BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Amir Cemetery

Burial Records

חיהחנה בראפרים טל (טלמן)דן פינצו
מרקוס בן ציון אבו יצחקצבי צביקה בריירשושנה טל (לפידות)לאונרדו אנגל פיץ
פנחס אביעזרסימה ברמן (בוקסנבוים)ברטה טרגנו-לינדנבאוםגדליהו פלג (פיק)
שולמית מיצ'יה אביעזרשמואל ברמןיצחק יוזיק יוגלי (יוזלבסקי)מרגלית פלג (זיגמונטוביץ')
אסתר אגוז (ברישנסקי)דב ברנרדורחל יוגלי (הוברמן)פרלה פלד גלס (מודריקמין)
נעמי אגוזבת עמי ברסלב (מילגרוב)ליאורה יונגפראווה פרופר
פסח אגוזפימה חיים ברסלבליובה יונגפראברהם פשטיין
חנה אהרונוביץחנה ברקאי (ליכט)חדוה יזרעאלי (רוזנבליט)יוסף פשטיין
יוסף אהרונוביץנתן ברקאי (צ'רצ'ם)נוטוס מרדכי יזרעאלי (פיינמסר)יורם פשטיין
אברהם אוליצקיזאב ברתנאאורי ישראלינחמה פשטיין (בלבינדר)
חביבה אוליצקי (צפנת)צפורה ברתנא (דולינסקי)הדסה ישראלי (זומן)מרדכי צור (צ'רנוצקי)
מרים אונגרמרים גוטליבמשה ישראליפרומה צור (לוין)
דוד אופיררבקה גולדזלמן כדיסלעטוריה קדושיאן-ציונית
מרים אופיר (ציקמן)חנה גולדברגציפורה כהן-אשדיאמיל עמנואל קוזצ'קוב
נירה אופנהיימרלילי פליסי גולדלוסט (זיסמן)אריה לבני (וייסנברג)אסתרקה קוזצ'קוב
חנה אורלוביץאלקה גוןרחל לבני (בנק)יעקב קויפמן
מוסיה לואיס אורלוביץאמנון גוראריה לבנרשרה קויפמן
נסיה אורלוביץ' רזניקמינה גור (לפוטינסקי)טובה ליאהרון אנדריי קליין
רשל שושנה אושרזאב גזית גזימסקידיויד אנטוני ליגוםאירמה קליין
שינקה יפה אושרהרצל גילבועשמעון לינדנבאוםפאולה קנוף נברטה
אברהם איגרחמדה גינדיןשמואל לפידותחנה קרני (ויסטוב)
בריינקה אייגר (דבורקוביץ)יוסי יוסף גינשרדב מויאלעידו קרני
גדעון אייגרפליסה גינשרירון מורזאב ססיליו קרשינסקי
לינה אינגמן קדוש (אולסן)ליפא ליוסיק גיר (גורדונוביץ)רבקה מורדובאברהם רבניב
אביב איתןאהרון אהרונ'ק גלבנימין בניק מיצנמכרמרגלית רבניב
איליושקה אליהו איתןשושנה גל (שטל)שרה מיצנמכרדב-בר רובינוביץ
לאה איתן (גרינברג)יהודה יוז'י גלילי (הירש)יעקב מלוטקמינה שרה רובינוביץ (פלושני)
עליזה אלבנסקי (ויה)יהושע גלילי (הירש)משה מרגליתליפא רודולף
פורמוזה אלדג'ים (פרחי)שרהנקה שרה גלילימשה משק'ה מרגלית (מרגוליס)צור רודולף
דוריתה אלטבאום (קוק)אהרון גלספנינה מרגליתרחל רודולף (בטיקוף)
מנדל מוטל אלטבאוםמרים גלס (קיק)ד'ר הלן מרק נייל (הירש)קורלי Coca רוזן
אריה אלטרמןדני גנשרשמעון מרקביץבתיה רוזנטל (זוצ'יסקה)
ויולטה אלטרמןלאה גרינרשמעון נוי (גונדל)מיכאל מנחם רוזנטל
יוסף אלטרמןחיה גרעיני (וולוז'ינסקי)גצל נחומיאבינועם רוזנפלד
פייקין אלטרמן ססיליהיחיאל גרעיני (גרינבל)רוז'קה נחומי (טאוב)אריה רוזנפלד
אריה לונה אליאש (אליאשקביץ)ויטקה רחל ויטה דה וגנרמירה נחושתן (פורמנוביץ)יוסף רוזנפלד
בלה אליש (פיק)נינה דולינסקי (שפירא)זאב Werner נחושתן Kupferschmid (קופפרשמיד)פרומה רוזנפלד
חנניה אלפרטחיים דינור (סוקולובסקי)חנה נחמני (גולד)זאב רזניק
רסיה אלפרטלוי דרוריצחק איז'ו נחמני (נוחמן)מיכה שבולת
מרדכי אפרתי (ציז'בסקי)לוסיה הדרי (חננזון)קלרה חייקה נייז'נה (דימנט)סוניה שבולת
רינה אקוקה (מלכה)צבי הדרי (פומרנץ)חיים נייזנהשמעון שבולת
אורי אשדנעמי הירש (בוק)חיים נירדוד שדה
דוד אשדיטוביה הכהן (קגן)אליעזר ניר ברוטפלדנסיה שדה (זיגר)
לוי אשדי (טייכמן)רחל קוקה הכהןלאה ניר גרינשטייןיהודית שוורצבוים
רחל אשדי (לינדה)אסתר הלוי (וידלגוז)זהבה ניר-ברוטפלד (גוטמן)יצחק שוחט
מאשה באומןאמנון הלפריןחוסה נתנזוןשרה שוחט (דרוקר)
נטליו באומןבצלאל הלפריןיוסק'ה סגלמשה שור
שאול טולי באומןדב ברקה הלפריןמרדכי מודי סגלצפורה שור (כהן)
דוד בורגלחנוך הלפריןמרים סגלשמואל שמוליק שטרן
אייזיק ביינזילבררחל הלפרין (זלצברג)בן-ציון סוקולובסקיחוה שינד (מנואל)
גב ברל בלנדרשושנה הלפרין (בנק)שושנה סוקולובסקי (ביימן)יוסף שלמינס
חיה בלנדר (דבורקוביץ)יוסף יוסי וויסברוטאברהם אברמצ'ה סטפנרשרה שלמינס
חנן בן-ארצי (שמוקלר)טובה ויסברוט (שויצר)הלנה סטשבסקה (גוטמן)חנניה שמיר
יובל בן-ארצייצחק ויסברוטנעם סידישושנה שמיר (גרפונקל)
רחל בן-ארצי (ינובר)איטה ולצר (תורהשרייבר)וילמה סנטואבנר שפירא
מלכה בן-פורת (בר)זאב ולצרבתיה סניביץ (קצב)בנימין שפירא
עזריאל בן-פורת (פורטנוב)רחל חלי זזון (דהן)אברהם פומוסיוכבד שפירא (אודין)
יואל בנאייצחק זיו (זלמנסון)אסתר פומוס (אורליך)נתנאל נתן שפירא
רחל בנאי (כץ)יוסי חותםאלכסנדר פוקסעמליה שפירא (דרזנין)
חיים ברעמיר טופטרחל פוקספנחס שפירא


Pages: 1