הררי (גורסקי)מלכה ניימבךגיורה קראוסהר
לילי אייזיקוביץ אורןשלומית וולקובפועה נשקסאדלה קרויצר
טונקה אילןאוה (חוה) וונג (קירש)דר' חיים סגליאיר קרויצר
צבי אילןרומק וונגחיים סיטוןזאב קרן
איטה איסמןיהושע ויטיסחיה ספיר (פירר)יוזקה (צולמן) קרן
איידז'ו (יצחק) אלמוגסוזי שושנה סוזאנה וייסצבי ספירנתן קרן
חנה אלמוג (איידלמן)קרולה ויסנראריה עומרדוד קרקאואר
אהרון אמיצינפתלי ולדרבקה עומר (גיבוץ)פלה קרקאואר
בן ציון אמיציעמוס ולדמאיר עמידןיפה ראוך-גייזלר
זבולון אמיצילאה ולד (שרייער)מרים עמידןגניה רבינוביץ' (נודלמן)
ציפי Frieda אקסלרד Axelradאיה זלינגרישראל שרולק עמיתרוברטו רהב (רהברגר)
אילנה אריאדק (אברהם) זמיראליעזר (לויזק) ענביאנדה רוזן
יוסף ארנוןלולה (שרה) זמירזלטה ענבימרדכי רוזן
צשקה ארנוןגנקה טוכמן (קרישר)צבי (הנק) ענביאילזה רוזנבלום
איזק ארצייואל - נחום טוכמןציפורה (פרנקה) ענבימלכה רוזנברג
הניה ארצי-הירשפיוטר טיומקיןאודה עציוני (קרש)עליזה רוזנטל (רוסמן)
טצ'קה אשכולראיסה טיומקיןמיכאל עציוניאוגוסט רוזנפלד
פנחס אשכולפטר רונלד Peter Ronald טיילור Taylorיהושע פולקיולנדה שרה רוזנפלד
רעיה אשכנזידורית (דורין) טלבבה (בתיה) פורטר (אלפירוביץ')קרלו פאתשי (חיים) רוזנפלד
אברהם אשלד-ר עמוס (שלום) טלהוליש (יהושע) פורטרשביט אלין רוזנפלד
סלקה בוים ברניגאינה טריוסאדריאן פורתתמר (טרזה) רוזנפלד
יוסף בוסונןלאונורה טריוס אלכסנדרובשולמית פיונזון (קורקין)דקלה רוט
רחל בוסתןנעמי ידליןרותי פלג (אמיצי)רמה רוט (כ'ץ)
תמר בוסתןיהושע ילוןיואל פלג (פולק)שמואל רוט
מרים (מירל'ה) בלוש (מיכאלי)אשציה (אסתר) ילון-הוךיפה שנקה פלדאריה רוטמן
חיים בן דודאוטו יעקובסוןפינק פלדאסתר רון (אבוהרון)
פרלה (חלבה) בן שושןמרתה יעקובסוןרחל פלפליהניה רייז (הופמן)
שושנה בקנרוטקורט יעקובסוןפרדזיה פנדלמןצבי רייז
נואל בר זיורות יעקובסוןרחל רג'ינה פרבריואל רפאלי
אסתי בר-זיו (היימבך)צבי (השיו) כ'ץתמר פרומקין תאנירחל רפאלי (שטילר)
לוי (מיקי) בר-זיואברהם (אברשה) כהןפולה פרידמןבועז רץ
אוה ברגל (הוברט)יהושע כהןהנרי חיים פרייזרהינדה רץ
לדיסלב ברגלמאיר כהןחיים פריימןמנס רץ
אנדרי ברובסקינחמה (הנקה) כהןגיזלה פרייסבן-ציון רשץ
אלימלך ברזילישמואל כהןמיכאל פרייסחיה רשץ (לנדרו)
גניה ברזילי (פליק)חנה כהן - גולדשטייןאברהם פרלמןבנימין בני שחף
חדוה (פראדי) ברטשניידראסתר כהן קרןאברהם פרלמןברוריה שחף (הוכברג)
פרץ ברטשניידראברהם כוכביאברהם פרלמןדובי שלו
אורי ברמןאסתר כספיאברהם פרלמןפולה שלו (פרידמן)
מנדל ברמןאוזיו (יהושוע) כץאברהם פרלמןאושר שלייפמן
שרה (שורקה) ברמןהלה כץ (פרידנר)אברהם פרלמןגילה שמולביץ
חיים ברנשטייןטובה כץרחל (רוחקה) פרלמןשושנה (רוז'קה אורז'ק) שנהב
אבא גולדברגיהושע או'זיק כץרחל (רוחקה) פרלמןאריה שנהב (שינגוט)
אלכסנדר גולדשטייןעמרי כץרחל (רוחקה) פרלמןארתור (ארתק) שפאנוף (בן-צבי)
טובה גולדשטיין (איינהורן)עמרי כץרחל (רוחקה) פרלמןרוז'קה שפיס כץ (נוסבאום)
אליעזר גולןענת כץרחל (רוחקה) פרלמןאטל שפר
ציפורה גולן ( הלרשטיין)ענת כץרחל (רוחקה) פרלמןבנימין שפר
רעיה גולןפנקה כץרחל (רוחקה) פרלמןאסתר שצקי (ויסמן)
אריה גורןמינה לאופגרבןרחל (רוחקה) פרלמןשרגא שצקי
יצחק גורןצבי לבבירחל (רוחקה) פרלמןחיים שק
קלרה גורן ג'וליגריעקב להטרחל (רוחקה) פרלמןמרגלית שקד
יוסי גזיתפנינה להט (פוגל)רחל (רוחקה) פרלמןמשה שרף-ביטרמן
שרה (סלה) גזיתאסתר לובלינריוסף פרנקלשרה שרף-ביטרמן
מרים גלילי (שומרט)אריה לויבוניו דב פרץ פרצובסקייוסף-יוזק תאני
אסתר (טינקה) גפןדבורה לוירינה פרצובסקיפלה תאני שטרנפלד
מנשה גפןויקטוריה לוי (חמדי)גוסטבה צור


Pages: 1