BillionGraves Site Map
<-- BillionGraves Cemeteries for , Israel

Hřbitov: Old Kiryat Shmona Cemetery

Burial Records

אברהםמרדכי בן עזיזהיצחק יחזקאליחיא עזירי
אסתרכמוס בן עטיהמינה יעקבחתון עזרא
בלבליעיש בן שבתרבקה יעקביצחק עזרא
בלההמכלוף בן שבתמרדכי יצחקשרה עזרא
בתיהמכלוף בן שבתדב יצחקיאסתר עטר
גרגייחנה Hanna בן שיטרית Ben Chitritרוזה שושנה יצחקימשה עיואן
דבורהסימי בן-סימוןחיים כהירעזרא אליהו עיואן
הלהשמואל בניטחברוך כהןחיים עיוש
יוכבדאליהו בר-שישתחנינה כהןעישה עלון
יונהאברהם ברוךחנינה כהןרחל עמאר
מריםססי בריגהכותיה כהןליליאן עמוס
מריםצבי ברמןמרים כהןמרים ענוים
נחמניהרוזה ברקוביץרחל כהןרחל עקריש
סלחהחנה ברשרחמים כהןשמעון פארינטי
סתהברוך Baruch בתן Bethanאורובידה Orobida כהן Cohenמשה פורטאל
פרהגגאליהו גבאיריפה כהן Cohenברוך פטרו
פרהנגאסתר גבאימשה כץHaita פינקלשטיין Finkelstein
רבקהדוד גבאיאברהם לוגסידאדא פירץ
שלמהחנה גבאישם טוב לוגסייצחק צבי Izchak פלזנשטיין Felsenstein
שמחהיצחק גבאיאברהם לוימשה פלקר
Samuel Bengioסעדה גבאימאיר לוימאיר פנדריק
רחמים אבדוחביבה גבריאל מעלםמאיר לוידינה פנחס
דונה אבוטבולצפורה גולדברגמרסדס לוישלמה פנחס
יעקב אבועזיזרוסיא גולדנברג (שננהויז)שמחה לוי (קפון)חיה פרדל (וידר)
חיים אביטבולריסיא גולדנברג (טננהויז)שמעון לויקטן פרוחי
חנה אביטןעזרא גולדנברג הכהןמרים לונקרינתן פרוידנברג
חיים אביכזרירושה גוסלקראפרים ליבדרומסעוד פרץ
משה אביסדריסמרים גזבילה בבא ליבוביץמסעוד פרץ
רחל אברג׳ילשמואל גזאליעזר ליזרוביץעיוש פרץ
יצחק אברהםאדלה גלר (זוסמן)הלן ליליאנפלדעיוש פרץ
זהרה אברז'לאדלה גלר (זוסמן)זולי גזלה ללושאהרן פרתסי
רחל אברזילחנה גרגרשמעון למעלםחביבה צבח
ינקו אברמוביץשלמה דהאןמסעודה לסריצ׳רנה צולר
משה אהרוןתמו דהייוסף מאירזיזה צרפתי
מסיקה אוהרהישראל דורנפלדמרדכי מאירשלמה קבסה
חביבה אוחיוןצבי סעיד דחרישרה מארקורינה קדוש
חביבה אוחיוןשלום דייןמזל מויאלשלמה קדוש
חביבה אוחיוןאסתר דמידיאנומאיר מוילשלמה קדוש
יהודה אוחיוןפנחס דניאלנג'י מועלם מירןאוזיאס קטי
יוסף אוחיוןמשה דריאסתר מור יוסףדוד קלמן
נסים אוחיוןעישה דרעייעקב מור יוסףרבקה קלר
אסתר אוחנונהפרחה דרעייעקב מור יוסףאליעזר נסים קסטל
יהודה אזווילוסציון דרעימכלוף מור יוסףניסים קראדי
רחל אזולאיעמיקם האןשמחה מור יוסףסבינה קרייטר
תמו אזולאירון האןיצחק שמריה מורדימוריס Maurice קרסנטי Karsenti
דונא אזנקוט (אטיאס)ברטה הירשנורית מיורשלום רואס
סמחה אזראייצחק הכהןרבואינה מלולמזל רודה
מכלוף אזרדיוליוס הרציגדוד מלחאסתר רודר
חנה אטיאסשושנה הרציגדוד מלחאסתר רוז
יצחק איזנברגתמו ואענונואסתר ממןליביה רוזנפלד
רחל איצקוביץחביבה ואעקניןחנה ממןאברהם רוטברט
שמחה Simi אלבז Elbazכתון וזהיהושע ממןמרים רוימי
שלמה אלביליאשרה וידלשמואל ממןבת שבע Sibaha רוימי Ruimy
זוהרה אלביליהמשה ויזמןמכלוף Maklouf ממן Mamaneיוסף רופא
דדה סעדה אלגרבליפני Fani ויזנר Weisnerסטלה ממרן Memranדוד רחמאני
יוסף אלולברוך E. ויזנר Wiesnerדוקטור שלמה מן ברשרה רחמים
יוסף אלוןרבקה וייסשמעון מססגוהר רחמני
שמחה אליבליאיונה Jona וייס Weissברוך מקובראליהו-וולף ריצ'ייניק
מעיטקה אליהסוליקה ויצמןשלום מרחוםמנשה דוד רסולי
מרדכי-אליהו אלמלחמטילדה וסרמן סיפלינגרעישה מריזיןמנשה דוד רסולי
סעדה אלמקייסמטילדה וסרמן סיפלינגראהרון משהסולטנה שאואת
רחמה אמסלםדינה וענונויעקב רחמים נגבקררחל שאול
עליזה אפריאטמסעוד וקניןטובה נג׳אתצדוק שאער
סימן אפריםעליזה לאה וקסלרעילם נדיבגורג׳יה רחל שהרבני
מרים אשטוןדוד זוהרג'ני נדלרמירל מרישקה שוורץ
משה רחמים אשתמקריוסף זוזוטשסיל לייב אריה נוטהיעקב שוקרון
אברהם בוזגלודב זינגראלי נויגבורןפריחה שושאן
יצחק בוזגלומינה זינגרסעדא נחמיאסאברהם שושן
סטיר בוכריסמאיר זלכהרחל נחמיאסחנינה שושן
חנינה בוסקילהשרה זלצברגניסן ניסילוביץמשה שושן
דוד בטיטוחיה שרה זלצמןעטיה נסיםיצחק שחטו
דוד ביטוןמרדכי זנבל ובריקוט סבאגצבי שטרומינגר
סוליקה ביטוןגמרה זנהסוהרה סבחשלמה שטרית
סוליקה ביטוןגמרה זנהשלמה סוויסהזוהרא שיטרית
שאול ביטוןסמח חברברמסעודה סויסארחל שיטרית
ללזר בכשיזקן חדדדוד סויסהרבקה שיים
ברוך בן אליהוחנה חזוטגיטמן סולומוןיאקוט שימיני
סבה בן ברוךיעקב חיסולטןעזו שלום
יצחק יוסף בן דודגרוסי חנסאמין סולטניאןצלח שלום
נינט בן דריהןפורטונה Fortunee טויטו Touitouבשי סולימן זדהרבקה שלום
משה בן הרושאליהו טורג׳מןאליהו סימן טובנחום שלמה
אליהו בן חייםאברהם אהרן טלקרמזלה סלימןמנשה חיים שמילוביץ
אלעזר בן חמואיזה טנגירחל סלמהישראל שפיגל
יצחק בן חמוגבריאל יהודהשמעון סלמהיהודה שרגא
משה בן חמומשה יהודההני פייגה סמיל ליבחנה שרייטר
אברהם בן יחזקאלסרח יהושועגזל ערבה סעידחנה שריקי
יוסף בן יצחקטובה יולקרעואד יחיא סעידסימי שריקי
יוסף בן יששכרשמולה יונהחכם ספתיצפורה שריקר
דינה בן סימוןעזיזה יוסףסימי Simi סרגה Saragaרפאל תורג׳מן
דוד בן עבואהרן יוסף הכהןסלמן עבדואיזה תימסית
מרדכי בן עבואברהם יחזקאלמיכאל עבו


Pages: 1