BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Amir Cemetery

Burial Records

חיהחיים ברעמיר טופטדן פינצו
עזריאל בן-פורת (פורטנוב)חנה בראפרים טל (טלמן)לאונרדו אנגל פיץ
זאב Werner נחושתן Kupferschmid (קופפרשמיד)צבי צביקה בריירשושנה טל (לפידות)גדליהו פלג (פיק)
מרקוס בן ציון אבו יצחקסימה ברמן (בוקסנבוים)ברטה טרגנו-לינדנבאוםמרגלית פלג (זיגמונטוביץ')
פנחס אביעזרשמואל ברמןיצחק יוזיק יוגלי (יוזלבסקי)פרלה פלד גלס (מודריקמין)
שולמית מיצ'יה אביעזרדב ברנרדורחל יוגלי (הוברמן)אווה פרופר
אסתר אגוז (ברישנסקי)בת עמי ברסלב (מילגרוב)ליאורה יונגפראברהם פשטיין
נעמי אגוזפימה חיים ברסלבליובה יונגפריוסף פשטיין
פסח אגוזחנה ברקאי (ליכט)חדוה יזרעאלי (רוזנבליט)יורם פשטיין
חנה אהרונוביץנתן ברקאי (צ'רצ'ם)נוטוס מרדכי יזרעאלי (פיינמסר)נחמה פשטיין (בלבינדר)
יוסף אהרונוביץזאב ברתנאאורי ישראלימרדכי צור (צ'רנוצקי)
אברהם אוליצקיצפורה ברתנא (דולינסקי)הדסה ישראלי (זומן)פרומה צור (לוין)
חביבה אוליצקי (צפנת)מרים גוטליבמשה ישראליטוריה קדושיאן-ציונית
מרים אונגררבקה גולדזלמן כדיסלעאמיל עמנואל קוזצ'קוב
דוד אופירחנה גולדברגציפורה כהן-אשדיאסתרקה קוזצ'קוב
מרים אופיר (ציקמן)לילי פליסי גולדלוסט (זיסמן)אריה לבני (וייסנברג)יעקב קויפמן
נירה אופנהיימראלקה גוןרחל לבני (בנק)שרה קויפמן
חנה אורלוביץאמנון גוראריה לבנראהרון אנדריי קליין
מוסיה לואיס אורלוביץמינה גור (לפוטינסקי)טובה ליאירמה קליין
נסיה אורלוביץ' רזניקזאב גזית גזימסקידיויד אנטוני ליגוםפאולה קנוף נברטה
רשל שושנה אושרהרצל גילבועשמעון לינדנבאוםחנה קרני (ויסטוב)
שינקה יפה אושרחמדה גינדיןשמואל לפידותעידו קרני
אברהם איגריוסי יוסף גינשרדב מויאלזאב ססיליו קרשינסקי
בריינקה אייגר (דבורקוביץ)פליסה גינשרירון מוראברהם רבניב
גדעון אייגרליפא ליוסיק גיר (גורדונוביץ)רבקה מורדובמרגלית רבניב
לינה אינגמן קדוש (אולסן)אהרון אהרונ'ק גלבנימין בניק מיצנמכרדב-בר רובינוביץ
אביב איתןשושנה גל (שטל)שרה מיצנמכרמינה שרה רובינוביץ (פלושני)
איליושקה אליהו איתןיהודה יוז'י גלילי (הירש)יעקב מלוטקליפא רודולף
לאה איתן (גרינברג)יהושע גלילי (הירש)משה מרגליתצור רודולף
עליזה אלבנסקי (ויה)שרהנקה שרה גלילימשה משק'ה מרגלית (מרגוליס)רחל רודולף (בטיקוף)
פורמוזה אלדג'ים (פרחי)אהרון גלספנינה מרגליתקורלי Coca רוזן
דוריתה אלטבאום (קוק)מרים גלס (קיק)ד'ר הלן מרק נייל (הירש)בתיה רוזנטל (זוצ'יסקה)
מנדל מוטל אלטבאוםדני גנשרשמעון מרקביץמיכאל מנחם רוזנטל
אריה אלטרמןלאה גרינרשמעון נוי (גונדל)אבינועם רוזנפלד
ויולטה אלטרמןחיה גרעיני (וולוז'ינסקי)גצל נחומיאריה רוזנפלד
יוסף אלטרמןיחיאל גרעיני (גרינבל)רוז'קה נחומי (טאוב)יוסף רוזנפלד
פייקין אלטרמן ססיליהויטקה רחל ויטה דה וגנרמירה נחושתן (פורמנוביץ)פרומה רוזנפלד
אריה לונה אליאש (אליאשקביץ)נינה דולינסקי (שפירא)חנה נחמני (גולד)זאב רזניק
בלה אליש (פיק)חיים דינור (סוקולובסקי)יצחק איז'ו נחמני (נוחמן)מיכה שבולת
חנניה אלפרטלוי דרורקלרה חייקה נייז'נה (דימנט)סוניה שבולת
רסיה אלפרטלוסיה הדרי (חננזון)חיים נייזנהשמעון שבולת
מרדכי אפרתי (ציז'בסקי)צבי הדרי (פומרנץ)חיים נירדוד שדה
רינה אקוקה (מלכה)נעמי הירש (בוק)אליעזר ניר ברוטפלדנסיה שדה (זיגר)
אורי אשדטוביה הכהן (קגן)לאה ניר גרינשטייןיהודית שוורצבוים
דוד אשדירחל קוקה הכהןזהבה ניר-ברוטפלד (גוטמן)יצחק שוחט
לוי אשדי (טייכמן)אסתר הלוי (וידלגוז)חוסה נתנזוןשרה שוחט (דרוקר)
רחל אשדי (לינדה)אמנון הלפריןיוסק'ה סגלמשה שור
מאשה באומןבצלאל הלפריןמרדכי מודי סגלצפורה שור (כהן)
נטליו באומןדב ברקה הלפריןמרים סגלשמואל שמוליק שטרן
שאול טולי באומןחנוך הלפריןבן-ציון סוקולובסקיחוה שינד (מנואל)
דוד בורגלרחל הלפרין (זלצברג)שושנה סוקולובסקי (ביימן)יוסף שלמינס
אייזיק ביינזילברשושנה הלפרין (בנק)אברהם אברמצ'ה סטפנרשרה שלמינס
גב ברל בלנדריוסף יוסי וויסברוטהלנה סטשבסקה (גוטמן)חנניה שמיר
חיה בלנדר (דבורקוביץ)טובה ויסברוט (שויצר)נעם סידישושנה שמיר (גרפונקל)
חנן בן-ארצי (שמוקלר)יצחק ויסברוטוילמה סנטואבנר שפירא
יובל בן-ארציאיטה ולצר (תורהשרייבר)בתיה סניביץ (קצב)בנימין שפירא
רחל בן-ארצי (ינובר)זאב ולצראברהם פומוסיוכבד שפירא (אודין)
מלכה בן-פורת (בר)רחל חלי זזון (דהן)אסתר פומוס (אורליך)נתנאל נתן שפירא
יואל בנאייצחק זיו (זלמנסון)אלכסנדר פוקסעמליה שפירא (דרזנין)
רחל בנאי (כץ)יוסי חותםרחל פוקספנחס שפירא


Pages: 1