Nápověda přepisu

Registrace

Nápověda přepisu

Mnoho přepisů je jednoduchých, ale některé náhrobní kameny mohou představovat komplikovanější případy, které neodpovídají žádným z běžně užívaných polí. Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, kontaktujte nás, vložte odkaz na fotografii náhrobku, se kterou máte potíže, a my společně navrhneme řešení.

What do I do with a maiden name?

The basic transcription form has fields for a prefix, given names, family names, birth date and death date. In the lower right corner there is also an option for “advanced mode.” Clicking on this option will open up a maiden name option and a marriage date option. If there is any doubt about the maiden name... enter it into the family names box.

What if more than one person is buried under the same headstone?

Many headstones serve more than one person—married couples especially are often buried together. The basic transcription form only allows for one individual, but you can easily add individuals to the form by clicking the blue “Add Person” tab underneath the yellow transcription form. This will add fields for a second person (if you need more than two, click “Add Person” until you have enough fields). You can also add an individual by pressing CTRL + I on your keyboard.

What if only one date is listed?

If only one date is listed and it specifies whether it is the birth date or death date, enter the solitary date in the corresponding field and leave the other blank.  If the individual with only one date listed is on a headstone with another person that has two dates listed, it is likely that the one-date individual is still living. Record the one date as a birth date and leave the death date blank.

Sometimes newborn babies who do not survive their first day will only have one date listed on their headstones because they only had one day in this life. If you believe the headstone belongs to a newborn death, record the single date as both the birth and death dates.

What if only the death date and the age at death are listed?

Since knowing the age at death does not necessarily mean the birth date can be calculated, enter the death date and leave the birth date blank. You can enter the age at death by clicking the “Advanced Mode” button on the right side of your screen. Enter in the age of death in years, months and days into the appropriate boxes.

What do I do with a marriage date?

Postupujte stejně jako při přidávání rodného jména: klikněte v pravém dolním rohu přepisového formuláře na tlačítko Pokročilé informace. Zobrazí se pole pro rodné jméno a datum uzavření manželství.

Mohu zaznamenat epitaf?

Pokud chcete zaznamenat epitaf uvedený na náhrobku, klikněte na záložku epitaf/poznámky pod formulářem pro přepis. Zobrazí se dvě nová pole. Jedno pro epitaf a druhé pro poznámky o jakýchkoli dalších informacích, které se k náhrobku vážou. Zadejte epitaf do pole epitaf.

Where do I record children‘s names?

Some headstones record the deceased person’s children’s names—great information for family researchers. To record the children’s names, click the ”epitaph/notes” tab underneath the transcription form. Two new fields will appear for the epitaph and for any additional information the headstone may have. Type the children’s names into either of these fields. (If there is an epitaph, especially a lengthy one, we encourage the names to be placed in the notes field.)

The headstone has information on it that doesn’t fit any of the regular fields: what should I do?

Mnoho náhrobků obsahuje takové informace, které nejsou standardní pro ostatní náhrobní kameny. Chcete-li tyto informace zaznamenat do přepisu, klikněte na záložku Epitaf/Poznámky pod žlutým formuláře pro přepis. Zobrazí se dvě nová pole pro epitaf a poznámky pro další informace, které jsou náhrobku. Zadejte tyto informace do pole poznámky.

Dají se při přepisu použít nějaké klávesové zkratky?

Yes. Here are the ones we currently have. If you think there is another function that needs to be added, let us know.
 • Toggle Advanced Mode: CTRL + A
  • Přidat osobu: CTRL + I
  • Otevřete pole Popis: CTRL + D
  • Rotate the Image: CTRL + R (rotates the image 90 degrees clockwise)
  • Zoom In on Image: CTRL + + (you can zoom in multiple times)
  • Zoom Out from Image: CTRL + - (you can zoom out multiple times)
  • Scroll Image Up: CTRL + Up arrow
  • Scroll Image Down: CTRL + Down arrow
  • Scroll Image Right: CTRL + Right arrow
  • Scroll Image Left: CTRL + Left arrow
  • Save the Transcription: CTRL + S
  • Přejděte na následující obrázek: CTRL + M

  What should I do if I can’t read the headstone?

  Report the photo by clicking on the ”red flag” button on the right side of your screen. (see ”How do I report an image?” below). You can choose from a number of reasons the photo needs flagging. Once you choose one of these topics the photo is placed aside for one of our team members to go through.

  What if I can only read part of the headstone?

  Some headstones may be legible in some areas, but not in others. Fill in all the information you can, but if you can't fill out all the basic transcription information (given and family names, birth and death dates), report the image by clicking on the red “Flag“ button in the upper righthand corner (see “How do I report an image?“ below). Once the photo has been reported, we will design a solution suited to it.

  What if the headstone only says “Father,” “Daughter,” or something similar?

  Pokud je na náhrobku uveden rodinný vztah nebo jiné neurčité označení, přepište jej jako křestní jméno a uložte přepis. Protože se jedná o jedinou informaci, kterou náhrobek uvádí , zaznamenejte vše, co může být užitečné.

  Vidím několik náhledových fotografií pro jeden přepis. Co to znamená?

  Snímky, které jsou vzájemně propojeny (např. vícestranný náhrobek), se na stránce přepisu zobrazí společně. Po přepsání všech informací vztahujících se k jednomu obrázku klikněte na další miniaturu a pokračujte v přepisu informací na tomto obrázku. Všechny informace spojené s jedním náhrobkem jsou nyní zahrnuty do jednoho přepisu.

  Jak mohu nahlásit obrázek?

  You can report an image by clicking the red “Flag” button under the photo frame. Once you’ve clicked it, you’ll be asked to identify why you’re reporting the image. You can report the image if the photo is blurry or poorly taken, if the headstone itself is illegible, if the photo is of something other than a headstone, or if the photo contains no transcribable information. There is also an “Other” category if your reason for reporting the photo does not fall into one of the others. (Note: Before marking a headstone as illegible, please realize that while many photos will not be EASILY legible, photos that aren’t ideal can still be read and provide useful information.

  Rozmazaný nebo nečitelný obrázek
  Nečitelný náhrobek  Není to náhrobní kámen  Ne ideální, ale přesto čitelný náhrobek

Máte další otázky? Kontaktujte nás.